Uninstalling Nextcloud

I have this error:

Upozornění od Vašeho routeru turris

Oznámení o chybách

Běh updateru selhal:
compilation: [string “file:////etc/updater/conf.d/nextcloud.lua”]:2: ‘=’ expected near ‘’"