Zbláznil se mi sys log? ... aktivace promiskuitního režimu

Co se děje ? V logu jsou “skoro” jen tyto záznamy:

2018-11-27 20:12:21 info kernel[]: [265085.297848] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-11-27 20:12:21 info kernel[]: [265085.327801] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-11-27 20:12:21 info kernel[]: [265085.857793] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-11-27 20:12:21 info kernel[]: [265085.887759] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-11-27 20:12:22 info kernel[]: [265086.417762] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-11-27 20:12:22 info kernel[]: [265086.447710] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-11-27 20:12:22 info kernel[]: [265086.977750] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-11-27 20:12:22 info kernel[]: [265087.007698] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-11-27 20:12:23 info kernel[]: [265087.537675] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-11-27 20:12:23 info kernel[]: [265087.567665] device br-guest_turris left promiscuous mode
1 Like

Jednalo o následek krátkodobé instalace Snortu ?

Po restartu to figuruje v jiné podobě na všech rozhraních, kde se zapne promiskutní režim … já to nebyl :slight_smile:

2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.870419] device eth0 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.871569] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895820] device eth2 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895868] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895892] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895960] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262907] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262914] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262917] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262920] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262923] ath: Country alpha2 being used: CZ
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262925] ath: Regpair used: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262928] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262974] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262977] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262979] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262982] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262985] ath: Country alpha2 being used: CZ
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262987] ath: Regpair used: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262990] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.384851] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.386063] device wlan1 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.386101] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.386115] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.454485] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.456838] device guest_turris_1 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457134] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest_turris_1: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457149] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457175] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457221] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-guest_turris: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.860981] br-lan: port 2(eth2) entered disabled state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.050373] BTRFS info (device sda): setting nodatacow, compression disabled
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.050382] BTRFS info (device sda): disk space caching is enabled
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.050386] BTRFS: has skinny extents
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.860929] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.890965] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.380908] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.450910] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.660040] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661812] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661848] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661901] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661914] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.664036] device wlan0 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.981378] mvneta f1034000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  42.031112] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  42.031188] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  42.031218] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info adblock-[3.5.1]: start adblock processing (start)

Dnešní výsek logu - zas nějaká promiskuita, halvně na WLAN ji nerad vidím:

2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  35.863411] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  35.942592] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  35.946079] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  36.493815] BTRFS: device label srv devid 1 transid 95960 /dev/sda
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  37.860980] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  37.861049] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  37.940964] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  37.940985] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.843336] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-guest_turris: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.870419] device eth0 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.871569] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895820] device eth2 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895868] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895892] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  38.895960] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262907] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262914] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262917] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262920] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262923] ath: Country alpha2 being used: CZ
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262925] ath: Regpair used: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262928] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262974] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262977] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262979] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262982] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262985] ath: Country alpha2 being used: CZ
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262987] ath: Regpair used: 0x36
2018-11-28 19:08:36 debug kernel[]: [  39.262990] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.384851] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.386063] device wlan1 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.386101] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.386115] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.454485] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.456838] device guest_turris_1 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457134] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest_turris_1: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457149] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457175] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.457221] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-guest_turris: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  39.860981] br-lan: port 2(eth2) entered disabled state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.050373] BTRFS info (device sda): setting nodatacow, compression disabled
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.050382] BTRFS info (device sda): disk space caching is enabled
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.050386] BTRFS: has skinny extents
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.860929] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  40.890965] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.380908] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.450910] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.660040] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661812] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661848] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661901] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.661914] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.664036] device wlan0 entered promiscuous mode
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  41.981378] mvneta f1034000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  42.031112] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  42.031188] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  42.031218] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info adblock-[3.5.1]: start adblock processing (start)
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  43.660932] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  43.660990] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:36 info kernel[]: [  44.030931] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2018-11-28 19:08:37 info adblock-[3.5.1]: blocklist with overall 419 domains loaded successfully (Turris Omnia, OpenWrt omnia 15.05/3.10.8)
2018-11-28 19:08:37 emerg sfpswitch.py[3205]: uci: Entry not found
2018-11-28 19:08:37 info dhcp_host_domain_ng.py[]: Refresh kresd leases
2018-11-28 19:08:37 emerg sfpswitch.py[3205]: Called /etc/resolver/dhcp_host_domain_ng.py
2018-11-28 19:08:38 emerg sfpswitch.py[3205]: configfile: stat (/etc/collectd/conf.d) failed: No such file or directory
2018-11-28 19:08:38 emerg sfpswitch.py[3205]: Could not find plugin disk.
2018-11-28 19:08:38 emerg sfpswitch.py[3205]: Found a configuration for the `disk' plugin, but the plugin isn't loaded or didn't register a configuration callback.
2018-11-28 19:08:39 emerg sfpswitch.py[5196]: Last message 'Found a configuratio' repeated 2 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2018-11-28 19:08:39 crit mountd[5597]: Starting OpenWrt (auto)mountd V1
2018-11-28 19:08:39 crit mountd[5597]: trying to mount /tmp/run/mountd/ as the autofs root
2018-11-28 19:08:39 info ucollect[5789]: Initializing emergency signal handlers
2018-11-28 19:08:39 info ucollect[5789]: Creating a main loop
2018-11-28 19:08:39 info ucollect[5789]: Creating uplink
2018-11-28 19:08:39 info ucollect[5789]: Initializing PCAP (in) on eth1

No mozny to je. Bych se vratil o snapshot zpet a overil :smiley:

Jinak bridge(br-lan) muze na skok bejt v promiskuitnim modu, ale mel by ho v zapeti opustit (jakmile dojde k premosteni). Ale ze by i ostatni interfejsy, to uz je podezrele.

Toto se děje vždy když se restartuje nějaké rozhraní (wan, lan). Vstoupí do promiscuous mode a po té se přepne zpět do forwarding state i u mne je to v logu také.

mně se to tam zaseklo. guest-wifi

Rozumím tomu, že promiskuitní se režim krátce zapne po spuštění routeru. Proč to ale cykluje 30 minut ?
Log je pro velikost pokrácen.

  2018-12-03 08:12:01 notice syslog-ng[25377]: syslog-ng starting up; version='3.10.1'
  2018-12-03 08:12:02 info kernel[]: [106807.979975] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:02 info kernel[]: [106808.009942] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:02 info kernel[]: [106808.549961] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:02 info kernel[]: [106808.579897] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:03 info kernel[]: [106809.109898] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:03 info kernel[]: [106809.149852] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:03 info kernel[]: [106809.679870] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:03 info kernel[]: [106809.709814] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:12:04 info kernel[]: [106810.249817] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2018-12-03 08:31:40 info kernel[]: [107986.026197] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:40 info kernel[]: [107986.056151] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:40 info kernel[]: [107986.586171] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:40 info kernel[]: [107986.616111] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:41 info kernel[]: [107987.166113] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:41 info kernel[]: [107987.206386] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:41 info kernel[]: [107987.756072] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:41 info kernel[]: [107987.786041] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:42 info kernel[]: [107988.326053] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:42 info kernel[]: [107988.356004] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:43 info kernel[]: [107988.886010] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:43 info kernel[]: [107988.925951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:43 info kernel[]: [107989.465947] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:43 info kernel[]: [107989.506267] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:44 info kernel[]: [107990.036252] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:44 info kernel[]: [107990.065864] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:44 info kernel[]: [107990.625863] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:44 info kernel[]: [107990.655820] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:45 info kernel[]: [107991.206144] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:45 info kernel[]: [107991.236104] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:45 info kernel[]: [107991.765790] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:46 info kernel[]: [107991.806075] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:46 info kernel[]: [107992.336427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:46 info kernel[]: [107992.365711] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:47 info kernel[]: [107992.906048] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:47 info kernel[]: [107992.936010] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:47 info kernel[]: [107993.465707] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:47 info kernel[]: [107993.505951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:48 info kernel[]: [107994.055630] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:48 info kernel[]: [107994.085602] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:48 info kernel[]: [107994.625586] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:48 info kernel[]: [107994.665544] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:49 info kernel[]: [107995.225547] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:49 info kernel[]: [107995.255505] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:50 info kernel[]: [107995.805830] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:50 info kernel[]: [107995.835838] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:50 info kernel[]: [107996.365470] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:50 info kernel[]: [107996.405418] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:51 info kernel[]: [107996.965429] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:51 info kernel[]: [107997.005700] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:51 info kernel[]: [107997.535728] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:51 info kernel[]: [107997.575338] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:52 info kernel[]: [107998.105660] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:52 info kernel[]: [107998.135615] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:52 info kernel[]: [107998.675297] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:52 info kernel[]: [107998.715255] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:53 info kernel[]: [107999.255261] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:53 info kernel[]: [107999.285221] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:54 info kernel[]: [107999.825242] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:54 info kernel[]: [107999.875178] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:54 info kernel[]: [108000.425182] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:54 info kernel[]: [108000.465140] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:55 info kernel[]: [108001.005501] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:55 info kernel[]: [108001.035422] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:55 info kernel[]: [108001.565097] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:55 info kernel[]: [108001.605363] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:56 info kernel[]: [108002.155064] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:56 info kernel[]: [108002.185030] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:56 info kernel[]: [108002.725014] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:56 info kernel[]: [108002.765038] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:57 info kernel[]: [108003.325014] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:57 info kernel[]: [108003.354931] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:58 info kernel[]: [108003.884953] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:58 info kernel[]: [108003.924893] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:58 info kernel[]: [108004.464887] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:58 info kernel[]: [108004.505161] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:59 info kernel[]: [108005.044855] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:59 info kernel[]: [108005.084831] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:59 info kernel[]: [108005.624808] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:31:59 info kernel[]: [108005.654768] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:00 info kernel[]: [108006.205132] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:00 info kernel[]: [108006.235108] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:00 info kernel[]: [108006.774729] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:01 info kernel[]: [108006.805006] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:01 info kernel[]: [108007.335073] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:01 info kernel[]: [108007.374651] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:01 info /usr/sbin/cron[26657]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:32:01 info /usr/sbin/cron[26658]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:32:02 info kernel[]: [108007.924688] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:02 info kernel[]: [108007.954611] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:02 info kernel[]: [108008.484619] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:02 info kernel[]: [108008.524570] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:32:03 info kernel[]: [108009.064569] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2018-12-03 08:33:02 info kernel[]: [108068.570391] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:02 info kernel[]: [108068.600656] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:03 info kernel[]: [108069.130680] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:03 info kernel[]: [108069.170321] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:03 info kernel[]: [108069.720301] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:03 info kernel[]: [108069.750258] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:04 info kernel[]: [108070.280273] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:04 info kernel[]: [108070.310209] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:05 info kernel[]: [108070.850225] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:05 info kernel[]: [108070.890171] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:05 info kernel[]: [108071.440199] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:05 info kernel[]: [108071.470129] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:06 info kernel[]: [108072.000456] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:06 info kernel[]: [108072.030440] device br-guest_turris left promiscuous mode
  xxxxx
  2018-12-03 08:33:20 info kernel[]: [108085.799427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:20 info kernel[]: [108085.829518] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:20 info kernel[]: [108086.369126] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:20 info kernel[]: [108086.399393] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:21 info kernel[]: [108086.949084] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:21 info kernel[]: [108086.989035] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:21 info kernel[]: [108087.539032] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:21 info kernel[]: [108087.578999] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:22 info kernel[]: [108088.119011] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:22 info kernel[]: [108088.158955] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:22 info kernel[]: [108088.699269] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:22 info kernel[]: [108088.729241] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:22 info hostapd[]: wlan0: STA c4:3a:be:95:6a:75 IEEE 802.11: authenticated
  2018-12-03 08:33:22 info hostapd[]: wlan0: STA c4:3a:be:95:6a:75 IEEE 802.11: associated (aid 1)
  2018-12-03 08:33:23 info hostapd[]: wlan0: STA c4:3a:be:95:6a:75 RADIUS: starting accounting session E9897FCBE77A696D
  2018-12-03 08:33:23 info hostapd[]: wlan0: STA c4:3a:be:95:6a:75 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
  2018-12-03 08:33:23 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPDISCOVER(br-lan) c4:3a:be:95:6a:75 
  2018-12-03 08:33:23 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.2.105 c4:3a:be:95:6a:75 
  2018-12-03 08:33:23 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.105 c4:3a:be:95:6a:75 
  2018-12-03 08:33:23 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.105 c4:3a:be:95:6a:75 Sony_Xperia_Z3
  2018-12-03 08:33:23 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCPv4 new lease
  2018-12-03 08:33:23 warning dhcp_host_domain_ng.py[]: Add_lease, hostname check failed
  2018-12-03 08:33:23 warning dhcp_host_domain_ng.py[25377]: Last message 'Add_lease, hostname ' repeated 4 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
  2018-12-03 08:33:23 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCP add new hostname [Sony_Xperia_Z3,192.168.2.105]
  2018-12-03 08:33:23 debug dnsmasq-script[5874]: uci: Entry not found
  2018-12-03 08:33:23 info dhcp_host_domain_ng.py[]: Refresh kresd leases
  2018-12-03 08:33:23 info kernel[]: [108089.258954] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:23 info kernel[]: [108089.298878] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:24 info kernel[]: [108089.829222] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:24 info kernel[]: [108089.868834] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:24 info kernel[]: [108090.408855] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:24 info kernel[]: [108090.448798] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:25 info kernel[]: [108090.999121] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:25 info kernel[]: [108091.029083] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:25 info kernel[]: [108091.558750] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:25 info kernel[]: [108091.588711] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:26 info kernel[]: [108092.129063] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:26 info kernel[]: [108092.168684] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:26 info kernel[]: [108092.698997] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:26 info kernel[]: [108092.728972] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:27 info kernel[]: [108093.268644] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:27 info kernel[]: [108093.298910] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:28 info kernel[]: [108093.828940] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:28 info kernel[]: [108093.878576] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:28 info kernel[]: [108094.428901] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:28 info kernel[]: [108094.478505] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:29 info kernel[]: [108095.018506] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:29 info kernel[]: [108095.068466] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:29 info kernel[]: [108095.598805] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:29 info kernel[]: [108095.638421] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:30 info kernel[]: [108096.168443] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:30 info kernel[]: [108096.218391] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:30 info kernel[]: [108096.768389] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:31 info kernel[]: [108096.818426] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:31 info kernel[]: [108097.348353] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:31 info kernel[]: [108097.378325] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:32 info kernel[]: [108097.918381] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:32 info kernel[]: [108097.948267] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:32 info kernel[]: [108098.478302] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:32 info kernel[]: [108098.518223] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:33 info kernel[]: [108099.058235] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:33 info kernel[]: [108099.088190] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:33 info kernel[]: [108099.628507] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:33 info kernel[]: [108099.668157] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:34 info kernel[]: [108100.218146] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:34 info kernel[]: [108100.248104] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:35 info kernel[]: [108100.798351] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:35 info kernel[]: [108100.828444] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Global permanent pool: 2340/4096 (18)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Global batch pool: 0/4096 (0)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Global temporary pool: 156/4096 (3)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Buffer pool for uplink: 4/4096 (1)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Config pool: 4094/8192 (137)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Badconf: 48/4096 (1)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Bandwidth: 2744/4096 (6)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Count: 264/4096 (1)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Fake: 188736/212992 (145)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Fake log: 295/4096 (12)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Flow: 128/4096 (5)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Flow pool: 11506/12288 (240)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Flow conf pool: 1085159/1138688 (57793)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Fwup: 168/4096 (7)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: FWUp set pool 1: 0/4096 (0)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: FWUp set pool 2: 42370/45056 (2218)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Refused: 104/4096 (3)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Refuse pool 1: 3925/4096 (163)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Refuse pool 2: 0/4096 (0)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Sniff: 44/4096 (3)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Sniffer pool: 0/4096 (0)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats: Spoof: 224/4096 (1)
  2018-12-03 08:33:35 info ucollect[11852]: Mempool stats done
  2018-12-03 08:33:35 info kernel[]: [108101.368064] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:35 info kernel[]: [108101.398402] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:36 info kernel[]: [108101.928389] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:36 info kernel[]: [108101.967989] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:36 info kernel[]: [108102.517986] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:36 info kernel[]: [108102.547943] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:37 info kernel[]: [108103.098269] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:37 info kernel[]: [108103.128230] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:37 info kernel[]: [108103.667893] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:37 info kernel[]: [108103.698187] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:38 info kernel[]: [108104.228203] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:38 info kernel[]: [108104.267820] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:38 info ucollect[11852]: Sending 71 flows
  2018-12-03 08:33:39 info kernel[]: [108104.817864] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:39 info kernel[]: [108104.857791] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:39 info kernel[]: [108105.398112] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:39 info kernel[]: [108105.437739] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:40 info kernel[]: [108105.967756] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:40 info kernel[]: [108105.997698] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:40 info kernel[]: [108106.547693] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:40 info kernel[]: [108106.587659] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:41 info kernel[]: [108107.127994] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:41 info kernel[]: [108107.167629] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:41 info kernel[]: [108107.717623] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:41 info kernel[]: [108107.757616] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:42 info kernel[]: [108108.287576] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:42 info kernel[]: [108108.328091] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:43 info kernel[]: [108108.867557] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:43 info kernel[]: [108108.897811] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:43 info kernel[]: [108109.427836] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:43 info kernel[]: [108109.457455] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:44 info kernel[]: [108110.017456] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:44 info kernel[]: [108110.047414] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:44 info kernel[]: [108110.587417] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:44 info kernel[]: [108110.617385] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:45 info kernel[]: [108111.147376] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:45 info kernel[]: [108111.177332] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:33:45 info kernel[]: [108111.717331] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  xxxx
  2018-12-03 08:34:00 info kernel[]: [108126.546248] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:01 info kernel[]: [108127.086249] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:01 info kernel[]: [108127.116208] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:01 info /usr/sbin/cron[26781]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:34:01 info /usr/sbin/cron[26782]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:34:01 info kernel[]: [108127.646208] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:01 info kernel[]: [108127.676166] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:02 info kernel[]: [108128.216165] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:02 info kernel[]: [108128.246126] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:02 info kernel[]: [108128.776125] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:03 info kernel[]: [108128.816179] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:03 info kernel[]: [108129.346093] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:03 info kernel[]: [108129.386044] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:04 info kernel[]: [108129.916066] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:04 info kernel[]: [108129.946016] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:04 info kernel[]: [108130.485999] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:04 info kernel[]: [108130.515965] device br-guest_turris left promiscuous mode
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2018-12-03 08:34:55 info kernel[]: [108180.982482] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:55 info kernel[]: [108181.012415] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:55 info kernel[]: [108181.552414] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:55 info kernel[]: [108181.592750] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:56 info kernel[]: [108182.132389] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:56 info kernel[]: [108182.162330] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:56 info kernel[]: [108182.692651] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:56 info kernel[]: [108182.722636] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:57 info kernel[]: [108183.262304] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:57 info kernel[]: [108183.302254] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:58 info kernel[]: [108183.842276] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:58 info kernel[]: [108183.872206] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:58 info kernel[]: [108184.402214] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:58 info kernel[]: [108184.442172] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:59 info kernel[]: [108184.972173] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:59 info kernel[]: [108185.002127] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:59 info kernel[]: [108185.532131] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:34:59 info kernel[]: [108185.562086] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:00 info kernel[]: [108186.092105] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:00 info kernel[]: [108186.122117] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:00 info kernel[]: [108186.652052] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:00 info kernel[]: [108186.692035] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:01 info kernel[]: [108187.222023] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:01 info kernel[]: [108187.251970] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:01 info /usr/sbin/cron[26822]: (root) CMD (  /usr/bin/notifier)
  2018-12-03 08:35:01 info /usr/sbin/cron[26821]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:35:02 info kernel[]: [108187.791981] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:02 info kernel[]: [108187.821972] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:02 info kernel[]: [108188.361932] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:02 info kernel[]: [108188.411948] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:03 info kernel[]: [108188.941923] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:03 info kernel[]: [108188.971846] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:03 info kernel[]: [108189.491889] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:03 info kernel[]: [108189.521830] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:04 info kernel[]: [108190.051809] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:04 info kernel[]: [108190.091801] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:04 info kernel[]: [108190.631773] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:04 info kernel[]: [108190.661726] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:05 info kernel[]: [108191.191747] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:05 info kernel[]: [108191.231687] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:05 info kernel[]: [108191.761689] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:06 info kernel[]: [108191.791652] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:06 info kernel[]: [108192.331666] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:06 info kernel[]: [108192.361621] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:07 info kernel[]: [108192.911657] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:07 info kernel[]: [108192.941599] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:07 info kernel[]: [108193.471575] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:07 info kernel[]: [108193.511523] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:08 info kernel[]: [108194.041553] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:08 info kernel[]: [108194.071489] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:08 info kernel[]: [108194.591494] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:08 info kernel[]: [108194.621465] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:09 info kernel[]: [108195.151450] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:09 info kernel[]: [108195.181411] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:09 info kernel[]: [108195.711413] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:09 info kernel[]: [108195.751394] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:10 info kernel[]: [108196.281373] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:10 info kernel[]: [108196.311343] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:11 info kernel[]: [108196.841342] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:11 info kernel[]: [108196.881293] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:11 info kernel[]: [108197.411306] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:11 info kernel[]: [108197.441371] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:12 info kernel[]: [108197.981293] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:12 info kernel[]: [108198.011208] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:12 info kernel[]: [108198.541231] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:12 info kernel[]: [108198.571203] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:13 info kernel[]: [108199.111176] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:13 info kernel[]: [108199.141136] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:13 info kernel[]: [108199.671133] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:13 info kernel[]: [108199.711091] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:14 info kernel[]: [108200.241164] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:14 info kernel[]: [108200.271055] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:15 info kernel[]: [108200.791062] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:15 info kernel[]: [108200.821108] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:15 info kernel[]: [108201.351010] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:15 info kernel[]: [108201.391043] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:16 info kernel[]: [108201.930980] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:16 info kernel[]: [108201.960939] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:16 info kernel[]: [108202.490930] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:16 info kernel[]: [108202.520890] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:17 info kernel[]: [108203.040919] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:17 info kernel[]: [108203.070858] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:17 info kernel[]: [108203.610850] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:17 info kernel[]: [108203.650809] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:18 info kernel[]: [108204.180812] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:18 info kernel[]: [108204.210777] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:18 info kernel[]: [108204.740777] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:18 info kernel[]: [108204.770733] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:19 info kernel[]: [108205.310817] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:19 info kernel[]: [108205.340696] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:20 info kernel[]: [108205.870699] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:20 info kernel[]: [108205.910659] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:20 info kernel[]: [108206.440658] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:20 info kernel[]: [108206.470618] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:21 info kernel[]: [108207.000612] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:21 info kernel[]: [108207.040597] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:21 info kernel[]: [108207.570576] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:21 info kernel[]: [108207.600532] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:22 info kernel[]: [108208.130536] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:22 info kernel[]: [108208.160500] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:22 info kernel[]: [108208.690500] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:22 info kernel[]: [108208.730463] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:23 info kernel[]: [108209.260466] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:23 info kernel[]: [108209.300417] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:24 info kernel[]: [108209.820428] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:24 info kernel[]: [108209.850382] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:24 info kernel[]: [108210.380378] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:24 info kernel[]: [108210.410386] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:25 info kernel[]: [108210.940342] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:25 info kernel[]: [108210.970303] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:25 info kernel[]: [108211.510298] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:25 info kernel[]: [108211.540273] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:26 info kernel[]: [108212.060337] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:26 info kernel[]: [108212.090242] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:26 info kernel[]: [108212.620224] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:26 info kernel[]: [108212.650176] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:27 info kernel[]: [108213.190188] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  xxxx
  2018-12-03 08:35:52 info kernel[]: [108238.148422] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:52 info kernel[]: [108238.188372] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:52 info kernel[]: [108238.708379] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:52 info kernel[]: [108238.738417] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:53 info kernel[]: [108239.268346] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:53 info kernel[]: [108239.298297] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:54 info kernel[]: [108239.828310] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:54 info kernel[]: [108239.858256] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:54 info updater-supervisor[]: Running pkgupdate
  2018-12-03 08:35:54 info kernel[]: [108240.388294] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:54 info kernel[]: [108240.418255] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:55 info kernel[]: [108240.948233] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:55 info kernel[]: [108240.998215] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:55 info kernel[]: [108241.538219] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:55 info kernel[]: [108241.578212] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:56 info kernel[]: [108242.108178] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:56 info kernel[]: [108242.148110] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:56 info kernel[]: [108242.688104] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:56 info kernel[]: [108242.728082] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:57 info kernel[]: [108243.258061] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:57 info kernel[]: [108243.288047] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:58 info kernel[]: [108243.828116] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:58 info kernel[]: [108243.877984] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:58 info kernel[]: [108244.418029] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:58 info kernel[]: [108244.457975] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:59 info kernel[]: [108244.988594] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:59 info kernel[]: [108245.037973] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:59 info kernel[]: [108245.577990] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:35:59 info kernel[]: [108245.627907] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:00 info kernel[]: [108246.167923] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:00 info kernel[]: [108246.217902] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:00 warning updater[26884]: planner.lua:344 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-ddns-en that is missing, ignoring as requested.
  2018-12-03 08:36:00 info updater-supervisor[]: pkgupdate reported no errors
  2018-12-03 08:36:00 info kernel[]: [108246.757829] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:01 info kernel[]: [108246.807841] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:01 info /usr/sbin/cron[26985]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
  2018-12-03 08:36:01 info /usr/sbin/cron[26986]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:36:01 info /usr/sbin/cron[26987]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:36:01 info kernel[]: [108247.347782] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:01 info kernel[]: [108247.388105] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:02 info kernel[]: [108247.927741] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:02 info kernel[]: [108247.957696] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:02 info kernel[]: [108248.497695] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:02 info kernel[]: [108248.527651] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:03 info kernel[]: [108249.087984] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:03 info kernel[]: [108249.137612] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:03 info kernel[]: [108249.667645] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:03 info kernel[]: [108249.697569] device br-guest_turris left promiscuous mode
  xxxx
