Turris Mox - nove problemy se SDIO wi-fi

Pomocí SDIO modulu Moxu rozšiřuji domácí wi-fi (pod stejným SSID jako má hlavní AP). Po vyřešení počátečních problémů se SDIO wifi modulem (výměnou) na Moxu se zdálo, že nějakou dobu vše funguje tak, jak má. Kvůli sdílenému SSID jsem si ale nevšiml, že wi-fi síť šířená Moxem už nějakou dobu nefunguje (pátral jsem až poté, co jsem si všiml, že často vypadává připojení jednoho zařízení, které je daleko od hlavního AP).

Po restartu Moxe wi-fi vždy nějakou dobu funguje, ale po nějaké době přestane. V Luci pak stav vypadá takto:

mox_luci

Hledal jsem v logu případné problémy a našel toto:

[155774.156021] NETDEV WATCHDOG: wlan0 (mwifiex_sdio): transmit queue 1 timed out
[155774.163755] ------------[ cut here ]------------
[155774.168771] WARNING: CPU: 1 PID: 0 at dev_watchdog+0x16c/0x258
[155774.175010] Modules linked in: sch_cake pppoe ppp_async ath9k pppox ppp_generic nf_conntrack_ipv6 lz4 iptable_nat ipt_REJECT ipt_MASQUERADE ebtable_nat ebtable_filter ebtable_broute ath9k_common xt_time xt_tcpudp xt_tcpmss xt_statistic xt_state xt_recent xt_nat xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_length xt_hl xt_helper xt_ecn xt_dscp xt_conntrack xt_connmark xt_connlimit xt_connbytes xt_comment xt_TCPMSS xt_REDIRECT xt_LOG xt_HL xt_FLOWOFFLOAD xt_DSCP xt_CT xt_CLASSIFY ums_usbat ums_sddr55 ums_sddr09 ums_karma ums_jumpshot ums_isd200 ums_freecom ums_datafab ums_cypress ums_alauda slhc rfcomm nf_reject_ipv4 nf_nat_redirect nf_nat_masquerade_ipv4 nf_conntrack_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat_ftp nf_nat nf_log_ipv4 nf_flow_table_hw nf_flow_table nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack_rtcache nf_conntrack_netlink
[155774.251039] nf_conntrack_ftp nf_conntrack mwifiex_sdio mwifiex lz4_decompress lz4_compress iptable_raw iptable_mangle iptable_filter ipt_ECN ip_tables hidp hci_uart ebtables ebt_vlan ebt_stp ebt_redirect ebt_pkttype ebt_mark_m ebt_mark ebt_limit ebt_among ebt_802_3 crc_ccitt btusb btmrvl_sdio btmrvl btintel br_netfilter bnep bluetooth ath9k_hw ath10k_pci ath10k_core ath sch_tbf sch_ingress sch_htb sch_hfsc em_u32 cls_u32 cls_tcindex cls_route cls_matchall cls_fw cls_flow cls_basic act_skbedit act_mirred configs hid evdev mwlwifi mac80211 cfg80211 compat ledtrig_heartbeat xt_set ip_set_list_set ip_set_hash_netportnet ip_set_hash_netport ip_set_hash_netnet ip_set_hash_netiface ip_set_hash_net ip_set_hash_mac ip_set_hash_ipportnet ip_set_hash_ipportip ip_set_hash_ipport ip_set_hash_ipmark ip_set_hash_ip
[155774.326491] ip_set_bitmap_port ip_set_bitmap_ipmac ip_set_bitmap_ip ip_set nfnetlink nf_log_ipv6 nf_log_common ip6table_mangle ip6table_filter ip6_tables ip6t_REJECT x_tables nf_reject_ipv6 ifb sit ip6_tunnel tunnel6 tunnel4 ip_tunnel zram zsmalloc ecdh_generic kpp ecb cmac uas gpio_button_hotplug
[155774.354589] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Not tainted 4.14.275 #0
[155774.361046] Hardware name: CZ.NIC Turris Mox Board (DT)
[155774.366622] task: ffffffc01e888000 task.stack: ffffff8008078000
[155774.372955] pc : dev_watchdog+0x16c/0x258
[155774.377319] lr : dev_watchdog+0x16c/0x258
[155774.381557] sp : ffffff800800bde0 pstate : 60400145
[155774.386765] x29: ffffff800800bde0 x28: ffffff80089f1028
[155774.392516] x27: ffffff80089f25d8 x26: ffffff8008a05180
[155774.398233] x25: 0000000000000100 x24: ffffff8008961000
[155774.403949] x23: 00000000ffffffff x22: 0000000000000001
[155774.409665] x21: ffffff8008a06000 x20: ffffffc01aa18000
[155774.415381] x19: 0000000000000001 x18: 00066bcb025b9735
[155774.421098] x17: 0000007f9bfb3d88 x16: ffffff80082062b0
[155774.426814] x15: 0000e98affcb8058 x14: 00363469d89fc3f4
[155774.432531] x13: 0000000062650e71 x12: ffffff8008a7f8f2
[155774.438248] x11: ffffff800800baf0 x10: 0000000000000000
[155774.443963] x9 : ffffffffffffffff x8 : 0000000000000000
[155774.449675] x7 : 0000000000000008 x6 : 0000000000000182
[155774.455389] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000
[155774.461102] x3 : 0000000000000000 x2 : 38aebb9caaf47100
[155774.466819] x1 : 0000000000000000 x0 : 0000000000000041
[155774.472532] Call trace:
[155774.475144] dev_watchdog+0x16c/0x258
[155774.479068] call_timer_fn.isra.28+0x24/0x78
[155774.483715] run_timer_softirq+0x15c/0x1d8
[155774.488147] __do_softirq+0x100/0x220
[155774.492035] irq_exit+0x74/0x88
[155774.495411] __handle_domain_irq+0x88/0xb0
[155774.499875] gic_handle_irq+0xf8/0x1b8
[155774.503937] el1_irq+0xe8/0x180
[155774.507274] arch_cpu_idle+0x10/0x18
[155774.511205] do_idle+0xe4/0x178
[155774.514540] cpu_startup_entry+0x20/0x30
[155774.518834] secondary_start_kernel+0x1b4/0x1c0
