Turris 1.0 nechce bootovat z SD karty

Ahoj,
mám problém s rozjetím btrfs. Postupuji dle Btrfs migration - Turris Documentation. Nejdříve jsem měl JFFS2, tak jsem dle postupu provedl reset do továrního nastavení a úspěšně teď router běží na UBIFS. Vložil jsem 32GB kartu, nainstaloval turris-btrfs a spustil btrfs_migrate. Proběhne to v pořádku. A tady končím. Po restartu to bootuje stále z interní paměti a ne z SD karty. Proč? To netuším. V návodu je jak ověřit, zda běží btrfs (což jsem ověřil že ne) ale už tam není, co dělat pokud to z karty nechce nabootovat.
S kartou by problém být neměl. Můžu ji ručně mountnout a vidím tam nakopírovaný filesystém.
Jak mám zjistit, proč se to nechce načíst? script btrfs_migrate končí nastavením u-Bootu ale tomu absolutně nerozumím a v té části snad chyba nebude.

Edit: Tak to kartou bude. Na zkoušku jsem tam zkusil dát 2GB kartu (vím že pro běh budu potřebovat 4GB ale nic jiného tu nemám a tohle pro test stačí), spustit btrfs_migrate a po restartu to z ní nabootovalo. Takže otázka je, proč mi to nechce brát původní kartu, přesto že ji mohu připojit a bez problémů z ní číst.

Ahoj, mohl by ses připojit přes sériový port, zastavit bootloader a dát výstup příkazů printenv, mmc info a mmc part se zastrčenou zlobivou kartou?

U-Boot 2015.04-04654-gbcfb33e-dirty (Jun 26 2015 - 12:50:49)

CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
    CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz, 
    CCB:600 MHz,
    DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1:  D-cache 32 KiB enabled
    I-cache 32 KiB enabled
wdt status 00000005 reset
    Watchdog enabled
Board: TURRIS CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
in: 56
out: 0
io_config: 255
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C:  Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI:  ready
DRAM: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
Detected UDIMM 9905428-181.A00LF 
WARNING: Calling __hwconfig without a buffer and before environment is ready
WARNING: Calling __hwconfig without a buffer and before environment is ready
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Flash: 16 MiB
L2:  512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC:  FSL_SDHC: 0
PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe0a000
PCIe1: Bus 00 - 00
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe09000
 02:00.0   - 168c:0030 - Network controller
PCIe2: Bus 01 - 02
PCIe3: Root Complex of PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe08000
PCIe3: Bus 03 - 03
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  Phy 5 not found
PHY reset timed out
eTSEC1
Error: eTSEC1 address not set.
, eTSEC2
Error: eTSEC2 address not set.
, eTSEC3 [PRIME]
Error: eTSEC3 address not set.