  2018-12-03 08:36:21 info kernel[]: [108267.296435] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:21 info kernel[]: [108267.326351] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:22 info kernel[]: [108267.866596] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:22 info kernel[]: [108267.906290] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:22 info kernel[]: [108268.446282] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:22 info kernel[]: [108268.486272] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:23 info kernel[]: [108269.016244] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:23 info kernel[]: [108269.046205] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:23 info kernel[]: [108269.586211] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:23 info kernel[]: [108269.626158] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:24 info kernel[]: [108270.156165] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:24 info kernel[]: [108270.186149] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:24 info kernel[]: [108270.716114] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:24 info kernel[]: [108270.746111] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:25 info kernel[]: [108271.276131] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:25 info kernel[]: [108271.306044] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:26 info kernel[]: [108271.836058] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:26 info kernel[]: [108271.866002] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:26 info kernel[]: [108272.396005] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:26 info kernel[]: [108272.425966] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:27 info kernel[]: [108272.955978] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:27 info kernel[]: [108272.995924] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:27 info kernel[]: [108273.525921] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:27 info kernel[]: [108273.555884] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:28 info kernel[]: [108274.095887] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:28 info kernel[]: [108274.135854] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:28 info kernel[]: [108274.675843] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:28 info kernel[]: [108274.705801] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:29 info kernel[]: [108275.255808] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:29 info kernel[]: [108275.295765] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:30 info kernel[]: [108275.835776] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:30 info kernel[]: [108275.866057] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:30 info kernel[]: [108276.405730] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:30 info kernel[]: [108276.435685] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:31 info kernel[]: [108276.975688] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:31 info kernel[]: [108277.005638] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:31 info kernel[]: [108277.535648] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:31 info kernel[]: [108277.565924] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:32 info kernel[]: [108278.105607] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:32 info kernel[]: [108278.135579] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:32 info kernel[]: [108278.665887] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:32 info kernel[]: [108278.695515] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:33 info kernel[]: [108279.235572] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:33 info kernel[]: [108279.265529] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:34 info kernel[]: [108279.795523] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:34 info kernel[]: [108279.825459] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:34 info kernel[]: [108280.355496] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:34 info kernel[]: [108280.385722] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:35 info kernel[]: [108280.915420] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:35 info kernel[]: [108280.955374] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:35 info kernel[]: [108281.485619] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:35 info kernel[]: [108281.535326] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:36 info kernel[]: [108282.085648] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:36 info kernel[]: [108282.115298] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:36 info kernel[]: [108282.645288] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:36 info kernel[]: [108282.685556] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:37 info kernel[]: [108283.245263] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:37 info kernel[]: [108283.285530] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:38 info kernel[]: [108283.835205] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:38 info kernel[]: [108283.885483] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:38 info kernel[]: [108284.425165] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:38 info kernel[]: [108284.455123] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:39 info kernel[]: [108284.985448] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:39 info kernel[]: [108285.015094] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:39 info kernel[]: [108285.555112] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:39 info kernel[]: [108285.585038] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:40 info kernel[]: [108286.115055] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:40 info kernel[]: [108286.145003] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:40 info kernel[]: [108286.675006] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:40 info kernel[]: [108286.704961] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:41 info kernel[]: [108287.234977] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:41 info kernel[]: [108287.264944] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:42 info kernel[]: [108287.804971] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:42 info kernel[]: [108287.834888] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:42 info kernel[]: [108288.364902] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:42 info kernel[]: [108288.394842] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:43 info kernel[]: [108288.944843] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:43 info kernel[]: [108288.985111] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:43 info kernel[]: [108289.514809] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:43 info kernel[]: [108289.544770] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:44 info kernel[]: [108290.085006] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:44 info kernel[]: [108290.114719] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:44 info kernel[]: [108290.644711] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:44 info kernel[]: [108290.704678] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:45 info kernel[]: [108291.244684] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:45 info kernel[]: [108291.284948] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:46 info kernel[]: [108291.814655] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:46 info kernel[]: [108291.854598] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:46 info kernel[]: [108292.404604] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:46 info kernel[]: [108292.434548] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:47 info kernel[]: [108292.964560] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:47 info kernel[]: [108293.004543] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:47 info kernel[]: [108293.564527] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:47 info kernel[]: [108293.604487] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:48 info kernel[]: [108294.144480] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:48 info kernel[]: [108294.174430] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:48 info kernel[]: [108294.704438] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:48 info kernel[]: [108294.744394] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:49 info kernel[]: [108295.294464] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:49 info kernel[]: [108295.334352] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:50 info kernel[]: [108295.874353] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:50 info kernel[]: [108295.914321] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:50 info kernel[]: [108296.444309] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:50 info kernel[]: [108296.474286] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:51 info kernel[]: [108297.004275] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:51 info kernel[]: [108297.054236] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:51 info kernel[]: [108297.614221] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:51 info kernel[]: [108297.654193] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:52 info kernel[]: [108298.184190] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:52 info kernel[]: [108298.214148] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:52 info kernel[]: [108298.744147] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:53 info kernel[]: [108298.784535] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:53 info kernel[]: [108299.314097] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:53 info kernel[]: [108299.344065] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:54 info kernel[]: [108299.884073] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:54 info kernel[]: [108299.914054] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:54 info kernel[]: [108300.444031] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:54 info kernel[]: [108300.493988] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:55 info kernel[]: [108301.033988] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:55 info kernel[]: [108301.063951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:55 info kernel[]: [108301.593946] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:55 info kernel[]: [108301.643909] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:56 info kernel[]: [108302.183907] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:56 info kernel[]: [108302.213866] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:56 info kernel[]: [108302.753867] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:57 info kernel[]: [108302.793961] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:57 info kernel[]: [108303.343874] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:57 info kernel[]: [108303.393789] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:58 info kernel[]: [108303.933795] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:58 info kernel[]: [108303.963763] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:58 info kernel[]: [108304.503771] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:58 info kernel[]: [108304.533712] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:59 info kernel[]: [108305.073715] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:59 info kernel[]: [108305.103665] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:59 info kernel[]: [108305.633664] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:36:59 info kernel[]: [108305.663621] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:00 info kernel[]: [108306.203621] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:00 info kernel[]: [108306.253632] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:01 info kernel[]: [108306.793628] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:01 info kernel[]: [108306.833547] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:01 info /usr/sbin/cron[27079]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:37:01 info kernel[]: [108307.363559] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:01 info kernel[]: [108307.403515] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:02 info kernel[]: [108307.933512] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:02 info kernel[]: [108307.963464] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:02 info kernel[]: [108308.503464] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:02 info kernel[]: [108308.533422] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:03 info kernel[]: [108309.073427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:03 info kernel[]: [108309.103383] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:03 info kernel[]: [108309.633383] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:03 info kernel[]: [108309.663351] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:04 info kernel[]: [108310.203346] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:04 info kernel[]: [108310.233306] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:04 info kernel[]: [108310.763312] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:05 info kernel[]: [108310.803338] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:05 info kernel[]: [108311.333268] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:05 info kernel[]: [108311.363226] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:06 info kernel[]: [108311.893232] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:06 info kernel[]: [108311.923190] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:06 info kernel[]: [108312.453178] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:06 info kernel[]: [108312.503150] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:07 info kernel[]: [108313.043138] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:07 info kernel[]: [108313.083528] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:07 info kernel[]: [108313.613095] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:07 info kernel[]: [108313.643053] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:08 info kernel[]: [108314.193058] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:08 info kernel[]: [108314.233021] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:08 info kernel[]: [108314.773019] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:09 info kernel[]: [108314.813020] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:09 info kernel[]: [108315.352981] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:09 info kernel[]: [108315.402972] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:10 info kernel[]: [108315.942941] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:10 info kernel[]: [108315.983322] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:10 info kernel[]: [108316.512902] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:10 info kernel[]: [108316.542851] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:11 info kernel[]: [108317.083216] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:11 info kernel[]: [108317.122812] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:11 info kernel[]: [108317.652815] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:11 info kernel[]: [108317.692775] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:12 info kernel[]: [108318.242781] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:12 info kernel[]: [108318.272737] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:13 info kernel[]: [108318.812759] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:13 info kernel[]: [108318.842705] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:13 info kernel[]: [108319.372694] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:13 info kernel[]: [108319.402662] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:14 info kernel[]: [108319.932657] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:14 info kernel[]: [108319.962633] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:14 info kernel[]: [108320.502615] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:14 info kernel[]: [108320.532576] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:15 info kernel[]: [108321.062621] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:15 info kernel[]: [108321.092538] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:15 info kernel[]: [108321.622534] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:15 info kernel[]: [108321.662496] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:16 info kernel[]: [108322.182922] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:16 info kernel[]: [108322.212469] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:16 info kernel[]: [108322.752461] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:17 info kernel[]: [108322.792528] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:17 info kernel[]: [108323.322429] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:17 info kernel[]: [108323.362386] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:18 info kernel[]: [108323.902389] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:18 info kernel[]: [108323.932336] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:18 info kernel[]: [108324.462343] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:18 info kernel[]: [108324.492336] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:19 info kernel[]: [108325.042295] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:19 info kernel[]: [108325.082684] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:19 info kernel[]: [108325.612256] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:19 info kernel[]: [108325.642217] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:20 info kernel[]: [108326.182727] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:20 info kernel[]: [108326.212174] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:20 info kernel[]: [108326.742187] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:20 info kernel[]: [108326.772138] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:21 info kernel[]: [108327.312143] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:21 info kernel[]: [108327.342098] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:22 info kernel[]: [108327.882522] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:22 info kernel[]: [108327.912067] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:22 info kernel[]: [108328.452059] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:22 info kernel[]: [108328.482446] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:23 info kernel[]: [108329.042014] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:23 info kernel[]: [108329.071973] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:23 info kernel[]: [108329.632895] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:23 info kernel[]: [108329.671926] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:24 info kernel[]: [108330.211931] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:24 info kernel[]: [108330.241889] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:25 info kernel[]: [108330.782311] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:25 info kernel[]: [108330.811890] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:25 info kernel[]: [108331.341862] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:25 info kernel[]: [108331.391856] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:26 info kernel[]: [108331.931818] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:26 info kernel[]: [108331.961789] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:26 info kernel[]: [108332.501866] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:26 info kernel[]: [108332.531726] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:27 info kernel[]: [108333.071739] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:27 info kernel[]: [108333.101689] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:27 info kernel[]: [108333.641685] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:27 info kernel[]: [108333.701648] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:28 info kernel[]: [108334.241652] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:28 info kernel[]: [108334.301627] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:29 info kernel[]: [108334.831617] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:29 info kernel[]: [108334.881563] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:29 info kernel[]: [108335.421564] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:29 info kernel[]: [108335.461531] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:30 info kernel[]: [108336.001523] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:30 info kernel[]: [108336.041483] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:30 info kernel[]: [108336.591482] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:30 info kernel[]: [108336.631440] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:31 info kernel[]: [108337.181863] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:31 info kernel[]: [108337.221395] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:31 info kernel[]: [108337.761431] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:32 info kernel[]: [108337.811391] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:32 info kernel[]: [108338.351363] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:32 info kernel[]: [108338.381810] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:33 info kernel[]: [108338.911357] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:33 info kernel[]: [108338.951280] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:33 info kernel[]: [108339.481710] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:33 info kernel[]: [108339.511246] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:34 info kernel[]: [108340.061315] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:34 info kernel[]: [108340.101221] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:34 info kernel[]: [108340.631196] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:34 info kernel[]: [108340.671161] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:35 info kernel[]: [108341.201158] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:35 info kernel[]: [108341.231127] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:35 info kernel[]: [108341.761142] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:36 info kernel[]: [108341.791157] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:36 info kernel[]: [108342.341081] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:36 info kernel[]: [108342.381464] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:37 info kernel[]: [108342.941036] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:37 info kernel[]: [108342.990993] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:37 info kernel[]: [108343.530989] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:37 info kernel[]: [108343.560987] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:38 info kernel[]: [108344.130988] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:38 info kernel[]: [108344.160926] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:38 info kernel[]: [108344.700935] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:38 info kernel[]: [108344.730876] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:39 info kernel[]: [108345.281289] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:39 info kernel[]: [108345.330827] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:40 info kernel[]: [108345.870831] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:40 info kernel[]: [108345.910805] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:40 info kernel[]: [108346.440788] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:40 info kernel[]: [108346.470751] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:41 info kernel[]: [108347.010759] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:41 info kernel[]: [108347.050707] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:41 info kernel[]: [108347.590705] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:41 info kernel[]: [108347.630669] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:42 info kernel[]: [108348.181097] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:42 info kernel[]: [108348.210640] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:42 info kernel[]: [108348.740624] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:42 info kernel[]: [108348.770585] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:43 info kernel[]: [108349.310670] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:43 info kernel[]: [108349.350546] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:44 info kernel[]: [108349.890549] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:44 info kernel[]: [108349.920506] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:44 info kernel[]: [108350.450506] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:44 info kernel[]: [108350.500482] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:45 info kernel[]: [108351.040464] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:45 info kernel[]: [108351.070436] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:45 info kernel[]: [108351.600448] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:45 info kernel[]: [108351.640384] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:46 info kernel[]: [108352.180810] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:46 info kernel[]: [108352.220343] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:46 info kernel[]: [108352.760344] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:47 info kernel[]: [108352.790392] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:47 info kernel[]: [108353.330316] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:47 info kernel[]: [108353.360276] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:48 info kernel[]: [108353.900377] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:48 info kernel[]: [108353.930226] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:48 info kernel[]: [108354.460227] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:48 info kernel[]: [108354.500181] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:49 info kernel[]: [108355.020185] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:49 info kernel[]: [108355.050152] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:49 info kernel[]: [108355.580504] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:49 info kernel[]: [108355.610116] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:50 info kernel[]: [108356.140103] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:50 info kernel[]: [108356.180497] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:50 info kernel[]: [108356.720063] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:50 info kernel[]: [108356.760016] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:51 info kernel[]: [108357.300112] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:51 info kernel[]: [108357.330002] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:52 info kernel[]: [108357.859984] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:52 info kernel[]: [108357.899945] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:52 info kernel[]: [108358.429979] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:52 info kernel[]: [108358.459902] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:53 info kernel[]: [108358.989906] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:53 info kernel[]: [108359.019856] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:53 info kernel[]: [108359.549856] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:53 info kernel[]: [108359.580239] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:54 info kernel[]: [108360.109839] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:54 info kernel[]: [108360.139777] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:54 info kernel[]: [108360.669777] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:54 info kernel[]: [108360.699738] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:55 info kernel[]: [108361.229783] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:55 info kernel[]: [108361.259705] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:56 info kernel[]: [108361.799722] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:56 info kernel[]: [108361.829698] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:56 info kernel[]: [108362.369669] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:56 info kernel[]: [108362.399642] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:57 info kernel[]: [108362.929665] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:57 info kernel[]: [108362.959606] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:57 info kernel[]: [108363.489584] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:57 info kernel[]: [108363.519539] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:58 info kernel[]: [108364.049590] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:58 info kernel[]: [108364.079925] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:58 info kernel[]: [108364.609509] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:58 info kernel[]: [108364.639467] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:59 info kernel[]: [108365.179949] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:59 info kernel[]: [108365.209429] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:59 info kernel[]: [108365.739429] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:37:59 info kernel[]: [108365.769419] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:00 info kernel[]: [108366.299458] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:00 info kernel[]: [108366.329430] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:01 info kernel[]: [108366.859358] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:01 info kernel[]: [108366.899311] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:01 info /usr/sbin/cron[27117]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:38:01 info /usr/sbin/cron[27118]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:38:01 info kernel[]: [108367.429348] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:01 info kernel[]: [108367.459270] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:02 info kernel[]: [108367.999266] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:02 info kernel[]: [108368.029229] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:02 info kernel[]: [108368.559223] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:02 info kernel[]: [108368.599186] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:03 info kernel[]: [108369.129191] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:03 info kernel[]: [108369.159143] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:03 info kernel[]: [108369.699145] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:03 info kernel[]: [108369.749103] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:04 info kernel[]: [108370.289164] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:04 info kernel[]: [108370.329091] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:05 info kernel[]: [108370.859068] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:05 info kernel[]: [108370.899104] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:05 info kernel[]: [108371.429093] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:05 info kernel[]: [108371.458986] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:06 info kernel[]: [108371.999028] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:06 info kernel[]: [108372.028964] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:06 info kernel[]: [108372.558941] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:06 info kernel[]: [108372.598897] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:07 info kernel[]: [108373.128903] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:07 info kernel[]: [108373.158864] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:07 info kernel[]: [108373.698854] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:07 info kernel[]: [108373.728822] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:08 info kernel[]: [108374.268853] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:08 info kernel[]: [108374.298786] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:09 info kernel[]: [108374.838827] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:09 info kernel[]: [108374.868750] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:09 info kernel[]: [108375.398747] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:09 info kernel[]: [108375.428697] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:10 info kernel[]: [108375.968706] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:10 info kernel[]: [108375.998658] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:10 info kernel[]: [108376.528665] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:10 info kernel[]: [108376.568621] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:11 info kernel[]: [108377.098623] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:11 info kernel[]: [108377.128583] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:11 info kernel[]: [108377.668581] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:11 info kernel[]: [108377.698538] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:12 info kernel[]: [108378.228588] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:12 info kernel[]: [108378.258521] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:13 info kernel[]: [108378.798514] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:13 info kernel[]: [108378.828462] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:13 info kernel[]: [108379.358468] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:13 info kernel[]: [108379.398422] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:14 info kernel[]: [108379.928425] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:14 info kernel[]: [108379.958385] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:14 info kernel[]: [108380.498381] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:14 info kernel[]: [108380.538342] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:15 info kernel[]: [108381.068345] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:15 info kernel[]: [108381.098301] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:15 info kernel[]: [108381.628303] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:15 info kernel[]: [108381.658266] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:16 info kernel[]: [108382.198263] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:16 info kernel[]: [108382.228227] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:17 info kernel[]: [108382.778701] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:17 info kernel[]: [108382.818197] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:17 info kernel[]: [108383.358188] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:17 info kernel[]: [108383.398146] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:18 info kernel[]: [108383.928147] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:18 info kernel[]: [108383.958103] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:18 info kernel[]: [108384.498103] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:18 info kernel[]: [108384.538062] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:19 info kernel[]: [108385.068063] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:19 info kernel[]: [108385.098020] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:19 info kernel[]: [108385.628020] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:19 info kernel[]: [108385.657983] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:20 info kernel[]: [108386.197981] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:20 info kernel[]: [108386.227944] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:20 info kernel[]: [108386.757952] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:21 info kernel[]: [108386.807939] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:21 info kernel[]: [108387.347903] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:21 info kernel[]: [108387.378283] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:22 info kernel[]: [108387.907928] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:22 info kernel[]: [108387.937845] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:22 info kernel[]: [108388.467820] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:22 info kernel[]: [108388.497779] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:23 info kernel[]: [108389.027784] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:23 info kernel[]: [108389.057738] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:23 info kernel[]: [108389.587738] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:23 info kernel[]: [108389.627713] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:24 info kernel[]: [108390.157709] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:24 info kernel[]: [108390.187658] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:24 info kernel[]: [108390.717657] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:24 info kernel[]: [108390.757620] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:25 info kernel[]: [108391.287696] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:25 info kernel[]: [108391.327584] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:26 info kernel[]: [108391.857588] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:26 info kernel[]: [108391.887548] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:26 info kernel[]: [108392.417544] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:26 info kernel[]: [108392.457508] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:27 info kernel[]: [108392.987508] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:27 info kernel[]: [108393.017464] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:27 info kernel[]: [108393.557462] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:27 info kernel[]: [108393.597423] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:28 info kernel[]: [108394.127425] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:28 info kernel[]: [108394.157391] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:28 info kernel[]: [108394.687421] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:28 info kernel[]: [108394.727389] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:29 info kernel[]: [108395.257362] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:29 info kernel[]: [108395.297321] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:30 info kernel[]: [108395.827319] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:30 info kernel[]: [108395.867304] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:30 info kernel[]: [108396.397277] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:30 info kernel[]: [108396.437226] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:31 info kernel[]: [108396.987233] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:31 info kernel[]: [108397.047182] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:31 info kernel[]: [108397.587186] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:31 info kernel[]: [108397.627141] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:32 info kernel[]: [108398.187141] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:32 info kernel[]: [108398.227096] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:32 info kernel[]: [108398.767098] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:33 info kernel[]: [108398.797119] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:33 info kernel[]: [108399.337059] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:33 info kernel[]: [108399.377436] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:34 info kernel[]: [108399.917027] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:34 info kernel[]: [108399.956977] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:34 info kernel[]: [108400.496991] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:34 info kernel[]: [108400.536937] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:35 info kernel[]: [108401.077360] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:35 info kernel[]: [108401.106909] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:35 info kernel[]: [108401.646894] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:35 info kernel[]: [108401.686849] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:36 info kernel[]: [108402.226891] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:36 info kernel[]: [108402.266814] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:37 info kernel[]: [108402.796838] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:37 info kernel[]: [108402.826775] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:37 info kernel[]: [108403.366771] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:37 info kernel[]: [108403.396815] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:38 info kernel[]: [108403.926735] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:38 info kernel[]: [108403.956711] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:38 info kernel[]: [108404.506700] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:38 info kernel[]: [108404.546654] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:39 info kernel[]: [108405.077014] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:39 info kernel[]: [108405.116616] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:39 info kernel[]: [108405.646641] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:39 info kernel[]: [108405.676999] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:40 info kernel[]: [108406.206590] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:40 info kernel[]: [108406.246566] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:41 info kernel[]: [108406.776966] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:41 info kernel[]: [108406.816520] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:41 info kernel[]: [108407.356531] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:41 info kernel[]: [108407.396460] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:42 info kernel[]: [108407.946453] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:42 info kernel[]: [108407.986410] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:42 info kernel[]: [108408.526406] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:42 info kernel[]: [108408.566380] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:43 info kernel[]: [108409.126400] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:43 info kernel[]: [108409.156344] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:43 info kernel[]: [108409.686330] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:43 info kernel[]: [108409.726300] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:44 info kernel[]: [108410.256303] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:44 info kernel[]: [108410.286245] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:45 info kernel[]: [108410.826259] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:45 info kernel[]: [108410.866206] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:45 info kernel[]: [108411.396211] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:45 info kernel[]: [108411.426164] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:46 info kernel[]: [108411.956218] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:46 info kernel[]: [108411.986128] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:46 info kernel[]: [108412.526134] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:46 info kernel[]: [108412.556097] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:47 info kernel[]: [108413.086089] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:47 info kernel[]: [108413.146046] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:47 info kernel[]: [108413.696044] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:47 info kernel[]: [108413.736000] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:48 info kernel[]: [108414.275999] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:48 info kernel[]: [108414.315989] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:49 info kernel[]: [108414.886007] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:49 info kernel[]: [108414.925934] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:49 info kernel[]: [108415.455920] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:49 info kernel[]: [108415.495891] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:50 info kernel[]: [108416.045881] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:50 info kernel[]: [108416.095838] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:50 info kernel[]: [108416.645835] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:50 info kernel[]: [108416.685800] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:51 info kernel[]: [108417.225837] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:51 info kernel[]: [108417.265754] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:52 info kernel[]: [108417.795817] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:52 info kernel[]: [108417.825721] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:52 info kernel[]: [108418.355733] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:52 info kernel[]: [108418.385712] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:53 info kernel[]: [108418.925694] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:53 info kernel[]: [108418.955650] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:53 info kernel[]: [108419.485634] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:53 info kernel[]: [108419.545596] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:54 info kernel[]: [108420.085594] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:54 info kernel[]: [108420.145552] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:54 info kernel[]: [108420.685554] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:54 info kernel[]: [108420.725557] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:55 info kernel[]: [108421.275882] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:55 info kernel[]: [108421.305469] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:56 info kernel[]: [108421.845487] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:56 info kernel[]: [108421.895442] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:56 info kernel[]: [108422.445428] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:56 info kernel[]: [108422.495388] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:57 info kernel[]: [108423.045391] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:57 info kernel[]: [108423.105356] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:57 info kernel[]: [108423.645341] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:57 info kernel[]: [108423.675728] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:58 info kernel[]: [108424.205323] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:58 info kernel[]: [108424.235262] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:59 info kernel[]: [108424.775759] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:59 info kernel[]: [108424.815242] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:59 info kernel[]: [108425.345251] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:38:59 info kernel[]: [108425.375181] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:00 info kernel[]: [108425.915198] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:00 info kernel[]: [108425.955178] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:00 info kernel[]: [108426.495139] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:00 info kernel[]: [108426.535095] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:01 info kernel[]: [108427.065107] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:01 info kernel[]: [108427.095059] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:01 info /usr/sbin/cron[27160]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:39:01 info /usr/sbin/cron[27159]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
