Chyby, které vedou k nefunkčnosti připojení

při mazání starých obrazů

root@Omnia:~# schnapps list
mkdir: can't create directory '/tmp/schnapps.lock': File exists
Another instance seems to be running!

dtto po smazání lock

root@Omnia:~# schnapps list
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mmcblk0p1,
    missing codepage or helper program, or other error

    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so.
Can't mount root partition
root@Omnia:~#

V tuto chvíli se dostanu na Luci ale ne na Foris, procesy Foris žerou 100 CPU, pokud procesy ukončím … s novým požadavkem na Foris to začne znova. Přístup na internet končí DNS chybou. Přitom router se podle indikace LED tváří, že má připojení v pořádku.

V syslogu to opravbdu ukazuje na problém disku

2019-08-04 10:54:26 info kernel[]: [ 292.834064] BTRFS info (device mmcblk0p1): disk space caching is enabled
2019-08-04 10:54:26 err kernel[]: [ 292.834073] BTRFS error (device mmcblk0p1): Remounting read-write after error is not allowed

======
Nějaké starší image mám odložené i lokálně, prosím o navedení k dalšímu postupu … mám obavy z HW problému na disku

Email obdobného znění jsem zaslal i na podporu, ale tam si moc naději nedělám (dosavadní zkušenosti) a nasadil jsem rezervní router :frowning:

Tak podpora klasicky bez reakce :slight_smile:

Pokud zavzpomínám, tak první nestandarní věc byl nesmazatelný nejstarší obraz schnnapsu.
Aktuální projev závady je router byl tento - router se tváří dle LED ready, stanice nemá připojení k internetu, hlásí DNS problém. Pokud vstoupím do Foris, vytíží CPU na 100%. Pokus o vypnutí forwardu DNS končí chybou Foris. Zabití procesů Foris nevede k vylepšení. CPU opět na 100%.
Alespoň jsem odložil syslog viz níže.

Jediné podobné téma https://forum.test.turris.cz/t/solved-filesystem-read-only/6638 mně navedlo k pokusům s postupným resetem 2-4 LED (předchozí obraz, tovární nastavení, nahrání posledního medkitu). Tato cesta mně dovedla do stavu, že stanice nedostane přidělenou IP adresu a tedy se na router nedostanu vůbec.

