Podivné chyby v systémovom logu

Dobrý deň priatelia,
vedel by mi prosím niekto vysvetliť, prečo sa mi v Turris OMNIA začali objavovať takéto chyby? Príde mi to ako pokus o upgrade karty, ale neviem prečo neuspešný. Mám štandardný TO s 2GB a Wifi. Vopred vďaka.

2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 20.662140] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 20.670168] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 21.181915] pci 0000:00:02.0: enabling device (0140 → 0142)
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 21.187779] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.363320] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.374057] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2017-10-05T09:06:04+02:00 err kernel: [ 21.383928] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.393033] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.403420] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2017-10-05T09:06:04+02:00 err kernel: [ 21.413221] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 21.430872] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 21.440119] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 21.449672] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00029 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 88595bb8
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.494408] ath10k_pci 0000:02:00.0: board id is not exist in otp, ignore it
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.501525] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
2017-10-05T09:06:04+02:00 warning kernel: [ 21.511991] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2017-10-05T09:06:04+02:00 err kernel: [ 21.521654] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 21.531699] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
2017-10-05T09:06:04+02:00 info kernel: [ 22.660567] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
2017-10-05T09:06:04+02:00 debug kernel: [ 22.751071] ath: EEPROM regdomain: 0x0
2017-10-05T09:06:04+02:00 debug kernel: [ 22.751076] ath: EEPROM indicates default country code should be used
2017-10-05T09:06:04+02:00 debug kernel: [ 22.751079] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2017-10-05T09:06:04+02:00 debug kernel: [ 22.751082] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
2017-10-05T09:06:04+02:00 debug kernel: [ 22.751085] ath: Country alpha2 being used: US
2017-10-05T09:06:04+02:00 debug kernel: [ 22.751088] ath: Regpair used: 0x3a

2.4GHz karta sa mi zobrazuje takto:

5GHz takto: