Data retention limit on project.turris.cz

Na webu project.turris.cz jsme zavedli limit na
dobu udržování statistických dat z routerů uživatelů na 365 dní. Uživatelé,
kteří mají tuto dobu nastavenou na více dní než je nový limit, mají možnost do
začátku října na stažení svých dat z webu.

10. října začneme data, která budou starší než jeden rok odmazávat a nebude tak
možné je nadále stáhnout.


We have introduced a new time limit – 365 days – to the data we keep on the web project.turris.cz. Users having the limit set to anything higher can download their data from the web until the 10th of October.

On October the 10th, we will start to remove the data older than one year and thus it will no longer be possible to recover them.

PS: this is not related to Ucollect failing talking to api.turris.cz port 5679 :wink: