Chybové hlášky ve Forisu


#1

Mám turris 1.x a poslední dobou mi chodí ve forisu tyto chybové hlášky:

Updater failed: Failed to fork command /usr/bin/usign: Cannot allocate memory
nebo
Updater failed: Failed to fork command /etc/updater/hook_preupdate/05_schnapps.sh: Cannot allocate memory

A celkem se mi stává, že foris spadne. Copak s tím?


#2

Také se hlásím :slight_smile:
A nejede vám support…


#3

Nepozoruji problém…


#4

Pro @heger.m

Nemáte plnou kartu? Vymažte nepotřebné schnapsoty…
dejte schnapps list a pak schnapps delete a číslo
můžete se také podívat kolik je obsazeno df -h


#5

Jo podpora už jede. :upside_down_face:
Mě záhadně prostě nejdou věci které jiným jdou.

Já mám v podstatě čistou instalačku.
7Gb volného místa


split this topic #6

8 posts were merged into an existing topic: Only 250MB of RAM…?