Problem I/O error

Zdravím,

přes víkend mě začal router upozorňovat, že nemůže odeslat zálohu do cloudu, případně provést update:

Updater failed:

compilation: [string “file:////etc/updater/conf.d/base.lua”]:1: unexpected symbol near ‘char(1)’

A dnes jsem zjistil, že mám přes mobil (openvpn) problém s přístupem např. k aktualizacím z google store (nicméně aspoň na router vzdáleně přístup mám). To mě upozornilo na možný problém s DNS. Při jakémkoliv pokusu o změnu ve Forisu se mi zobrazí přiložená chybová hláška a shodím si tím Foris (LUCI i shell jsou OK). Kontrola ve foris pro DNS proběhne s neúspěchem. Při pokusu zrestartovat resolver v shellu dostanu odpověď:

/sbin/uci: I/O error

Což odpovídá chybovému stavu z Foris. Napadá vás, co bych měl ještě vyzkoušet?

Díky

Error summary

Remote Exception: Internal error [‘uci’, ‘-c’, ‘/etc/config/’, ‘-p’, ‘/tmp/.uci-foris-controller’, ‘commit’, ‘resolver’]: command failed (b’uci: I/O error\n’)(’<class ‘foris_controller.exceptions.UciException’>’)

Remote request

{“module”: “dns”, “action”: “update_settings”, “kind”: “request”, “data”: {“dnssec_enabled”: true, “forwarding_enabled”: false, “dns_from_dhcp_enabled”: false}}

Stack trace

Traceback (most recent call last): File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller/message_router.py”, line 117, in process_message data = module_instance.perform_action(message[“action”], message.get(“data”, {})) File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller/module_base.py”, line 61, in perform_action res = action_function(data) File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller_modules/dns/init.py”, line 45, in action_update_settings res = self.handler.update_settings(**data) File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller/utils.py”, line 113, in inner res = func(*args, **kwargs) File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller_modules/dns/handlers/openwrt.py”, line 72, in update_settings dns_from_dhcp_domain, File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller_backends/dns/init.py”, line 208, in update_settings backend.set_option(“resolver”, “common”, “forward_custom”, forwarder) File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller_backends/uci/init.py”, line 144, in exit self.commit() File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller_backends/uci/init.py”, line 246, in commit self._run_uci_command(“commit”, config) File “/usr/lib/python3.6/site-packages/foris_controller_backends/uci/init.py”, line 173, in _run_uci_command raise UciException(cmdline_args, stderr) foris_controller.exceptions.UciException: [‘uci’, ‘-c’, ‘/etc/config/’, ‘-p’, ‘/tmp/.uci-foris-controller’, ‘commit’, ‘resolver’]: command failed (b’uci: I/O error\n’)