Hit any key to stop autoboot: 1 0 
=>printenv
backbootcmd=setexpr.b reflash *0xFFA0001F;if test $reflash -ge $reflash_timeout; then echo BOOT NOR; run norboot; else echo BOOT NAND; run ubiboot; fi
baudrate=115200
bootargsmmc=root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw rootfstype=btrfs rootflags=subvol=@,commit=5 console=ttyS0,115200
bootargsnor=root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2 console=ttyS0,115200
bootargsubi=root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ubi.mtd=9,2048 rootflags=chk_data_crc rw console=ttyS0,115200
bootcmd=setexpr.b reflash *0xFFA0001F;if test $reflash -ge $reflash_timeout; then echo BOOT NOR; run norboot; else echo BOOT NAND; mmc rescan; if fatload mmc 0:1 $nandbootaddr zImage; then run mmcboot; else run ubiboot; fi; fi
bootdelay=1
bootfile=uImage
consoledev=ttyS0
ethact=eTSEC3
ethprime=eTSEC3
fdtaddr=c00000
jffs2nand=mtdblock9
jffs2nor=mtdblock3
loadaddr=1000000
map_lowernorbank=i2c dev 1; i2c mw 18 1 02 1; i2c mw 18 3 fd 1
map_uppernorbank=i2c dev 1; i2c mw 18 1 00 1; i2c mw 18 3 fd 1
mmcboot=max6370_wdt_off; fatload mmc 0:1 $nandfdtaddr fdt; setenv bootargs $bootargsmmc; bootm $nandbootaddr - $nandfdtaddr
mtdids=nor0=ef000000.nor,nand0=nand
mtdparts=mtdparts=ef000000.nor:128k(dtb-image),1664k(kernel),1536k(root),11264k(backup),128k(cert),1024k(u-boot);nand:-(rootfs)
nandbootaddr=2100000
nandfdtaddr=2000000
netdev=eth0
nfsboot=setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostname:$netdev:off console=$consoledev,$baudrate $othbootargs;tftp $loadaddr $bootfile;tftp $fdtaddr $fdtfile;bootm $loadaddr - $fdtaddr
norboot=max6370_wdt_off; env default -a; saveenv; setenv bootargs $bootargsnor; bootm 0xef020000 - 0xef000000
norbootaddr=ef080000
norfdtaddr=ef040000
ramboot=setenv bootargs root=/dev/ram rw console=$consoledev,$baudrate $othbootargs ramdisk_size=$ramdisk_size;tftp $ramdiskaddr $ramdiskfile;tftp $loadaddr $bootfile;tftp $fdtaddr $fdtfile;bootm $loadaddr $ramdiskaddr $fdtaddr
ramdisk_size=120000
ramdiskaddr=2000000
ramdiskfile=rootfs.ext2.gz.uboot
reflash_timeout=40
rootpath=/opt/nfsroot
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tftpflash=tftpboot $loadaddr $uboot; protect off 0xeff40000 +$filesize; erase 0xeff40000 +$filesize; cp.b $loadaddr 0xeff40000 $filesize; protect on 0xeff40000 +$filesize; cmp.b $loadaddr 0xeff40000 $filesize
ubiboot=max6370_wdt_off; setenv bootargs $bootargsubi; ubi part rootfs; ubifsmount ubi0:rootfs; ubifsload $nandfdtaddr /boot/fdt; ubifsload $nandbootaddr /boot/zImage; bootm $nandbootaddr - $nandfdtaddr
uboot=u-boot.bin

Environment size: 2590/8188 bytes
=> mmc info
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 1d
OEM: 4144
Name: SD  
Tran Speed: 50000000
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 29.9 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 --  Partition Type: DOS

Part	Start Sector	Num Sectors	UUID		Type
 1	2048   	204800  	b5b3b065-01	83
 2	206848  	62459904 	b5b3b065-02	83

Udělal jsem pak to samé s funkční kartou. printenv je stejný, rozdíly jsou až pak v mmc

=> mmc info
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 2
OEM: 544d
Name: SD02G 
Tran Speed: 50000000
Rd Block Len: 512
SD version 2.0
High Capacity: No
Capacity: 1.9 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 --  Partition Type: DOS

Part	Start Sector	Num Sectors	UUID		Type
 1	2048   	204800  	3a480e2d-01	83
 2	206848  	3725312  	3a480e2d-02	83

Zajímavé. A když tam necháš tu velkou kartu a v bootloaderu manuálně zavoláš příkaz run mmcboot tak to nabootuje, nebo vyhodí nějakou chybu?

Ano, to projde.

U-Boot 2015.04-04654-gbcfb33e-dirty (Jun 26 2015 - 12:50:49)

CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
    CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz, 
    CCB:600 MHz,
    DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1:  D-cache 32 KiB enabled
    I-cache 32 KiB enabled
wdt status 00000005 reset
    Watchdog enabled
Board: TURRIS CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
in: 56
out: 0
io_config: 255
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C:  Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI:  ready
DRAM: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
Detected UDIMM 9905428-181.A00LF 
WARNING: Calling __hwconfig without a buffer and before environment is ready
WARNING: Calling __hwconfig without a buffer and before environment is ready
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Flash: 16 MiB
L2:  512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC:  FSL_SDHC: 0
PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe0a000
PCIe1: Bus 00 - 00
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe09000
 02:00.0   - 168c:0030 - Network controller
PCIe2: Bus 01 - 02
PCIe3: Root Complex of PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe08000
PCIe3: Bus 03 - 03
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  Phy 5 not found
PHY reset timed out
eTSEC1
Error: eTSEC1 address not set.
, eTSEC2
Error: eTSEC2 address not set.
, eTSEC3 [PRIME]
Error: eTSEC3 address not set.

Hit any key to stop autoboot: 1 0 
=>run mmcboot
wdt status 00000003
reading fdt
12945 bytes read in 14 ms (902.3 KiB/s)
WARNING: adjusting available memory to 30000000
## Booting kernel from Legacy Image at 02100000 ...
  Image Name:  Linux-4.4.199-f90a52a6230ecb072f
  Created:   2021-01-29 18:42:35 UTC
  Image Type:  PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
  Data Size:  3319917 Bytes = 3.2 MiB
  Load Address: 00000000
  Entry Point: 00000000
  Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 02000000
  Booting using the fdt blob at 0x2000000
  Uncompressing Kernel Image ... OK
  Loading Device Tree to 03ff9000, end 03fff290 ... OK
WARNING: could not find compatible node fsl-usb2-dr
[  0.000000] Using P2020 RDB machine description
[  0.000000] Memory CAM mapping: 256/256 Mb, residual: 1536Mb
[  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[  0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[  0.000000] Linux version 4.4.199-f90a52a6230ecb072f657fce5aebd444-1 (beast@build) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r47055) ) #1 SMP Fri Jan 29 19:42:29 CET 2021
[  0.000000] CPU maps initialized for 1 thread per core
[  0.000000] bootconsole [udbg0] enabled
setup_arch: initmem
mpc85xx_rdb_setup_arch()
[  0.000000] mpc85xx_qe_init: Could not find Quicc Engine node
[  0.000000] MPC85xx RDB board from Freescale Semiconductor
arch: exit
[  0.000000] barrier-nospec: using isync; sync as speculation barrier
[  0.000000] Zone ranges:
[  0.000000]  DMA   [mem 0x0000000000000000-0x000000001fffffff]
[  0.000000]  Normal  empty
[  0.000000]  HighMem [mem 0x0000000020000000-0x000000007fffffff]
[  0.000000] Movable zone start for each node
[  0.000000] Early memory node ranges
[  0.000000]  node  0: [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[  0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[  0.000000] MMU: Allocated 1088 bytes of context maps for 255 contexts
[  0.000000] PERCPU: Embedded 10 pages/cpu @dedc2000 s9420 r8192 d23348 u40960
[  0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 523136
[  0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw rootfstype=btrfs rootflags=subvol=@,commit=5 console=ttyS0,115200
[  0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[  0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[  0.000000] Sorting __ex_table...
[  0.000000] Memory: 2005324K/2097152K available (5048K kernel code, 180K rwdata, 1100K rodata, 200K init, 244K bss, 91828K reserved, 0K cma-reserved, 1572856K highmem)
[  0.000000] Kernel virtual memory layout:
[  0.000000]  * 0xfffbf000..0xfffff000 : fixmap
[  0.000000]  * 0xffc00000..0xffe00000 : highmem PTEs
[  0.000000]  * 0xffbfd000..0xffc00000 : early ioremap
[  0.000000]  * 0xe1000000..0xffbfd000 : vmalloc & ioremap
[  0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[  0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[  0.000000] NR_IRQS:512 nr_irqs:512 16
[  0.000000] mpic: Setting up MPIC " OpenPIC " version 1.2 at ffe40000, max 2 CPUs
[  0.000000] mpic: ISU size: 256, shift: 8, mask: ff
[  0.000000] mpic: Initializing for 256 sources
[  0.000000] mpc85xx_rdb_pic_init: Could not find qe-ic node
[  0.000008] clocksource: timebase: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x114c1bade8, max_idle_ns: 440795203839 ns
[  0.010276] clocksource: timebase mult[d555555] shift[24] registered
[  0.016657] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  0.021305] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.027843] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[  0.035252] Initializing cgroup subsys io
[  0.039188] Initializing cgroup subsys memory
[  0.043540] Initializing cgroup subsys devices
[  0.047962] Initializing cgroup subsys freezer
[  0.052394] Initializing cgroup subsys net_cls
[  0.056827] Initializing cgroup subsys pids
[  0.061145] mpic: requesting IPIs...
[  0.065662] Brought up 2 CPUs
[  0.070674] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[  0.080352] futex hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.086527] xor: measuring software checksum speed
[  0.101287]  8regs   : 1472.000 MB/sec
[  0.115425]  8regs_prefetch: 1312.000 MB/sec
[  0.129908]  32regs  : 1472.000 MB/sec
[  0.144044]  32regs_prefetch: 1356.000 MB/sec
[  0.148576] xor: using function: 32regs (1472.000 MB/sec)
[  0.154296] NET: Registered protocol family 16
[  0.163700] cpuidle: using governor ladder
       
