Doc.turris.cz - outdated?

hi, hraju si s LXC kvuli rozjeti zigbee gw na turrisu… A zdá se, že některé stránky jsou už neaktální - jmenovitě:

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/lxc:

lxc-ls -f – lists information about all configured containers

-f switch pro současný lxc vůbec není definovaný…

Nemám problém s RTFM jednotlivých nástrojů, tedy neexistuje nějaký způsob jak získat práva editora v doc turris wiki, že bych docu rovnou updatnul?

1 Like

V LXC verze 3.0.3 (je v TOS 4.0) uvedený přepínač definovaný je:

Options :
 -1, --line     show one entry per line
 -f, --fancy    use a fancy, column-based output
 -F, --fancy-format comma separated list of columns to show in the fancy output
           valid columns are: NAME, STATE, PID, RAM, SWAP, AUTOSTART,
           GROUPS, INTERFACE, IPV4 and IPV6, UNPRIVILEGED
 --active      list only active containers
 --running     list only running containers
 --frozen      list only frozen containers
 --stopped     list only stopped containers
 --defined     list only defined containers
 --nesting=NUM   list nested containers up to NUM (default is 5) levels of nesting
 --filter=REGEX   filter container names by regular expression
 -g --groups    comma separated list of groups a container must have to be displayed

Jinak oficiální dokumentace je nyní na https://docs.turris.cz/ (viz též New documentation), konkrétně stránka pro LXC je na https://docs.turris.cz/geek/lxc/lxc/ (ale tam je samozřejmě přepínač -f uveden také, protože ho současná verze podporuje).

1 Like

díky za info.

oficiální dokumentace je nyní na https://docs.turris.cz/

Nešlo by původní wiki prolinkovat s novou dokumentací, nebo alespoň vyvěsit banner upozorňující na existenci nové dokumentace? Rekreační návštěvníky (jako mne) přicházející z Google vůbec nenapadne, že existuje druhá, separátní a více udržovaná knowledge base…

Přidáno na hlavní stránku: https://doc.turris.cz/doc/cs/start

Dosavadní dokumentace bude brzy přesunuta na novou doménu (wiki.turris.cz) a ještě více otevřena komunitě.

3 Likes