Environment

{‘CONTENT_LENGTH’: ‘582’, ‘CONTENT_TYPE’: ‘multipart/form-data; ’ ‘boundary=----WebKitFormBoundaryy7vqF3QXOSUD9ce0’, ‘DOCUMENT_ROOT’: ‘/www’, ‘GATEWAY_INTERFACE’: ‘CGI/1.1’, ‘HTTPS’: ‘on’, ‘HTTP_ACCEPT’: ‘text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,/;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9’, ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’: ‘gzip, deflate, br’, ‘HTTP_ACCEPT_LANGUAGE’: ‘cs-CZ,cs;q=0.9’, ‘HTTP_CACHE_CONTROL’: ‘max-age=0’, ‘HTTP_CONNECTION’: ‘keep-alive’, ‘HTTP_CONTENT_LENGTH’: ‘582’, ‘HTTP_COOKIE’: ‘foris.session=b5181269a6ca2560c7a577e23c462406; ’ ‘foris.ws.session=0ce4fe67aa8c9b5dd9f3994fa3a6f85b’, ‘HTTP_HOST’: ‘192.168.1.1’, ‘HTTP_ORIGIN’: ‘https://192.168.1.1’, ‘HTTP_REFERER’: ‘https://192.168.1.1/foris/config/main/dns/’, ‘HTTP_SEC_FETCH_MODE’: ‘navigate’, ‘HTTP_SEC_FETCH_SITE’: ‘same-origin’, ‘HTTP_SEC_FETCH_USER’: ‘?1’, ‘HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS’: ‘1’, ‘HTTP_USER_AGENT’: ‘Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-N960F) ’ ‘AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) ’ ‘Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36’, ‘PATH_INFO’: ‘/main/dns/’, ‘PATH_TRANSLATED’: ‘/www/main/dns/’, ‘QUERY_STRING’: ‘’, ‘REDIRECT_STATUS’: ‘200’, ‘REMOTE_ADDR’: ‘10.111.111.6’, ‘REMOTE_PORT’: ‘57266’, ‘REQUEST_METHOD’: ‘POST’, ‘REQUEST_SCHEME’: ‘https’, ‘REQUEST_URI’: ‘/foris/config/main/dns/’, ‘SCRIPT_FILENAME’: ‘/www/foris/config’, ‘SCRIPT_NAME’: ‘/foris/config’, ‘SERVER_ADDR’: ‘192.168.1.1’, ‘SERVER_NAME’: ‘192.168.1.1’, ‘SERVER_PORT’: ‘443’, ‘SERVER_PROTOCOL’: ‘HTTP/1.1’, ‘SERVER_SOFTWARE’: ‘lighttpd/1.4.54’, ‘SSL_CIPHER’: ‘ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384’, ‘SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE’: ‘256’, ‘SSL_CIPHER_USEKEYSIZE’: ‘256’, ‘SSL_PROTOCOL’: ‘TLSv1.2’, ‘_cgi.FieldStorage’: FieldStorage(None, None, [FieldStorage(‘csrf_token’, None, ‘EeUvEcaJhIjn8ojyJKG522hsKjnu3p7z’), FieldStorage(‘forwarding_enabled’, None, ‘0’), FieldStorage(‘dnssec_disabled’, None, ‘0’), FieldStorage(‘dns_from_dhcp_enabled’, None, ‘0’), FieldStorage(‘send’, None, ‘’)]), ‘bottle.app’: <bottle.Bottle object at 0x1563ac0>, ‘bottle.raw_path’: ‘/dns/’, ‘bottle.request’: <LocalRequest: POST https://192.168.1.1/foris/config/main/dns/>, ‘bottle.request.body’: <_io.BytesIO object at 0x16cd030>, ‘bottle.request.headers’: <bottle.WSGIHeaderDict object at 0x175fa70>, ‘bottle.request.post’: {‘csrf_token’: ‘EeUvEcaJhIjn8ojyJKG522hsKjnu3p7z’, ‘dns_from_dhcp_enabled’: ‘0’, ‘dnssec_disabled’: ‘0’, ‘forwarding_enabled’: ‘0’, ‘send’: ‘’}, ‘bottle.request.urlparts’: SplitResult(scheme=‘https’, netloc=‘192.168.1.1’, path=’/foris/config/main/dns/’, query=’’, fragment=’’), ‘bottle.route’: <POST ‘/<page_name:re:.+>/’ <function config_page_post at 0x1562da0>>, ‘foris.backend’: UbusSender(’/var/run/ubus.sock’), ‘foris.language’: ‘cs’, ‘foris.session’: <foris.middleware.sessions.SessionForisProxy object at 0x168df20>, ‘foris.session.data’: {‘csrf_token’: ‘EeUvEcaJhIjn8ojyJKG522hsKjnu3p7z’, ‘user_authenticated’: True}, ‘foris.session.id’: ‘b5181269a6ca2560c7a577e23c462406’, ‘foris.version’: ‘100.5’, ‘route.handle’: <POST ‘/<page_name:re:.+>/’ <function config_page_post at 0x1562da0>>, ‘route.url_args’: {‘page_name’: ‘dns’}, ‘wsgi.errors’: <flup.server.fcgi_base.OutputStream object at 0x1662380>, ‘wsgi.input’: <_io.BytesIO object at 0x16cd030>, ‘wsgi.multiprocess’: False, ‘wsgi.multithread’: True, ‘wsgi.run_once’: False, ‘wsgi.url_scheme’: ‘https’, ‘wsgi.version’: (1, 0)}

