Ovladače Hauppauge WinTV-dualHD

Dle dostupných informací má tento DVB-T2 tuner fungovat od verze kernelu 4.7.
Zkouším ho zprovoznit na Turris Omnia s Turris OS 4.0.3 (HBT), prozatím neúspěšně.

Nejprve popis chování na Ubuntu 18.04.3 (kernel 4.15.0-72)

dmesg
 [ 736.666299] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
 [ 736.815617] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2040, idProduct=0265
 [ 736.815625] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
 [ 736.815631] usb 1-1: Product: dualHD
 [ 736.815635] usb 1-1: Manufacturer: HCW
 [ 736.815640] usb 1-1: SerialNumber: 0014042676
 [ 736.872311] media: Linux media interface: v0.10
 [ 736.878839] Linux video capture interface: v2.00
 [ 736.884640] em28xx 1-1:1.0: New device HCW dualHD @ 480 Mbps (2040:0265, interface 0, class 0)
 [ 736.884643] em28xx 1-1:1.0: DVB interface 0 found: isoc
 [ 736.884689] em28xx 1-1:1.0: chip ID is em28174
 [ 738.098352] em28xx 1-1:1.0: EEPROM ID = 26 00 01 00, EEPROM hash = 0xe1e2cdc8
 [ 738.098358] em28xx 1-1:1.0: EEPROM info:
 [ 738.098363] em28xx 1-1:1.0: 	microcode start address = 0x0004, boot configuration = 0x01
 [ 738.105578] em28xx 1-1:1.0: 	AC97 audio (5 sample rates)
 [ 738.105584] em28xx 1-1:1.0: 	500mA max power
 [ 738.105592] em28xx 1-1:1.0: 	Table at offset 0x27, strings=0x0e6a, 0x1888, 0x087e
 [ 738.106244] em28xx 1-1:1.0: Identified as Hauppauge WinTV-dualHD DVB (card=99)
 [ 738.110862] tveeprom: Hauppauge model 204109, rev B3I6, serial# 14042676
 [ 738.110868] tveeprom: tuner model is SiLabs Si2157 (idx 186, type 4)
 [ 738.110874] tveeprom: TV standards PAL(B/G) NTSC(M) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) ATSC/DVB Digital (eeprom 0xfc)
 [ 738.110877] tveeprom: audio processor is None (idx 0)
 [ 738.110880] tveeprom: has no radio, has IR receiver, has no IR transmitter
 [ 738.110888] em28xx 1-1:1.0: dvb set to isoc mode.
 [ 738.111383] usbcore: registered new interface driver em28xx
 [ 738.128428] em28xx 1-1:1.0: Binding DVB extension
 [ 738.135586] i2c i2c-6: Added multiplexed i2c bus 7
 [ 738.135589] si2168 6-0064: Silicon Labs Si2168-B40 successfully identified
 [ 738.135590] si2168 6-0064: firmware version: B 4.0.2
 [ 738.142729] si2157 7-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
 [ 738.142779] dvbdev: DVB: registering new adapter (1-1:1.0)
 [ 738.142782] em28xx 1-1:1.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)...
 [ 738.144143] em28xx 1-1:1.0: DVB extension successfully initialized
 [ 738.144145] em28xx: Registered (Em28xx dvb Extension) extension
 [ 738.151892] em28xx 1-1:1.0: Registering input extension
 [ 738.182094] Registered IR keymap rc-hauppauge
 [ 738.182468] rc rc0: 1-1:1.0 IR as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/rc/rc0
 [ 738.182522] input: 1-1:1.0 IR as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/rc/rc0/input24
 [ 738.182622] em28xx 1-1:1.0: Input extension successfully initialized
 [ 738.182624] em28xx: Registered (Em28xx Input Extension) extension 
lsmod
Module         Size Used by
rc_hauppauge      16384 0
em28xx_rc       20480 0
rc_core        36864 3 em28xx_rc,rc_hauppauge
si2157         16384 1
si2168         20480 1
i2c_mux        16384 1 si2168
em28xx_dvb       32768 0
dvb_core       126976 1 em28xx_dvb
em28xx         90112 2 em28xx_rc,em28xx_dvb
tveeprom        24576 1 em28xx
v4l2_common      16384 1 em28xx
videodev       184320 1 v4l2_common
media         40960 3 videodev,si2157,em28xx