[  0.173963] Found FSL PCI host bridge at 0x00000000ffe08000. Firmware bus number: 0->0
[  0.181813] PCI host bridge /pcie@ffe08000 (primary) ranges:
[  0.187460] MEM 0x00000000c0000000..0x00000000dfffffff -> 0x00000000c0000000 
[  0.194673]  IO 0x00000000ffc20000..0x00000000ffc2ffff -> 0x0000000000000000
[  0.201811] /pcie@ffe08000: PCICSRBAR @ 0xfff00000
[  0.206581] setup_pci_atmu: end of DRAM 80000000
[  0.211447] Found FSL PCI host bridge at 0x00000000ffe09000. Firmware bus number: 0->1
[  0.219290] PCI host bridge /pcie@ffe09000 ranges:
[  0.224157] MEM 0x00000000a0000000..0x00000000bfffffff -> 0x00000000a0000000 
[  0.231371]  IO 0x00000000ffc10000..0x00000000ffc1ffff -> 0x0000000000000000
[  0.238507] /pcie@ffe09000: PCICSRBAR @ 0xfff00000
[  0.243279] setup_pci_atmu: end of DRAM 80000000
[  0.248136] Found FSL PCI host bridge at 0x00000000ffe0a000. Firmware bus number: 0->0
[  0.255978] PCI host bridge /pcie@ffe0a000 ranges:
[  0.260846] MEM 0x0000000080000000..0x000000009fffffff -> 0x0000000080000000 
[  0.268059]  IO 0x00000000ffc00000..0x00000000ffc0ffff -> 0x0000000000000000
[  0.275195] /pcie@ffe0a000: PCICSRBAR @ 0xfff00000
[  0.279968] setup_pci_atmu: end of DRAM 80000000
[  0.293320] PCI: Probing PCI hardware
[  0.297053] fsl-pci ffe08000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[  0.303074] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[  0.309240] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
[  0.316109] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[  0.321882] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[  0.329901] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
[  0.335243] fsl-pci ffe09000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:02
[  0.341265] pci_bus 0001:02: root bus resource [io 0x20000-0x2ffff] (bus address [0x0000-0xffff])
[  0.350213] pci_bus 0001:02: root bus resource [mem 0xa0000000-0xbfffffff]
[  0.357081] pci_bus 0001:02: root bus resource [bus 02-ff]
[  0.362801] pci 0001:02:00.0: Primary bus is hard wired to 0
[  0.368384] pci 0001:02:00.0: bridge configuration invalid ([bus 01-01]), reconfiguring
[  0.378404] pci 0001:02:00.0: PCI bridge to [bus 03-ff]
[  0.383762] fsl-pci ffe0a000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:04
[  0.389788] pci_bus 0002:04: root bus resource [io 0x40000-0x4ffff] (bus address [0x0000-0xffff])
[  0.398732] pci_bus 0002:04: root bus resource [mem 0x80000000-0x9fffffff]
[  0.405599] pci_bus 0002:04: root bus resource [bus 04-ff]
[  0.411329] pci 0002:04:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[  0.419345] pci 0002:04:00.0: PCI bridge to [bus 05-ff]
[  0.424580] PCI: Cannot allocate resource region 0 of PCI bridge 1, will remap
[  0.431732] PCI: Cannot allocate resource region 0 of device 0000:00:00.0, will remap
[  0.439551] PCI: Cannot allocate resource region 0 of device 0001:02:00.0, will remap
[  0.447375] PCI: Cannot allocate resource region 0 of device 0002:04:00.0, will remap
[  0.455230] pci 0000:00:00.0: BAR 0: no space for [mem size 0x00100000]
[  0.461804] pci 0000:00:00.0: BAR 0: failed to assign [mem size 0x00100000]
[  0.468758] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[  0.473713] pci 0000:00:00.0:  bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff]
[  0.480494] pci_bus 0000:00: Some PCI device resources are unassigned, try booting with pci=realloc
[  0.489565] pci 0001:02:00.0: BAR 0: no space for [mem size 0x00100000]
[  0.496142] pci 0001:02:00.0: BAR 0: failed to assign [mem size 0x00100000]
[  0.503100] pci 0001:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xa0020000-0xa002ffff pref]
[  0.510316] pci 0001:02:00.0: PCI bridge to [bus 03]
[  0.515267] pci 0001:02:00.0:  bridge window [io 0x20000-0x2ffff]
[  0.521526] pci 0001:02:00.0:  bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff]
[  0.528307] pci_bus 0001:02: Some PCI device resources are unassigned, try booting with pci=realloc
[  0.537386] pci 0002:04:00.0: BAR 0: no space for [mem size 0x00100000]
[  0.543955] pci 0002:04:00.0: BAR 0: failed to assign [mem size 0x00100000]
[  0.550909] pci 0002:04:00.0: PCI bridge to [bus 05]
[  0.555864] pci 0002:04:00.0:  bridge window [io 0x40000-0x4ffff]
[  0.562124] pci 0002:04:00.0:  bridge window [mem 0x80000000-0x9fffffff]