Tak jsem se včera krapek unáhlil a problém se zřejmě netýká resolveru. Poté, co jsem dorazil domů, jsem zjistil, že router se nachází v nefunkčním stavu (byť se tak na první pohled nezdá, např. přes openvpn se na router stále vzdáleně dostanu).

Po pár testech jsem si všiml, že ignoruje jakékoliv změny v nastavení (v Luci je neuplatní, ve Forisu to vždy skončí chybou). Chtěl jsem vyzkoušet přepnout zpět /srv složku na vestavěnou flashku, ale nenašel jsem návod. Stejně mi dle statistik využití přijde, že router zapisuje data do vestavěné (ta je plná ze 70%, narozdíl od mé, kde je zapsáno pouze 350 MB dat a stav se nemění). Tak jsem přistoupil k továrnímu restartu s tím, že aspoň aktuální zálohu mám.
A zde jsem narazil na další problém. Restart sice proběhne, ale já pak nejsem schopný se na 192.168.1.1 připojit a projít prvotním nastavením. Přes restart k poslednímu snapshotu se dostanu zpět k aktuálnímu stavu. Zkoušel jsem i interní flashku vyndat a znovu provést tovární restart, ale vždy skončím na tom, že se k routeru nepřihlásím.

příklad logu

2020-02-04 09:59:03 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24453]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24462]: (root) CMD (/usr/share/server-uplink/contract_valid.sh)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24463]: (root) CMD (/usr/share/nikola/bin/nikola.sh)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24461]: (root) CMD (/usr/share/server-uplink/registration_code.sh)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24458]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24464]: (root) CMD (/usr/share/firewall/turris-download)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24467]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24468]: (root) CMD (/usr/bin/get-api-crl)

2020-02-04 10:00:01 info /usr/sbin/cron[24465]: (root) CMD (netmetr --autostart --dwlhist --rwait 1800 &)

2020-02-04 10:00:03 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:00:06 err server_uplink[]: Failed to get registration code

2020-02-04 10:00:06 err server_uplink[]: Failed to download contract status

2020-02-04 10:00:08 info nikola[]: (v43.1) recognized WAN interfaces: eth1, lo

2020-02-04 10:00:11 err turris-firewall-rules[]: (v63) Failed to download https://api.turris.cz/firewall/turris-ipsets.gz.sign

2020-02-04 10:00:29 err nikola[]: (v43.1) socket: [Errno 2] No such file or directory

2020-02-04 10:01:01 info /usr/sbin/cron[25251]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:01:05 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:02:01 info /usr/sbin/cron[26093]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:02:01 info /usr/sbin/cron[26094]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:02:05 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:02:24 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.30 48:e1:e9:52:58:dc

2020-02-04 10:02:24 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.30 48:e1:e9:52:58:dc Meross_Smart_Switch

2020-02-04 10:03:01 info /usr/sbin/cron[26910]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:03:07 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:04:01 info /usr/sbin/cron[27727]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:04:01 info /usr/sbin/cron[27728]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:04:07 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:04:34 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.28 48:e1:e9:02:4b:75

2020-02-04 10:04:34 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.28 48:e1:e9:02:4b:75 Meross_Plug_HA

2020-02-04 10:04:37 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.29 48:e1:e9:02:53:3e

2020-02-04 10:04:37 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.29 48:e1:e9:02:53:3e Meross_Plug_PC

2020-02-04 10:05:01 info /usr/sbin/cron[28573]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:05:01 info /usr/sbin/cron[28576]: (root) CMD (/usr/libexec/pakon-light/backup_sqlite.sh /var/lib/pakon.db /srv/pakon/pakon.db.xz)

2020-02-04 10:05:01 info /usr/sbin/cron[28575]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:05:01 info /usr/sbin/cron[28577]: (root) CMD (/usr/share/firewall/turris)

2020-02-04 10:05:01 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv4 WAN interface used - ‘eth1’

2020-02-04 10:05:01 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv6 WAN interface used - ‘lo’

2020-02-04 10:05:02 info turris-firewall-rules[]: (v63) 3524 ipv4 address(es) and 3 ipv6 address(es) were loaded (c83b72d5b03454292e5000b3967bc350), 0 rule(s) overriden, 0 rule(s) skipped

2020-02-04 10:05:07 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:06:01 info /usr/sbin/cron[29998]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:06:01 info /usr/sbin/cron[29999]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:06:09 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:07:01 info /usr/sbin/cron[30885]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:07:11 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:07:34 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.25 48:e1:e9:02:4d:82

2020-02-04 10:07:34 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.25 48:e1:e9:02:4d:82 Meross_Plug_Bath

2020-02-04 10:08:01 info /usr/sbin/cron[31716]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:08:01 info /usr/sbin/cron[31717]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:08:13 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:08:41 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.23 48:e1:e9:02:56:8f

2020-02-04 10:08:41 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.23 48:e1:e9:02:56:8f Meross_Smart_Plug

2020-02-04 10:09:01 info /usr/sbin/cron[32540]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:09:13 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:09:36 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.16 78:11:dc:90:f5:b4

2020-02-04 10:09:36 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.16 78:11:dc:90:f5:b4 MIyeelinkLamp

2020-02-04 10:10:01 info /usr/sbin/cron[991]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:10:01 info /usr/sbin/cron[992]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:10:01 info /usr/sbin/cron[993]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:10:15 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:11:01 info /usr/sbin/cron[1708]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:11:17 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:11:22 info hostapd[]: wlan1: STA 70:ee:50:19:33:b0 IEEE 802.11: authenticated

2020-02-04 10:11:22 info hostapd[]: wlan1: STA 70:ee:50:19:33:b0 IEEE 802.11: associated (aid 11)

2020-02-04 10:11:22 info hostapd[]: wlan1: STA 70:ee:50:19:33:b0 RADIUS: starting accounting session C0858B4408E6F4BE

2020-02-04 10:11:22 info hostapd[]: wlan1: STA 70:ee:50:19:33:b0 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)

2020-02-04 10:11:22 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPDISCOVER(br-lan) 70:ee:50:19:33:b0

2020-02-04 10:11:22 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.4 70:ee:50:19:33:b0

2020-02-04 10:11:22 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.4 70:ee:50:19:33:b0

2020-02-04 10:11:22 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.4 70:ee:50:19:33:b0 NetAtmo

2020-02-04 10:11:22 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCPv4 new lease

2020-02-04 10:11:22 warning dhcp_host_domain_ng.py[]: Add_lease, hostname check failed

2020-02-04 10:11:22 warning dhcp_host_domain_ng.py[1658]: Last message 'Add_lease, hostname ’ repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on turris

2020-02-04 10:11:22 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCP add new hostname [NetAtmo,192.168.1.4]

2020-02-04 10:11:22 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.

2020-02-04 10:11:22 warning dnsmasq[5436]: script process exited with status 1

2020-02-04 10:12:00 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPRELEASE(br-lan) 192.168.1.4 70:ee:50:19:33:b0

2020-02-04 10:12:00 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCPv4 new lease

2020-02-04 10:12:00 warning dhcp_host_domain_ng.py[]: Add_lease, hostname check failed

2020-02-04 10:12:00 warning dhcp_host_domain_ng.py[1658]: Last message 'Add_lease, hostname ’ repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on turris

2020-02-04 10:12:00 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCP delete hostname [del,NetAtmo,192.168.1.4]

2020-02-04 10:12:00 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.