image

2019-08-11 09:21:22 notice syslog-ng[6057]: syslog-ng starting up; version='3.21.1'
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.808837] Backtrace: 
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.811302] [<c001c64c>] (dump_backtrace) from [<c001c88c>] (show_stack+0x18/0x1c)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.818886] r6:00000000 r5:60000013 r4:c0776ea8 r3:00000000
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.824600] [<c001c874>] (show_stack) from [<c0303bb0>] (dump_stack+0x98/0xac)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.831841] [<c0303b18>] (dump_stack) from [<c0029460>] (warn_slowpath_common+0x8c/0xbc)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.839947] r6:00000730 r5:c023c320 r4:ee96ddc8 r3:c076f528
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.845658] [<c00293d4>] (warn_slowpath_common) from [<c00294c8>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.854374] r8:ef1fd5f4 r7:ef29ac00 r6:eec31068 r5:eec6c148 r4:eec1d110
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.861142] [<c0029494>] (warn_slowpath_fmt) from [<c023c320>] (btrfs_commit_transaction+0xaa4/0xc0c)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.870380] r3:fffffffb r2:c0674448
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.873983] [<c023b87c>] (btrfs_commit_transaction) from [<c023cc78>] (__btrfs_end_transaction+0x2fc/0x328)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.883743] r10:00000201 r9:00000001 r8:00000020 r7:ef1fd000 r6:ef29ac00 r5:eec1d110
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.891640] r4:eec31068
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.894189] [<c023c97c>] (__btrfs_end_transaction) from [<c023cf98>] (btrfs_end_transaction_throttle+0x14/0x18)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.904297] r10:eec2d280 r9:ee948c00 r8:ef29ac00 r7:ee511240 r6:ee948dcb r5:eec31068
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.912193] r4:00000008
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.914743] [<c023cf84>] (btrfs_end_transaction_throttle) from [<c0223f70>] (btrfs_drop_snapshot+0x404/0x7d8)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.924681] [<c0223b6c>] (btrfs_drop_snapshot) from [<c023b7dc>] (btrfs_clean_one_deleted_snapshot+0xa0/0xd0)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.934616] r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000001 r6:ee948c00 r5:ef1fd000
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.942513] r4:ee948f20
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.945063] [<c023b73c>] (btrfs_clean_one_deleted_snapshot) from [<c0232cf0>] (cleaner_kthread+0x15c/0x1c8)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.954824] r6:c079d9e8 r5:ee96c000 r4:ef29ac00 r3:00000001
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.960537] [<c0232b94>] (cleaner_kthread) from [<c0044714>] (kthread+0x110/0x124)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.968122] r9:00000000 r8:00000000 r7:c0232b94 r6:ef29ac00 r5:00000000 r4:ef20fa80
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.975934] [<c0044604>] (kthread) from [<c0009dd0>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.983170] r7:00000000 r6:00000000 r5:c0044604 r4:ef20fa80
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  16.988888] ---[ end trace f13fdad6daa365ca ]---
2019-08-11 09:21:22 crit kernel[]: [  16.993519] BTRFS: error (device mmcblk0p1) in cleanup_transaction:1840: errno=-5 IO failure
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  17.001983] BTRFS info (device mmcblk0p1): forced readonly
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  17.007480] BTRFS info (device mmcblk0p1): delayed_refs has NO entry
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  18.692251] cryptodev: driver 1.8 loaded.
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  19.952406] Loading modules backported from Linux version wt-2017-01-31-0-ge882dff19e7f
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  19.960432] Backport generated by backports.git backports-20160324-13-g24da7d3c
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  20.362385] pci 0000:00:02.0: enabling device (0140 -> 0142)
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  20.368264] ath10k_pci 0000:02:00.0: pci irq msi oper_irq_mode 2 irq_mode 0 reset_mode 0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.543759] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.554491] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-08-11 09:21:22 err kernel[]: [  20.564671] firmware ath10k!pre-cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.573757] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:02:00.0.bin failed with error -2
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.584143] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-08-11 09:21:22 err kernel[]: [  20.594048] firmware ath10k!cal-pci-0000:02:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  20.611437] ath10k_pci 0000:02:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  20.620685] ath10k_pci 0000:02:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  20.630225] ath10k_pci 0000:02:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00041 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 f43fa422
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.674951] ath10k_pci 0000:02:00.0: board id is not exist in otp, ignore it
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.682062] ath10k_pci 0000:02:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  20.692526] ath10k_pci 0000:02:00.0: Falling back to user helper
2019-08-11 09:21:22 err kernel[]: [  20.702549] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  20.712566] ath10k_pci 0000:02:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  21.848507] ath10k_pci 0000:02:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  21.942394] ath: EEPROM regdomain: 0x0
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  21.942399] ath: EEPROM indicates default country code should be used
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  21.942402] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  21.942406] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  21.942409] ath: Country alpha2 being used: US
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  21.942412] ath: Regpair used: 0x3a
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  23.191401] u32 classifier
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  23.194116]   input device check on
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  23.197784]   Actions configured
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  23.571371] Mirror/redirect action on
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  24.291345] GACT probability on
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  27.291409] netem: version 1.3
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  28.584184] fuse init (API version 7.23)
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  28.771526] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  28.780984] Ebtables v2.0 registered
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  28.786521] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  28.854815] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.054904] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.061177] PPP MPPE Compression module registered
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.066525] NET: Registered protocol family 24
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.074059] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.080340] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.086722] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.093159] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.099549] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.105866] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.112339] usbcore: registered new interface driver ums-karma
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.118574] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.124902] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.131226] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.141859] usbcore: registered new interface driver usbserial
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.147738] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.154318] usbserial: USB Serial support registered for generic
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.173540] xt_time: kernel timezone is -0000
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.191605] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.210753] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.217511] usbcore: registered new interface driver rndis_host
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.230766] vmap allocation for size 102400 failed: use vmalloc=<size> to increase size.
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.238902] vmalloc: allocation failure: 95849 bytes
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.243891] kmodloader: page allocation failure: order:0, mode:0x24000c0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.250609] CPU: 1 PID: 1163 Comm: kmodloader Tainted: G    W    4.4.182-a890a5a94ebb621f8f1720c24d12fef1-0 #1
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.261241] Hardware name: Marvell Armada 380/385 (Device Tree)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.267172] Backtrace: 
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.269639] [<c001c64c>] (dump_backtrace) from [<c001c88c>] (show_stack+0x18/0x1c)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.277223] r6:00000000 r5:60000013 r4:c0776ea8 r3:00000000
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.282938] [<c001c874>] (show_stack) from [<c0303bb0>] (dump_stack+0x98/0xac)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.290179] [<c0303b18>] (dump_stack) from [<c00b1db4>] (warn_alloc_failed+0xec/0x120)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.298111] r6:00000001 r5:00000000 r4:024000c0 r3:c076f528
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.303826] [<c00b1ccc>] (warn_alloc_failed) from [<c00dee8c>] (__vmalloc_node_range+0x170/0x214)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.312717] r3:00017669 r2:c065a9dc
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.316316] r6:c00903b8 r5:00000000 r4:00017669
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.320975] [<c00ded1c>] (__vmalloc_node_range) from [<c001d1f0>] (module_alloc+0x5c/0xbc)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.329256] r10:f09044c0 r9:f08ef000 r8:00017669 r7:ffffffff r6:c00903b8 r5:024000c0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.337153] r4:c079511c
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.339704] [<c001d194>] (module_alloc) from [<c00903b8>] (load_module+0x7b4/0x1d1c)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.347463] r8:00017669 r7:00000aa0 r6:f0904ba4 r5:000002ea r4:ec7f7f34
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.354231] [<c008fc04>] (load_module) from [<c00919fc>] (SyS_init_module+0xdc/0x14c)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.362077] r10:00000051 r9:0001223f r8:ec7f6000 r7:f090f0ac r6:b66e80bc r5:00000000
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.369974] r4:000000ac
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.372524] [<c0091920>] (SyS_init_module) from [<c0009d00>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.380631] r10:00000000 r9:ec7f6000 r8:c0009ec4 r7:00000080 r6:00000000 r5:00000000
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.388527] r4:00000000
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.391083] Mem-Info:
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.393365] active_anon:141 inactive_anon:2 isolated_anon:0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.393365] active_file:15404 inactive_file:964 isolated_file:0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.393365] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.393365] slab_reclaimable:1213 slab_unreclaimable:2225
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.393365] mapped:1871 shmem:2 pagetables:21 bounce:0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.393365] free:232619 free_pcp:287 free_cma:0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.425698] Normal free:674572kB min:3504kB low:4380kB high:5256kB active_anon:364kB inactive_anon:0kB active_file:58856kB inactive_file:2848kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:786432kB managed:768560kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:5256kB shmem:0kB slab_reclaimable:4852kB slab_unreclaimable:8900kB kernel_stack:952kB pagetables:84kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:748kB local_pcp:348kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.469674] lowmem_reserve[]: 0 2048 2048
