Reforis Python AttributeError

Dobrý den, updatoval jsem MOX na TurrisOS 5.3.0 a mám problém se startem reforis:

AttributeError Python 3.7.12: /usr/bin/python3
Fri Nov 5 06:27:02 2021

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flup/server/fcgi_base.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flup/server/fcgi_base.py) in run(self=<flup.server.fcgi_base.Request object>)

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flup/server/fcgi_base.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flup/server/fcgi_base.py) in handler(self=<flup.server.fcgi.WSGIServer object>, req=<flup.server.fcgi_base.Request object>)

[/usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/main.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/main.py) in call(self=<reforis.main.AppWrapper object>, environ={‘CONTENT_LENGTH’: ‘0’, ‘DOCUMENT_ROOT’: ‘/www/turris-webapps/’, ‘GATEWAY_INTERFACE’: ‘CGI/1.1’, ‘HTTP_ACCEPT’: ‘text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8’, ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’: ‘gzip, deflate’, ‘HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’: ‘cs-CZ,cs;q=0.9’, ‘HTTP_CONNECTION’: ‘keep-alive’, ‘HTTP_HOST’: ‘192.168.1.1’, ‘HTTP_REFERER’: ‘http://192.168.1.1/’, ‘HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS’: ‘1’, …}, start_response=<function BaseFCGIServer.handler..start_response>)

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py) in call(self=<Flask ‘reforis’>, environ={‘CONTENT_LENGTH’: ‘0’, ‘DOCUMENT_ROOT’: ‘/www/turris-webapps/’, ‘GATEWAY_INTERFACE’: ‘CGI/1.1’, ‘HTTP_ACCEPT’: ‘text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8’, ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’: ‘gzip, deflate’, ‘HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’: ‘cs-CZ,cs;q=0.9’, ‘HTTP_CONNECTION’: ‘keep-alive’, ‘HTTP_HOST’: ‘192.168.1.1’, ‘HTTP_REFERER’: ‘http://192.168.1.1/’, ‘HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS’: ‘1’, …}, start_response=<function BaseFCGIServer.handler..start_response>)

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py) in wsgi_app(self=<Flask ‘reforis’>, environ={‘CONTENT_LENGTH’: ‘0’, ‘DOCUMENT_ROOT’: ‘/www/turris-webapps/’, ‘GATEWAY_INTERFACE’: ‘CGI/1.1’, ‘HTTP_ACCEPT’: ‘text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,/;q=0.8’, ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’: ‘gzip, deflate’, ‘HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’: ‘cs-CZ,cs;q=0.9’, ‘HTTP_CONNECTION’: ‘keep-alive’, ‘HTTP_HOST’: ‘192.168.1.1’, ‘HTTP_REFERER’: ‘http://192.168.1.1/’, ‘HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS’: ‘1’, …}, start_response=<function BaseFCGIServer.handler..start_response>)

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py) in handle_exception(self=<Flask ‘reforis’>, e=AttributeError("‘NullTranslations’ object has no attribute ‘json_catalog’"))

[/usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/init.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/init.py) in internal_error(error=<InternalServerError ‘500: Internal Server Error’>)

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flask/templating.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flask/templating.py) in render_template(template_name_or_list=‘errors/500.html’, **context={‘error’: <InternalServerError ‘500: Internal Server Error’>, ‘g’: <flask.ctx._AppCtxGlobals object>, ‘request’: <Request ‘http://192.168.1.1/reforis/’ [GET]>, ‘session’: <FileSystemSession {’_permanent’: True, ‘permanent’: True}>})

[/usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/flask/app.py) in update_template_context(self=<Flask ‘reforis’>, context={‘error’: <InternalServerError ‘500: Internal Server Error’>, ‘g’: <flask.ctx._AppCtxGlobals object>, ‘request’: <Request ‘http://192.168.1.1/reforis/’ [GET]>, ‘session’: <FileSystemSession {’_permanent’: True, ‘permanent’: True}>})

[/usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/init.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/init.py) in add_translations_catalog_to_ctx()

[/usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/locale.py](file:///usr/lib/python3.7/site-packages/reforis/locale.py) in get_translations()

AttributeError: ‘NullTranslations’ object has no attribute ‘json_catalog’
args = ("‘NullTranslations’ object has no attribute ‘json_catalog’",)
with_traceback =

Má to nějaké řešení?

Dobrý den,

řešení se určitě najde, ale je potřeba v tomto případě kontaktovat technickou podporu. Pro řešení je potřeba více informací a naše supportní oddělení je ve spolupráci s Vámi pokusí získat.

Pro více informací je možné nahlédnout do následujícího vlákna: