Ludus: velká velikost souboru v temp

Poprvé za celou dobu provozu se mi podruhé objevilo v logu zaplnění složky tmps. Při první výskytu jsem věc nezkoumal - data v tmp odstranil manuálně a restartoval router. System mám na SSD, Úložiště mám /srv/ aktivní na flešce.

Dávám jen na vědomí, odinstaloval jsem nefunkční ludus a budu to pozorovat. Problém trval mezi 9:30 až 11:30.

Na konci postu je ještě zmínka o chybě err kernel[]: [407031.616304] vmscan: shrink_slab:

Syslog, záznam jádra a Diagnostiky jsem pro jistotu odložil.

2019-10-23 09:30:33 info updater-supervisor[]: Running pkgupdate
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.692964] pkgupdate invoked oom-killer: gfp_mask=0x24004c0, order=2, oom_score_adj=0
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.692975] pkgupdate cpuset=/ mems_allowed=0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.692988] CPU: 0 PID: 17862 Comm: pkgupdate Not tainted 4.4.196-a890a5a94ebb621f8f1720c24d12fef1-0 #1
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.692992] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.692995] Backtrace: 
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693008] [<c001c654>] (dump_backtrace) from [<c001c894>] (show_stack+0x18/0x1c)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693011] r6:00000000 r5:60000113 r4:c077aea8 r3:00000000
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693022] [<c001c87c>] (show_stack) from [<c0304124>] (dump_stack+0x98/0xac)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693033] [<c030408c>] (dump_stack) from [<c00afaec>] (dump_header+0x5c/0x1b0)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693036] r6:00000250 r5:00000000 r4:c6a67e6c r3:00000000
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693046] [<c00afa90>] (dump_header) from [<c00b0290>] (oom_kill_process+0x2b4/0x548)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693049] r10:c076f330 r9:0003f55d r8:c076f330 r7:000003ee r6:0003ee89 r5:c6a67e6c
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693058] r4:ecde8e40
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693065] [<c00affdc>] (oom_kill_process) from [<c00b08c8>] (out_of_memory+0x334/0x344)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693067] r10:c076f330 r9:0003f55d r8:c076f330 r7:c076f4e8 r6:0003ee89 r5:ef35bfcc
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693075] r4:c6a67e6c
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693083] [<c00b0594>] (out_of_memory) from [<c00b4fa8>] (__alloc_pages_nodemask+0xa48/0xa54)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693086] r10:c07b8908 r9:c6a66000 r8:024004c0 r7:00000002 r6:024004c0 r5:b6db6db7
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693094] r4:00000000
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693099] [<c00b4560>] (__alloc_pages_nodemask) from [<c00b4fcc>] (__get_free_pages+0x18/0x34)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693102] r10:00000000 r9:ffffff9c r8:ef0e7440 r7:ce714e00 r6:ce714e00 r5:00000000
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693110] r4:00000000
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693118] [<c00b4fb4>] (__get_free_pages) from [<c0022894>] (pgd_alloc+0x20/0x118)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693125] [<c0022874>] (pgd_alloc) from [<c00265e0>] (mm_init+0xdc/0x170)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693128] r7:c07719cc r6:ce714e00 r5:00000000 r4:00000000
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693137] [<c0026504>] (mm_init) from [<c0026b50>] (mm_alloc+0x54/0x60)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693140] r8:e3438200 r7:beffee2c r6:beffe8d0 r5:eea3d0c0 r4:ce714e00 r3:cecab180
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693151] [<c0026afc>] (mm_alloc) from [<c00fc5b8>] (do_execveat_common+0x250/0x61c)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693154] r4:ebdbd000 r3:ebdbd010
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693160] [<c00fc368>] (do_execveat_common) from [<c00fc9b4>] (do_execve+0x30/0x38)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693163] r10:00000000 r9:c6a66000 r8:c0009ec4 r7:0000000b r6:beffe9e8 r5:beffe8d0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693171] r4:beffee2c
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693176] [<c00fc984>] (do_execve) from [<c00fcbdc>] (SyS_execve+0x24/0x28)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693182] [<c00fcbb8>] (SyS_execve) from [<c0009d00>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693184] r5:beffe8d8 r4:00000003
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693189] Mem-Info:
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693199] active_anon:212183 inactive_anon:2855 isolated_anon:7
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693199] active_file:435 inactive_file:1121 isolated_file:0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693199] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693199] slab_reclaimable:1820 slab_unreclaimable:2943
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693199] mapped:8626 shmem:86792 pagetables:929 bounce:0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693199] free:15606 free_pcp:25 free_cma:0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693217] Normal free:61876kB min:3504kB low:4380kB high:5256kB active_anon:594076kB inactive_anon:7544kB active_file:1740kB inactive_file:4484kB unevictable:0kB isolated(anon):28kB isolated(file):0kB present:786432kB managed:768548kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:32872kB shmem:225532kB slab_reclaimable:7280kB slab_unreclaimable:11772kB kernel_stack:2096kB pagetables:3716kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:100kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:44056 all_unreclaimable? yes
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693220] lowmem_reserve[]: 0 2048 2048
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693235] HighMem free:548kB min:256kB low:552kB high:852kB active_anon:254656kB inactive_anon:3876kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:262144kB managed:262144kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:1632kB shmem:121636kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693238] lowmem_reserve[]: 0 0 0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693243] Normal: 13608*4kB (UME) 937*8kB (UM) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 61928kB
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693260] HighMem: 125*4kB (UM) 7*8kB (UM) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 556kB
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693277] 88388 total pagecache pages
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693281] 0 pages in swap cache
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693284] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693286] Free swap = 0kB
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693288] Total swap = 0kB
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693291] 262144 pages RAM
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693293] 65536 pages HighMem/MovableOnly
2019-10-23 09:30:46 warning kernel[]: [404375.693296] 4471 pages reserved
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693298] [ pid ]  uid tgid total_vm   rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693314] [ 1024]   0 1024   213    16    4    0    0       0 ubusd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693319] [ 1161]   0 1161   179    4    3    0    0       0 askfirst
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693326] [ 2286]   0 2286   320    22    4    0    0       0 rpcd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693332] [ 2318]   0 2318   391   160    4    0    0       0 haveged
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693337] [ 3245]   0 3245   1230   554    5    0    0       0 sfpswitch.py
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693343] [ 3270]   0 3270   376    38    4    0    0       0 netifd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693348] [ 3371]   0 3371   282    18    4    0    0       0 odhcpd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693353] [ 3846]   0 3846   397    30    4    0    0       0 ulogd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693360] [ 4083]   0 4083   198    8    3    0    0       0 atd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693365] [ 4127]  200 4127   743    46    5    0    0       0 mosquitto
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693370] [ 4196]   0 4196   2817   1722    8    0    0       0 lcollect
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693375] [ 4270]   0 4270   701    38    5    0    0     -1000 sshd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693380] [ 5197]   0 5197   704    43    4    0    0       0 smbd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693385] [ 5199]   0 5199   706    22    4    0    0       0 nmbd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693390] [ 5224]   0 5224   5717   3288   15    0    0       0 foris-ws
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693395] [ 5270]   0 5270   6570   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693442] [ 5328]   0 5328   777    93    5    0    0       0 collectd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693449] [ 5353]   0 5353   1826   826    7    0    0       0 lighttpd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693455] [ 5360]   0 5360   234    13    3    0    0       0 mountd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693460] [ 5423]   0 5423   193    11    4    0    0       0 cron
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693465] [ 5569]   0 5569   4147   2341   12    0    0       0 python3
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693470] [ 5777]   0 5777   3590   2291   11    0    0       0 python3
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693475] [ 5830] 65534 5830   3757   2411   10    0    0     1000 netdata
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693480] [ 5860]   0 5860   2070   127    7    0    0       0 sentinel-proxy
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693485] [ 5909]   0 5909   739   168    5    0    0       0 smartd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693491] [ 6045]   0 6045   5769   3498   15    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693496] [ 6060]   0 6060   5844   3615   15    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693501] [ 6292]   0 6292   5671   3473   15    0    0       0 ludus.fcgi
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693505] [ 6294]   0 6294   7071   4451   17    0    0       0 foris
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693510] [ 6305] 65534 6305   292    15    5    0    0       0 dnsmasq
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693515] [ 6310]   0 6310   274    13    4    0    0       0 dnsmasq
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693520] [ 6698]   0 6698   6587   4192   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693526] [ 6699]   0 6699   6615   4203   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693531] [ 6701]   0 6701   6629   4220   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693536] [ 6703]   0 6703   6617   4211   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693541] [ 6708]   0 6708   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693546] [ 6711]   0 6711   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693551] [ 6712]   0 6712   6587   4216   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693557] [ 6718]   0 6718   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693561] [ 6721]   0 6721   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693566] [ 6723]   0 6723   6587   4213   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693571] [ 6724]   0 6724   6879   4300   18    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693577] [ 6725]   0 6725   6615   4207   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693582] [ 6731]   0 6731   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693595] [ 6732]   0 6732   6626   4210   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693601] [ 6738]   0 6738   6714   4315   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693606] [ 6742]   0 6742   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693611] [ 6743]   0 6743   6587   4193   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693617] [ 6744]   0 6744   6606   4212   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693622] [ 6746]   0 6746   6633   4228   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693627] [ 6747]   0 6747   6615   4240   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693632] [ 6748]   0 6748   6615   4221   16    0    0       0 foris-controlle
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693637] [11145]   0 11145  20882  11827   45    0    0       0 Suricata-Main
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693643] [11296]   0 11296  16848   8503   32    0    0       0 kresd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693648] [11344]   0 11344   277    7    3    0    0       0 ntpd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693654] [11375]   0 11375   9434   5944   23    0    0       0 python2.7
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693658] [11412]   0 11412   1917   450    8    0    0       0 sentinel-minipo
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693664] [11420] 65534 11420   1296    59    6    0    0       0 sentinel-minipo
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693669] [11432]   0 11432  56305  47802   116    0    0       0 Suricata-Main
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693674] [11328]   0 11328   179    39    3    0    0       0 nethist
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693679] [24126]   0 24126   6098   4113   16    0    0       0 ucollect
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693684] [25299]   0 25299   712    62    5    0    0       0 socat
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693689] [ 9963]   0 9963   520    28    4    0    0       0 hostapd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693694] [ 9990]   0 9990   520    28    4    0    0       0 hostapd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693699] [26004]   0 26004   2317   242    9    0    0       0 syslog-ng
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693704] [26007]   0 26007   277    4    3    0    0       0 sh
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693709] [ 8416]   0 8416   2788   1154    9    0    0       0 python3
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693715] [12926]   0 12926   706    38    5    0    0       0 sshd
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693721] [17760]   0 17760   5179   3941   14    0    0       0 pkgupdate
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693726] [17859]   0 17859   148    1    3    0    0       0 busybox
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693731] [17860]   0 17860   148    1    3    0    0       0 busybox
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693736] [17861]   0 17861   148    1    3    0    0       0 busybox
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693741] [17862]   0 17862   5081   3876   14    0    0       0 pkgupdate
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693746] [17863]   0 17863   148    1    3    0    0       0 busybox
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693751] [17864]   0 17864   5146   3913   14    0    0       0 pkgupdate
2019-10-23 09:30:46 info kernel[]: [404375.693756] [17865]   0 17865   5179   3931   14    0    0       0 pkgupdate
2019-10-23 09:30:46 err kernel[]: [404375.693761] Out of memory: Kill process 5830 (netdata) score 1006 or sacrifice child
2019-10-23 09:30:46 err kernel[]: [404375.701771] Killed process 5830 (netdata) total-vm:15028kB, anon-rss:9644kB, file-rss:0kB
2019-10-23 09:30:48 warning updater[17760]: planner.lua:344 (pkg_plan): Requested package foris-pakon-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as requested.
2019-10-23 09:30:48 warning updater[17760]: planner.lua:344 (pkg_plan): Requested package foris-storage-plugin-l10n-de that is missing, ignoring as requested.
2019-10-23 09:30:48 warning updater[17760]: planner.lua:344 (pkg_plan): Requested package luci-i18n-ddns-en that is missing, ignoring as requested.
2019-10-23 09:30:48 info updater-supervisor[]: pkgupdate reported no errors
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: resources control: allowed file descriptors: soft = 1024, max = 4096
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: Adjusted my Out-Of-Memory (OOM) score from 0 to 1000.
2019-10-23 09:30:51 err netdata[17906]: Cannot adjust netdata scheduling policy to idle (5), with priority 0. Falling back to nice.
2019-10-23 09:30:51 err netdata[17906]: Cannot get my current process scheduling policy.
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: netdata started on pid 17906.
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: Executing /usr/lib/netdata/plugins.d/system-info.sh
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_OS_NAME="unknown"
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_OS_ID=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_OS_ID_LIKE=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_OS_VERSION=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_OS_VERSION_ID=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_OS_DETECTION=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_KERNEL_NAME=Linux
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_KERNEL_VERSION=4.4.196-a890a5a94ebb621f8f1720c24d12fef1-0
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_ARCHITECTURE=armv7l
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_VIRTUALIZATION=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_VIRT_DETECTION=none
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_CONTAINER=unknown
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: NETDATA_SYSTEM_CONTAINER_DETECTION=none
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: CONFIG: cannot load user config '/etc/netdata/stream.conf'. Will try stock config.
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: Host 'turris' (at registry as 'turris') with guid '8d41667a-f1b9-11e9-a009-d858d7003550' initialized, os 'linux', timezone 'GMT', tags '', program_name 'netdata', program_version 'v3.11.7-37-g9c717a9', update every 2, memory mode ram, history entries 4034, streaming disabled (to '' with api key ''), health disabled, cache_dir '/var/cache/netdata', varlib_dir '/var/lib/netdata', health_log '/var/lib/netdata/health/health-log.db', alarms default handler '/usr/lib/netdata/plugins.d/alarm-notify.sh', alarms default recipient 'root'
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: netdata initialization completed. Enjoy real-time performance monitoring!
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: thread created with task id 17915
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: set name of thread 17915 to PLUGIN[proc]
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: thread created with task id 17917
2019-10-23 09:30:51 info netdata[17906]: set name of thread 17917 to PLUGIN[idlejitt
2019-10-23 09:30:51 err netdata[17906]: Cannot advise the kernel about the memory usage (MADV_MERGEABLE) of file '(null)'.