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.473745] HighMem free:255904kB min:256kB low:552kB high:852kB active_anon:200kB inactive_anon:8kB active_file:2760kB inactive_file:1008kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:262144kB managed:262144kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:2228kB shmem:8kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:400kB local_pcp:168kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.516676] lowmem_reserve[]: 0 0 0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.520209] Normal: 23*4kB (ME) 22*8kB (UME) 11*16kB (U) 3*32kB (UM) 2*64kB (UM) 1*128kB (E) 2*256kB (UM) 1*512kB (U) 3*1024kB (UME) 1*2048kB (E) 163*4096kB (M) = 674588kB
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.535792] HighMem: 2*4kB (UM) 1*8kB (M) 1*16kB (U) 2*32kB (UM) 1*64kB (M) 0*128kB 1*256kB (M) 1*512kB (M) 1*1024kB (M) 2*2048kB (UM) 61*4096kB (M) = 255904kB
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.550310] 16370 total pagecache pages
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.554162] 0 pages in swap cache
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.557483] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.562727] Free swap = 0kB
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.565611] Total swap = 0kB
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.568495] 262144 pages RAM
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.571386] 65536 pages HighMem/MovableOnly
2019-08-11 09:21:22 warning kernel[]: [  29.575575] 4468 pages reserved
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.582961] pci 0000:00:01.0: enabling device (0140 -> 0142)
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.675428] ath: EEPROM regdomain: 0x0
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.675432] ath: EEPROM indicates default country code should be used
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.675435] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.675439] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.675442] ath: Country alpha2 being used: US
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.675445] ath: Regpair used: 0x3a
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  29.687180] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.688477] ieee80211 phy1: Atheros AR9287 Rev:2 mem=0xf0940000, irq=108
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.697361] usbcore: registered new interface driver option
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.703011] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.710532] usbcore: registered new interface driver qcserial
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  29.716338] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  35.051926] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  35.132766] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  35.136344] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  35.677121] BTRFS: device label srv devid 1 transid 543122 /dev/sda
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  37.051133] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  37.051154] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  37.131141] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  37.131163] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.115904] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-guest_turris: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.152272] device eth0 entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.153444] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.153462] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.172961] device eth2 entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.173005] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.173018] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520797] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520805] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520808] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520811] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520814] ath: Country alpha2 being used: CZ
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520817] ath: Regpair used: 0x36
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520820] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520872] ath: EEPROM regdomain: 0x80cb
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520875] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520877] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520880] ath: country maps to regdmn code: 0x36
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520882] ath: Country alpha2 being used: CZ
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520885] ath: Regpair used: 0x36
2019-08-11 09:21:22 debug kernel[]: [  38.520887] ath: regdomain 0x80cb dynamically updated by user
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.650818] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.651854] device wlan1 entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.651886] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.651900] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.724117] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.726535] device guest_turris_1 entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.727378] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): guest_turris_1: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.727389] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.727417] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.727644] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-guest_turris: link becomes ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  38.783427] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): guest_turris_1: link becomes ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  39.111140] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  39.111386] br-lan: port 2(eth2) entered disabled state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  39.386912] BTRFS info (device sda): setting nodatacow, compression disabled
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  39.386921] BTRFS info (device sda): disk space caching is enabled
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  39.386924] BTRFS: has skinny extents
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.151113] mvneta f1030000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.175166] mvneta f1070000.ethernet eth2: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.651076] br-lan: port 3(wlan1) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.721072] br-guest_turris: port 1(guest_turris_1) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.951045] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.953127] device wlan0 entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.953166] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.953184] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.953973] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.953997] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.954049] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.954062] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  40.954137] br-lan: port 4(wlan0) entered disabled state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  42.951099] br-lan: port 2(eth2) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  42.951130] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  52.525353] device br-lan entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info kernel[]: [  52.743163] device br-guest_turris entered promiscuous mode
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: Host 'Omnia' (at registry as 'Omnia') with guid '9f0482f2-bc08-11e9-9430-d858d7003550' initialized, os 'linux', timezone 'GMT', tags '', program_name 'netdata', program_version 'v3.11.4-118-gcf15b40', update every 2, memory mode ram, history entries 4034, streaming disabled (to '' with api key ''), health disabled, cache_dir '/var/cache/netdata', varlib_dir '/var/lib/netdata', health_log '/var/lib/netdata/health/health-log.db', alarms default handler '/usr/lib/netdata/plugins.d/alarm-notify.sh', alarms default recipient 'root'
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: SYSTEM_INFO: free 0x16204b0
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7095
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7098
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7096
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7097
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7099
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7100
2019-08-11 09:21:22 err netdata[6715]: Cannot advise the kernel about the memory usage (MADV_MERGEABLE) of file '(null)'.
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: starting worker 2
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: POLLFD: LISTENER: listening on 'tcp:0.0.0.0:19999'
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: POLLFD: LISTENER: listening on 'tcp:[::]:19999'
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: netdata initialization completed. Enjoy real-time performance monitoring!
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7104
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7105
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: cleaning up...
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7107
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread with task id 7099 finished
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: POLLFD: LISTENER: listening on 'tcp:0.0.0.0:19999'
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: POLLFD: LISTENER: listening on 'tcp:[::]:19999'
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: thread created with task id 7115
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: STATSD collector thread started with taskid 7115
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: POLLFD: LISTENER: listening on 'udp:127.0.0.1:8125'
2019-08-11 09:21:22 info netdata[6715]: POLLFD: LISTENER: listening on 'tcp:127.0.0.1:8125'
2019-08-11 09:21:23 info netdata[6715]: cpufreq is using /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/stats/time_in_state
2019-08-11 09:21:23 info netdata[6715]: Using now_boottime_usec() for uptime (dt is 45 ms)
2019-08-11 09:21:23 err netdata[6715]: PROCFILE: Cannot open file '/proc/net/sctp/snmp'
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram0', 1:0): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram0', 1:0): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram1', 1:1): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram1', 1:1): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram2', 1:2): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram2', 1:2): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram3', 1:3): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram3', 1:3): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram4', 1:4): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram4', 1:4): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram5', 1:5): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram5', 1:5): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram6', 1:6): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram6', 1:6): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram7', 1:7): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram7', 1:7): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram8', 1:8): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram8', 1:8): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram9', 1:9): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram9', 1:9): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram10', 1:10): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram10', 1:10): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram11', 1:11): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram11', 1:11): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram12', 1:12): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram12', 1:12): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram13', 1:13): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram13', 1:13): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:24 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram14', 1:14): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:24 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:24 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:24 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:24 info ucollect[6664]: Sending login credentials enabled
2019-08-11 09:21:24 info ucollect[6057]: Last message 'Sending login creden' repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:21:24 info ucollect[6664]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:21:24 info ucollect[6664]: Running the main loop
