Proč mám přidělenou v LAN IP6v adresu?

Ve Foris mám zakázané IP6v a přesto vidím i přidělení adres IP6v. Provozuji AdBlock. Od jisté doby nevidím všechny stanice v LAN. Jako masterbrowser mám ode dávna určený NAS Synology. IP adresy přiděluji jako fixní dle MAC.

IP6V

Současně v seznamu hostitelů vidím IP adresu brány mého připojení (mimo rozsah mého DHCP)

br%C3%A1na

Vypnutí IPv6 na stránce WAN má vliv jen na komunikaci s vnějším světem, nevypíná přidělování IPv6 adres. Samozřejmě protože tak router nezíská globální prefix pro IPv6, přiděluje DHCPv6 jen unikátní lokální adresy (fd00::/8).

Přidělování lze vypnout, ale ne ve Forisu ani v LuCI. Je potřeba to udělat v konfiguračním souboru /etc/config/dhcp, v sekci config dhcp 'lan' nastavit option dhcpv6 'disabled'. Nebo lze použít UCI:

uci set dhcp.lan.dhcpv6=disabled
uci commit dhcp

1 Like

Tzn. změnit option dhcpv6 'server' na option dhcpv6 'disabled' ??

Nevyžadují Windows 10 IP6v pro funkci interní LAN ?

A ta možnost přidělit adrese gateway Jméno hostitele ?

Tzn. změnit option dhcpv6 'server' na option dhcpv6 'disabled' ??

Ano, tím se tato funkce vypne.

Nevyžadují Windows 10 IP6v pro funkci interní LAN ?

To bohužel nevím, W10 běžně nepoužívám a už vůbec je neznám do hloubky.

A ta možnost přidělit adrese gateway Jméno hostitele ?

Dokonce se tam mohou objevit i další stroje ve vnější síti. LuCI totiž bere tyto hodnoty z ARP tabulky (viz /proc/net/arp - LuCI ale tento soubor nevyužívá, komunikuje přímo s jádrem přes Netlink) - k nim pak pro zobrazení přiřazuje existující názvy, pokud je lze zjistit, jinak zobrazuje MAC adresy.

1 Like