  2018-12-03 08:39:01 info kernel[]: [108427.625075] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:01 info kernel[]: [108427.655042] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:02 info kernel[]: [108428.195025] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:02 info kernel[]: [108428.234986] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:02 info kernel[]: [108428.764996] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:03 info kernel[]: [108428.814972] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:03 info kernel[]: [108429.364973] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:03 info kernel[]: [108429.394947] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:04 info kernel[]: [108429.944904] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:04 info kernel[]: [108429.994872] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:04 info kernel[]: [108430.534853] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:04 info kernel[]: [108430.564834] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:05 info kernel[]: [108431.094839] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:05 info kernel[]: [108431.134779] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:05 info kernel[]: [108431.675251] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:05 info kernel[]: [108431.714739] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:06 info kernel[]: [108432.244767] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:06 info kernel[]: [108432.284697] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:07 info kernel[]: [108432.814803] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:07 info kernel[]: [108432.844662] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:07 info kernel[]: [108433.394705] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:07 info kernel[]: [108433.424628] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:08 info kernel[]: [108433.964621] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:08 info kernel[]: [108434.004582] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:08 info kernel[]: [108434.534577] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:08 info kernel[]: [108434.574965] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:09 info kernel[]: [108435.104541] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:09 info kernel[]: [108435.144498] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:09 info kernel[]: [108435.694493] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:09 info kernel[]: [108435.724496] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:10 info kernel[]: [108436.274880] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:10 info kernel[]: [108436.314523] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:11 info kernel[]: [108436.844427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:11 info kernel[]: [108436.874810] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:11 info kernel[]: [108437.414381] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:11 info kernel[]: [108437.444379] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:12 info kernel[]: [108437.994376] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:12 info kernel[]: [108438.024298] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:12 info kernel[]: [108438.554293] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:12 info kernel[]: [108438.594255] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:13 info kernel[]: [108439.134254] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:13 info kernel[]: [108439.174699] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:13 info kernel[]: [108439.704217] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:13 info kernel[]: [108439.734171] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:14 info kernel[]: [108440.274644] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:14 info kernel[]: [108440.314238] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:15 info kernel[]: [108440.844180] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:15 info kernel[]: [108440.874570] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:15 info kernel[]: [108441.414095] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:15 info kernel[]: [108441.444060] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:16 info kernel[]: [108441.994054] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:16 info kernel[]: [108442.024012] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:16 info kernel[]: [108442.554012] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:16 info kernel[]: [108442.583975] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:17 info kernel[]: [108443.123978] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:17 info kernel[]: [108443.153933] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:17 info kernel[]: [108443.693933] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:17 info kernel[]: [108443.723921] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:18 info kernel[]: [108444.253886] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:18 info kernel[]: [108444.283848] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:19 info kernel[]: [108444.813959] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:19 info kernel[]: [108444.843821] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:19 info kernel[]: [108445.383813] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:19 info kernel[]: [108445.423765] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:20 info kernel[]: [108445.953774] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:20 info kernel[]: [108445.993732] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:20 info kernel[]: [108446.523730] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:20 info kernel[]: [108446.553692] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:21 info kernel[]: [108447.083698] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:21 info kernel[]: [108447.123661] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:21 info kernel[]: [108447.653650] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:21 info kernel[]: [108447.693609] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:22 info kernel[]: [108448.223647] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:22 info kernel[]: [108448.253576] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:23 info kernel[]: [108448.783599] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:23 info kernel[]: [108448.823544] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:23 info kernel[]: [108449.353543] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:23 info kernel[]: [108449.383533] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:24 info kernel[]: [108449.923504] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:24 info kernel[]: [108449.973884] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:24 info kernel[]: [108450.503460] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:24 info kernel[]: [108450.533412] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:25 info kernel[]: [108451.063419] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:25 info kernel[]: [108451.093370] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:25 info kernel[]: [108451.633371] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:25 info kernel[]: [108451.683325] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:26 info kernel[]: [108452.243332] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:26 info kernel[]: [108452.283291] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:27 info kernel[]: [108452.833297] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:27 info kernel[]: [108452.873245] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:27 info kernel[]: [108453.423248] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:27 info kernel[]: [108453.453219] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:28 info kernel[]: [108454.003209] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:28 info kernel[]: [108454.043165] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:28 info kernel[]: [108454.593168] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:28 info kernel[]: [108454.633121] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:29 info kernel[]: [108455.183122] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:29 info kernel[]: [108455.223083] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:30 info kernel[]: [108455.773504] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:30 info kernel[]: [108455.803059] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:30 info kernel[]: [108456.343079] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:30 info kernel[]: [108456.373433] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:31 info kernel[]: [108456.923011] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:31 info kernel[]: [108456.952984] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:31 info kernel[]: [108457.492956] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:31 info kernel[]: [108457.522918] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:32 info kernel[]: [108458.072937] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:32 info kernel[]: [108458.102877] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:32 info kernel[]: [108458.642881] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:32 info kernel[]: [108458.682835] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:33 info kernel[]: [108459.222844] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:33 info kernel[]: [108459.252813] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:34 info kernel[]: [108459.782845] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:34 info kernel[]: [108459.812774] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:34 info kernel[]: [108460.342781] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:34 info kernel[]: [108460.382719] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:35 info kernel[]: [108460.912723] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:35 info kernel[]: [108460.952685] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:35 info kernel[]: [108461.532723] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:35 info kernel[]: [108461.582637] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:36 info kernel[]: [108462.132637] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:36 info kernel[]: [108462.192590] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:36 info kernel[]: [108462.742604] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:37 info kernel[]: [108462.792612] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:37 info kernel[]: [108463.342550] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:37 info kernel[]: [108463.392512] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:38 info kernel[]: [108463.922552] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:38 info kernel[]: [108463.952487] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:38 info kernel[]: [108464.482464] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:38 info kernel[]: [108464.522429] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:39 info kernel[]: [108465.072855] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:39 info kernel[]: [108465.102389] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:39 info kernel[]: [108465.632386] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:39 info kernel[]: [108465.682342] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:40 info kernel[]: [108466.222381] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:40 info kernel[]: [108466.262308] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:41 info kernel[]: [108466.792331] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:41 info kernel[]: [108466.822278] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:41 info kernel[]: [108467.362265] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:41 info kernel[]: [108467.392230] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:42 info kernel[]: [108467.932231] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:42 info kernel[]: [108467.972188] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:42 info kernel[]: [108468.522176] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:42 info kernel[]: [108468.552216] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:43 info kernel[]: [108469.082145] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:43 info kernel[]: [108469.112100] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:43 info kernel[]: [108469.652117] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:43 info kernel[]: [108469.682057] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:44 info kernel[]: [108470.232062] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:44 info kernel[]: [108470.282024] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:45 info kernel[]: [108470.822030] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:45 info kernel[]: [108470.852030] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:45 info kernel[]: [108471.391982] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:45 info kernel[]: [108471.431938] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:46 info kernel[]: [108471.971950] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:46 info kernel[]: [108472.001917] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:46 info kernel[]: [108472.541895] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:46 info kernel[]: [108472.572286] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:47 info kernel[]: [108473.101909] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:47 info kernel[]: [108473.131814] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:47 info kernel[]: [108473.672186] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:47 info kernel[]: [108473.701787] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:48 info kernel[]: [108474.231780] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:48 info kernel[]: [108474.272172] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:49 info kernel[]: [108474.801755] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:49 info kernel[]: [108474.831698] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:49 info kernel[]: [108475.372126] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:49 info kernel[]: [108475.401674] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:50 info kernel[]: [108475.931661] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:50 info kernel[]: [108475.972056] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:50 info kernel[]: [108476.501631] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:50 info kernel[]: [108476.531579] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:51 info kernel[]: [108477.081577] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:51 info kernel[]: [108477.121536] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:51 info kernel[]: [108477.651550] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:51 info kernel[]: [108477.691499] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:52 info kernel[]: [108478.221555] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:52 info kernel[]: [108478.261478] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:53 info kernel[]: [108478.791477] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:53 info kernel[]: [108478.821427] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:53 info kernel[]: [108479.361416] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:53 info kernel[]: [108479.401428] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:54 info kernel[]: [108479.931384] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:54 info kernel[]: [108479.971832] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:54 info kernel[]: [108480.511336] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:54 info kernel[]: [108480.541336] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:55 info kernel[]: [108481.081298] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:55 info kernel[]: [108481.111256] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:55 info kernel[]: [108481.641251] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:55 info kernel[]: [108481.671212] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:56 info kernel[]: [108482.201214] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:56 info kernel[]: [108482.231176] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:56 info kernel[]: [108482.761191] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:57 info kernel[]: [108482.801167] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:57 info kernel[]: [108483.331142] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:57 info kernel[]: [108483.371519] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:58 info kernel[]: [108483.911100] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:58 info kernel[]: [108483.941055] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:58 info kernel[]: [108484.491055] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:58 info kernel[]: [108484.521013] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:59 info kernel[]: [108485.051082] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:59 info kernel[]: [108485.090972] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:59 info kernel[]: [108485.620973] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:39:59 info kernel[]: [108485.650932] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:00 info kernel[]: [108486.190935] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:00 info kernel[]: [108486.220951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:00 info kernel[]: [108486.750940] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:01 info kernel[]: [108486.790936] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:01 info /usr/sbin/cron[27236]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:40:01 info /usr/sbin/cron[27238]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:40:01 info /usr/sbin/cron[27239]: (root) CMD (/etc/init.d/haas-proxy restart)
  2018-12-03 08:40:01 info /usr/sbin/cron[27242]: (root) CMD (  /usr/bin/notifier)
  2018-12-03 08:40:01 info kernel[]: [108487.320858] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:01 info kernel[]: [108487.350818] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:02 info kernel[]: [108487.890885] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:02 info kernel[]: [108487.920786] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:02 info kernel[]: [108488.460788] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:02 info kernel[]: [108488.510761] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:03 info kernel[]: [108489.060761] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:03 info kernel[]: [108489.120739] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:03 info kernel[]: [108489.660704] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:03 info kernel[]: [108489.690648] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:04 info kernel[]: [108490.220701] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:04 info kernel[]: [108490.250633] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:05 info kernel[]: [108490.790623] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:05 info kernel[]: [108490.820574] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:05 info kernel[]: [108491.360567] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:05 info kernel[]: [108491.400559] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:06 info kernel[]: [108491.930534] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:06 info kernel[]: [108491.970490] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:06 info kernel[]: [108492.520485] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:06 info kernel[]: [108492.560447] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:07 info kernel[]: [108493.100458] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:07 info kernel[]: [108493.140405] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:07 info kernel[]: [108493.690403] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:07 info kernel[]: [108493.740366] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:08 info kernel[]: [108494.300404] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:08 info kernel[]: [108494.330325] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:09 info kernel[]: [108494.870690] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:09 info kernel[]: [108494.900303] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:09 info kernel[]: [108495.440301] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:09 info kernel[]: [108495.470707] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:10 info kernel[]: [108496.000271] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:10 info kernel[]: [108496.040211] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:10 info kernel[]: [108496.600194] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:10 info kernel[]: [108496.630159] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:11 info kernel[]: [108497.190161] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:11 info kernel[]: [108497.220117] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:11 info kernel[]: [108497.750125] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:12 info kernel[]: [108497.780162] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:12 info kernel[]: [108498.310088] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:12 info kernel[]: [108498.360037] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:13 info kernel[]: [108498.890071] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:13 info kernel[]: [108498.920003] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:13 info kernel[]: [108499.440005] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:13 info kernel[]: [108499.469967] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:14 info kernel[]: [108500.009977] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:14 info kernel[]: [108500.039925] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:14 info kernel[]: [108500.570349] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:14 info kernel[]: [108500.599896] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:15 info kernel[]: [108501.149895] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:15 info kernel[]: [108501.189842] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:15 info kernel[]: [108501.719849] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:15 info kernel[]: [108501.749816] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:16 info kernel[]: [108502.289846] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:16 info kernel[]: [108502.329767] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:17 info kernel[]: [108502.859768] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:17 info kernel[]: [108502.890047] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:17 info kernel[]: [108503.419735] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:17 info kernel[]: [108503.449697] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:18 info kernel[]: [108503.979689] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:18 info kernel[]: [108504.009646] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:18 info kernel[]: [108504.559638] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:18 info kernel[]: [108504.599616] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:19 info kernel[]: [108505.129603] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:19 info kernel[]: [108505.169958] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:19 info kernel[]: [108505.699564] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:19 info kernel[]: [108505.739550] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:20 info kernel[]: [108506.279571] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:20 info kernel[]: [108506.329480] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:21 info kernel[]: [108506.859480] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:21 info kernel[]: [108506.889760] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:21 info kernel[]: [108507.419451] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:21 info kernel[]: [108507.449424] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:22 info kernel[]: [108507.979399] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:22 info kernel[]: [108508.019362] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:22 info kernel[]: [108508.549358] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:22 info kernel[]: [108508.579317] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:23 info kernel[]: [108509.119319] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:23 info kernel[]: [108509.149300] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:23 info kernel[]: [108509.679324] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:23 info kernel[]: [108509.719347] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:24 info kernel[]: [108510.249259] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:24 info kernel[]: [108510.289533] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:25 info kernel[]: [108510.829209] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:25 info kernel[]: [108510.859152] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:25 info kernel[]: [108511.389452] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:25 info kernel[]: [108511.419111] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:26 info kernel[]: [108511.949120] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:26 info kernel[]: [108511.979075] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:26 info kernel[]: [108512.519076] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:26 info kernel[]: [108512.559031] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:27 info kernel[]: [108513.089285] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:27 info kernel[]: [108513.118991] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:27 info kernel[]: [108513.658992] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:27 info kernel[]: [108513.689268] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:28 info kernel[]: [108514.219024] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:28 info kernel[]: [108514.258930] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:29 info kernel[]: [108514.788958] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:29 info kernel[]: [108514.818889] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:29 info kernel[]: [108515.348902] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:29 info kernel[]: [108515.378841] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:30 info kernel[]: [108515.918851] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:30 info kernel[]: [108515.948813] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:30 info kernel[]: [108516.478804] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:30 info kernel[]: [108516.508768] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:31 info kernel[]: [108517.038775] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:31 info kernel[]: [108517.069072] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:31 info kernel[]: [108517.608719] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:31 info kernel[]: [108517.638689] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:32 info kernel[]: [108518.169039] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:32 info kernel[]: [108518.208649] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:32 info kernel[]: [108518.738663] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:33 info kernel[]: [108518.778684] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:33 info kernel[]: [108519.318669] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:33 info kernel[]: [108519.348581] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:34 info kernel[]: [108519.878577] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:34 info kernel[]: [108519.908525] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:34 info kernel[]: [108520.448524] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:34 info kernel[]: [108520.498475] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:35 info kernel[]: [108521.048495] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:35 info kernel[]: [108521.088464] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:35 info kernel[]: [108521.628438] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:35 info kernel[]: [108521.658396] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:36 info kernel[]: [108522.188409] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:36 info kernel[]: [108522.218363] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:36 info kernel[]: [108522.758361] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:37 info kernel[]: [108522.798360] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:37 info kernel[]: [108523.328326] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:37 info kernel[]: [108523.358279] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:38 info kernel[]: [108523.898305] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:38 info kernel[]: [108523.938240] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:38 info kernel[]: [108524.468597] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:38 info kernel[]: [108524.508214] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:39 info kernel[]: [108525.038203] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:39 info kernel[]: [108525.068518] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:39 info kernel[]: [108525.598172] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:39 info kernel[]: [108525.628121] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:40 info kernel[]: [108526.168455] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:40 info kernel[]: [108526.198105] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:40 info kernel[]: [108526.728406] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:40 info kernel[]: [108526.758046] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:41 info kernel[]: [108527.298062] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:41 info kernel[]: [108527.328063] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:42 info kernel[]: [108527.848006] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:42 info kernel[]: [108527.877967] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:42 info kernel[]: [108528.407960] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:42 info kernel[]: [108528.437926] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:43 info kernel[]: [108528.968168] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:43 info kernel[]: [108528.997931] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:43 info kernel[]: [108529.527881] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:43 info kernel[]: [108529.567842] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:44 info kernel[]: [108530.098091] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:44 info kernel[]: [108530.127794] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:44 info kernel[]: [108530.667796] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:44 info kernel[]: [108530.698078] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:45 info kernel[]: [108531.237762] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:45 info kernel[]: [108531.277720] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:46 info kernel[]: [108531.817728] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:46 info kernel[]: [108531.847688] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:46 info kernel[]: [108532.377724] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:46 info kernel[]: [108532.417638] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:47 info kernel[]: [108532.947650] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:47 info kernel[]: [108532.977596] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:47 info kernel[]: [108533.517595] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:47 info kernel[]: [108533.557558] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:48 info kernel[]: [108534.087564] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:48 info kernel[]: [108534.117514] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:48 info kernel[]: [108534.647556] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:48 info kernel[]: [108534.677471] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:49 info kernel[]: [108535.207480] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:49 info kernel[]: [108535.237436] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:50 info kernel[]: [108535.777456] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:50 info kernel[]: [108535.817408] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:50 info kernel[]: [108536.347435] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:50 info kernel[]: [108536.377397] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:51 info kernel[]: [108536.907365] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:51 info kernel[]: [108536.937320] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:51 info kernel[]: [108537.467322] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:51 info kernel[]: [108537.497276] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:52 info kernel[]: [108538.037327] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:52 info kernel[]: [108538.067261] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:52 info kernel[]: [108538.597237] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:52 info kernel[]: [108538.627193] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:53 info kernel[]: [108539.157197] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:53 info kernel[]: [108539.187155] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:53 info kernel[]: [108539.727156] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:54 info kernel[]: [108539.767143] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:54 info kernel[]: [108540.307504] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:54 info kernel[]: [108540.337074] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:55 info kernel[]: [108540.887090] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:55 info kernel[]: [108540.917053] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:55 info kernel[]: [108541.447066] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:55 info kernel[]: [108541.486991] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:56 info kernel[]: [108542.027001] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:56 info kernel[]: [108542.056959] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:56 info kernel[]: [108542.586952] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:56 info kernel[]: [108542.626914] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:57 info kernel[]: [108543.156915] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:57 info kernel[]: [108543.186875] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:57 info kernel[]: [108543.726882] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:58 info kernel[]: [108543.766883] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:58 info kernel[]: [108544.307218] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:58 info kernel[]: [108544.336802] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:59 info kernel[]: [108544.866819] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:59 info kernel[]: [108544.907116] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:59 info kernel[]: [108545.436762] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:40:59 info kernel[]: [108545.466742] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:00 info kernel[]: [108545.996722] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:00 info kernel[]: [108546.026713] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:00 info kernel[]: [108546.566690] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:00 info kernel[]: [108546.596636] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:01 info /usr/sbin/cron[27370]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:41:01 info kernel[]: [108547.136634] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:01 info kernel[]: [108547.166620] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:01 info kernel[]: [108547.696596] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:01 info kernel[]: [108547.736601] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:02 info kernel[]: [108548.276622] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:02 info kernel[]: [108548.306926] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:03 info kernel[]: [108548.836523] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:03 info kernel[]: [108548.866480] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:03 info kernel[]: [108549.396507] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:03 info kernel[]: [108549.426434] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:04 info kernel[]: [108549.956444] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:04 info kernel[]: [108549.986398] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:04 info kernel[]: [108550.536400] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:04 info kernel[]: [108550.566385] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:05 info kernel[]: [108551.096362] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:05 info kernel[]: [108551.136318] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:05 info kernel[]: [108551.686319] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:05 info kernel[]: [108551.726274] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:06 info kernel[]: [108552.266276] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:06 info kernel[]: [108552.306323] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:07 info kernel[]: [108552.836243] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:07 info kernel[]: [108552.866221] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:07 info kernel[]: [108553.406514] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:07 info kernel[]: [108553.436146] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:08 info kernel[]: [108553.976159] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:08 info kernel[]: [108554.006433] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:08 info kernel[]: [108554.536115] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:08 info kernel[]: [108554.566105] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:09 info kernel[]: [108555.106432] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:09 info kernel[]: [108555.146032] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:09 info kernel[]: [108555.676034] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:09 info kernel[]: [108555.706311] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:10 info kernel[]: [108556.236039] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:10 info kernel[]: [108556.265987] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:11 info kernel[]: [108556.806394] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:11 info kernel[]: [108556.835912] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:11 info kernel[]: [108557.375916] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:11 info kernel[]: [108557.415875] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:12 info kernel[]: [108557.945905] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:12 info kernel[]: [108557.975833] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:12 info kernel[]: [108558.505843] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:12 info kernel[]: [108558.555799] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:13 info kernel[]: [108559.085795] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:13 info kernel[]: [108559.116067] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:13 info kernel[]: [108559.645755] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:13 info kernel[]: [108559.685711] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:14 info kernel[]: [108560.216067] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:14 info kernel[]: [108560.245676] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:15 info kernel[]: [108560.785690] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:15 