LXC - create ARCH linux

Při tvorbě mi to psalo toto:

tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'
tar: Ignoring unknown extended header keyword 'SCHILY.fflags'

Je to v pořádku? Jinak lxc zdá se na první pohled funguje

‘SCHILY.fflags’ jsou neškodné a kontejner se nainstaluje a běží bez problémů.
Tady můžete najít odpověď našeho vývojáře:

1 Like