2019-08-11 09:21:24 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:24 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram14', 1:14): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram15', 1:15): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('ram15', 1:15): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mtdblock0', 31:0): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mtdblock0', 31:0): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mtdblock1', 31:1): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mtdblock1', 31:1): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0', 179:0): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0', 179:0): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0p1', 179:1): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0p1', 179:1): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:25 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0rpmb', 179:24): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:26 err adblock.sh[3310]: /usr/bin/adblock.sh: line 548: can't create /etc/kresd/adb_list.overall: Read-only file system
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0rpmb', 179:24): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0boot1', 179:16): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0boot1', 179:16): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:26 info adblock-[3.5.1]: blocklist with overall 4190 domains loaded successfully (Turris Omnia, OpenWrt omnia 15.05/3.11.5)
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0boot0', 179:8): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('mmcblk0boot0', 179:8): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('sda', 8:0): Cannot open directory '/dev/disk/by-label'.
2019-08-11 09:21:26 err netdata[6715]: DEVICE-MAPPER ('sda', 8:0): Cannot open directory '/dev/vx/dsk'.
2019-08-11 09:21:27 err netdata[6715]: heartbeat missed 2327526 monotonic microseconds
2019-08-11 09:21:28 err ntpdate[6720]: no server suitable for synchronization found
2019-08-11 09:21:29 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:29 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:29 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:30 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:21:30 socat[7486] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:21:30 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:21:30 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:21:30 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:30 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:30 notice firewall[]: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
2019-08-11 09:21:30 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv4 WAN interface used - 'eth1'
2019-08-11 09:21:30 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv6 WAN interface used - 'lo'
2019-08-11 09:21:31 info turris-firewall-rules[]: (v63) 3524 ipv4 address(es) and 3 ipv6 address(es) were loaded (c83b72d5b03454292e5000b3967bc350), 0 rule(s) overriden, 0 rule(s) skipped
2019-08-11 09:21:33 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.
2019-08-11 09:21:34 err netdata[6715]: Cannot refresh interface guest_turris_1 speed by reading '/sys/class/net/guest_turris_1/speed'. Will not update its speed anymore.
2019-08-11 09:21:34 err netdata[6715]: Cannot refresh interface wlan1 speed by reading '/sys/class/net/wlan1/speed'. Will not update its speed anymore.
2019-08-11 09:21:35 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:35 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:35 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:35 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:21:35 socat[7846] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:21:35 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:21:35 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:21:35 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:35 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:35 notice netifd[]: Network device 'eth1' link is up
2019-08-11 09:21:35 notice netifd[]: Network alias 'eth1' link is up
2019-08-11 09:21:35 notice netifd[]: Interface 'wan6' has link connectivity 
2019-08-11 09:21:35 notice netifd[]: Interface 'wan6' is setting up now
2019-08-11 09:21:35 notice netifd[]: Interface 'wan6' is now up
2019-08-11 09:21:35 notice netifd[]: Interface 'wan' has link connectivity 
2019-08-11 09:21:35 info kernel[]: [  66.261524] mvneta f1034000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
2019-08-11 09:21:36 err ntpdate[7719]: no server suitable for synchronization found
2019-08-11 09:21:39 info procd[]: Instance samba::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crash
2019-08-11 09:21:39 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.
2019-08-11 09:21:40 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:40 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:40 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:40 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:21:40 socat[8961] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:21:40 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:21:40 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:21:40 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:40 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:41 err ntpdate[8968]: name server cannot be used: Try again (-3)
2019-08-11 09:21:43 notice SQM[]: Stopping SQM on eth1
2019-08-11 09:21:43 notice SQM[]: Starting SQM script: nxt_routed_hfsc.qos on eth1, in: 30000 Kbps, out: 30000 Kbps
2019-08-11 09:21:44 notice SQM[]: nxt_routed_hfsc.qos was started on eth1 successfully
2019-08-11 09:21:44 notice firewall[]: Reloading firewall due to ifup of wan (eth1)
2019-08-11 09:21:44 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv4 WAN interface used - 'eth1'
2019-08-11 09:21:44 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv6 WAN interface used - 'lo'
2019-08-11 09:21:45 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:45 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:45 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:45 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:21:45 socat[9146] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:21:45 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:21:45 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:21:45 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:45 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:45 info turris-firewall-rules[]: (v63) 3524 ipv4 address(es) and 3 ipv6 address(es) were loaded (c83b72d5b03454292e5000b3967bc350), 0 rule(s) overriden, 0 rule(s) skipped
2019-08-11 09:21:46 err ntpdate[9181]: name server cannot be used: Try again (-3)
2019-08-11 09:21:47 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.
2019-08-11 09:21:50 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:50 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:50 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:50 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:21:50 socat[10127] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:21:50 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:21:50 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:21:50 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:50 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:51 err ntpdate[10697]: name server cannot be used: Try again (-3)
2019-08-11 09:21:52 notice SQM[]: Stopping SQM on eth1
2019-08-11 09:21:52 notice SQM[]: Starting SQM script: nxt_routed_hfsc.qos on eth1, in: 30000 Kbps, out: 30000 Kbps
2019-08-11 09:21:52 notice SQM[]: nxt_routed_hfsc.qos was started on eth1 successfully
2019-08-11 09:21:52 notice firewall[]: Reloading firewall due to ifup of wan6 (eth1)
2019-08-11 09:21:52 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv4 WAN interface used - 'eth1'
2019-08-11 09:21:52 info turris-firewall-rules[]: (v63) IPv6 WAN interface used - 'lo'
2019-08-11 09:21:54 info turris-firewall-rules[]: (v63) 3524 ipv4 address(es) and 3 ipv6 address(es) were loaded (c83b72d5b03454292e5000b3967bc350), 0 rule(s) overriden, 0 rule(s) skipped
2019-08-11 09:21:55 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:21:55 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:55 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:21:55 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:21:55 socat[11122] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:21:55 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:21:55 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:21:55 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:21:55 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:21:56 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.
2019-08-11 09:22:00 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:00 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:00 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:00 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:00 socat[12622] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:00 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:00 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:00 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:00 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:22:01 info /usr/sbin/cron[13083]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-08-11 09:22:01 info /usr/sbin/cron[13085]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-08-11 09:22:01 info /usr/sbin/cron[13084]: (root) CMD (/usr/share/nikola/bin/nikola.sh)
2019-08-11 09:22:05 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:05 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:05 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:05 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:05 socat[13076] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:05 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:05 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:05 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:05 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:22:07 info nikola[]: (v43.1) recognized WAN interfaces: eth1, lo
2019-08-11 09:22:10 notice netifd[]: radio0 (3441): wlan0: DFS-CAC-COMPLETED success=1 freq=5280 ht_enabled=1 chan_offset=0 chan_width=1 cf1=5280 cf2=0
2019-08-11 09:22:10 notice netifd[]: radio0 (3441): Using interface wlan0 with hwaddr 04:f0:21:24:03:e9 and ssid "Buchtikovi 5 Ghz"
2019-08-11 09:22:10 info kernel[]: [ 101.160598] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
2019-08-11 09:22:10 info kernel[]: [ 101.160672] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2019-08-11 09:22:10 info kernel[]: [ 101.160698] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2019-08-11 09:22:10 notice netifd[]: radio0 (3441): wlan0: interface state DFS->ENABLED
2019-08-11 09:22:10 notice netifd[]: radio0 (3441): wlan0: AP-ENABLED 
2019-08-11 09:22:10 notice netifd[]: Network device 'wlan0' link is up
2019-08-11 09:22:10 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:10 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:10 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:10 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:10 socat[13096] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:10 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:10 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:10 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:10 info ucollect[6664]: Socat started
2019-08-11 09:22:12 info kernel[]: [ 103.151083] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
2019-08-11 09:22:04 err ucollect[6664]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:04 warning ucollect[6664]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:04 warning ucollect[6664]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:04 err ucollect[6664]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:04 socat[13144] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:04 warning ucollect[6664]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:04 warning ucollect[6664]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:04 info ucollect[6664]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:04 crit ucollect[6664]: Too many login failures, giving up
2019-08-11 09:22:04 err netdata[6715]: Cannot refresh interface wlan0 speed by reading '/sys/class/net/wlan0/speed'. Will not update its speed anymore.
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Initializing emergency signal handlers
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Creating a main loop
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Creating uplink
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Initializing PCAP (in) on eth1
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Initializing PCAP (out) on eth1
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Initializing PCAP (in) on lo
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Initializing PCAP (out) on lo
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_badconf_25.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Badconf with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_bandwidth_22.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Bandwidth with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_count_28.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Count with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fake_23.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Fake with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_flow_33.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Flow with api version 2