info kernel[]: [108560.816018] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:15 info kernel[]: [108561.355641] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:15 info kernel[]: [108561.395654] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:16 info kernel[]: [108561.935598] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:16 info kernel[]: [108561.965583] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:16 info kernel[]: [108562.495556] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:16 info kernel[]: [108562.535562] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:17 info kernel[]: [108563.075519] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:17 info kernel[]: [108563.105477] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:17 info kernel[]: [108563.645500] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:17 info kernel[]: [108563.685439] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:18 info kernel[]: [108564.215823] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:18 info kernel[]: [108564.255398] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:19 info kernel[]: [108564.785427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:19 info kernel[]: [108564.835361] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:19 info kernel[]: [108565.385366] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:19 info kernel[]: [108565.415340] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:20 info kernel[]: [108565.955316] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:20 info kernel[]: [108565.985290] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:20 info kernel[]: [108566.525270] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:20 info kernel[]: [108566.565593] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:21 info kernel[]: [108567.135235] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:21 info kernel[]: [108567.165536] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:21 info kernel[]: [108567.705190] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:21 info kernel[]: [108567.735152] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:22 info kernel[]: [108568.285199] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:22 info kernel[]: [108568.315126] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:23 info kernel[]: [108568.865472] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:23 info kernel[]: [108568.895089] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:23 info kernel[]: [108569.435077] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:23 info kernel[]: [108569.465383] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:24 info kernel[]: [108569.995047] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:24 info kernel[]: [108570.034989] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:24 info kernel[]: [108570.554998] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:24 info kernel[]: [108570.584960] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:25 info kernel[]: [108571.114958] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:25 info kernel[]: [108571.144930] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:25 info kernel[]: [108571.684925] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:25 info kernel[]: [108571.714895] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:26 info kernel[]: [108572.254870] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:26 info kernel[]: [108572.284857] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:27 info kernel[]: [108572.815164] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:27 info kernel[]: [108572.844806] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:27 info kernel[]: [108573.384795] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:27 info kernel[]: [108573.415056] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:28 info kernel[]: [108573.944752] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:28 info kernel[]: [108573.984713] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:28 info kernel[]: [108574.524709] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:28 info kernel[]: [108574.554667] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:29 info kernel[]: [108575.104671] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:29 info kernel[]: [108575.134631] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:29 info kernel[]: [108575.664642] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:29 info kernel[]: [108575.694589] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:30 info kernel[]: [108576.224595] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:30 info kernel[]: [108576.264594] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:31 info kernel[]: [108576.804642] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:31 info kernel[]: [108576.834510] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:31 info kernel[]: [108577.364525] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:31 info kernel[]: [108577.394533] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:32 info kernel[]: [108577.934540] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:32 info kernel[]: [108577.964751] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:32 info kernel[]: [108578.494433] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:32 info kernel[]: [108578.524389] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:33 info kernel[]: [108579.074397] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:33 info kernel[]: [108579.114370] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:33 info kernel[]: [108579.654343] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:33 info kernel[]: [108579.684323] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:34 info kernel[]: [108580.224307] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:34 info kernel[]: [108580.254272] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:35 info kernel[]: [108580.794283] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:35 info kernel[]: [108580.824233] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:35 info kernel[]: [108581.364544] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:35 info kernel[]: [108581.404183] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:36 info kernel[]: [108581.934203] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:36 info kernel[]: [108581.974158] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:36 info kernel[]: [108582.524141] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:36 info kernel[]: [108582.564102] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:37 info kernel[]: [108583.094126] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:37 info kernel[]: [108583.124068] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:37 info kernel[]: [108583.664407] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:37 info kernel[]: [108583.694033] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:38 info kernel[]: [108584.234032] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:38 info kernel[]: [108584.273984] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:39 info kernel[]: [108584.793996] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:39 info kernel[]: [108584.823982] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:39 info kernel[]: [108585.353944] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:39 info kernel[]: [108585.393921] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:40 info kernel[]: [108585.923916] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:40 info kernel[]: [108585.964217] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:40 info kernel[]: [108586.483868] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:40 info kernel[]: [108586.513838] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:41 info kernel[]: [108587.064173] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:41 info kernel[]: [108587.093789] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:41 info kernel[]: [108587.623799] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:41 info kernel[]: [108587.653745] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:42 info kernel[]: [108588.183753] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:42 info kernel[]: [108588.213709] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:42 info kernel[]: [108588.743729] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:43 info kernel[]: [108588.773757] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:43 info kernel[]: [108589.303681] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:43 info kernel[]: [108589.343646] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:44 info kernel[]: [108589.873680] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:44 info kernel[]: [108589.913586] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:44 info kernel[]: [108590.443603] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:44 info kernel[]: [108590.483543] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:45 info kernel[]: [108591.033550] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:45 info kernel[]: [108591.063860] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:45 info kernel[]: [108591.613500] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:45 info kernel[]: [108591.653463] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:46 info kernel[]: [108592.193479] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:46 info kernel[]: [108592.223450] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:47 info kernel[]: [108592.763779] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:47 info kernel[]: [108592.803417] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:47 info kernel[]: [108593.343412] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:47 info kernel[]: [108593.373387] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:48 info kernel[]: [108593.923358] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:48 info kernel[]: [108593.963652] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:48 info kernel[]: [108594.513296] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:48 info kernel[]: [108594.563611] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:49 info kernel[]: [108595.103261] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:49 info kernel[]: [108595.133217] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:49 info kernel[]: [108595.683213] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:49 info kernel[]: [108595.723171] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:50 info kernel[]: [108596.263420] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:50 info kernel[]: [108596.303161] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:51 info kernel[]: [108596.843164] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:51 info kernel[]: [108596.883101] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:51 info kernel[]: [108597.423099] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:51 info kernel[]: [108597.453053] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:52 info kernel[]: [108597.993069] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:52 info kernel[]: [108598.033017] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:52 info kernel[]: [108598.583015] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:52 info kernel[]: [108598.612979] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:53 info kernel[]: [108599.142978] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:53 info kernel[]: [108599.172941] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:53 info kernel[]: [108599.702937] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:53 info kernel[]: [108599.742905] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:54 info kernel[]: [108600.272970] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:54 info kernel[]: [108600.302884] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:55 info kernel[]: [108600.842902] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:55 info kernel[]: [108600.882831] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:55 info kernel[]: [108601.402859] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:55 info kernel[]: [108601.442791] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:56 info kernel[]: [108601.982778] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:56 info kernel[]: [108602.012733] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:56 info kernel[]: [108602.542726] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:56 info kernel[]: [108602.572695] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:57 info kernel[]: [108603.092716] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:57 info kernel[]: [108603.122659] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:57 info kernel[]: [108603.652653] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:57 info kernel[]: [108603.682615] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:58 info kernel[]: [108604.212618] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:58 info kernel[]: [108604.242595] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:59 info kernel[]: [108604.792588] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:59 info kernel[]: [108604.822662] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:59 info kernel[]: [108605.352548] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:41:59 info kernel[]: [108605.382608] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:00 info kernel[]: [108605.912504] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:00 info kernel[]: [108605.942513] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:00 info kernel[]: [108606.462775] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:00 info kernel[]: [108606.492430] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:01 info /usr/sbin/cron[27412]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
  2018-12-03 08:42:01 info /usr/sbin/cron[27413]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:42:01 info /usr/sbin/cron[27414]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:42:01 info kernel[]: [108607.022436] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:01 info kernel[]: [108607.052427] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:01 info kernel[]: [108607.582413] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:01 info kernel[]: [108607.612343] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:02 info kernel[]: [108608.142360] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:02 info kernel[]: [108608.182306] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:02 info kernel[]: [108608.712307] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:02 info kernel[]: [108608.742282] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:03 info kernel[]: [108609.282324] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:03 info kernel[]: [108609.312247] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:04 info kernel[]: [108609.842243] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:04 info kernel[]: [108609.882195] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:04 info kernel[]: [108610.412188] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:04 info kernel[]: [108610.442155] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:05 info kernel[]: [108610.982150] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:05 info kernel[]: [108611.012104] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:05 info kernel[]: [108611.542099] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:05 info kernel[]: [108611.582094] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:06 info kernel[]: [108612.102062] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:06 info kernel[]: [108612.142030] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:06 info kernel[]: [108612.672022] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:06 info kernel[]: [108612.701974] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:07 info kernel[]: [108613.231990] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:07 info kernel[]: [108613.271945] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:08 info kernel[]: [108613.791955] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:08 info kernel[]: [108613.821934] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:08 info kernel[]: [108614.362225] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:08 info kernel[]: [108614.391886] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:09 info kernel[]: [108614.921884] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:09 info kernel[]: [108614.951821] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:09 info kernel[]: [108615.481828] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:09 info kernel[]: [108615.511777] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:10 info kernel[]: [108616.031793] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:10 info kernel[]: [108616.062065] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:10 info kernel[]: [108616.591743] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:10 info kernel[]: [108616.621732] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:11 info kernel[]: [108617.151713] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:11 info kernel[]: [108617.181664] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:11 info kernel[]: [108617.701664] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:11 info kernel[]: [108617.731634] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:12 info kernel[]: [108618.261869] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:12 info kernel[]: [108618.291593] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:13 info kernel[]: [108618.821605] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:13 info kernel[]: [108618.861907] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:13 info kernel[]: [108619.391564] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:13 info kernel[]: [108619.421530] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:14 info kernel[]: [108619.961855] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:14 info kernel[]: [108619.991489] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:14 info kernel[]: [108620.531486] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:14 info kernel[]: [108620.581424] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:15 info kernel[]: [108621.131425] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:15 info kernel[]: [108621.161719] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:15 info kernel[]: [108621.691398] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:15 info kernel[]: [108621.731352] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:16 info kernel[]: [108622.251352] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:16 info kernel[]: [108622.291318] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:17 info kernel[]: [108622.821379] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:17 info kernel[]: [108622.861623] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:17 info kernel[]: [108623.391319] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:17 info kernel[]: [108623.421250] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:18 info kernel[]: [108623.961587] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:18 info kernel[]: [108623.991201] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:18 info kernel[]: [108624.521202] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:18 info kernel[]: [108624.551146] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:19 info kernel[]: [108625.081151] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:19 info kernel[]: [108625.111104] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:19 info kernel[]: [108625.651127] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:19 info kernel[]: [108625.681068] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:20 info kernel[]: [108626.211074] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:20 info kernel[]: [108626.241042] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:21 info kernel[]: [108626.771072] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:21 info kernel[]: [108626.810992] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:21 info kernel[]: [108627.340998] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:21 info kernel[]: [108627.381031] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:22 info kernel[]: [108627.910949] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:22 info kernel[]: [108627.950905] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:22 info kernel[]: [108628.490920] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:22 info kernel[]: [108628.530873] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:23 info kernel[]: [108629.061180] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:23 info kernel[]: [108629.090839] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:23 info kernel[]: [108629.640837] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:23 info kernel[]: [108629.680786] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:24 info kernel[]: [108630.220799] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:24 info kernel[]: [108630.261067] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:25 info kernel[]: [108630.790752] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:25 info kernel[]: [108630.820732] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:25 info kernel[]: [108631.361021] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:25 info kernel[]: [108631.400663] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:26 info kernel[]: [108631.930687] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:26 info kernel[]: [108631.980704] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:26 info kernel[]: [108632.530642] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:26 info kernel[]: [108632.560899] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:27 info kernel[]: [108633.090607] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:27 info kernel[]: [108633.130572] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:27 info kernel[]: [108633.660935] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:27 info kernel[]: [108633.690521] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:28 info kernel[]: [108634.220505] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:28 info kernel[]: [108634.260843] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:29 info kernel[]: [108634.790469] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:29 info kernel[]: [108634.830426] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:29 info kernel[]: [108635.360774] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:29 info kernel[]: [108635.400385] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:30 info kernel[]: [108635.950394] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:30 info kernel[]: [108635.980344] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:30 info kernel[]: [108636.530341] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:30 info kernel[]: [108636.580297] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:31 info kernel[]: [108637.110612] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:31 info kernel[]: [108637.150260] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:31 info kernel[]: [108637.700259] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:31 info kernel[]: [108637.730239] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:32 info kernel[]: [108638.290281] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:32 info kernel[]: [108638.330176] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:33 info kernel[]: [108638.870215] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:33 info kernel[]: [108638.910466] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:33 info kernel[]: [108639.440143] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:33 info kernel[]: [108639.470099] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:34 info kernel[]: [108640.010443] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:34 info kernel[]: [108640.050064] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:34 info kernel[]: [108640.590056] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:34 info kernel[]: [108640.630009] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:35 info kernel[]: [108641.180014] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:35 info kernel[]: [108641.210329] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:35 info kernel[]: [108641.749975] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:36 info kernel[]: [108641.789974] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:36 info kernel[]: [108642.360280] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:36 info kernel[]: [108642.399889] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:37 info kernel[]: [108642.939903] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:37 info kernel[]: [108642.979844] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:37 info kernel[]: [108643.529843] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:37 info kernel[]: [108643.579810] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:38 info kernel[]: [108644.110165] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:38 info kernel[]: [108644.149765] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:38 info kernel[]: [108644.699762] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:38 info kernel[]: [108644.739719] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:39 info kernel[]: [108645.289728] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:39 info kernel[]: [108645.329681] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:40 info kernel[]: [108645.860010] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:40 info kernel[]: [108645.899644] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:40 info kernel[]: [108646.439703] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:40 info kernel[]: [108646.479598] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:41 info kernel[]: [108647.019597] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:41 info kernel[]: [108647.049555] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:41 info kernel[]: [108647.579558] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:41 info kernel[]: [108647.609583] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:42 info kernel[]: [108648.149530] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:42 info kernel[]: [108648.179477] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:42 info kernel[]: [108648.719482] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:43 info kernel[]: [108648.759458] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:43 info kernel[]: [108649.289460] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:43 info kernel[]: [108649.319396] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:44 info kernel[]: [108649.849403] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:44 info kernel[]: [108649.879369] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:44 info kernel[]: [108650.409379] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:44 info kernel[]: [108650.439336] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:45 info kernel[]: [108650.979325] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:45 info kernel[]: [108651.009298] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:45 info kernel[]: [108651.559290] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:45 info kernel[]: [108651.609265] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:46 info kernel[]: [108652.139269] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:46 info kernel[]: [108652.179203] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:46 info kernel[]: [108652.709251] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:46 info kernel[]: [108652.739156] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:47 info kernel[]: [108653.279245] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:47 info kernel[]: [108653.309152] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:48 info kernel[]: [108653.839129] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:48 info kernel[]: [108653.879093] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:48 info kernel[]: [108654.409116] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:48 info kernel[]: [108654.449049] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:49 info kernel[]: [108654.979050] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:49 info kernel[]: [108655.019001] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:49 info kernel[]: [108655.559012] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:49 info kernel[]: [108655.588975] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:50 info kernel[]: [108656.128952] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:50 info kernel[]: [108656.178926] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:50 info kernel[]: [108656.708963] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:50 info kernel[]: [108656.738898] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:51 info kernel[]: [108657.278951] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:51 info kernel[]: [108657.318828] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:52 info kernel[]: [108657.858849] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:52 info kernel[]: [108657.888802] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:52 info kernel[]: [108658.428791] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:52 info kernel[]: [108658.458756] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:53 info kernel[]: [108658.988755] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:53 info kernel[]: [108659.028715] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:53 info kernel[]: [108659.558716] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:53 info kernel[]: [108659.588679] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:54 info kernel[]: [108660.128673] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:54 info kernel[]: [108660.158663] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:54 info kernel[]: [108660.688637] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:54 info kernel[]: [108660.718591] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:55 info kernel[]: [108661.248596] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:55 info kernel[]: [108661.278559] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:56 info kernel[]: [108661.818559] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:56 info kernel[]: [108661.858538] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:56 info kernel[]: [108662.398513] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:56 info kernel[]: [108662.428472] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:57 info kernel[]: [108662.958488] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:57 info kernel[]: [108662.988436] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:57 info kernel[]: [108663.518427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:57 info kernel[]: [108663.548396] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:58 info kernel[]: [108664.078397] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:58 info kernel[]: [108664.108374] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:58 info kernel[]: [108664.648361] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:58 info kernel[]: [108664.678326] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:59 info kernel[]: [108665.208372] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:42:59 info kernel[]: [108665.238280] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:00 info kernel[]: [108665.778293] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:00 info kernel[]: [108665.818289] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:00 info kernel[]: [108666.348240] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:00 info kernel[]: [108666.378205] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:01 info /usr/sbin/cron[27488]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:43:01 info kernel[]: [108666.918190] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:01 info kernel[]: [108666.958174] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:01 info kernel[]: [108667.488155] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:01 info kernel[]: [108667.518118] device br-guest_turris left promiscuous mode
  xxxx
  2018-12-03 08:43:17 info kernel[]: [108683.317059] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:17 info kernel[]: [108683.357025] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:18 info kernel[]: [108683.887030] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:18 info kernel[]: [108683.926961] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:18 info kernel[]: [108684.476985] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:18 info kernel[]: [108684.526929] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:19 info kernel[]: [108685.076919] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:19 info kernel[]: [108685.107195] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:19 info kernel[]: [108685.636885] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:19 info kernel[]: [108685.676830] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:20 info kernel[]: [108686.207089] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:20 info kernel[]: [108686.236800] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:21 info kernel[]: [108686.776825] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:21 info kernel[]: [108686.807087] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:21 info kernel[]: [108687.346751] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:21 info kernel[]: [108687.376843] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:22 info kernel[]: [108687.926716] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:22 info kernel[]: [108687.976689] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:22 info kernel[]: [108688.526680] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:22 info kernel[]: [108688.576626] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:23 info kernel[]: [108689.106889] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:23 info kernel[]: [108689.136624] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:23 info kernel[]: [108689.676591] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:23 info kernel[]: [108689.706923] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:24 info kernel[]: [108690.236567] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:24 info kernel[]: [108690.276531] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:25 info kernel[]: [108690.826536] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:25 info kernel[]: [108690.856898] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:25 info kernel[]: [108691.386492] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:25 info kernel[]: [108691.426427] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:26 info kernel[]: [108691.976471] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:26 info kernel[]: [108692.006747] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:26 info kernel[]: [108692.536401] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:26 info kernel[]: [108692.586361] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:27 info kernel[]: [108693.116353] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:27 info kernel[]: [108693.156659] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:27 info kernel[]: [108693.706666] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:28 info kernel[]: [108693.756655] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:28 info kernel[]: [108694.286601] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:28 info kernel[]: [108694.326231] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:29 info kernel[]: [108694.856582] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:29 info kernel[]: [108694.886207] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:29 info kernel[]: [108695.426189] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:29 info kernel[]: [108695.456541] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:30 info kernel[]: [108695.986158] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:30 info kernel[]: [108696.036118] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:30 info kernel[]: [108696.576121] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:30 info kernel[]: [108696.606429] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:31 info kernel[]: [108697.136082] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:31 info kernel[]: [108697.176023] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:31 info kernel[]: [108697.726032] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:32 info kernel[]: [108697.756335] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:32 info kernel[]: [108698.286036] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:32 info kernel[]: [108698.325949] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:33 info kernel[]: [108698.876070] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:33 info kernel[]: [108698.925919] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:33 info kernel[]: [108699.465908] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:33 info kernel[]: [108699.507166] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:34 info kernel[]: [108700.045873] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:34 info kernel[]: [108700.085837] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:34 info kernel[]: [108700.635822] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:34 info kernel[]: [108700.675775] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:35 info kernel[]: [108701.235795] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:35 info kernel[]: [108701.275748] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:36 info kernel[]: [108701.825740] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:36 info kernel[]: [108701.875711] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:36 info kernel[]: [108702.425696] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:36 info kernel[]: [108702.475652] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:37 info kernel[]: [108703.025662] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:37 info kernel[]: [108703.075610] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:37 info kernel[]: [108703.625611] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:37 info kernel[]: [108703.675564] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:38 info kernel[]: [108704.225571] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:38 info kernel[]: [108704.275545] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:39 info kernel[]: [108704.825536] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:39 info kernel[]: [108704.875489] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:39 info kernel[]: [108705.425483] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:39 info kernel[]: [108705.465439] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:40 info kernel[]: [108706.005804] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:40 info kernel[]: [108706.035412] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:40 info kernel[]: [108706.575400] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:40 info kernel[]: [108706.625356] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:41 info kernel[]: [108707.165360] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:41 info kernel[]: [108707.205674] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:41 info kernel[]: [108707.735335] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:42 info kernel[]: [108707.775345] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:42 info kernel[]: [108708.325281] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:42 info kernel[]: [108708.375349] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:43 info kernel[]: [108708.905672] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:43 info kernel[]: [108708.945193] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:43 info kernel[]: [108709.485212] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:43 info kernel[]: [108709.525159] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:44 info kernel[]: [108710.075170] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:44 info kernel[]: [108710.115111] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:44 info kernel[]: [108710.655352] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:44 info kernel[]: [108710.685081] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:45 info kernel[]: [108711.225081] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:45 info kernel[]: [108711.275054] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:46 info kernel[]: [108711.825041] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:46 info kernel[]: [108711.875015] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:46 info kernel[]: [108712.425003] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:46 info kernel[]: [108712.464944] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:46 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 
  2018-12-03 08:43:46 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 
  2018-12-03 08:43:46 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 
  2018-12-03 08:43:46 info dnsmasq-dhcp[5874]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 Fujitsu_kuchyn
  2018-12-03 08:43:46 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCPv4 new lease
