Updater failed - christmas-src

Vlastnim Turris (TurrisOS 5.4.4) nekolik krat za den dostavam nasledujici zpravu:

Error notifications

Updater failed:
inconsistent: Requested package christmas-src that is not available.

Nemate podobny problem? Co to vlastne je - christmas-src?
Predem dekuji.

ZdravĂ­m,

děkujeme za nahlášení. Jedná se o source balíček, který obsahuje zdrojové kódy Pythonu daného balíčku v tomto případě christmas, ale vidím, kde je chyba. Balíček christmas není zkompilovaný pro modré Turrisy 1.x. Opravím to a dostane se to do verze Turris OS 6.0.3.

1 Like

Dekuji mockrat za odpoved.

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.