Připadá mi, že to souvisí s netdata

2019-10-23 10:08:11 err kernel[]: [406619.681302] Out of memory: Kill process 17906 (netdata) score 1006 or sacrifice child
2019-10-23 10:08:11 err kernel[]: [406619.689265] Killed process 17906 (netdata) total-vm:13380kB, anon-rss:9072kB, file-rss:0kB
2019-10-23 10:08:16 info netdata[22611]: resources control: allowed file descriptors: soft = 1024, max = 4096
2019-10-23 10:08:16 info netdata[22611]: Adjusted my Out-Of-Memory (OOM) score from 0 to 1000.
2019-10-23 10:08:16 err netdata[22611]: Cannot adjust netdata scheduling policy to idle (5), with priority 0. Falling back to nice.
2019-10-23 10:08:16 err netdata[22611]: Cannot get my current process scheduling policy.
2019-10-23 10:08:16 info netdata[22611]: netdata started on pid 22611.

Další ojedinělou chybou je err kernel[]: [407031.616304] vmscan: shrink_slab:

2019-10-23 10:09:01 info /usr/sbin/cron[22706]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:09:01 info /usr/sbin/cron[22707]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
2019-10-23 10:10:01 info /usr/sbin/cron[22835]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:10:01 info /usr/sbin/cron[22837]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-10-23 10:10:01 info /usr/sbin/cron[22836]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
2019-10-23 10:11:01 info /usr/sbin/cron[22955]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:12:01 info /usr/sbin/cron[23048]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate -s /tmp/logrotate.state /etc/logrotate.conf)
2019-10-23 10:12:01 info /usr/sbin/cron[23051]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-10-23 10:12:01 info /usr/sbin/cron[23050]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
2019-10-23 10:12:01 info /usr/sbin/cron[23052]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:13:01 info /usr/sbin/cron[23178]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:14:01 info /usr/sbin/cron[23272]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:14:01 info /usr/sbin/cron[23274]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-10-23 10:15:01 info /usr/sbin/cron[23368]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
2019-10-23 10:15:01 info /usr/sbin/cron[23369]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-10-23 10:15:01 info /usr/sbin/cron[23371]: (root) CMD (/usr/share/nikola/bin/nikola.sh)
2019-10-23 10:15:01 info /usr/sbin/cron[23370]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.616304] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147483618
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.625904] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147482603
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.636097] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147482820
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.645774] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147483354
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.655454] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147483368
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.665217] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147483254
2019-10-23 10:15:02 err kernel[]: [407031.674877] vmscan: shrink_slab: super_cache_scan+0x0/0x188 negative objects to delete nr=-2147482438

Dle pohledu do logu mi přijde, že netdata byl obětován především proto, že měl explicitně nastavenou nižší prioritu pro tento účel.

Viníka bych nejspíš hledal primárně dle toho co zabíralo hodně prostoru v /tmp/. Nevidím v tomhle seznamu procesů se spotřebou RAM nic zvláštního – suricata (pakon) pár desítek MB zabírá, ale to mi nepřijde překvapivé a Omnia má 1-2 GiB.

Teď tam zabíraly hodně diagnostiky. Po jejich smazání toto byl tento stav velikosti největších souborů a adresářů v tmp:

/tmp soubory
nethist … 56 799
luci-indexcache … 109 755

/tmp adresáře
/tmp/lib … 6 533 252
z toho pakon.db … 6 533 120

/tmp/log … 358 301 k
z toho
/tmp/log/ludus … 356 501 k
z toho soubor eve.json … 356 812 k

Resume -> problémem je buď jen ludus “jako takový” nebo to, že zrovna nefunguje.