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fwup_12.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Fwup with api version 2
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_refused_13.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Refused with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_sniff_19.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Sniff with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Loading plugin library libplugin_ucollect_spoof_8.so
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Installing plugin Spoof with api version 0
2019-08-11 09:22:11 info ucollect[13268]: Changing remote uplink address to api.turris.cz:5679
2019-08-11 09:22:12 info procd[]: Instance kresd::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crash
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Initializing emergency signal handlers
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Creating a main loop
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Creating uplink
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Initializing PCAP (in) on eth1
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Initializing PCAP (out) on eth1
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Initializing PCAP (in) on lo
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Initializing PCAP (out) on lo
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_badconf_25.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Badconf with api version 0
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_bandwidth_22.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Bandwidth with api version 0
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_count_28.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Count with api version 0
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fake_23.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Fake with api version 0
2019-08-11 09:22:13 err ucollect[13380]: Couldn't bind fake server telnet socket 18 to port 1392: Address in use
2019-08-11 09:22:13 err ucollect[13380]: Couldn't bind fake server telnet_alt socket 18 to port 3692: Address in use
2019-08-11 09:22:13 err ucollect[13380]: Couldn't bind fake server http socket 18 to port 1449: Address in use
2019-08-11 09:22:13 err ucollect[13380]: Couldn't bind fake server squid_http_proxy socket 18 to port 4497: Address in use
2019-08-11 09:22:13 err ucollect[13380]: Couldn't bind fake server http_proxy socket 18 to port 9449: Address in use
2019-08-11 09:22:13 err ucollect[13380]: Couldn't bind fake server polipo_http_proxy socket 18 to port 9492: Address in use
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_flow_33.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Flow with api version 2
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fwup_12.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Fwup with api version 2
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_refused_13.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Refused with api version 0
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_sniff_19.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Sniff with api version 0
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Loading plugin library libplugin_ucollect_spoof_8.so
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Installing plugin Spoof with api version 0
2019-08-11 09:22:13 info ucollect[13380]: Changing remote uplink address to api.turris.cz:5679
2019-08-11 09:22:16 err ucollect[13268]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:16 warning ucollect[13268]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:16 warning ucollect[13268]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Sending login credentials enabled
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[6057]: Last message 'Sending login creden' repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Running the main loop
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Destroying uplink to api.turris.cz:5679
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Releasing the main loop
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Closing both PCAPs on eth1
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Closing both PCAPs on lo
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Badconf
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Bandwidth
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Count
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Fake
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Flow
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Fwup
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Refused
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Sniff
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Removing plugin Spoof
2019-08-11 09:22:16 info ucollect[13268]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:18 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:18 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:18 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:18 info ucollect[13380]: Sending login credentials enabled
2019-08-11 09:22:18 info ucollect[6057]: Last message 'Sending login creden' repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:22:18 info ucollect[13380]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:22:18 info ucollect[13380]: Running the main loop
2019-08-11 09:22:18 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:18 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:23 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:23 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:23 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:23 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:23 socat[13389] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:23 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:23 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:23 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:23 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.statsd_metrics: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.622 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.statsd_useful_metrics: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.623 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_space._tmp: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.881 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_inodes._tmp: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.856 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_space._dev: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.842 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_inodes._dev: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.828 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_space._srv: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.814 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.plugin_diskspace: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.799 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.plugin_diskspace_dt: took too long to be updated (counter #4743, update #36, 9422.648 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.cpu: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.952 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpu0: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.882 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpu1: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.825 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.intr: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.793 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.ctxt: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.785 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.forks: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.775 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.processes: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.766 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpufreq: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.757 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.uptime: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.721 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.active_processes: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.722 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.entropy: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.714 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.interrupts: took too long to be updated (counter #4741, update #35, 9417.705 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpu0_interrupts: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.648 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpu1_interrupts: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.600 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.softirqs: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.581 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpu0_softirqs: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.551 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart cpu.cpu1_softirqs: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.525 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.pgpgio: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.508 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart mem.pgfaults: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.498 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.ram: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.496 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart mem.available: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.482 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart mem.committed: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.467 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart mem.writeback: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.458 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart mem.kernel: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.440 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart mem.slab: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.425 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.guest_turris_1: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.416 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.guest_turris_1: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.407 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.wlan0: took too long to be updated (counter #4299, update #12, 8581.999 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.wlan0: took too long to be updated (counter #4298, update #12, 8581.518 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.ifb4uest_turris: took too long to be updated (counter #4733, update #28, 9417.702 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.ifb4uest_turris: took too long to be updated (counter #4733, update #28, 9417.693 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.ifb4eth1: took too long to be updated (counter #4733, update #29, 9417.679 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.ifb4eth1: took too long to be updated (counter #4733, update #29, 9417.670 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.eth0: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.654 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.eth0: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.600 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_drops.eth0: took too long to be updated (counter #4723, update #19, 9417.586 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.eth1: took too long to be updated (counter #4733, update #29, 9417.576 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.eth1: took too long to be updated (counter #4733, update #29, 9417.534 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.eth2: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.516 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.eth2: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.478 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.wlan1: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.463 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.wlan1: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.452 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.br_lan: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.437 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.br_lan: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.427 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net.br_guest_turris: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.413 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart net_packets.br_guest_turris: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.402 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart system.net: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.388 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv4.sockstat_sockets: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.384 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv4.sockstat_tcp_sockets: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.376 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv4.sockstat_udp_sockets: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.361 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv4.sockstat_udp_mem: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.350 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv4.sockstat_raw_sockets: took too long to be updated (counter #4736, update #32, 9417.342 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv6.sockstat6_tcp_sockets: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.335 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv6.sockstat6_udp_sockets: took too long to be updated (counter #4735, update #31, 9417.325 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart ipv6.sockstat6_raw_sockets: took too long to be updated (counter #4740, update #35, 9417.317 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netfilter.conntrack_sockets: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.288 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netfilter.conntrack_new: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.277 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netfilter.conntrack_changes: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.259 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netfilter.conntrack_expect: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.246 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netfilter.conntrack_search: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.232 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netfilter.conntrack_errors: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.217 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.202 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.191 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_backlog.