  2018-12-03 08:43:46 warning dhcp_host_domain_ng.py[]: Add_lease, hostname check failed
  2018-12-03 08:43:46 warning dhcp_host_domain_ng.py[25377]: Last message 'Add_lease, hostname ' repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
  2018-12-03 08:43:46 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCP add new hostname [Fujitsu_kuchyn,192.168.2.120]
  2018-12-03 08:43:46 debug dnsmasq-script[5874]: uci: Entry not found
  2018-12-03 08:43:46 info dhcp_host_domain_ng.py[]: Refresh kresd leases
  2018-12-03 08:43:47 info kernel[]: [108712.994945] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:47 info kernel[]: [108713.034918] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:47 info kernel[]: [108713.574927] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:47 info kernel[]: [108713.624881] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:48 info kernel[]: [108714.174862] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:48 info kernel[]: [108714.205167] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:49 info kernel[]: [108714.755164] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:49 info kernel[]: [108714.784802] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:49 info kernel[]: [108715.334844] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:49 info kernel[]: [108715.374880] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:50 info kernel[]: [108715.905079] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:50 info kernel[]: [108715.944723] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:50 info kernel[]: [108716.494744] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:50 info kernel[]: [108716.524696] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:51 info kernel[]: [108717.074672] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:51 info kernel[]: [108717.104943] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:51 info kernel[]: [108717.654956] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:51 info kernel[]: [108717.694593] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:52 info kernel[]: [108718.234599] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:52 info kernel[]: [108718.274562] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:53 info kernel[]: [108718.804873] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:53 info kernel[]: [108718.834527] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:53 info kernel[]: [108719.374528] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:53 info kernel[]: [108719.404801] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:54 info kernel[]: [108719.934475] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:54 info kernel[]: [108719.974435] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:54 info kernel[]: [108720.504742] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:54 info kernel[]: [108720.544441] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:55 info kernel[]: [108721.074387] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:55 info kernel[]: [108721.104665] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:55 info kernel[]: [108721.634340] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:55 info kernel[]: [108721.674297] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:56 info kernel[]: [108722.224316] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:56 info kernel[]: [108722.274294] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:57 info kernel[]: [108722.824268] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:57 info kernel[]: [108722.854559] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:57 info kernel[]: [108723.384236] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:57 info kernel[]: [108723.434186] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:58 info kernel[]: [108723.974180] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:58 info kernel[]: [108724.034161] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:58 info kernel[]: [108724.574133] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:58 info kernel[]: [108724.624089] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:59 info kernel[]: [108725.174094] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:43:59 info kernel[]: [108725.224052] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:00 info kernel[]: [108725.774067] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:00 info kernel[]: [108725.804386] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:00 info kernel[]: [108726.334027] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:00 info kernel[]: [108726.374091] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:01 info /usr/sbin/cron[27534]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:44:01 info /usr/sbin/cron[27533]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:44:01 info kernel[]: [108726.923968] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:01 info kernel[]: [108726.973925] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:01 info kernel[]: [108727.523944] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  xxxxxx
  2018-12-03 08:44:09 info kernel[]: [108735.253629] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:09 info kernel[]: [108735.283358] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:10 info kernel[]: [108735.813374] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:10 info kernel[]: [108735.853914] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:10 info kernel[]: [108736.403915] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:10 info kernel[]: [108736.433286] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:11 info kernel[]: [108736.983271] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:11 info kernel[]: [108737.013224] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:11 info kernel[]: [108737.543287] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:11 info kernel[]: [108737.583227] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:12 info kernel[]: [108738.123201] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:12 info kernel[]: [108738.153142] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:12 info kernel[]: [108738.683181] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:12 info kernel[]: [108738.713110] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:13 info kernel[]: [108739.263165] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:13 info kernel[]: [108739.293068] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:14 info kernel[]: [108739.823065] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:14 info kernel[]: [108739.863022] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:14 info kernel[]: [108740.403387] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:14 info kernel[]: [108740.432985] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:15 info kernel[]: [108740.973367] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:15 info kernel[]: [108741.003293] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:15 info kernel[]: [108741.532976] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:15 info kernel[]: [108741.562898] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:16 info kernel[]: [108742.103273] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:16 info kernel[]: [108742.132874] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:16 info kernel[]: [108742.652863] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:16 info kernel[]: [108742.682817] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:17 info kernel[]: [108743.212821] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:17 info kernel[]: [108743.242789] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:18 info kernel[]: [108743.773126] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:18 info kernel[]: [108743.803068] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:18 info kernel[]: [108744.352741] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:18 info kernel[]: [108744.382734] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:19 info kernel[]: [108744.922700] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:19 info kernel[]: [108744.952659] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:19 info kernel[]: [108745.492653] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:19 info kernel[]: [108745.522650] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:20 info kernel[]: [108746.062615] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:20 info kernel[]: [108746.092569] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:20 info kernel[]: [108746.622573] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:20 info kernel[]: [108746.652531] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:21 info kernel[]: [108747.192531] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:21 info kernel[]: [108747.222506] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:22 info kernel[]: [108747.772526] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:22 info kernel[]: [108747.802478] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:22 info kernel[]: [108748.342455] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:22 info kernel[]: [108748.382460] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:23 info kernel[]: [108748.922422] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:23 info kernel[]: [108748.952375] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:23 info kernel[]: [108749.492372] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:23 info kernel[]: [108749.522374] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:24 info kernel[]: [108750.072356] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:24 info kernel[]: [108750.102292] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:24 info kernel[]: [108750.632292] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:24 info kernel[]: [108750.672282] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:25 info kernel[]: [108751.202357] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:25 info kernel[]: [108751.232213] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:26 info kernel[]: [108751.762237] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:26 info kernel[]: [108751.792183] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:26 info kernel[]: [108752.322184] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:26 info kernel[]: [108752.352132] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:27 info kernel[]: [108752.902151] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:27 info kernel[]: [108752.932096] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:27 info kernel[]: [108753.472109] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:27 info kernel[]: [108753.502096] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:28 info kernel[]: [108754.032071] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:28 info kernel[]: [108754.062041] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:28 info kernel[]: [108754.602021] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:28 info kernel[]: [108754.641998] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:29 info kernel[]: [108755.161989] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:29 info kernel[]: [108755.191938] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:29 info kernel[]: [108755.721950] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:30 info kernel[]: [108755.751922] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:30 info kernel[]: [108756.282053] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:30 info kernel[]: [108756.311875] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:31 info kernel[]: [108756.861906] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:31 info kernel[]: [108756.891818] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:31 info kernel[]: [108757.431832] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:31 info kernel[]: [108757.461792] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:32 info kernel[]: [108758.011782] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:32 info kernel[]: [108758.051733] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:32 info kernel[]: [108758.581731] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:32 info kernel[]: [108758.611697] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:33 info kernel[]: [108759.151708] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:33 info kernel[]: [108759.181665] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:33 info kernel[]: [108759.721660] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:34 info kernel[]: [108759.751615] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:34 info kernel[]: [108760.281652] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:34 info kernel[]: [108760.321585] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:35 info kernel[]: [108760.861615] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:35 info kernel[]: [108760.901565] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:35 info kernel[]: [108761.431574] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:35 info kernel[]: [108761.471495] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:36 info kernel[]: [108762.021520] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:36 info kernel[]: [108762.061456] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:36 info kernel[]: [108762.581459] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:36 info kernel[]: [108762.621416] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:37 info kernel[]: [108763.161413] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:37 info kernel[]: [108763.191377] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:37 info kernel[]: [108763.731393] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:38 info kernel[]: [108763.761432] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:38 info kernel[]: [108764.291352] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:38 info kernel[]: [108764.321304] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:39 info kernel[]: [108764.851304] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:39 info kernel[]: [108764.881276] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:39 info kernel[]: [108765.421257] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:39 info kernel[]: [108765.451211] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:40 info kernel[]: [108766.001853] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:40 info kernel[]: [108766.031176] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:40 info kernel[]: [108766.581166] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:40 info kernel[]: [108766.621143] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:41 info kernel[]: [108767.161132] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:41 info kernel[]: [108767.201725] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:42 info kernel[]: [108767.751087] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:42 info kernel[]: [108767.791134] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:42 info kernel[]: [108768.321050] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:42 info kernel[]: [108768.361053] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:43 info kernel[]: [108768.901670] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:43 info kernel[]: [108768.940975] device br-guest_turris left promiscuous mode
  xxxx
  2018-12-03 08:44:59 info kernel[]: [108785.459842] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:44:59 info kernel[]: [108785.490432] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:00 info kernel[]: [108786.019842] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:00 info kernel[]: [108786.059796] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:00 info kernel[]: [108786.590399] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:00 info kernel[]: [108786.619713] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:01 info /usr/sbin/cron[27573]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
  2018-12-03 08:45:01 info /usr/sbin/cron[27576]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:45:01 info /usr/sbin/cron[27578]: (root) CMD (  /usr/bin/notifier)
  2018-12-03 08:45:01 info /usr/sbin/cron[27579]: (root) CMD (/usr/share/nikola/bin/nikola.sh)
  2018-12-03 08:45:01 info nikola[]: (v42) recognized WAN interfaces: eth1, lo
  2018-12-03 08:45:01 info kernel[]: [108787.159712] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:01 info kernel[]: [108787.200363] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:01 info kernel[]: [108787.739729] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:02 info kernel[]: [108787.779659] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:02 info kernel[]: [108788.319642] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:02 info kernel[]: [108788.349591] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:03 info kernel[]: [108788.879639] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:03 info kernel[]: [108788.919556] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:03 info kernel[]: [108789.449554] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:03 info kernel[]: [108789.479511] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:04 info kernel[]: [108790.009518] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:04 info kernel[]: [108790.049485] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:04 info kernel[]: [108790.579484] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:04 info kernel[]: [108790.619441] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:05 info kernel[]: [108791.149437] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:05 info kernel[]: [108791.179390] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:05 info kernel[]: [108791.719401] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:06 info kernel[]: [108791.759449] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:06 info kernel[]: [108792.289358] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:06 info kernel[]: [108792.319318] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:07 info kernel[]: [108792.879369] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:07 info kernel[]: [108792.909271] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:07 info kernel[]: [108793.439299] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:07 info kernel[]: [108793.469231] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:08 info kernel[]: [108793.999906] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:08 info kernel[]: [108794.029206] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:08 info kernel[]: [108794.559192] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:08 info kernel[]: [108794.589153] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:09 info kernel[]: [108795.129159] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:09 info kernel[]: [108795.159113] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:09 info kernel[]: [108795.689116] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:09 info kernel[]: [108795.739071] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:10 info kernel[]: [108796.279240] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:10 info kernel[]: [108796.319041] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:11 info kernel[]: [108796.849040] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:11 info kernel[]: [108796.888996] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:11 info kernel[]: [108797.428997] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:11 info kernel[]: [108797.458954] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:12 info kernel[]: [108797.999523] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:12 info kernel[]: [108798.028912] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:12 info kernel[]: [108798.558909] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:12 info kernel[]: [108798.588868] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:13 info kernel[]: [108799.128874] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:13 info kernel[]: [108799.158829] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:13 info kernel[]: [108799.688831] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:13 info kernel[]: [108799.718820] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:14 info kernel[]: [108800.248800] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:14 info kernel[]: [108800.299422] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:15 info kernel[]: [108800.828767] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:15 info kernel[]: [108800.858716] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:15 info kernel[]: [108801.388757] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:15 info kernel[]: [108801.418673] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:16 info kernel[]: [108801.948682] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:16 info kernel[]: [108801.978641] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:16 info kernel[]: [108802.518677] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:16 info kernel[]: [108802.558599] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:16 info nikola[]: (v42) Establishing connection took 0.598358 seconds
  2018-12-03 08:45:16 info nikola[]: (v42) Logrotate took 0.004607 seconds
  2018-12-03 08:45:16 info nikola[]: (v42) Syslog parsing took 0.071514 seconds
  2018-12-03 08:45:17 info kernel[]: [108803.088594] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:17 info kernel[]: [108803.128552] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:17 info nikola[]: (v42) Session init took 0.693511 seconds
  2018-12-03 08:45:17 info nikola[]: (v42) Records parsed: 81
  2018-12-03 08:45:17 info nikola[]: (v42) Records after filtering: 67
  2018-12-03 08:45:17 info nikola[]: (v42) Records filtering took 0.012277 seconds
  2018-12-03 08:45:17 info nikola[]: (v42) {u'msg': u'Data were inserted into work queue.'}
  2018-12-03 08:45:17 info nikola[]: (v42) Sending records took 0.051601 seconds
  2018-12-03 08:45:17 info kernel[]: [108803.658552] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:17 info kernel[]: [108803.688517] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:18 info kernel[]: [108804.228674] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:18 info kernel[]: [108804.268500] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:19 info kernel[]: [108804.799202] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:19 info kernel[]: [108804.828450] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:19 info kernel[]: [108805.358436] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:19 info kernel[]: [108805.388392] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:20 info kernel[]: [108805.928397] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:20 info kernel[]: [108805.958351] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:20 info kernel[]: [108806.488353] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:20 info kernel[]: [108806.518352] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:21 info kernel[]: [108807.048360] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:21 info kernel[]: [108807.088272] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:21 info kernel[]: [108807.628273] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:21 info kernel[]: [108807.668241] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:22 info kernel[]: [108808.198943] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:22 info kernel[]: [108808.238233] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:23 info kernel[]: [108808.768224] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:23 info kernel[]: [108808.798818] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:23 info kernel[]: [108809.328166] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:23 info kernel[]: [108809.358154] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:24 info kernel[]: [108809.898757] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:24 info kernel[]: [108809.938078] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:24 info kernel[]: [108810.468084] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:24 info kernel[]: [108810.508031] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:25 info kernel[]: [108811.048041] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:25 info kernel[]: [108811.078000] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:25 info kernel[]: [108811.617995] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:25 info kernel[]: [108811.647956] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:26 info kernel[]: [108812.198605] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:26 info kernel[]: [108812.237934] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:27 info kernel[]: [108812.767970] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:27 info kernel[]: [108812.798572] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:27 info kernel[]: [108813.337877] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:27 info kernel[]: [108813.377882] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:28 info kernel[]: [108813.917842] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:28 info kernel[]: [108813.947795] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:28 info kernel[]: [108814.477798] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:28 info kernel[]: [108814.507749] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:29 info kernel[]: [108815.037793] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:29 info kernel[]: [108815.067714] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:29 info kernel[]: [108815.597733] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:29 info kernel[]: [108815.627675] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:30 info kernel[]: [108816.157678] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:30 info kernel[]: [108816.187642] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:30 info kernel[]: [108816.727678] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:31 info kernel[]: [108816.767674] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:31 info kernel[]: [108817.317605] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:31 info kernel[]: [108817.357594] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:32 info kernel[]: [108817.897562] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:32 info kernel[]: [108817.930246] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:32 info kernel[]: [108818.457555] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:32 info kernel[]: [108818.487473] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:33 info kernel[]: [108819.027477] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:33 info kernel[]: [108819.067446] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:33 info kernel[]: [108819.597435] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:33 info kernel[]: [108819.627390] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:34 info kernel[]: [108820.167395] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:34 info kernel[]: [108820.197360] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:34 info kernel[]: [108820.737355] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:35 info kernel[]: [108820.767385] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:35 info kernel[]: [108821.307326] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:35 info kernel[]: [108821.347281] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:36 info kernel[]: [108821.887281] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:36 info kernel[]: [108821.927248] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:36 info kernel[]: [108822.457235] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:36 info kernel[]: [108822.487192] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:37 info kernel[]: [108823.027209] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:37 info kernel[]: [108823.067157] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:37 info kernel[]: [108823.597152] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:37 info kernel[]: [108823.627116] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:38 info kernel[]: [108824.157141] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:38 info kernel[]: [108824.187077] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:38 info kernel[]: [108824.727086] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:39 info kernel[]: [108824.767138] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:39 info kernel[]: [108825.297032] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:39 info kernel[]: [108825.326988] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:40 info kernel[]: [108825.866998] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:40 info kernel[]: [108825.896951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:40 info kernel[]: [108826.436950] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:40 info kernel[]: [108826.466905] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:41 info kernel[]: [108826.996909] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:41 info kernel[]: [108827.026865] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:41 info kernel[]: [108827.556867] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:41 info kernel[]: [108827.607452] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:42 info kernel[]: [108828.136831] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:42 info kernel[]: [108828.166787] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:42 info kernel[]: [108828.696794] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:42 info kernel[]: [108828.736758] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:43 info kernel[]: [108829.276771] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:43 info kernel[]: [108829.307329] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:44 info kernel[]: [108829.836832] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:44 info kernel[]: [108829.866674] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:44 info kernel[]: [108830.396677] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:44 info kernel[]: [108830.426633] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:45 info kernel[]: [108830.966636] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:45 info kernel[]: [108830.996587] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:45 info kernel[]: [108831.536590] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:45 info kernel[]: [108831.566551] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:46 info kernel[]: [108832.107236] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:46 info kernel[]: [108832.146515] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:46 info kernel[]: [108832.676502] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:46 info kernel[]: [108832.707090] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:47 info kernel[]: [108833.236470] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:47 info kernel[]: [108833.266433] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:48 info kernel[]: [108833.796438] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:48 info kernel[]: [108833.836395] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:48 info kernel[]: [108834.366395] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:48 info kernel[]: [108834.406983] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:49 info kernel[]: [108834.936356] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:49 info kernel[]: [108834.966310] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:49 info kernel[]: [108835.496309] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:49 info kernel[]: [108835.536278] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:50 info kernel[]: [108836.076273] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:50 info kernel[]: [108836.106874] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:50 info kernel[]: [108836.636227] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:50 info kernel[]: [108836.666190] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:51 info kernel[]: [108837.196189] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:51 info kernel[]: [108837.226159] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:52 info kernel[]: [108837.756168] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:52 info kernel[]: [108837.796120] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:52 info kernel[]: [108838.336114] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:52 info kernel[]: [108838.366230] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:53 info kernel[]: [108838.896080] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:53 info kernel[]: [108838.946034] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:53 info kernel[]: [108839.486039] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:53 info kernel[]: [108839.525992] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:54 info kernel[]: [108840.055995] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:54 info kernel[]: [108840.085951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:54 info kernel[]: [108840.615946] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:54 info kernel[]: [108840.645926] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:55 info kernel[]: [108841.175908] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:55 info kernel[]: [108841.206506] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:55 info kernel[]: [108841.735889] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:56 info kernel[]: [108841.775850] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:56 info kernel[]: [108842.306499] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:56 info kernel[]: [108842.335846] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:57 info kernel[]: [108842.875870] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:57 info kernel[]: [108842.915769] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:57 info kernel[]: [108843.455753] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:57 info kernel[]: [108843.505708] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:58 info kernel[]: [108844.035802] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:58 info kernel[]: [108844.065687] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:58 info kernel[]: [108844.605689] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:58 info kernel[]: [108844.635636] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:59 info kernel[]: [108845.165646] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:59 info kernel[]: [108845.195597] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:45:59 info kernel[]: [108845.735597] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:00 info kernel[]: [108845.775654] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:00 info kernel[]: [108846.305569] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:00 info kernel[]: [108846.335516] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:01 info kernel[]: [108846.875562] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:01 info kernel[]: [108846.906110] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:01 info kernel[]: [108847.435472] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:01 info kernel[]: [108847.465431] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:01 info /usr/sbin/cron[27705]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:46:01 info /usr/sbin/cron[27706]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:46:02 info kernel[]: [108847.995427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:02 info kernel[]: [108848.035387] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:02 info kernel[]: [108848.565378] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:02 info kernel[]: [108848.595344] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:03 info kernel[]: [108849.135343] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:03 info kernel[]: [108849.175304] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:03 info kernel[]: [108849.705947] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:03 info kernel[]: [108849.735262] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:04 info kernel[]: [108850.275438] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:04 info kernel[]: [108850.305225] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:05 info kernel[]: [108850.835232] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:05 info kernel[]: [108850.875209] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:05 info kernel[]: [108851.405200] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:05 info kernel[]: [108851.435155] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:06 info kernel[]: [108851.975151] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:06 info kernel[]: [108852.005113] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:06 info kernel[]: [108852.545141] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:06 info kernel[]: [108852.585063] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:07 info kernel[]: [108853.115709] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:07 info kernel[]: [108853.145025] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:07 info kernel[]: [108853.685021] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:07 info kernel[]: [108853.715618] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:08 info kernel[]: [108854.244991] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:08 info kernel[]: [108854.284959] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:09 info kernel[]: [108854.815593] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:09 info kernel[]: [108854.844908] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:09 info kernel[]: [108855.374921] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:09 info kernel[]: [108855.404867] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:10 info kernel[]: [108855.944878] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:10 info kernel[]: [108855.974836] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:10 info kernel[]: [108856.504827] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:10 info kernel[]: [108856.534829] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:11 info kernel[]: [108857.074790] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:11 info kernel[]: [108857.104746] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:11 info kernel[]: [108857.644745] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:11 info kernel[]: [108857.674707] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:12 info kernel[]: [108858.204713] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:12 info kernel[]: [108858.234682] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:13 info kernel[]: [108858.764698] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:13 info kernel[]: [108858.794631] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:13 info kernel[]: [108859.324631] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:13 info kernel[]: [108859.354625] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:14 info kernel[]: [108859.884594] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:14 info kernel[]: [108859.914547] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:14 info kernel[]: [108860.454549] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:14 info kernel[]: [108860.484506] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:15 info kernel[]: [108861.014513] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:15 info kernel[]: [108861.044468] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:15 info kernel[]: [108861.584471] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:15 info kernel[]: [108861.614426] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:16 info kernel[]: [108862.154456] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:16 info kernel[]: [108862.194392] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:16 info kernel[]: [108862.725047] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:17 info kernel[]: [108862.754427] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:17 info kernel[]: [108863.284358] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:17 info kernel[]: [108863.314307] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:18 info kernel[]: [108863.844315] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:18 info kernel[]: [108863.874347] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:18 info kernel[]: [108864.404271] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:18 info kernel[]: [108864.444232] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:19 info kernel[]: [108864.974240] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:19 info kernel[]: [108865.004189] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:19 info kernel[]: [108865.544189] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:19 info kernel[]: [108865.594144] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:20 info kernel[]: [108866.124731] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:20 info kernel[]: [108866.154130] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:20 info kernel[]: [108866.684106] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:20 info kernel[]: [108866.714067] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:21 info kernel[]: [108867.254163] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:21 info kernel[]: [108867.294039] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:22 info kernel[]: [108867.844047] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:22 info kernel[]: [108867.874019] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:22 info kernel[]: [108868.433993] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:22 info kernel[]: [108868.463949] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:23 info kernel[]: [108869.013949] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:23 info kernel[]: [108869.053914] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:23 info kernel[]: [108869.593906] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:23 info kernel[]: [108869.663866] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:24 info kernel[]: [108870.193872] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:24 info kernel[]: [108870.243825] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:25 info kernel[]: [108870.783842] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:25 info kernel[]: [108870.823861] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:25 info kernel[]: [108871.363790] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:25 info kernel[]: [108871.393737] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:26 info kernel[]: [108871.933761] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:26 info kernel[]: [108871.973700] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:26 info kernel[]: [108872.513700] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:26 info kernel[]: [108872.543660] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:27 info kernel[]: [108873.073677] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:27 info kernel[]: [108873.113639] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:27 info kernel[]: [108873.643626] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:27 info kernel[]: [108873.673593] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:28 info kernel[]: [108874.213604] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:28 info kernel[]: [108874.243550] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:29 info kernel[]: [108874.773566] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:29 info kernel[]: [108874.803513] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:29 info ucollect[11852]: Updating filter addresses from version 51460731 to version 51460770 (epoch 4)
