Turris OS 4.1 (HBL)

## Error from 2019/11/27 20:55:38

Updater failed: Failed operations:

base-files/postinst: + uci set 'updater.turris=turris'

/usr/bin/switch-branch: line 1: uci: not found

/usr/lib/opkg/info//base-files.postinst: /etc/uci-defaults/03_wireless: line 54: uci: not found

/usr/lib/opkg/info//base-files.postinst: /etc/uci-defaults/12_network-generate-ula: line 3: uci: not found

/usr/lib/opkg/info//base-files.postinst: line 156: uci: not found
root@turris:~# pkgupdate
INFO:Target Turris OS: 4.1.0
WARN:Package provides itself, ignoring: wpa-supplicant
WARN:Package provides itself, ignoring: hostapd
WARN:Package wpad is in cyclic dependency. It might fail its post-install script.
WARN:Package hostapd is in cyclic dependency. It might fail its post-install script.
WARN:Requested package pkglists-l10n-cs that is missing, ignoring as requested.
WARN:Requested package luci-i18n-lxc-en that is missing, ignoring as requested.
WARN:Requested package luci-i18n-lxc-cs that is missing, ignoring as requested.

Děkujeme za nahlášení ačkoliv verze Turris OS 4.1 ještě nebyla vydána a práce na minor releasu stále pokračují. Prozatím se soustředíme na vydání fixupu releasu Turris OS 4.0.2 z RC, kde jsme narazili na issue, které se projevilo i také v Turris OS 3.x.

Co se týče prvního příspěvku, tak ano, tato chyba je způsobena tím, že jsme přešli z vixie-cron na cronie ve verzích Turris OS 4.1 a vyšší a souvisí s tím issue, které zminujete.

Druhý příspěvek:


Jsou to pouze upozornění a není se třeba čehokoliv bát.

Balíčky luci-i18n-lxc-en a luci-i18n-lxc-cs opravdu ve verzi OpenWrt 18.06 chybí a jsou součástí až verze OpenWrt 19.07.

Dnes ráno již proběhla aktualizace bez problémů.