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.182 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_util.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.171 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_iotime.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.163 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_await.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9417.152 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_avgsz.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9417.140 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_svctm.mtdblock0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9417.128 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.113 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.104 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_backlog.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.093 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_util.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.085 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_iotime.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.075 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_await.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9417.064 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_avgsz.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9417.055 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_svctm.mtdblock1: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9417.042 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.034 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.024 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_qops.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.013 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_backlog.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.003 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_util.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9416.995 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_mops.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9416.985 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_iotime.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9416.975 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_await.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.964 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_avgsz.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.954 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_svctm.mmcblk0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.942 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.mmcblk0rpmb: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.933 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.mmcblk0rpmb: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.922 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_avgsz.mmcblk0rpmb: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.913 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.900 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.889 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_backlog.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.880 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_util.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.871 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_iotime.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.861 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_await.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.852 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_avgsz.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.842 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_svctm.mmcblk0boot1: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.829 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.821 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.809 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_backlog.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.799 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_util.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.790 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_iotime.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.780 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_await.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.770 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_avgsz.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.759 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_svctm.mmcblk0boot0: took too long to be updated (counter #4738, update #34, 9416.748 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk.sda: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.739 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_ops.sda: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.728 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_qops.sda: took too long to be updated (counter #4724, update #20, 9416.718 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart disk_backlog.sda: took too long to be updated (counter #4738, update #35, 9416.708 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.web_thread1_cpu: took too long to be updated (counter #4738, update #36, 9412.768 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.web_thread2_cpu: took too long to be updated (counter #4738, update #36, 9412.767 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:26 info netdata[6715]: host 'Omnia', chart netdata.statsd_events: took too long to be updated (counter #4739, update #35, 9417.622 secs). Resetting it.
2019-08-11 09:22:27 info procd[]: Instance haas-proxy::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 7 seconds since last crash
2019-08-11 09:22:28 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:28 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:28 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:28 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:28 socat[13395] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:28 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:28 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:28 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:28 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:33 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:33 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:33 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:33 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:33 socat[13399] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:33 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:33 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:33 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:33 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:38 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:38 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:38 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:38 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:38 socat[13411] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:38 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:38 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:38 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:38 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:43 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:43 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:43 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:43 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:43 socat[13437] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:43 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:43 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:43 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:43 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:48 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:48 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:48 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:48 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:48 socat[13440] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:48 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:48 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:48 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:48 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:52 info dnsmasq[6302]: started, version 2.78 DNS disabled
2019-08-11 09:22:52 warning dnsmasq[6302]: overflow: 5 log entries lost
2019-08-11 09:22:52 info dnsmasq-dhcp[6302]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.120 00:19:99:f9:40:18 Fujitsu_kuchyn
2019-08-11 09:22:52 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCPv4 new lease
2019-08-11 09:22:52 warning dhcp_host_domain_ng.py[]: Add_lease, hostname check failed
2019-08-11 09:22:52 warning dhcp_host_domain_ng.py[6057]: Last message 'Add_lease, hostname ' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:22:52 info dhcp_host_domain_ng.py[]: DHCP add new hostname [Fujitsu_kuchyn,192.168.2.120]
2019-08-11 09:22:52 debug dnsmasq-script[6302]: uci: Entry not found
2019-08-11 09:22:52 err dhcp_host_domain_ng.py[]: Kresd is probably not running no socket found.
2019-08-11 09:22:52 warning dnsmasq[6302]: script process exited with status 1
2019-08-11 09:22:53 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:53 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:53 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:53 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:53 socat[13472] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:53 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:53 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:53 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:53 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:22:55 err nikola[]: (v43.1) socket: [Errno 2] No such file or directory
2019-08-11 09:22:58 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:22:58 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:58 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:22:58 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:22:58 socat[13484] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:22:58 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:22:58 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:22:58 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:22:58 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:23:01 info /usr/sbin/cron[13495]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-08-11 09:23:03 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:23:03 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:23:03 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:23:03 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:23:03 socat[13487] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:23:03 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:23:03 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:23:03 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:23:03 info ucollect[13380]: Socat started
