Starý Turris najednou místo btrfs startuje z ubifs

Náhodou jsem si všiml, že můj starý modrý Turris 1.0 startuje z ubifs, přestože byl před dvěma lety zmigrován na btrfs. SD karta vypadá funkční, můžu ji normálně připojit. Nicméně podle /proc/cmdline to vypadá, že se U-boot vydal cestou UBIFS bootu. Jsem od routeru daleko, takže nevidím, co se děje na konzoli bootloaderu. Co bych mohl zkontrolovat, abych to přinutil znovu bootovat z btrfs?

root@turris:~# cat /proc/cmdline 
root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ubi.mtd=9,2048 rootflags=chk_data_crc rw console=ttyS0,115200

root@turris:~# fw_printenv
baudrate=115200
bootargsnor=root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2 console=ttyS0,115200
bootargsubi=root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs ubi.mtd=9,2048 rootflags=chk_data_crc rw console=ttyS0,115200
bootdelay=1
bootfile=uImage
consoledev=ttyS0
ethact=eTSEC3
ethprime=eTSEC3
fdtaddr=c00000
jffs2nand=mtdblock9
jffs2nor=mtdblock3
loadaddr=1000000
map_lowernorbank=i2c dev 1; i2c mw 18 1 02 1; i2c mw 18 3 fd 1
map_uppernorbank=i2c dev 1; i2c mw 18 1 00 1; i2c mw 18 3 fd 1
mtdids=nor0=ef000000.nor,nand0=nand
mtdparts=mtdparts=ef000000.nor:128k(dtb-image),1664k(kernel),1536k(root),11264k(backup),128k(cert),1024k(u-boot);nand
:-(rootfs)
nandbootaddr=2100000
nandfdtaddr=2000000
netdev=eth0
nfsboot=setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$serverip:$rootpath ip=$ipaddr:$serverip:$gatewayip:$netmask:$hostna
me:$netdev:off console=$consoledev,$baudrate $othbootargs;tftp $loadaddr $bootfile;tftp $fdtaddr $fdtfile;bootm $load
addr - $fdtaddr
norbootaddr=ef080000
norfdtaddr=ef040000
ramboot=setenv bootargs root=/dev/ram rw console=$consoledev,$baudrate $othbootargs ramdisk_size=$ramdisk_size;tftp $
ramdiskaddr $ramdiskfile;tftp $loadaddr $bootfile;tftp $fdtaddr $fdtfile;bootm $loadaddr $ramdiskaddr $fdtaddr
ramdisk_size=120000
ramdiskaddr=2000000
ramdiskfile=rootfs.ext2.gz.uboot
reflash_timeout=40
rootpath=/opt/nfsroot
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tftpflash=tftpboot $loadaddr $uboot; protect off 0xeff40000 +$filesize; erase 0xeff40000 +$filesize; cp.b $loadaddr 0
xeff40000 $filesize; protect on 0xeff40000 +$filesize; cmp.b $loadaddr 0xeff40000 $filesize
ubiboot=max6370_wdt_off; setenv bootargs $bootargsubi; ubi part rootfs; ubifsmount ubi0:rootfs; ubifsload $nandfdtadd
r /boot/fdt; ubifsload $nandbootaddr /boot/zImage; bootm $nandbootaddr - $nandfdtaddr
uboot=u-boot.bin
backbootcmd=setexpr.b reflash *0xFFA0001F;if test $reflash -ge $reflash_timeout; then echo BOOT NOR; run norboot; els
e echo BOOT NAND; run ubiboot; fi
norboot=max6370_wdt_off; setenv bootargs $bootargsnor; bootm 0xef020000 - 0xef000000
bootargsmmc=root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw rootfstype=btrfs rootflags=subvol=@,commit=5 console=ttyS0,115200
mmcboot=max6370_wdt_off; fatload mmc 0:1 $nandfdtaddr fdt; setenv bootargs $bootargsmmc; bootm $nandbootaddr - $nandf
dtaddr
bootcmd=setexpr.b reflash *0xFFA0001F;if test $reflash -ge $reflash_timeout; then echo BOOT NOR; run norboot; else ec
ho BOOT NAND; mmc detect; if fatload mmc 0:1 $nandbootaddr zImage; then run mmcboot; else run ubiboot; fi; fi

root@turris:~# mount /dev/mmcblk0p1 /boot/tefi/
root@turris:~# ls -al /boot/tefi/
-rwxrwxr-x  1 root   root     12945 Oct 7 10:43 fdt
-rwxrwxr-x  1 root   root    3319017 Oct 7 10:43 zImage
root@turris:~# ls /boot/ -l
lrwxrwxrwx  1 root   root      52 Oct 6 19:47 fdt -> fdt-bch-4.4.191-1-f90a52a6230ecb072f657fce5aebd444-0
-rw-r--r--  1 root   root     12945 Sep 12 07:31 fdt-bch-4.4.191-1-f90a52a6230ecb072f657fce5aebd444-0
-rw-r--r--  1 root   root     12868 Sep 12 07:31 fdt-hw-4.4.191-1-f90a52a6230ecb072f657fce5aebd444-0
drwxrwxr-x  2 root   root     16384 Jan 1 1970 tefi
drwxr-xr-x  2 root   root      304 Jul 1 2015 uboot
lrwxrwxrwx  1 root   root      51 Oct 6 19:47 zImage -> zImage-4.4.191-1-f90a52a6230ecb072f657fce5aebd444-
0
-rw-r--r--  1 root   root    3319017 Sep 12 07:31 zImage-4.4.191-1-f90a52a6230ecb072f657fce5aebd444-0

Tak jsem Turris rozebral, abych se dostal k sériové lince. Před rozebíráním jsem ho odpojil ze zásuvky. Po připojení sériové linky už se chová normálně. Zřejmě se tedy problém vyřešil vypnutím napájení :wink: