Vytížení procesoru

Cca od neděle pozoruji trochu vyšší setrvalé vytížení procesoru !

V odkazu je video htop, kde je vidět který proces se na tom podílí. Je to proces luci-bwc 8. Ten není v seznamu instalovaného softwaru. O co se může jednat ?

https://youtu.be/MJs900fgsBs

Je to součást real-time grafů v LuCI, najdete v /var/lib/luci-bwc

Zkuste v konzoli

luci-bwc -i wlan0

vypisuje data v pořadí: UNIX-čas, přijaté bajty, přijaté pakety, odeslané bajty, odeslané pakety

Díky za vysvětlení, dříve jsem si nevšiml nějakého vytěžování CPU (přesněji, to vytížení z tohoto procesu tam nikdy v minulosti nebylo). A ten proces běží ačkoli live grafy nejsou spuštěné ?

Změna vytížení CPU v průběhu 1 měsíce ()