2020-02-04 10:12:00 warning dnsmasq[5436]: script process exited with status 1

2020-02-04 10:12:01 info /usr/sbin/cron[1757]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate -s /tmp/logrotate.state /etc/logrotate.conf)

2020-02-04 10:12:01 info /usr/sbin/cron[1759]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:12:01 info /usr/sbin/cron[1758]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:12:01 info hostapd[]: wlan1: STA 70:ee:50:19:33:b0 IEEE 802.11: disassociated

2020-02-04 10:12:02 info hostapd[]: wlan1: STA 70:ee:50:19:33:b0 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)

2020-02-04 10:12:19 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:13:01 info /usr/sbin/cron[1791]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:13:21 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:14:01 info /usr/sbin/cron[1822]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:14:01 info /usr/sbin/cron[1823]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:14:23 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:15:01 info /usr/sbin/cron[1881]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:15:01 info /usr/sbin/cron[1883]: (root) CMD (/usr/share/nikola/bin/nikola.sh)

2020-02-04 10:15:01 info /usr/sbin/cron[1882]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:15:08 info nikola[]: (v43.1) recognized WAN interfaces: eth1, lo

2020-02-04 10:15:23 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:16:01 info /usr/sbin/cron[2021]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:16:01 info /usr/sbin/cron[2022]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:16:04 err nikola[]: (v43.1) socket: [Errno 2] No such file or directory

2020-02-04 10:16:23 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:17:01 info /usr/sbin/cron[2050]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:17:25 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:18:01 info /usr/sbin/cron[2080]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:18:01 info /usr/sbin/cron[2081]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:18:25 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:19:01 info /usr/sbin/cron[2110]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:19:27 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:20:01 info /usr/sbin/cron[2171]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:20:01 info /usr/sbin/cron[2173]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:20:01 info /usr/sbin/cron[2172]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:20:27 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:21:01 info /usr/sbin/cron[2294]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:21:29 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:22:01 info /usr/sbin/cron[2323]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:22:01 info /usr/sbin/cron[2324]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:22:29 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:23:01 info /usr/sbin/cron[2355]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:23:31 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:24:01 info /usr/sbin/cron[2386]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:24:01 info /usr/sbin/cron[2387]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:24:31 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:25:01 info /usr/sbin/cron[2445]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:25:01 info /usr/sbin/cron[2446]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:25:31 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:26:01 info /usr/sbin/cron[2570]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:26:01 info /usr/sbin/cron[2571]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:26:33 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:27:01 info /usr/sbin/cron[2929]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:27:35 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:28:01 info /usr/sbin/cron[3426]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:28:01 info /usr/sbin/cron[3428]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:28:35 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:29:01 info /usr/sbin/cron[3457]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:29:37 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:30:01 info /usr/sbin/cron[3539]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:30:01 info /usr/sbin/cron[3544]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)

2020-02-04 10:30:01 info /usr/sbin/cron[3545]: (root) CMD (/usr/share/nikola/bin/nikola.sh)

2020-02-04 10:30:01 info /usr/sbin/cron[3543]: (root) CMD (/usr/bin/get-api-crl)

2020-02-04 10:30:01 info /usr/sbin/cron[3549]: (root) CMD (/usr/share/haas/register.sh)

2020-02-04 10:30:01 info /usr/sbin/cron[3546]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:30:08 info nikola[]: (v43.1) recognized WAN interfaces: eth1, lo

2020-02-04 10:30:31 err nikola[]: (v43.1) socket: [Errno 2] No such file or directory

2020-02-04 10:30:39 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:31:01 info /usr/sbin/cron[3689]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:31:39 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:31:41 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.17 78:11:dc:83:81:c9

2020-02-04 10:31:41 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.17 78:11:dc:83:81:c9 MiPurifier

2020-02-04 10:32:01 info /usr/sbin/cron[3718]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:32:01 info /usr/sbin/cron[3719]: (root) CMD (nethist_stats.lua)

2020-02-04 10:32:41 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:33:01 info /usr/sbin/cron[3747]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)

