Sběr dat - uCollect Permission denied`

Včera 9.12.2019 od 3:00 (možný výpadek připojení ) nebo 8:00 jsem neodesílal data uCollect -

V logu opakované chyby

2019-12-10 18:56:20 err ucollect[11060]: Error from socat: 2019/12/10 18:56:20 socat[11062] E connect(5, AF=10 [2001:1488:ac15:ff80:0000:0000:0000:0101]:5679, 28): Permission denied

Diagnostiky jsem odložil

Sběr dat se nyní rozeběhnul (restart) Podobně se nenačítal Pakon - rozběhl se po reinstalaci.

2019-12-10 19:05:41 err ucollect[12472]: Error from socat: 2019/12/10 19:05:41 socat[13388] E connect(5, AF=10 [2001:1488:ac15:ff80:0000:0000:0000:0101]:5679, 28): Permission denied
2019-12-10 19:05:41 warning ucollect[12472]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-12-10 19:05:41 warning ucollect[12472]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-12-10 19:05:41 info ucollect[12472]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-12-10 19:05:41 warning ucollect[12472]: Reconnecting too often, waiting a little while
2019-12-10 19:05:41 info ucollect[12472]: Going to reconnect to api.turris.cz:5679 after 2 seconds
2019-12-10 19:05:43 info ucollect[12472]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-12-10 19:05:43 info ucollect[12472]: Socat started
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Count
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Sniff
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Flow
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Refused
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Bandwidth
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Fake
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Fwup
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Activating plugin Spoof
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Received configuration 49828441 (max. 5000 flows, 1800000 ms timeout)
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Received Refused config version 3
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Fake configuration version 1
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: FWUp config 48834208 with 2 sets
2019-12-10 19:05:44 warning ucollect[12472]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Updating filter addresses from version 0 to version 52533330 (epoch 4)
2019-12-10 19:05:44 info ucollect[12472]: Updating ipset turris_100FA4E0_lb_a_4_X from version 0 to version 52533331 (epoch 4)
2019-12-10 19:05:44 warning ucollect[12472]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-12-10 19:05:53 warning ucollect[4309]: Last message 'epoll_wait on 4 inte' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on turris
2019-12-10 19:05:53 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.111 00:0e:9e:05:23:2b 
2019-12-10 19:05:53 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.111 00:0e:9e:05:23:2b Topfield_SRP2411
2019-12-10 19:06:01 info /usr/sbin/cron[13430]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-12-10 19:06:01 info /usr/sbin/cron[13432]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-12-10 19:06:01 info /usr/sbin/cron[13431]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
2019-12-10 19:06:18 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.115 c0:11:73:18:3f:8d 
2019-12-10 19:06:18 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.115 c0:11:73:18:3f:8d Tabl_Jirina
2019-12-10 19:06:31 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.118 b0:e8:92:37:5f:b4 
2019-12-10 19:06:31 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.118 b0:e8:92:37:5f:b4 Epson_XP-700_print
2019-12-10 19:06:35 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 
2019-12-10 19:06:35 info dnsmasq-dhcp[5607]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 Fujitsu_kuchyn
2019-12-10 19:07:01 info /usr/sbin/cron[13560]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-12-10 19:07:07 info ucollect[12472]: Updating filter addresses from version 52533330 to version 52533371 (epoch 4)
2019-12-10 19:07:07 info ucollect[12472]: Updating ipset turris_100FA4E0_lb_a_4_X from version 52533331 to version 52533371 (epoch 4)
2019-12-10 19:07:12 warning ucollect[12472]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-12-10 19:08:01 info /usr/sbin/cron[13660]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-12-10 19:08:01 info /usr/sbin/cron[13661]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)