[  0.568905] pci_bus 0002:04: Some PCI device resources are unassigned, try booting with pci=realloc
[  0.578229] mpic-msgr ffe41400.message: Found 0 message registers
[  0.584247] mpic-msgr ffe41400.message: Of-device full name /soc@ffe00000/message@41400
[  0.592250] mpic-msgr ffe41400.message: Failed to find message register block alias
[  0.624741] raid6: int32x1 gen()  171 MB/s
[  0.646126] raid6: int32x1 xor()  220 MB/s
[  0.667440] raid6: int32x2 gen()  300 MB/s
[  0.688809] raid6: int32x2 xor()  261 MB/s
[  0.710111] raid6: int32x4 gen()  398 MB/s
[  0.731414] raid6: int32x4 xor()  283 MB/s
[  0.752776] raid6: int32x8 gen()  378 MB/s
[  0.774111] raid6: int32x8 xor()  253 MB/s
[  0.778296] raid6: using algorithm int32x4 gen() 398 MB/s
[  0.783684] raid6: .... xor() 283 MB/s, rmw enabled
[  0.788553] raid6: using intx1 recovery algorithm
[  0.794521] clocksource: Switched to clocksource timebase
[  0.800661] NET: Registered protocol family 2
[  0.805355] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[  0.812367] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[  0.818800] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[  0.825167] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.830947] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[  0.837331] NET: Registered protocol family 1
[  0.848010] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  0.853941] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (ZLIB) (LZO) (LZMA) (RTIME) (RUBIN) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[  0.866459] bounce: pool size: 64 pages
[  0.870272] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[  0.877609] io scheduler noop registered
[  0.881516] io scheduler deadline registered (default)
[  0.886937] pcieport 0001:02:00.0: enabling device (0106 -> 0107)
[  0.893106] pcieport 0002:04:00.0: enabling device (0106 -> 0107)
[  0.899442] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.906362] pcieport 0001:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.913282] pci 0001:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.919840] pcieport 0002:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[  0.952744] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[  0.961249] console [ttyS0] disabled
[  0.964778] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xffe04500 (irq = 42, base_baud = 37500000) is a 16550A
[  0.973454] console [ttyS0] enabled
[  0.973454] console [ttyS0] enabled
[  0.980399] bootconsole [udbg0] disabled
[  0.980399] bootconsole [udbg0] disabled
[  0.988641] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xffe04600 (irq = 42, base_baud = 37500000) is a 16550A
[  0.997921] console [ttyS0] disabled
[  1.001540] console [ttyS0] enabled
[  1.005440] ffe04600.serial: ttyS1 at MMIO 0xffe04600 (irq = 42, base_baud = 37500000) is a 16550
[  1.021507] brd: module loaded
[  1.025309] ef000000.nor: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000001 Chip ID 0x002101
[  1.035333] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[  1.040502]  Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3.
[  1.045560] number of CFI chips: 1
[  1.049203] 6 ofpart partitions found on MTD device ef000000.nor
[  1.055224] Creating 6 MTD partitions on "ef000000.nor":
[  1.060543] 0x000000000000-0x000000020000 : "NOR (RO) DTB Image"
[  1.067156] 0x000000020000-0x0000001c0000 : "NOR (RO) Linux Kernel Image"
[  1.074530] 0x0000001c0000-0x000000340000 : "NOR (RO) JFFS2 Root File System"
[  1.082211] 0x000000340000-0x000000e40000 : "NOR (RO) NAND FW backup"
[  1.089191] 0x000000e40000-0x000000f00000 : "NOR (RW) Cert backup"
[  1.095893] 0x000000f00000-0x000001000000 : "NOR (RO) U-Boot Image"
[  1.103243] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda
[  1.109616] nand: Micron MT29F2G08ABAEAWP
[  1.113632] nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[  1.122544] Bad block table found at page 131008, version 0x01
[  1.129139] Bad block table found at page 130944, version 0x01
[  1.135557] 4 ofpart partitions found on MTD device ff800000.flash
[  1.141750] Creating 4 MTD partitions on "ff800000.flash":
[  1.147242] 0x000000000000-0x000000200000 : "NAND (RW) DTB Image"
[  1.153895] 0x000000200000-0x000000700000 : "NAND (RW) Linux Kernel Image"