2019-08-11 09:23:08 err ucollect[13380]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:23:08 warning ucollect[13380]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:23:08 warning ucollect[13380]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:23:08 err ucollect[13380]: Error from socat: 2019/08/11 09:23:08 socat[13498] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:23:08 warning ucollect[13380]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:23:08 warning ucollect[13380]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:23:08 info ucollect[13380]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:23:08 crit ucollect[13380]: Too many login failures, giving up
2019-08-11 09:24:01 info /usr/sbin/cron[14070]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-08-11 09:24:01 info /usr/sbin/cron[14071]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-08-11 09:24:01 info /usr/sbin/cron[14069]: (root) CMD (/root/connCheck.sh > /dev/null 2>&1)
2019-08-11 09:24:08 info ucollect[14176]: Initializing emergency signal handlers
2019-08-11 09:24:08 info ucollect[14176]: Creating a main loop
2019-08-11 09:24:08 info ucollect[14176]: Creating uplink
2019-08-11 09:24:08 info ucollect[14176]: Initializing PCAP (in) on eth1
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Initializing PCAP (out) on eth1
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Initializing PCAP (in) on lo
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Initializing PCAP (out) on lo
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_badconf_25.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Badconf with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_bandwidth_22.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Bandwidth with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_count_28.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Count with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fake_23.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Fake with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_flow_33.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Flow with api version 2
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fwup_12.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Fwup with api version 2
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_refused_13.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Refused with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_sniff_19.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Sniff with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Loading plugin library libplugin_ucollect_spoof_8.so
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Installing plugin Spoof with api version 0
2019-08-11 09:24:09 info ucollect[14176]: Changing remote uplink address to api.turris.cz:5679
2019-08-11 09:24:09 err foris-controller[6187]: WARNING:turrishw:unsupported TOS version (on omnia): 3
2019-08-11 09:24:14 err foris-controller[6057]: Last message 'WARNING:turrishw:uns' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:24:14 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:14 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:14 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:14 info ucollect[14176]: Sending login credentials enabled
2019-08-11 09:24:14 info ucollect[6057]: Last message 'Sending login creden' repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:24:14 info ucollect[14176]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:24:14 info ucollect[14176]: Running the main loop
2019-08-11 09:24:14 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:14 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:19 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:19 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:19 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:19 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:19 socat[14246] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:19 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:19 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:19 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:19 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:19 err foris-controller[6187]: WARNING:turrishw:unsupported TOS version (on omnia): 3
2019-08-11 09:24:24 err foris-controller[6057]: Last message 'WARNING:turrishw:uns' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:24:24 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:24 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:24 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:24 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:24 socat[14346] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:24 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:24 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:24 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:24 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:24 err foris-controller[6187]: ERROR:foris_controller.message_router:Internal error occured <class 'foris_controller.exceptions.UciException'>('['uci', '-c', '/etc/config/', '-p', '/tmp/.uci-foris-controller', 'commit', 'dhcp']: command failed (b'uci: I/O error\n')'):
2019-08-11 09:24:29 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:29 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:29 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:29 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:29 socat[14424] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:29 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:29 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:29 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:29 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:34 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:34 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:34 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:34 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:34 socat[14519] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:34 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:34 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:34 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:34 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:39 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:39 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:39 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:39 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:39 socat[14587] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:39 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:39 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:39 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:39 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:44 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:44 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:44 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:44 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:44 socat[14663] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:44 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:44 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:44 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:49 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:49 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:49 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:49 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:49 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:49 socat[14688] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:49 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:49 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:49 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:49 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:54 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:54 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:54 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:54 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:54 socat[14787] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:54 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:54 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:54 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:54 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:24:59 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:24:59 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:59 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:24:59 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:24:59 socat[14833] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:24:59 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:24:59 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:24:59 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:24:59 info ucollect[14176]: Socat started
2019-08-11 09:25:01 info /usr/sbin/cron[14963]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-08-11 09:25:01 info /usr/sbin/cron[14965]: (root) CMD (/usr/bin/notifier)
2019-08-11 09:25:04 err ucollect[14176]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:25:04 warning ucollect[14176]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:25:04 warning ucollect[14176]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:25:04 err ucollect[14176]: Error from socat: 2019/08/11 09:25:04 socat[14917] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:25:04 warning ucollect[14176]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:25:04 warning ucollect[14176]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:25:04 info ucollect[14176]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:25:04 crit ucollect[14176]: Too many login failures, giving up
2019-08-11 09:25:33 info sshd[15296]: Accepted password for root from 192.168.2.120 port 52044 ssh2
2019-08-11 09:26:01 info /usr/sbin/cron[15855]: (root) CMD (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
2019-08-11 09:26:01 info /usr/sbin/cron[15856]: (root) CMD (nethist_stats.lua)
2019-08-11 09:26:04 info ucollect[15889]: Initializing emergency signal handlers
2019-08-11 09:26:04 info ucollect[15889]: Creating a main loop
2019-08-11 09:26:04 info ucollect[15889]: Creating uplink
2019-08-11 09:26:04 info ucollect[15889]: Initializing PCAP (in) on eth1
2019-08-11 09:26:04 info ucollect[15889]: Initializing PCAP (out) on eth1
2019-08-11 09:26:04 info ucollect[15889]: Initializing PCAP (in) on lo
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Initializing PCAP (out) on lo
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_badconf_25.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Badconf with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_bandwidth_22.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Bandwidth with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_count_28.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Count with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fake_23.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Fake with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_flow_33.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Flow with api version 2
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_fwup_12.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Fwup with api version 2
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libpluglib_ucollect_diffstore_1.2.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_refused_13.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Refused with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_sniff_19.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Sniff with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Loading plugin library libplugin_ucollect_spoof_8.so
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Installing plugin Spoof with api version 0
2019-08-11 09:26:05 info ucollect[15889]: Changing remote uplink address to api.turris.cz:5679
2019-08-11 09:26:10 err ucollect[15889]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:26:10 warning ucollect[15889]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:26:10 warning ucollect[15889]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:26:10 info ucollect[15889]: Sending login credentials enabled
2019-08-11 09:26:10 info ucollect[6057]: Last message 'Sending login creden' repeated 5 times, suppressed by syslog-ng on Omnia
2019-08-11 09:26:10 info ucollect[15889]: Unloading plugin library
2019-08-11 09:26:10 info ucollect[15889]: Running the main loop
2019-08-11 09:26:10 info ucollect[15889]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:26:10 info ucollect[15889]: Socat started
2019-08-11 09:26:15 err ucollect[15889]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Try again
2019-08-11 09:26:15 warning ucollect[15889]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:26:15 warning ucollect[15889]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-08-11 09:26:15 err ucollect[15889]: Error from socat: 2019/08/11 09:26:15 socat[15961] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,10,1,6}, {}): Try again
2019-08-11 09:26:15 warning ucollect[15889]: Remote closed the uplink api.turris.cz:5679, reconnecting
2019-08-11 09:26:15 warning ucollect[15889]: epoll_wait on 4 interrupted, retry
2019-08-11 09:26:15 info ucollect[15889]: Reconnecting to api.turris.cz:5679 now
2019-08-11 09:26:15 info ucollect[15889]: Socat started