  2018-12-03 08:46:29 info kernel[]: [108875.353547] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:29 info kernel[]: [108875.403460] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:29 info ucollect[11852]: Updating ipset turris_100FA4E0_lb_a_4_X from version 51460651 to version 51460770 (epoch 4)
  2018-12-03 08:46:30 info kernel[]: [108875.963469] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:30 info kernel[]: [108875.993423] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:30 info kernel[]: [108876.523455] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:30 info kernel[]: [108876.553386] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:31 info kernel[]: [108877.083381] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:31 info kernel[]: [108877.113363] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:31 info kernel[]: [108877.653348] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:31 info kernel[]: [108877.683302] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:32 info kernel[]: [108878.213304] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:32 info kernel[]: [108878.243264] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:33 info kernel[]: [108878.773276] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:33 info kernel[]: [108878.803225] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:33 info kernel[]: [108879.343219] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:33 info kernel[]: [108879.383183] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:34 info kernel[]: [108879.923241] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:34 info kernel[]: [108879.963142] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:34 info kernel[]: [108880.503143] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:34 info kernel[]: [108880.543103] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:34 warning ucollect[11852]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
  2018-12-03 08:46:35 info kernel[]: [108881.073121] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:35 info kernel[]: [108881.133057] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:35 info kernel[]: [108881.663059] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:35 info kernel[]: [108881.713013] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:36 info kernel[]: [108882.253076] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:36 info kernel[]: [108882.292982] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:37 info kernel[]: [108882.852980] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:37 info kernel[]: [108882.882940] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:37 info kernel[]: [108883.412937] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:37 info kernel[]: [108883.442898] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:38 info kernel[]: [108883.972914] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:38 info kernel[]: [108884.002854] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:38 info kernel[]: [108884.542863] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:38 info kernel[]: [108884.572834] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:39 info kernel[]: [108885.102815] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:39 info kernel[]: [108885.142778] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:39 info kernel[]: [108885.672791] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:39 info kernel[]: [108885.702737] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:40 info kernel[]: [108886.242743] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:40 info kernel[]: [108886.272711] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:41 info kernel[]: [108886.822712] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:41 info kernel[]: [108886.852658] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:41 info kernel[]: [108887.432656] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:41 info kernel[]: [108887.482610] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:42 info kernel[]: [108888.012612] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:42 info kernel[]: [108888.052574] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:42 info kernel[]: [108888.602564] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:42 info kernel[]: [108888.642525] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:43 info kernel[]: [108889.182525] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:43 info kernel[]: [108889.212486] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:44 info kernel[]: [108889.742488] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:44 info kernel[]: [108889.772498] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:44 info kernel[]: [108890.312452] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:44 info kernel[]: [108890.372415] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:45 info kernel[]: [108890.912409] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:45 info kernel[]: [108890.942366] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:45 info kernel[]: [108891.472377] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:45 info kernel[]: [108891.502327] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:46 info kernel[]: [108892.032346] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:46 info kernel[]: [108892.062286] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:46 info kernel[]: [108892.622309] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:46 info kernel[]: [108892.662269] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:47 info kernel[]: [108893.192245] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:47 info kernel[]: [108893.222261] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:48 info kernel[]: [108893.762233] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:48 info kernel[]: [108893.802169] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:48 info kernel[]: [108894.342165] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:48 info kernel[]: [108894.382137] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:49 info kernel[]: [108894.912137] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:49 info kernel[]: [108894.942089] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:49 info kernel[]: [108895.472111] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:49 info kernel[]: [108895.502042] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:50 info kernel[]: [108896.022067] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:50 info kernel[]: [108896.052017] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:50 info kernel[]: [108896.582007] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:50 info kernel[]: [108896.611971] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:51 info kernel[]: [108897.141973] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:51 info kernel[]: [108897.171946] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:51 info kernel[]: [108897.701928] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:51 info kernel[]: [108897.731886] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:52 info kernel[]: [108898.281950] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:52 info kernel[]: [108898.321864] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:53 info kernel[]: [108898.851890] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:53 info kernel[]: [108898.891820] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:53 info kernel[]: [108899.421822] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:53 info kernel[]: [108899.461766] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:54 info kernel[]: [108899.991766] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:54 info kernel[]: [108900.021741] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:54 info kernel[]: [108900.561722] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:54 info kernel[]: [108900.591681] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:55 info kernel[]: [108901.141690] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:55 info kernel[]: [108901.181648] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:55 info kernel[]: [108901.721658] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:56 info kernel[]: [108901.751692] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:56 info kernel[]: [108902.291609] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:56 info kernel[]: [108902.321583] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:57 info kernel[]: [108902.851610] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:57 info kernel[]: [108902.881523] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:57 info kernel[]: [108903.421538] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:57 info kernel[]: [108903.451481] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:58 info kernel[]: [108903.991483] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:58 info kernel[]: [108904.021458] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:58 info kernel[]: [108904.561438] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:58 info kernel[]: [108904.611399] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:59 info kernel[]: [108905.151406] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:46:59 info kernel[]: [108905.201361] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:00 info kernel[]: [108905.751427] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:00 info kernel[]: [108905.781372] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:00 info kernel[]: [108906.351319] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:00 info kernel[]: [108906.391278] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:01 info kernel[]: [108906.931301] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:01 info kernel[]: [108906.961237] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:01 info kernel[]: [108907.521244] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:01 info /usr/sbin/cron[27747]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:47:01 info kernel[]: [108907.551206] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:02 info kernel[]: [108908.081204] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:02 info kernel[]: [108908.111163] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:02 info kernel[]: [108908.651160] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:02 info kernel[]: [108908.681116] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:03 info kernel[]: [108909.211124] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:03 info kernel[]: [108909.251093] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:04 info kernel[]: [108909.781080] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:04 info kernel[]: [108909.811043] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:04 info kernel[]: [108910.341044] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:04 info kernel[]: [108910.371042] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:05 info kernel[]: [108910.901002] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:05 info kernel[]: [108910.940961] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:05 info kernel[]: [108911.470956] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:05 info kernel[]: [108911.500913] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:06 info kernel[]: [108912.041564] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:06 info kernel[]: [108912.070876] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:06 info kernel[]: [108912.600873] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:06 info kernel[]: [108912.641468] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:07 info kernel[]: [108913.180835] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:07 info kernel[]: [108913.210790] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:08 info kernel[]: [108913.750836] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:08 info kernel[]: [108913.780758] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:08 info kernel[]: [108914.310757] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:08 info kernel[]: [108914.341348] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:09 info kernel[]: [108914.870753] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:09 info kernel[]: [108914.900672] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:09 info kernel[]: [108915.430673] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:09 info kernel[]: [108915.470633] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:10 info kernel[]: [108916.000637] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:10 info kernel[]: [108916.030590] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:10 info kernel[]: [108916.570596] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:10 info kernel[]: [108916.600552] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:11 info kernel[]: [108917.130555] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:11 info kernel[]: [108917.170516] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:11 info kernel[]: [108917.700515] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:11 info kernel[]: [108917.730468] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:12 info kernel[]: [108918.280488] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:12 info kernel[]: [108918.310431] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:13 info kernel[]: [108918.841079] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:13 info kernel[]: [108918.870401] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:13 info kernel[]: [108919.400392] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:13 info kernel[]: [108919.430356] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:14 info kernel[]: [108919.970361] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:14 info kernel[]: [108920.000332] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:14 info kernel[]: [108920.530332] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:14 info kernel[]: [108920.560285] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:15 info kernel[]: [108921.090313] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:15 info kernel[]: [108921.120246] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:15 info kernel[]: [108921.640239] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:15 info kernel[]: [108921.670213] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:16 info kernel[]: [108922.210426] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:16 info kernel[]: [108922.260178] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:17 info kernel[]: [108922.790179] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:17 info kernel[]: [108922.820138] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:17 info kernel[]: [108923.360129] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:17 info kernel[]: [108923.390108] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:18 info kernel[]: [108923.920089] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:18 info kernel[]: [108923.960041] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:18 info kernel[]: [108924.490075] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:18 info kernel[]: [108924.520017] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:19 info kernel[]: [108925.060009] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:19 info kernel[]: [108925.089959] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:19 info kernel[]: [108925.619981] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:19 info kernel[]: [108925.659921] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:20 info kernel[]: [108926.189924] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:20 info kernel[]: [108926.219892] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:21 info kernel[]: [108926.759908] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:21 info kernel[]: [108926.799847] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:21 info kernel[]: [108927.329862] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:21 info kernel[]: [108927.369852] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:22 info kernel[]: [108927.899818] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:22 info kernel[]: [108927.929782] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:22 info kernel[]: [108928.469767] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:22 info kernel[]: [108928.519736] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:23 info kernel[]: [108929.059724] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:23 info kernel[]: [108929.089673] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:23 info kernel[]: [108929.619673] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:23 info kernel[]: [108929.649634] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:24 info kernel[]: [108930.179634] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:24 info kernel[]: [108930.209600] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:25 info kernel[]: [108930.769609] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:25 info kernel[]: [108930.809570] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:25 info kernel[]: [108931.349589] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:25 info kernel[]: [108931.379516] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:26 info kernel[]: [108931.929518] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:26 info kernel[]: [108931.959500] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:26 info kernel[]: [108932.489469] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:26 info kernel[]: [108932.519437] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:27 info kernel[]: [108933.059465] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:27 info kernel[]: [108933.089399] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:27 info kernel[]: [108933.619398] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:27 info kernel[]: [108933.659387] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:28 info kernel[]: [108934.199397] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:28 info kernel[]: [108934.239317] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:29 info kernel[]: [108934.779332] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:29 info kernel[]: [108934.809275] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:29 info kernel[]: [108935.349302] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:29 info kernel[]: [108935.389232] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:30 info kernel[]: [108935.919250] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:30 info kernel[]: [108935.949204] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:30 info kernel[]: [108936.489194] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:30 info kernel[]: [108936.519181] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:31 info kernel[]: [108937.049158] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:31 info kernel[]: [108937.089116] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:31 info kernel[]: [108937.619127] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:31 info kernel[]: [108937.649071] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:32 info kernel[]: [108938.169080] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:32 info kernel[]: [108938.199045] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:32 info kernel[]: [108938.729050] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:33 info kernel[]: [108938.759040] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:33 info kernel[]: [108939.298994] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:33 info kernel[]: [108939.338953] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:34 info kernel[]: [108939.868972] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:34 info kernel[]: [108939.918951] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:34 info kernel[]: [108940.468928] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:34 info kernel[]: [108940.508888] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:35 info kernel[]: [108941.038882] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:35 info kernel[]: [108941.068838] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:35 info kernel[]: [108941.608839] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:35 info kernel[]: [108941.638808] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:36 info kernel[]: [108942.178803] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:36 info kernel[]: [108942.218784] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:37 info kernel[]: [108942.758792] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:37 info kernel[]: [108942.788717] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:37 info kernel[]: [108943.318726] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:37 info kernel[]: [108943.358672] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:38 info kernel[]: [108943.898714] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:38 info kernel[]: [108943.939268] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:38 info kernel[]: [108944.468652] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:38 info kernel[]: [108944.498588] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:39 info kernel[]: [108945.039236] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:39 info kernel[]: [108945.078549] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:39 info kernel[]: [108945.618560] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:39 info kernel[]: [108945.658507] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:40 info kernel[]: [108946.208511] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:40 info kernel[]: [108946.239107] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:41 info kernel[]: [108946.778488] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:41 info kernel[]: [108946.808429] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:41 info kernel[]: [108947.358430] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:41 info kernel[]: [108947.398395] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:42 info kernel[]: [108947.939045] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:42 info kernel[]: [108947.978348] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:42 info kernel[]: [108948.518361] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:42 info kernel[]: [108948.558312] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:43 info kernel[]: [108949.108303] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:43 info kernel[]: [108949.148259] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:43 info kernel[]: [108949.688266] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:43 info kernel[]: [108949.718235] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:44 info kernel[]: [108950.258254] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:44 info kernel[]: [108950.288229] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:45 info kernel[]: [108950.838831] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:45 info kernel[]: [108950.878150] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:45 info kernel[]: [108951.418154] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:45 info kernel[]: [108951.458103] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:46 info kernel[]: [108952.008103] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:46 info kernel[]: [108952.048059] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:46 info kernel[]: [108952.588056] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:46 info kernel[]: [108952.638637] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:47 info kernel[]: [108953.168066] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:47 info kernel[]: [108953.198004] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:47 info kernel[]: [108953.727987] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:48 info kernel[]: [108953.767971] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:48 info kernel[]: [108954.297944] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:48 info kernel[]: [108954.327899] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:49 info kernel[]: [108954.857911] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:49 info kernel[]: [108954.887867] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:49 info kernel[]: [108955.417876] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:49 info kernel[]: [108955.457820] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:50 info kernel[]: [108955.997820] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:50 info kernel[]: [108956.037779] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:50 info kernel[]: [108956.567779] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:50 info kernel[]: [108956.617735] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:51 info kernel[]: [108957.157738] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:51 info kernel[]: [108957.207699] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:52 info kernel[]: [108957.738316] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:52 info kernel[]: [108957.767699] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:52 info kernel[]: [108958.327656] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:52 info kernel[]: [108958.357616] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:53 info kernel[]: [108958.897618] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:53 info kernel[]: [108958.938202] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:53 info kernel[]: [108959.477574] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:53 info kernel[]: [108959.507525] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:54 info kernel[]: [108960.057549] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:54 info kernel[]: [108960.087491] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:54 info kernel[]: [108960.617492] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:54 info kernel[]: [108960.657448] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:55 info kernel[]: [108961.207455] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:55 info kernel[]: [108961.257429] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:56 info kernel[]: [108961.797418] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:56 info kernel[]: [108961.838038] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:56 info kernel[]: [108962.367398] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:56 info kernel[]: [108962.407331] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:57 info kernel[]: [108962.957331] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:57 info kernel[]: [108962.997290] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:57 info kernel[]: [108963.537289] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:57 info kernel[]: [108963.567278] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:58 info kernel[]: [108964.097264] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:58 info kernel[]: [108964.127212] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:58 info kernel[]: [108964.657214] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:58 info kernel[]: [108964.687259] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:59 info kernel[]: [108965.217195] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:47:59 info kernel[]: [108965.247132] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:00 info kernel[]: [108965.777143] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:00 info kernel[]: [108965.817143] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:00 info kernel[]: [108966.347098] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:00 info kernel[]: [108966.377057] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:01 info kernel[]: [108966.917117] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:01 info kernel[]: [108966.947011] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:01 info kernel[]: [108967.477019] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:01 info kernel[]: [108967.506974] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:01 info /usr/sbin/cron[27785]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
  2018-12-03 08:48:01 info /usr/sbin/cron[27787]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
  2018-12-03 08:48:01 info /usr/sbin/cron[27790]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
  2018-12-03 08:48:02 info kernel[]: [108968.037173] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:02 info kernel[]: [108968.076953] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:02 info kernel[]: [108968.596953] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:02 info kernel[]: [108968.626893] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:03 info kernel[]: [108969.156895] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:03 info kernel[]: [108969.186879] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:03 info kernel[]: [108969.716858] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:04 info kernel[]: [108969.746903] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:04 info kernel[]: [108970.276824] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:04 info kernel[]: [108970.316785] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:05 info kernel[]: [108970.846822] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:05 info kernel[]: [108970.876739] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:05 info kernel[]: [108971.416751] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:05 info kernel[]: [108971.446690] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:06 info kernel[]: [108971.986698] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:06 info kernel[]: [108972.036647] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:06 info kernel[]: [108972.586649] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:06 info kernel[]: [108972.636636] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:07 info kernel[]: [108973.186724] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:07 info kernel[]: [108973.236567] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:08 info kernel[]: [108973.766613] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:08 info kernel[]: [108973.796533] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:08 info kernel[]: [108974.336527] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:08 info kernel[]: [108974.376486] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:09 info kernel[]: [108974.926497] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:09 info kernel[]: [108974.966452] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:09 info kernel[]: [108975.506443] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:09 info kernel[]: [108975.546400] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:10 info kernel[]: [108976.096417] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:10 info kernel[]: [108976.136355] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:10 info kernel[]: [108976.676356] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:10 info kernel[]: [108976.717006] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:11 info kernel[]: [108977.266381] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:11 info kernel[]: [108977.296303] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:12 info kernel[]: [108977.846286] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:12 info kernel[]: [108977.886237] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:12 info kernel[]: [108978.416919] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:12 info kernel[]: [108978.446191] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:13 info kernel[]: [108978.976196] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:13 info kernel[]: [108979.006157] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:13 info kernel[]: [108979.546156] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:13 info kernel[]: [108979.586116] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:14 info kernel[]: [108980.136120] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:14 info kernel[]: [108980.166090] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:14 info kernel[]: [108980.696076] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:15 info kernel[]: [108980.736036] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:15 info kernel[]: [108981.266042] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:15 info kernel[]: [108981.295998] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:16 info kernel[]: [108981.836000] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:16 info kernel[]: [108981.865982] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:16 info kernel[]: [108982.406013] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:16 info kernel[]: [108982.445911] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:17 info kernel[]: [108982.985923] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:17 info kernel[]: [108983.016524] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:17 info kernel[]: [108983.555893] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:17 info kernel[]: [108983.585833] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:18 info kernel[]: [108984.125843] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:18 info kernel[]: [108984.155796] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:18 info kernel[]: [108984.685800] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:18 info kernel[]: [108984.715778] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:19 info kernel[]: [108985.245823] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:19 info kernel[]: [108985.275719] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:20 info kernel[]: [108985.815730] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:20 info kernel[]: [108985.855704] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:20 info kernel[]: [108986.385682] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:20 info kernel[]: [108986.415644] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:21 info kernel[]: [108986.945645] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:21 info kernel[]: [108986.985594] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:21 info kernel[]: [108987.525600] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:21 info kernel[]: [108987.555553] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:22 info kernel[]: [108988.085561] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:22 info kernel[]: [108988.115518] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:22 info kernel[]: [108988.655511] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:22 info kernel[]: [108988.685473] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:23 info kernel[]: [108989.225485] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:23 info kernel[]: [108989.255436] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:24 info kernel[]: [108989.785519] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:24 info kernel[]: [108989.815424] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:24 info kernel[]: [108990.345407] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:24 info kernel[]: [108990.385372] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:25 info kernel[]: [108990.905370] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:25 info kernel[]: [108990.945322] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:25 info kernel[]: [108991.465345] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:25 info kernel[]: [108991.495291] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:26 info kernel[]: [108992.035278] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:26 info kernel[]: [108992.065232] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:26 info kernel[]: [108992.605231] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:26 info kernel[]: [108992.645205] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:27 info kernel[]: [108993.165222] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:27 info kernel[]: [108993.205224] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:27 info kernel[]: [108993.735161] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:28 info kernel[]: [108993.765153] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:28 info kernel[]: [108994.295117] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:28 info kernel[]: [108994.335074] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:29 info kernel[]: [108994.865094] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:29 info kernel[]: [108994.905062] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:29 info kernel[]: [108995.445040] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:29 info kernel[]: [108995.474989] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:30 info kernel[]: [108996.005009] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:30 info kernel[]: [108996.015244] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:30 info kernel[]: [108996.564961] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:30 info kernel[]: [108996.614978] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:31 info kernel[]: [108997.155106] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:31 info kernel[]: [108997.184874] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:32 info kernel[]: [108997.734904] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:32 info kernel[]: [108997.774894] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:32 info kernel[]: [108998.304856] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:32 info kernel[]: [108998.334831] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:33 info kernel[]: [108998.864832] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:33 info kernel[]: [108998.894774] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:33 info kernel[]: [108999.434759] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:33 info kernel[]: [108999.464731] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:34 info kernel[]: [108999.994768] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:34 info kernel[]: [109000.034679] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:34 info kernel[]: [109000.584674] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:34 info kernel[]: [109000.614653] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:35 info kernel[]: [109001.144640] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:35 info kernel[]: [109001.174596] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:35 info kernel[]: [109001.705243] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:36 info kernel[]: [109001.764663] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:36 info kernel[]: [109002.305204] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:36 info kernel[]: [109002.334541] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:37 info kernel[]: [109002.864537] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:37 info kernel[]: [109002.884505] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:37 info kernel[]: [109003.414544] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:37 info kernel[]: [109003.444433] device br-guest_turris left promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:38 info kernel[]: [109003.994447] device br-guest_turris entered promiscuous mode
  2018-12-03 08:48:38 info kernel[]: [109004.044397] device br-guest_turris left promiscuous mode