[  1.161310] 0x000000700000-0x000010000000 : "NAND (RW) JFFS2 Root File System"
[  1.169281] 0x000000000000-0x000010000000 : "rootfs-ubifs"
[  1.175512] eLBC NAND device at 0xff800000, bank 1
[  1.180744] fsl_espi ffe07000.spi: cs=0, init_csmode=0x100008
[  1.186511] fsl_espi ffe07000.spi: cs=1, init_csmode=0x100008
[  1.192273] fsl_espi ffe07000.spi: cs=2, init_csmode=0x100008
[  1.198029] fsl_espi ffe07000.spi: cs=3, init_csmode=0x100008
[  1.204835] fsl_espi ffe07000.spi: at 0xe11c0000 (irq = 59)
[  1.210844] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[  1.215153] libphy: Freescale PowerQUICC MII Bus: probed
[  1.223004] switch0: Atheros AR8337 rev. 2 switch registered on mdio@ffe24520
[  1.274214] fsl-gianfar ffe24000.ethernet: enabled errata workarounds, flags: 0x4
[  1.292151] fsl-gianfar ffe24000.ethernet eth0: mac: 00:00:00:00:00:00
[  1.298691] fsl-gianfar ffe24000.ethernet eth0: Running with NAPI enabled
[  1.305487] fsl-gianfar ffe24000.ethernet eth0: RX BD ring size for Q[0]: 256
[  1.312631] fsl-gianfar ffe24000.ethernet eth0: TX BD ring size for Q[0]: 256
[  1.320058] fsl-gianfar ffe25000.ethernet: enabled errata workarounds, flags: 0x4
[  1.337935] fsl-gianfar ffe25000.ethernet eth1: mac: 00:00:00:00:00:00
[  1.344477] fsl-gianfar ffe25000.ethernet eth1: Running with NAPI enabled
[  1.351273] fsl-gianfar ffe25000.ethernet eth1: RX BD ring size for Q[0]: 256
[  1.358416] fsl-gianfar ffe25000.ethernet eth1: TX BD ring size for Q[0]: 256
[  1.365637] fsl-gianfar ffe26000.ethernet: enabled errata workarounds, flags: 0x4
[  1.383503] fsl-gianfar ffe26000.ethernet eth2: mac: 00:00:00:00:00:00
[  1.390050] fsl-gianfar ffe26000.ethernet eth2: Running with NAPI enabled
[  1.396848] fsl-gianfar ffe26000.ethernet eth2: RX BD ring size for Q[0]: 256
[  1.403991] fsl-gianfar ffe26000.ethernet eth2: TX BD ring size for Q[0]: 256
[  1.411225] ucc_geth_driver: QE UCC Gigabit Ethernet Controller
[  1.417343] i2c /dev entries driver
[  1.420974] mpc-i2c ffe03000.i2c: timeout 1000000 us
[  1.428453] rtc-ds1307 0-006f: rtc core: registered mcp7940x as rtc0
[  1.434833] rtc-ds1307 0-006f: 64 bytes nvram
[  1.439371] mpc-i2c ffe03100.i2c: timeout 1000000 us
[  1.444616] booke_wdt: powerpc book-e watchdog driver loaded
[  1.450460] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[  1.456650] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[  1.461011] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[  1.466857] sdhci-esdhc ffe2e000.sdhc: No vmmc regulator found
[  1.472701] sdhci-esdhc ffe2e000.sdhc: No vqmmc regulator found
[  1.501031] mmc0: SDHCI controller on ffe2e000.sdhc [ffe2e000.sdhc] using DMA
[  1.508887] NET: Registered protocol family 10
[  1.513954] NET: Registered protocol family 17
[  1.518460] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[  1.531118] Bridge firewalling registered
[  1.535148] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  1.540167] BTRFS: using crc32c-generic for crc32c
[  1.546298] Btrfs loaded, integrity-checker=on
[  1.552230] rtc-ds1307 0-006f: setting system clock to 2022-05-09 09:00:06 UTC (1652086806)
[  1.561181] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[  1.575986] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[  1.581827] mmcblk0: mmc0:b368 SD  29.9 GiB 
[  1.587471] mmcblk0: p1 p2
[  1.668200] BTRFS: device fsid fbab6df4-4aaf-4038-92f1-6a1a137ae841 devid 1 transid 29 /dev/root
[  1.678866] BTRFS info (device mmcblk0p2): disk space caching is enabled
[  1.685583] BTRFS: has skinny extents
[  1.707339] BTRFS: detected SSD devices, enabling SSD mode
[  1.725054] VFS: Mounted root (btrfs filesystem) on device 0:13.
[  1.731307] Freeing unused kernel memory: 200K
[  1.864891] init: Console is alive
[  1.868415] init: - watchdog -
[  2.320696] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  2.326245] usbcore: registered new interface driver hub
[  2.331615] usbcore: registered new device driver usb
[  2.338339] Button Hotplug driver version 0.4.1
[  2.344715] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[  2.351659] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[  2.357428] ehci-fsl: Freescale EHCI Host controller driver
[  2.363086] fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
[  2.369737] fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  2.377036] fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 28, io mem 0xffe22000
[  2.388030] fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[  2.394044] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  2.397825] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  2.403103] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[  2.703035] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using fsl-ehci
[  2.823771] hub 1-1:1.0: USB hub found
[  2.827666] hub 1-1:1.0: 2 ports detected
[  2.871874] init: - preinit -
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address
sendto(): Network is unrea[  3.548785] random: mktemp: uninitialized urandom read (6 bytes read, 63 bits of entropy available)
chable
[  3.559958] random: mktemp: uninitialized urandom read (6 bytes read, 63 bits of entropy available)
[  3.570968] random: mktemp: uninitialized urandom read (6 bytes read, 63 bits of entropy available)
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[  6.613581] mount_root: mounting /dev/root
[  6.618631] BTRFS info (device mmcblk0p2): disk space caching is enabled
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Cannot assig[  6.632909] procd: - early -
n [  6.635948] procd: - watchdog -
requested address
[  6.790587] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 80 bits of entropy available)
Failed to connect to ubus
[  6.829505] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 80 bits of entropy available)
Failed to connect to ubus
[  6.883164] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 82 bits of entropy available)
[  6.918585] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read, 83 bits of entropy available)
[  7.283767] procd: - ubus -
[  8.286365] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 115 bits of entropy available)
[  8.303117] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 115 bits of entropy available)
[  8.327037] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read, 115 bits of entropy available)
[  8.343474] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[  8.427051] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[  8.435324] NET: Registered protocol family 8
[  8.439729] NET: Registered protocol family 20
[  8.458119] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[  8.463199] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[  8.474388] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[  8.481634] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[  8.487425] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[  8.495315] PPP generic driver version 2.4.2
[  8.501451] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  8.513652] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[  8.626465] ip_set: protocol 6
[  8.668628] random: nonblocking pool is initialized
[  9.090551] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
[  9.098589] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
[  9.400635] u32 classifier
[  9.403371]   input device check on
[  9.407038]   Actions configured
[  9.466536] Mirror/redirect action on
[  9.582462] GACT probability on
[  10.081549] netem: version 1.3
[  10.295755] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[  10.306418] Ebtables v2.0 registered
[  10.313641] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[  10.326031] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[  10.367215] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
[  10.373486] PPP MPPE Compression module registered
[  10.379173] NET: Registered protocol family 24
[  10.390587] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  10.396519] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  10.403120] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  10.425102] xt_time: kernel timezone is -0000
[  10.433580] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[  10.449325] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[  10.456760] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[  10.599532] ieee80211 phy0: Atheros AR9300 Rev:3 mem=0xe3140000, irq=27
[  10.608920] usbcore: registered new interface driver option
[  10.614602] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
May 9 11:00:19 haveged: haveged starting up

May 9 11:00:19 haveged: haveged: ver: 1.9.13; arch: ppc; vend: ; build: (gcc 4.8.3 V); collect: 128K


May 9 11:00:19 haveged: haveged: cpu: (); data: 32K (P); inst: 32K (P); idx: 15/40; sz: 30904/80288


May 9 11:00:19 haveged: haveged: fills: 0, generated: 0 


[  18.339710] mmcblk0: r/w command failed, status = 0x80000900
Router Turris successfully started.BusyBox v1.29.3 () built-in shell (ash)

 _______ _  _ _____  _____  _____  _____ 
 |__  __|| | | || __ \ | __ \ |_  _| / ____|
  | |  | | | || |__) || |__) | | | | (___ 
  | |  | | | || _ / | _ /  | |  \___ \ 
  | |  | |__| || | \ \ | | \ \ _| |_ ____) |
  |_|  \____/ |_| \_\|_| \_\|_____||_____/ 
                         


root@turris:/# mount
/dev/mmcblk0p2 on / type btrfs (rw,noatime,ssd,space_cache,commit=5,subvolid=257,subvol=/@)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
none on /sys/fs/cgroup type cgroup (rw,relatime,cpuset,cpu,cpuacct,blkio,memory,devices,freezer,net_cls,pids)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
root@turris:/# df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p2      29.8G  279.4M   29.3G  1% /
tmpfs         1011.5M   1.0M  1010.4M  0% /tmp
tmpfs          512.0K     0  512.0K  0% /dev

Zajímavé je, že když teď udělám reboot, tak už se to načítá správně a nemusím ten proces přerušovat. Jako kdyby ten run mmcboot to spravil a od té doby to funguje.

Okay, sice nechápu co mohlo být špatně, ale beru to tedy jako vyřešené.

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.