Omluva od uživatele / Excuse from user

Dobrý den všem,
tak už vím, odkud vítr vane - jen je blbý a smutný, že se to dozvídám od osoby, která nemá se mnou žádný spor.

Všem se touto cestou hluboce omlouvám, pokud jsem vám způsobil nějakou škodu, zklamání nebo neshodu mým nevhodným a neodborným poradenstvím, jsem obyčejný uživatel, který má rád OpenWrt. Také se omlouvám za pravopisné chyby a za špatnou angličtinu.

Děkuji všem, kdo měl se mnou trpělivost a aspoň trochu jsem jim pomohl. Opravdu jsem byl přesvědčen, že mohu zde pomáhat, diskutovat o problémech a jiných věcech (od toho fórum je) a že se někdy zmýlím - vždyť jsme jenom lidé. Očividně, i v tom jsem se zmýlil.

Bohužel, na tomto fóru není žádné tlačítko pro uzamčení účtu (ani pro hromadné mazání příspěvků a dat, tímto prosím admina fóra, aby tak učinil za mě - děkuji) a proto touto cestou mohu jen slíbit, že se již nebudu dál podílet na tomto fóru (psát příspěvky, likeovat, jiným způsobem reagovat).

Opravdu mě to moc mrzí.
Děkuji vám za pochopení.

Good day everyone,
so I know where the wind blows - it’s just stupid and sad to hear from a person who has no dispute with me.

I deeply apologize to all of you if I have caused you any harm, disappointment, or disagreement with my inappropriate and unprofessional advice, I am an ordinary user who likes OpenWrt. I also apologize for misspellings and bad English.

I would like to thank everyone who had patience with me and at least helped them a little. I was really convinced that I could help here, discuss issues and other things (that’s what the forum is from) and that sometimes I make a mistake - we’re just people. Obviously, I was wrong about that too.

Unfortunately, there is no account lockout button on this forum (even for mass deleting posts and data, so please admin forum to do so for me - thank you) and therefore I can only promise that I will no longer participate in this forum (write posts, like, react in other ways).

I’m really sorry.
Thank you for understanding.

Ser na to a zůstaň tu s námi.

1 Like

Kašlete na pocity. Každý se může zmýlit a každému, kdo je nějakým způsobem aktivní a přispívá se to stane. Je to běžné.

1 Like

Toto nevidím jako důvod k odchodu, to už bych tady asi nebyl ani já a spousta ostatních lidí, co je aktivních. Já bych to tady, být Vámi, ještě zkusil vydržet. Už by to tady nebylo ono, bez velkého R v zelené :slight_smile: .

1 Like

Možná půjdu proti proudu, ale je opravdu potřeba tyto své potřeby veřejně ventilovat ?

Spíše jde o to neodepisovat na každý příspěvek a nepsat blbost.
Jde spíše o osobní zamyšlení.

Zkus začínat věty myslím si a neodpovídej stylem “je to tak” a uvědom si rozdíly Turris 1.x, Omnia a MOX. Načti dokumentaci a pak se vyjadřuj…

6 Likes

Zkusit si udělat domácí úkol před tím než někomu začneme radit, je základ.
Někdy je to ale těžké - například když sami sebe přesvědčíte, že věci rozumíte, ale ve skutečnosti jí vůbec nerozumíte.

1 Like

Hezký filozofický post jsme si tu založili … nechal bych ho ještě chvilku otevřený @Pepe, bude se hodit. Projekt Turris v nás občas vyvolává emoce (to znám velmi dobře z vlastní zkušenosti) a je dobré mít možnost si je někam vylít! :slight_smile:

3 Likes

Děkuju za mention, ale nemam zatím žádný důvod jej zamykat. Pokud se vyskytne, tak budu informovat.

2 Likes