Při startu FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/kresd/control'

Dobrý den, po startu se mi v logu objevují chybky a router tak kvůli tomu delší dobu startuje a později se načítá reforis i když SSH je načtené. Jakmile tyhle chybky skončí, reforis se hned zobrazí. Pro každý statický DHCP je to stejné.

/dhcp_host_domain_ng.py: DHCP update hostname [ikea,192.168.1.212]
dnsmasq-script[5473]: Traceback (most recent call last):
dnsmasq-script[5473]:  File "/etc/resolver/dhcp_host_domain_ng.py", line 356, in <module>
dnsmasq-script[5473]:   dd.refresh_resolver()
dnsmasq-script[5473]:  File "/etc/resolver/dhcp_host_domain_ng.py", line 282, in refresh_resolver
dnsmasq-script[5473]:   tmp_res = Kresd(dhcp_static_leases=static_leases)
dnsmasq-script[5473]:  File "/etc/resolver/dhcp_host_domain_ng.py", line 91, in __init__
dnsmasq-script[5473]:   self.__socket_path = self._get_socket_path()
dnsmasq-script[5473]:  File "/etc/resolver/dhcp_host_domain_ng.py", line 95, in _get_socket_path
dnsmasq-script[5473]:   files_control = [f for f in listdir(path_control)]
dnsmasq-script[5473]: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/kresd/control'

Hi, I see the same lines in my log. Did you find a solution?