Nefunkční dnsmasq - příčina: odpojený disk s tftp adresáři

Dle postupu jsem vytvořil funkčí PXE boot:
https://doc.turris.cz/doc/en/howto/network_boot

/etc/config/dhcp

  config dnsmasq
    option enable_tftp '1'
 	option tftp_root '/mnt/sda/tftp'
 	option dhcp_boot 'pxelinux.0'

 config boot 'linux'
    option filename 'pxelinux.0'
    option serveraddress '192.168.0.1'
    option servername 'Turris_Omnia'

Vše fungovalo dobře do okamžiku než se odpojil disk /mnt/sda. Pokud dnsmasq nenajde disk s adresáři pro tftp, přestane dnsmasq zcela pracovat (nepřiděluje IP adresy) dokud nenastavím option enable_tftp ‘0’.

Lze toto chování eliminovat nějakou změnou konfigurace ?