Opakovaně jsou provedl 4-LED reflash … sledoval LED … proces proběhl dle popisu. Router nepřidělí stanici IP adresu.

Po přepnutí na náhradní router je tato chyba indikována jako opravená a připojení k internetu běží

2

Podpora od potvrzení ticketu 4.8.19 11:15 bez odezvy. V on-line systém jsem požádal o potvrzení souhlasu se zaslání routeru na podporu … bez reakce.

Nepamatuji se že by podpora na mé dotazy v historii vůbec někdy reagovala … odhaduji tak jeden případ z deseti. Jedu na náhradní router a čekám.

Mají toho prý hodně … psal tady před časem @Pepe

Tak nasadím trpělivost :slight_smile: … hlavně, aby router neodešel do křemíkového nebe jestiť to po záruce.
Ani žádný chytrý diskutující moji záležitost nekomentoval.

Podpora je přetížená z důvodu rozesílek kampaně a obecně kvůli dovoleným nestíhá. Za to se za tým omlouvám a snad se k Vám časem někdo z podpory dostane.

Na druhou stranu mám pro Váš špatnou zprávu. Podle toho, že kernel hlásí I/O error na mmc lze usuzovat, že interní ûložoště odešlo do křemíkového nebe. Je to obecný problém na routerech kde /srv není namountovaný na externí zařízení. Do toho adresáře může potenciálně jít hodně zápisů a to ošoupe mmc. Projevuje se to polofunkčním systémem. Nemožností udělat pořádně medkit a chybami BTRFS v logu.
Řešení které většinou doporučujeme je náhrada vnitřní paměti za msata ssd, nebo při updatu u-bootu pak na usb flashce.

/srv/ mám aktivovanou na flešku od počátku. Předpokládám, že ji u mně využívají grafy a Pakon. Postup pro instalaci msata SSD najdu lehce, nebo mne navedete?

https://doc.turris.cz/doc/cs/howto/omnia_booting_from_external_storage

Ale jedná se jen o můj zběžný pohled. Je možné, že problém je někde jinde. Ale za pokus s msata ssd nic nedáte a nebudete se muset oztrátu interního úlożoště starat.

1 Like

Jak to čtu … ne, že bych nebyl gramotný, ale vyčkám volnějšího období podpory a pošlu jim to s SSD diskem k oživení.

K využití mého routeru v minulosti … Majorodomo, grafy, a chvíli Pihole později AdBlock. /srv/ nasměrován na flash disk od počátku. Nevím, do jaké míry jsem vyjímka, nejsem extrémní poweruser, ale že router s cenou nad 7 tisíc, který je v zásadě konstruován pro Power Users, chcípne po HW naprogramovaných třech letech … ???

Proto je lepší vlastnit starý modrý Turris 1.x nebo případně nejnovější Turris MOX … oba mají root file systém uložený na microSD kartě, která je v případě jejího fatálního poškození vyměnitelná.

U MOXu je to default, u starého modrého Turris1.x po provedené migraci na BTRFS.

Kdo nic nedělá , nic nezkazí — buď budu muset koupit nějaký disk nový 128 Gb, nebo krátce použitý. Už jsem si na Turris zvyknul. Rezervní Netgear WNR3500 v2 neumí ani dnssec a hlavně se na mně valí reklamy a už jsem jim odvykl.

1 Like

Promiňte, chápu, že vás možné selhání hardware naštve, ale označovat to za kurvítko si vyprošuji. Děláme kvalitní hardware pro power usery. Kurvítko má za cíl znemožnit zařízení nadále užívat. To se v tomto případě neděje. Je to nemilé, ale snažíme se pomocí otevřenosti zařízení dát i v takovém případě delší život. Takže o žádném kurvítku z naší strany nemůže být řeč. Prosím nehaňte naše jméno. Výbojáři turrisu tímto projektem žijí a takové prohlášení, ať už v jakékoli situaci nám nadšení pro projekt nepřidá. Děkuji za pochopení.

A @nones just side note. SD card in Turris 1.x is same kind of hack like msata ssd in Omnia. It is our way to prolong live of device in limits of original design.

Edit: ups, nějak jsem přepl do angličtiny. Omlouvám se. Překládat to ale nebudu. :innocent:

3 Likes

No, bylo trochu expresívní vyjádření, ale pokud stroj odejde po třech letech z důvodu opotřebení paměti … nelze se vyjádření divit. Možná, že u mne došlo k vyjímce potvrzující pravidlo.

1 Like

Berte to tak, že je to jenom technika a i ta se může někdy porouchat. Hlavní je, že máte cestu, jak zařízení provozovat dále, ne?

A teď dotaz jak postupovat, abych se dostal co nejdříve a najsnadněji do své provozní konfigurace :slight_smile:

 1. je možné místo medkit použít přímo odloženou image ( a upravit prostředí U-Boot a schnapps)?
 2. pokud se použije poslední medkit, je možné (vhodné) schnnapsem načíst moji poslední záložní image ?
 3. je k něčemu ve Foris odložená konfigurace do cloudu ?
  === resume
 4. nebudou fungovat resetovací tlačítka 1-4 LED
 5. je možné, že po některé aktualizaci bude třeba upravit znova prostředí U-Boot a schnapps (překopírovat nové aktualizační soubory odloženými upravenými)

Odpověď na všechny otázky zní ANO

1 Like

Jak jsem rád, že jsem si odložil lokálně několik funkčních image lokálně na desktop :- :wink: Jdu si objednat kablík a načíst postupy.
https://doc.turris.cz/doc/cs/troubleshooting/serial_link
https://doc.turris.cz/doc/cs/howto/omnia_booting_from_external_storage

Ta technika mne jednou pohltí a sežere.

A ještě … je nějaké doporučení cenově úsporného SSD ?

Jsem ve správné sekci ?

WD Green 3D NAND SSD 240GB M.2

Nebo tady ? https://www.alza.cz/levne-ssd-disky-s-rozhranim-m-2/18854796.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&pn=1&prod=&par278=0--128000&sc=500

Bacha chlape, špatná sekce :slight_smile:
mSata a ne M.2 SATA

https://www.czc.cz/ssd-pevne-disky/produkty?q-c-0-f_2025079=smSATA%206Gb/s

2 Likes

Kurňa ten kabel je pomalu dražší než to SSD.

Kurňa ten kabel je pomalu dražší než to SSD.
Cizina od 600 a výše klidně do 2 tisíc
Tuzemsko
https://cz.mouser.com/ProductDetail/FTDI/TTL-232R-RPI
SOS electronic s.r.o. dotaz na cenu