2020-02-04 10:33:12 notice netifd[]: wan (4867): udhcpc: sending renew to 217.195.161.81

2020-02-04 10:33:12 notice netifd[]: wan (4867): udhcpc: lease of 80.243.110.165 obtained, lease time 86400

2020-02-04 10:33:43 err netdata[9672]: BTRFS: failed to read ‘/sys/fs/btrfs/6640ef73-096a-4123-96f6-10e55ff58e1c/allocation/data/total_bytes’

2020-02-04 10:33:55 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.8 70:4f:57:10:f4:05

2020-02-04 10:33:55 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.8 70:4f:57:10:f4:05 HS110PC

2020-02-04 10:33:55 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.9 70:4f:57:10:f3:03

2020-02-04 10:33:55 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.9 70:4f:57:10:f3:03 HS110Coffee

2020-02-04 10:33:59 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.7 70:4f:57:24:6f:af

2020-02-04 10:33:59 info dnsmasq-dhcp[5436]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.7 70:4f:57:24:6f:af HS110Lamp

Ještě mě nyní nypadlo přes shell zkontrolovat schnapps list. Naneštěstí dostanu zpět “not found”, což není moc fajn :frowning:

Tak jsem včera ještě vyzkoušel restart s nahráním FW přes USB a net. Ani jeden nezabral a router je nyní ve stavu, kdy se na něj již nepřihlásím. LED svítí bíle (LAN pro PC, WAN, SPI2).

Pozdě večer jsem procházel forum a mám pocit, že jsem se bohužel přidal do skupiny lidí, kterým odešla eMMC. V jednom vlákně jsem narazil na téměř totožné chování (VPN OK, WAN ne). Napadlo mě, zda není možné celý OS provozovat z SSD? Protože nevím, zda se mi vyplatí eMMC měnit a už se pomalu ohlížím po náhradě, jen zatím nevím jaké.

Sice si zatím povídám sám pro sebe, ale aby tagům bylo učiněno za dost:

Našel jsem možnost, jak přesunout systém na SSD.

Zkusím to tedy skombinovat s restartem do unsecure ssh. Asi poslední možnost. Pokud se nezadaří, tak dávám k dispozici náhradní díly.

Tak bohužel restart pro unsecure SSH se chová stejně jako restart s nahráním konfigurace z webu. Router se zasekne ve stavu, kdy veškeré LED svítí červeně. Nejsem schopný se do něj přihlásit ani přes SSH.

Naštěstí zabral opět restart do posledního snapshotu. Dalo mi to zabrat, ale nakonec jsem vytvořil oddíl sda3. sda1 mám jako swap a sda2 původně systém používal pro /srv. Takže i když jsem jej vymazal a znovu vytvořil, ihned si jej opět alokoval a nešel mi naformátovat.

Nicméně zaseknu se při vytváření /mnt, vždy mi to vrátí:

root@turris:/mnt# mkdir /mnt/ssd
mkdir: can't create directory '/mnt/ssd': Read-only file system

Zkoušel jsem to i v Luci, ale tam, jak jsem psal v předešlém příspěvku, se mi změny neprojeví/neuloží. Nějaké nápady?

Tak už to vypadá v pořádku. Při vytváření složek pro přesun jsem si všiml, že router si úplně nerozumí s flaskou naformátovanou na FAT32 ve windowsech. Tak jsem ji prohnal přes fdisk a znovu vyzkoušel reboot s nahráním aktuálního OS. Neboť bez seriáku bych se stejně přes poslední bod nedostal. To konečně zabralo. Jen teda v odkazu je již OS4. Ale už jsem si říkal, že u ní zůstanu. Hold celé nastavení jsem ladil do rána :slight_smile:
Disky vypadají dobře včetně eMMC a přesun /srv proběhl bez problémů. Jen teda Transmission se mi nepodařilo rozběhnout, tak nvm, zda to není problém této verze, nicméně to je drobnost.

3 Likes