Nedostupnost IP4 na WAN (o2)

Nastala situace za kterou bojuje p. Caletka už léta, najednou nemám IPv4.

Ping ale chodí… takže o problém DNS nejde…

root@turris:~# ping -4 turris.cz
PING turris.cz (217.31.192.69): 56 data bytes
64 bytes from 217.31.192.69: seq=0 ttl=57 time=12.783 ms
64 bytes from 217.31.192.69: seq=1 ttl=57 time=8.422 ms
64 bytes from 217.31.192.69: seq=2 ttl=57 time=7.968 ms
64 bytes from 217.31.192.69: seq=3 ttl=57 time=7.882 ms

root@turris:~# nslookup turris.cz
Server:  127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost

Name:   turris.cz
Address 1: 2001:1488:ac15:ff80::69
Address 2: 217.31.192.69

Problém je že mám nastavenou adresu brány z vnitřního rozsahu.

root@turris:~# ifconfig -a pppoe-wan
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
     inet addr:90.179.79.195 P-t-P:10.10.10.1 Mask:255.255.255.255
     inet6 addr: fe80::7186:1b95:b281:60c9/10 Scope:Link
     inet6 addr: 2a00:1028:8380:4294:7186:1b95:b281:60c9/64 Scope:Global
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
     RX packets:42607 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:33640 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3
     RX bytes:32427141 (30.9 MiB) TX bytes:16496117 (15.7 MiB)

Jedná se o chybu na Turrisu (1.0 OS 3.10.8) nebo o problém na straně O2?

Aha, takže nejsem sám! O2 + VDSL a nějakou dobu (všimnul jsem si náhodou) bez IP4. Dálková správa na IP4 adresu funguje - a to je hlavní.

Ale i @commar je zvenku dostupný po IPv4 … stránka “teploty na Turrisu” funguje

Jak se to tedy reálně projevuje? Dle pingu přímo z routeru IPv4 chodí (ne?) a tedy nejde jen z LAN ven? (případně opačným směrem)

Projevuje se to nahodile, občas klienti nemají dostupné stránky jen na IP4.
Ping na “4” adresy z routeru nemá problém. Do routeru zvenku se dostanu také.

1 Like

Jsem na tom stejně O2/VDSL - všiml jsem si včera večer, že internet občas “pokulhával” - říkal jsem si, že obě děti sledují youtube tak to bude tím :slight_smile: - tak to tím asi nebylo

 • test ve Forisu na IPv4 - píše chybu - stejně jako na screenu od commara - IPv6 netestuje, protože mám z dávné historie zatrženo u WAN nepoužívat IPv6
 • v LuCi v network/interfaces vidim u WAN obě adresy - jak IPv4 tak IPv6 s rozsahem /128
  VPN na IPv4 adresu funguje OK

Ano, adresy jsou vidět, ale jedná se o bránu, má adresu kterou nemá mít…

Bránu mám sice jinou, ale taky z 10tkového rozsahu … nejsem si jistý, ale mám pocit, že tam byla 10tková brána od začátku …

Type: pppoe
Address: 88.100.xxx.xx
Netmask: 255.255.255.255
Gateway: 10.232.255.254
DNS 1: 160.218.161.54
DNS 2: 194.228.41.65
Connected: 13d 18h 5m 4s

I have reported this issue already https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris-controller/issues/28#note_72033 7 months ago

2 Likes

Nejsem síťař, nevím co by to provedlo kdybych měl síť ve stejném rozsahu.
Platím si veřejnou IP a dříve byla adresa 100% jiná, matně si vybavuji něco jako 88.xxx.200.50, ale můžu se mýlit. Na tuhle se nedá ani pingnout.