Nyní chování na Turris OS 4.0.3 (kernel 4.14.158)

dmesg
 [ 5851.900726] usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
 [ 5852.081019] usb 2-1: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x84 has wMaxPacketSize 0, skipping
 [ 5852.090120] usb 2-1: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x85 has wMaxPacketSize 0, skipping
 [ 5852.099901] em28xx 2-1:1.0: New device HCW dualHD @ 480 Mbps (2040:0265, interface 0, class 0)
 [ 5852.108605] em28xx 2-1:1.0: DVB interface 0 found: isoc
 [ 5852.113925] em28xx 2-1:1.0: chip ID is em28174
 [ 5853.416660] em28xx 2-1:1.0: EEPROM ID = 26 00 01 00, EEPROM hash = 0xe1e2cdc8
 [ 5853.423848] em28xx 2-1:1.0: EEPROM info:
 [ 5853.427781] em28xx 2-1:1.0: 	microcode start address = 0x0004, boot configuration = 0x01
 [ 5853.441947] em28xx 2-1:1.0: 	AC97 audio (5 sample rates)
 [ 5853.447278] em28xx 2-1:1.0: 	500mA max power
 [ 5853.451583] em28xx 2-1:1.0: 	Table at offset 0x27, strings=0x0e6a, 0x1888, 0x087e
 [ 5853.459207] em28xx 2-1:1.0: Identified as Hauppauge WinTV-dualHD DVB (card=99)
 [ 5853.477366] tveeprom: Hauppauge model 204109, rev B3I6, serial# 14042676
 [ 5853.484103] tveeprom: tuner model is SiLabs Si2157 (idx 186, type 4)
 [ 5853.490487] tveeprom: TV standards PAL(B/G) NTSC(M) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) ATSC/DVB Digital (eeprom 0xfc)
 [ 5853.500796] tveeprom: audio processor is None (idx 0)
 [ 5853.505857] tveeprom: has no radio, has IR receiver, has no IR transmitter
 [ 5853.512774] em28xx 2-1:1.0: dvb set to isoc mode. 
lsmod (em28xx musel být vložen ručně pomocí modprobe)
dvb_core        81920 2 dvb_usb_v2,dvb_usb
dvb_pll        16384 0 
dvb_usb        24576 0 
dvb_usb_v2       20480 0 
em28xx         69632 0 
i2c_mux_gpio      16384 0 
rc_core        28672 2 dvb_usb_v2,dvb_usb
si2157         16384 0 
si2168         20480 0 
tveeprom        20480 1 em28xx
usbserial       24576 2 qcserial,usb_wwan
v4l2_common      16384 1 em28xx
videodev       114688 1 v4l2_common
lsusb

Bus 002 Device 003: ID 2040:0265 Hauppauge

lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 480M
  |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=em28xx, 480M
lsusb -v
Bus 002 Device 003: ID 2040:0265 Hauppauge 
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x2040 Hauppauge
 idProduct     0x0265 
 bcdDevice      1.00
 iManufacturer      3 HCW
 iProduct        1 dualHD
 iSerial         2 0014042676
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      55
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x85 EP 5 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x03ac 1x 940 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x85 EP 5 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x03ac 1x 940 bytes
    bInterval        1
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength        10
 bDescriptorType     6
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0    64
 bNumConfigurations   1
Device Status:   0x0000
 (Bus Powered) 
ls /lib/firmware -l

-rw-r--r-- 1 root root 6919 Dec 18 22:54 dvb-demod-si2168-b40-01.fw

Další moduly z Ubuntu se mi v balíčcích Turris OS nepodařilo dohledat. Nebo například v balíčku kmod-i2c-mux není žádný modul (i2c_mux.ko).

Jelikož již nejsem schopen sám se s tím pohnout z místa, chtěl bych požádat o pomoc. Předem velice děkuji.

PS: První spuštění Tvheadend (nutnost použití “tvheadend -C”) není také úplně uživatelsky přívětivé.