Stav trvá dosud …

2018-12-04 16:08:08 info kernel[]: [221765.815401] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:08 info kernel[]: [221766.355385] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:08 info kernel[]: [221766.395436] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:09 info kernel[]: [221766.936080] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:09 info kernel[]: [221766.965314] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:09 info kernel[]: [221767.505302] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:09 info kernel[]: [221767.535250] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:10 info kernel[]: [221768.085282] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:10 info kernel[]: [221768.115351] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:10 info kernel[]: [221768.655230] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:10 info kernel[]: [221768.695218] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:11 info kernel[]: [221769.235229] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:11 info kernel[]: [221769.275143] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:12 info kernel[]: [221769.805150] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:12 info kernel[]: [221769.845142] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:12 info kernel[]: [221770.375119] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:12 info kernel[]: [221770.415093] device br-guest_turris left promiscuous mode
2018-12-04 16:08:13 info kernel[]: [221770.955249] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2018-12-04 16:08:13 info kernel[]: [221771.005053] device br-guest_turris left promiscuous mode

A zkousel si ten snapshot-rollback? :slight_smile:

Osobne vidim podobnou hlasku po rebootu jeste pred infem o tom, ze doslo k uspesnemu restartu routeru (co je nad tim moc neresim, pokud to neni znama chyba a nebo fakt neco co trkne). Zatim jsem to videl jen u br-lan interfejsu a v souvislosti s ‘forwarding state’ zaznamem (ktery byl mezi entered/left promiscuous mode hlasakama). Prokouknul jsem logy i zpetne a nikde jinde nez po restartu jsem podobnou hlasku jeste neregistroval.

EDIT: po rebootu, jsem nasel par “entered” hlasek navic (vicero interfejsu), nasledne “forwarding state” a pak nasledne “netifd” zahlasil, ze dany interface zmenil stav a byl nahozen. Kazdopadne toto vse jeste pred hlaskou, ze doslo k uspesnemu restartu routeru (takze to beru, ze to bude asi oukej v ramci ‘routingu’).
Co me lehce znervoznuje, ze predtim tam vzdy byla jeste “left” hlaska a jen pro br-lan.

Zasílal jsem echo email s odkazem na vlákno a Diagnostiky na podporu … budou se tím zabývat.

1 Like

V tuto chvíli se mi to cyklí cca 3 hodiny … diagnostiky posílám na podporu. Ve vzorku je první a poslední řádek aktuálního logu

2019-06-25 17:12:02 notice syslog-ng[8166]: syslog-ng starting up; version='3.21.1'
2019-06-25 17:12:02 info kernel[]: [35848.459550] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 17:12:02 info kernel[]: [35848.486154] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 17:12:03 info kernel[]: [35849.016140] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 17:12:03 info kernel[]: [35849.046118] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 17:12:03 info kernel[]: [35849.576097] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 17:12:03 info kernel[]: [35849.616052] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 17:12:04 info kernel[]: [35850.146062] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 17:12:04 info kernel[]: [35850.196016] device br-guest_turris left promiscuous mode
xx
xx
2019-06-25 17:43:52 info kernel[]: [37758.227672] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 17:43:52 info kernel[]: [37758.257603] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 17:43:52 info kernel[]: [37758.787611] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 17:43:53 info kernel[]: [37758.827615] device br-guest_turris left promiscuous mode

xx

2019-06-25 20:04:04 info kernel[]: [46169.741274] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 20:04:05 info kernel[]: [46170.281464] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 20:04:05 info kernel[]: [46170.301695] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 20:04:05 info kernel[]: [46170.841201] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 20:04:05 info kernel[]: [46170.881266] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 20:04:06 info kernel[]: [46171.421113] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 20:04:06 info kernel[]: [46171.451065] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-06-25 20:04:06 info kernel[]: [46172.001064] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-06-25 20:04:06 info kernel[]: [46172.061139] device br-guest_turris left promiscuous mode

Jen pro informaci … opět se objevil cyklická chyba rozhraní - po restartu zmizela … přídal jsem i kousek logu po restartu

2019-09-25 21:12:01 notice syslog-ng[8301]: syslog-ng starting up; version='3.21.1'
2019-09-25 21:12:01 info kernel[]: [369518.214849] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-09-25 21:12:01 info kernel[]: [369518.244752] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-09-25 21:12:02 info kernel[]: [369518.774758] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-09-25 21:12:02 info kernel[]: [369518.814721] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-09-25 21:12:02 info kernel[]: [369519.354715] device br-guest_turris entered promiscuous mode
.
.
2019-09-25 21:28:26 info kernel[]: [370502.523373] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-09-25 21:28:26 info kernel[]: [370502.563366] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-09-25 21:28:26 info kernel[]: [370503.113386] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-09-25 21:28:26 info kernel[]: [370503.143312] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-09-25 21:28:27 info kernel[]: [370503.683293] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-09-25 21:28:27 info kernel[]: [370503.723261] device br-guest_turris left promiscuous mode
2019-09-25 21:28:27 info kernel[]: [370504.253252] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-09-25 21:28:27 info kernel[]: [370504.293194] device br-guest_turris left promiscuous mode

Po restartu

2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  32.459067] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  32.542745] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  32.546281] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  33.036746] BTRFS: device label srv devid 1 transid 29448 /dev/sdb
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  33.036991] BTRFS: device fsid ea9076db-29f3-43c1-ba9f-6eb8bdf41a61 devid 1 transid 1063891 /dev/mmcblk0p1
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  34.451106] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  34.451128] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  34.541185] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  34.541214] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.473567] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-guest_turris: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.496062] device eth0 entered promiscuous mode
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.497035] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.497049] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.518398] device eth2 entered promiscuous mode
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.518438] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  35.518451] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890619] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890626] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890629] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890632] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890635] ath: Country alpha2 being used: CZ
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890637] ath: Regpair used: 0x36
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890641] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890691] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890694] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890696] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890699] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890702] ath: Country alpha2 being used: CZ
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890704] ath: Regpair used: 0x36
2019-09-25 21:33:06 debug kernel[]: [  35.890707] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  36.757589] BTRFS info (device sdb): setting nodatacow, compression disabled
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  36.757599] BTRFS info (device sdb): disk space caching is enabled
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  36.757602] BTRFS: has skinny extents
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.304556] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.305014] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.305452] br-lan: port 2(eth2) entered disabled state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.307421] device wlan0 entered promiscuous mode
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.351195] device br-lan entered promiscuous mode
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.432201] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.435177] device wlan1 entered promiscuous mode
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.435216] br-lan: port 4(wlan1) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.435233] br-lan: port 4(wlan1) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.504385] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.506251] device guest_turris_1 entered promiscuous mode
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.506480] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest_turris_1: link is not ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.506489] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.506509] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.506539] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-guest_turris: link becomes ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.570066] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): guest_turris_1: link becomes ready
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.631410] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.631448] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.631494] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.631539] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.631595] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  37.631608] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  38.631503] mvneta f1034000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  39.431382] br-lan: port 4(wlan1) entered forwarding state
2019-09-25 21:33:06 info kernel[]: [  39.501086] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state

O tomhle víme. Děje se to občas když za běhu routeru restartujete service network a jen pokud je guest interface prázdný a aktivovaný. Dle všeho se jedná o problém v netifd. Nepodařilo se mi přesně vysledovat commit, ale v TOS 5.0 (hbd, openwrt 19.07) se mi to nezdařilo zreprodukovat. Buďto tedy ručně můžete interface deaktivovat, nebo jen počkejte, či používejte TOS 5.0. Nemyslím si, že dává smysl opravu hledat a backportovat už.

Na tenhle topic jsem narazil až teď, jinak bych Vám to napsal dříve.

1 Like