Turris Omnia WiFi 6 - Zálohování na USB

Dobrý den,
rád bych automaticky zálohoval kompletní konfiguraci Turris Omnia WiFi 6 na USB Flash disk, který by byl zasunutý do routeru.
Chtěl bych trochu s routerem experimentovat a učit se. Než začnu, chtěl bych mít jeho zálohy a možnost je rychle obnovit do router.

Pomohl by mi někdo s konfigurací a řekl jak na to?

Chci se pustit do Wireguard VPN, ale už mám nějak router nastavený, tak bych nerad o to vše přišel.

Děkuji.

Případně z komunitní dokumentace v češtině ze starší verze TurrisOS …
https://wiki.turris.cz/doc/cs/howto/schnapps

Díky, na to jsem koukal. I na nějakou starší dokumentaci.

Musím mít flash disk naformátovaný na nějaký přesně daný systémový svazek (NTFS, FAT32, další?). Velikost disku? 256 GB Flash disk není problém?

root@Turris_JB:~# schnapps create
Snapshot number 631 created
root@Turris_JB:~#
root@Turris_JB:~# schnapps export 631 /srv/snap

Nasměrování výstupu je na flešku a tam připraveného adresáře snap… následně si to pomocí SFTP klienta (u mne Bitvise SSH Client.Ten obsahuje terminál, SFTP i remote desktop) vykopíruji do počítače.

1 Like

Díky moc, funguje bez problémů.

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.