Tovární nastavení - opkg download (SSL verification failure) - VYŘEŠENO

root@turris:~# opkg update
Downloading https://api.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages//Packages.gz.
Collected errors:

(stejný dotaz jsem dal i do anglické sekce, omylem, název je anglicky)

Krok 5:
Aktualizace se nepodařilo stáhnout nebo došlo k jiné chybě. Prosíme, zkontrolujte, zda máte správně nastavené připojení do internetu a kabel zapojený do zdířky WAN. Jakmile budete mít připojení k internetu funkční, aktualizace se budou pravidelně instalovat samy.

  • připojeno je, došlo k jiné chybě.

https://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/Exit-Status.html
SSL Failure
Má Omnie nastavený správný čas?
Jaká je verze OS?

PS: Smaž jedno z témat, ať tu není vetší bordel než už je :stuck_out_tongue:

Verze jádra 3.10.18. Po továrním nastavení se nastáhli v 5. kroku balíčky. Nahlásilo, že není asi připojený k internetu. Což je blbost, pořád byl. Tak jsem zkusil:
updater.sh -n
echo $?
1
Chtěl jsem vyzkoušet. https://www.turris.cz/doc/cs/howto/updater_migration
Dál sjem se díky chybě nedostal.

PS: zkusím smazat v anglické verzi, jdu hledat jak.

root@turris:~# wget https://api.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages/Packages.gz
–2017-02-03 19:06:11-- https://api.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages/Packages.gz
Resolving api.turris.cz… 2001:1488:ac15:ff80::101, 217.31.192.101
Connecting to api.turris.cz|2001:1488:ac15:ff80::101|:443… failed: Permission denied.
Connecting to api.turris.cz|217.31.192.101|:443… connected.
ERROR: cannot verify api.turris.cz’s certificate, issued by ‘emailAddress=michal.vaner@nic.cz,CN=Turris Emergency CA,OU=Labs,O=CZ.NIC,L=Prague,ST=Czech republic,C=CZ’:
Unable to locally verify the issuer’s authority.
To connect to api.turris.cz insecurely, use `–no-check-certificate’.

Takže čekat až to nahodí? :confused: Zkusím změnit část api za repo

Ne. Pošlete jim email na tech.support(at)turris(dot)cz (pokud se jedná o migrator tak o chybě už by měli vedět řeší se tady: Migrace updater na Turrisu HW verze 1.x )

Ale opkg update mi normálně funguje.
Zřejmě ve foris wizardu zapomněli to přehodit z api na repo.

root@turris:~# wget https://api.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages/Packages.
gz
–2017-02-03 19:16:29-- https://api.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages/Packages.gz
Resolving api.turris.cz… 2001:1488:ac15:ff80::101, 217.31.192.101
Connecting to api.turris.cz|2001:1488:ac15:ff80::101|:443… failed: Operation not permitted.
Connecting to api.turris.cz|217.31.192.101|:443… connected.
ERROR: cannot verify api.turris.cz’s certificate, issued by /C=CZ/ST=Czech republic/L=Prague/O=CZ.NIC/OU=Labs/CN=Turris Emergency CA/emailAddress=michal.vaner@nic.cz': Unable to locally verify the issuer's authority. To connect to api.turris.cz insecurely, use–no-check-certificate’.
root@turris:~#

root@turris:~# wget https://repo.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages/Packages
.gz
–2017-02-03 19:19:13-- https://repo.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages/Packages.gz
Resolving repo.turris.cz… 2001:1488:ac15:ff80::105, 217.31.192.105
Connecting to repo.turris.cz|2001:1488:ac15:ff80::105|:443… failed: Operation not permitted.
Connecting to repo.turris.cz|217.31.192.105|:443… connected.
ERROR: cannot verify repo.turris.cz’s certificate, issued by /C=US/O=Let\'s Encrypt/CN=Let\'s Encrypt Authority X3': Unable to locally verify the issuer's authority. ERROR: no certificate subject alternative name matches requested host namerepo.turris.cz’.
To connect to repo.turris.cz insecurely, use `–no-check-certificate’.
root@turris:~#

Zkusil jsem:
root@turris:~# wget --no-check-certificate https://api.turris.cz/openwrt-repo/tu
rris/packages//Packages.gz
–2017-02-04 21:28:55-- https://api.turris.cz/openwrt-repo/turris/packages//Pac kages.gz
Resolving api.turris.cz… 2001:1488:ac15:ff80::101, 217.31.192.101
Connecting to api.turris.cz|2001:1488:ac15:ff80::101|:443… failed: Operation n ot permitted.
Connecting to api.turris.cz|217.31.192.101|:443… connected.
WARNING: cannot verify api.turris.cz’s certificate, issued by `/C=CZ/ST=Czech re public/L=Prague/O=CZ.NIC/OU=Labs/CN=Turris Emergency CA/emailAddress=michal.vane r@nic.cz’:
Unable to locally verify the issuer’s authority.
HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
2017-02-04 21:28:56 ERROR 404: Not Found.

Problém pro mne vyřešen, vrátili původní certifikát.