Updater failed: Unfinished journal exists

After failed Update 3.5 Turris Omnia updater writes

Updater failed:
[string “transaction”]:344: Unfinished journal exists

How to correct this…

Mně pomohlo - záloha konfigurace, v terminálu dát příkaz opkg-trans -j potom updater.sh následně udělat factory reset, vrátit konfiguraci ze zálohy a hotovo