Turris 1.x stále používá unbound místo Knot na 6.0.1

Na jednom z mých Turrisů 1.x neproběhla migrace z unboundu na Knot resolver. Můžu ručně zastavit unbound a nastartovat Knot, čím zprovozním DNS, ale po restartu routeru opět běží unbound a DNS je nefunkční.

Co s tím?

O žádné migraci na Knot nikdy nebyla řeč.
Pouze u nových instalací TOS6 bude volen Knot.

Pokud jsi sám nic neměnil a ani neinstaloval znovu TOS6, tak se pořád bude spouštět Unbound.
Viz.:

1 Like

Aha, tenhle starý post jsem neviděl a v release notes je pouze:

Improved support for Turris 1.x routers
Knot Resolver by default

Takže jen podle uvedeného postupu změním preferovaný resolver, protože unbound od update na 6.0.0 stejně neresolvuje. Ten postup je to, co mi chybělo. :slight_smile:

1 Like

To je zajímavé, můj modrák se nikoho na nic neptal a začal po aktualizaci na TOS 6 používat kresd coby prefered_resolver (a přišel jsem na to tak, že mi přestaly fungovat custom domény, co jsem měl nastavené v unbound).

1 Like

Právě jsem updatoval druhý modrák, a ani na něm unbound update nepřežil, musel jsem ručně přepnout na kresd. Ještě mám navíc ve skříni třetí modrák, tak jsem zvědav, zda to přežije…

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.