DNSSEC test on 0scar

The DNSSEC test, in contrast to the long-term perfect results in the past, in all combinations of DNS forwarding (on-off, different servers) shows much worse results

English (oops): you have to use the page without http security http://0skar.cz/dns/

The change is in browser being stricter nowadays.


Czech (original): je potřeba používat http://0skar.cz/dns/ (bez http šifrování), protože

Jsou to speciální zóny, které jsou podepisované ručně, takže do nich nemůžu vystavit ACME challenge pro získání žolíkového certifikátu.

to je tak, když něco vyrobíš a ono to ještě po osmi letech žije :wink:

By the way, (some of) these test names are still used in the DNSSEC test in (re)Foris, I think.

1 Like

small difference (http x https) - big consequences :slight_smile:

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.