Nové přihlašování přes mojeID

Pro přihlašování přes mojeID bylo nutné vyměnit plugin a použitý protokol (místo zastaralého OpenID 2.0 moderní OpenID Connect).

Z tohoto důvodu se pro server mojeID bude zdát přihlášení jako do nové služby a je nutné opět přidělit oprávnění a předat stejný e-mail, jako jste použili při registraci. Pokud nepředáte stejný e-mail, půjde o vytvoření nového učtu na fóru Turris.


We have switched to another plugin and protocol version to connect via mojeID identity provider.

Due to this change, mojeID server considers this forum as a new service so you need to accept the permissions again and provide the same e-mail as you have provide during the registration.

2 Likes

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.