[155774.523623] ---[ end trace 7a68f58a8129ad1f ]---
[155774.528862] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310516237 : Tx timeout(#1), bss_type-num = 1-0
[155780.155435] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310516800 : Tx timeout(#2), bss_type-num = 1-0
[155785.195168] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310517304 : Tx timeout(#3), bss_type-num = 1-0
[155795.194111] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310518304 : Tx timeout(#4), bss_type-num = 1-0
[155805.203011] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310519305 : Tx timeout(#5), bss_type-num = 1-0
[155815.192114] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310520304 : Tx timeout(#6), bss_type-num = 1-0
[155825.191153] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: 4310521304 : Tx timeout(#7), bss_type-num = 1-0
[155825.199471] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: tx_timeout_cnt exceeds threshold.   Triggering card reset!
[155825.327232] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: EVENT: BT coex wlan param update
[155825.340005] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: info: shutdown mwifiex...
[155825.346410] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.352313] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: Failed to delete mgmt IEs!
[155825.358943] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.365036] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: Failed to stop the BSS
[155825.372796] br-lan: port 6(wlan0) entered disabled state
[155825.380252] device wlan0 left promiscuous mode
[155825.384846] br-lan: port 6(wlan0) entered disabled state
[155825.441876] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.448765] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.455192] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.507405] br-lan_iot: port 2(wlan0-1) entered disabled state
[155825.551450] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.557703] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: Failed to delete mgmt IEs!
[155825.563873] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.569921] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: Failed to stop the BSS
[155825.582966] br-lan_iot: port 2(wlan0-1) entered disabled state
[155825.590633] device wlan0-1 left promiscuous mode
[155825.595280] br-lan_iot: port 2(wlan0-1) entered disabled state
[155825.632316] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.638705] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.645000] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: PREP_CMD: card is removed
[155825.904450] sdio_read_cccr card report SDIO_UHS_DDR50
[155825.909622] sdio_read_cccr card report SDIO_UHS_SDR50
[155825.914935] sdio_read_cccr card report SDIO_UHS_SDR104
[155826.950281] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: info: FW download over, size 626760 bytes
[155827.820938] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: WLAN FW is active
[155838.389875] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: mwifiex_cmd_timeout_func: Timeout cmd id = 0xa9, act = 0x0
[155838.399274] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_data_h2c_failure = 0
[155838.405598] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_cmd_h2c_failure = 0
[155838.411576] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: is_cmd_timedout = 1
[155838.417409] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_tx_timeout = 0
[155838.422874] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_index = 4
[155838.428466] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_id: b0 00 b0 00 b2 00 aa 00 a9 00
[155838.436392] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_act: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00
[155838.443790] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_resp_index = 3
[155838.450179] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_resp_id: b0 80 b0 80 b2 80 aa 80 b0 80
[155838.458094] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_event_index = 2
[155838.463860] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_event: 2c 00 43 00 76 00 74 00 43 00
[155838.471600] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: data_sent=1 cmd_sent=1
[155838.477623] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: ps_mode=0 ps_state=0
[155838.483279] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: info: _mwifiex_fw_dpc: unregister device

Zkoušel jsem hledat jak zde tak Googlem a nenašel vyloženě stejný problém.

Nějaký nápad, co zkusit (kromě vyhození SDIO wifi modulu)?

3 Likes

Mám stejný problém, s tím že nefunguje vubec ta wifi. Nenašel jsem fix