Broken schnapps

I need advice … while randomly checking the features of the Turris Omnia router I found that in reForis I do not see backups schnapps.

Error in reForis … An error occurred while fetching data

Then in the terminal I see an error

root@Turris_JB:~# schnapps list
ERROR: Something is already in '/mnt/.snapshots'
root@Turris_JB:~# schnapps create xxxx
ERROR: Something is already in '/mnt/.snapshots'

and attemp for reinstall

root@Turris_JB:~# opkg install schnapps --force-reinstall
Removing package schnapps from root...
Not deleting modified conffile /etc/config/schnapps.
Not deleting modified conffile /etc/cron.d/schnapps.
Installing schnapps (2.12.2-2) to root...
Downloading https://repo.turris.cz/hbs/omnia/packages/turrispackages/schnapps_2.12.2-2_arm_cortex-a9_vfpv3-d16.ipk
Configuring schnapps.
Collected errors:
 * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/schnapps is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/schnapps-opkg.
 * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/cron.d/schnapps is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/cron.d/schnapps-opkg.
root@Turris_JB:~#

umount /mnt/.snapshots ?

Is that a question mark or a solution ?

# lsblk -fs
NAME     FSTYPE FSVER LABEL UUID                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda1     btrfs       daefbb76-c987-49a2-97ce-a6d15968459b        
└─sda    btrfs       50067387-826b-4332-84f9-29cb48e95083        
sdb1     btrfs    srv  d57b2d03-8d7d-4dbd-a8f4-52f6be853171  13.7G   1% /srv
└─sdb                                        
mtdblock0                                      
mtdblock1                                      
mtdblock2                                      
mmcblk0p1  btrfs       671e0a9d-8f21-475a-a8d9-8e89ccca7d01   6G  14% /
└─mmcblk0                                      
mmcblk0boot0                                    
mmcblk0boot1
# lsblk -l
NAME     MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0  1 111.8G 0 disk 
sda1      8:1  1 111.8G 0 part 
sdb      8:16  1 14.3G 0 disk 
sdb1      8:17  1 14.3G 0 part /srv
mtdblock0   31:0  0  960K 0 disk 
mtdblock1   31:1  0   7M 0 disk 
mtdblock2   31:2  0  64K 0 disk 
mmcblk0   179:0  0  7.3G 0 disk 
mmcblk0p1  179:1  0  7.3G 0 part /
mmcblk0boot0 179:8  0   4M 1 disk 
mmcblk0boot1 179:16  0   4M 1 disk

Well, I tried it to be a solution. When schnapps tells you there is already something mounted, you should try to unmnount it. Also, did you try rebooting? :slight_smile:

restarts several

Omnia 6.4.4 HBS … system on mSATA SSD

root@Turris_JB:~# umount /mnt/.snapshots
umount: /mnt/.snapshots: not mounted.
root@Turris_JB:~# schnapps list
ERROR: Something is already in '/mnt/.snapshots'
root@Turris_JB:~#

----> Diagnostic to Support

And is the directory empty?

image

Vyborne, a co kdyz ten obsah /mnt/.snapshots presunete do jine slozky, aby tahle zustala prazdna? Bude pak schnapps fungovat?

Jinak to, ze se neco v tehle slozce objevi, je vetsinou dusledek schnapps mount. Nedelal jste neco takoveho?

*** Zdar, mimo smazání lock souborů jsem se bál do adresáře sáhnout neznaje vnitřní souvislosti.

Ale hlásím, že vyprázdění adresáře “zázračně” pomohlo …

*** Právě , že žádný machinace jsem nedělal. Snad jen s vyjímkou vyzkoušení příkazů:
schnapps savepoint 15
schnapps commit

Ale to bylo mnohem dříve než poslední uložený obraz 711 Snapshot created by cron 12/31/2023 1:05 AM 13.48MiB

… ale jakou cestou zůstal obraz uložen to netuším.

Teď koukám do syslog a vidím opakující se hlášky

 2 06:19:01 Turris_JB crond[14282]: (root) CMD (schnapps update-factory )
Jan 2 06:19:01 Turris_JB crond[14281]: (root) CMDOUT (ERROR: Something is already in '/mnt/.snapshots')
Jan 2 06:19:01 Turris_JB crond[14281]: (root) CMDEND (schnapps update-factory )

EDIT: — po restartu se opět pokouší o faktory - update viz dále
a zapisuje do /mnt/ a problém se opakuje. Souběžně s tím jsou problémy se spuštěním reForis

Počkám na reakci supportu a případně se vrátím na starší verzi

Jan 2 14:41:01 Turris_JB crond[7431]: (root) CMD (schnapps update-factory )
Jan 2 14:41:01 Turris_JB adblock-4.1.3[5727]: download of 'adguard_tracking' failed, url: https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/cname-trackers/master/combined_disguised_trackers_justdomains.txt, rule: /^([[:alnum:]_-]{1,63}\.)+[[:alpha:]]+([[:space:]]|$)/{print tolower($1)}, categories: -, rc: 8, log: --2024-01-02 15:41:01-- https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/cname-trackers/master/combined_disguised_trackers_justdomains.txt Resolving raw.githubusercontent.com... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ... Connecting to raw.githubusercontent.com|185.199.110.133|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found 2024-01-02 15:41:01 ERROR 404: Not Found. 
Jan 2 14:41:01 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (--2024-01-02 15:41:01-- https://repo.turris.cz/hbs/medkit/omnia-medkit-latest.tar.gz)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (Resolving repo.turris.cz... 217.31.192.84, 2001:1488:ac15:ff80::84)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (Connecting to repo.turris.cz|217.31.192.84|:443... connected.)

[details="Souhrn"]
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (HTTP request sent, awaiting response... 200 OK)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (Length: 57136068 (54M) [application/octet-stream])
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (Saving to: ‘/tmp/tmp.BKHlAK/tar_download/factory.tar.gz’)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (   0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4.52M 12s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.58M 11s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.95M 12s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 9.48M 10s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 30.7M 9s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.83M 9s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 18.5M 8s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 15.1M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 13.3M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 31.4M 6s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 5.13M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.62M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 30.3M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 29.9M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 13.8M 6s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.56M 7s)
Jan 2 14:41:02 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT (  800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 11.5M 7s)
.
.
.
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 2.54M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.81M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52750K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 5.03M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52800K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 7.42M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3.89M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52900K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.19M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 52950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.70M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.20M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.82M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.07M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53150K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.46M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.55M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 3.37M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.40M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.87M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2.70M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 5.38M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.06M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.94M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.70M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.44M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.48M 1s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.40M 0s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.96M 0s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53850K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.73M 0s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.95M 0s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 53950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.92M 0s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB crond[7427]: (root) CMDOUT ( 54000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.47M 0s)
Jan 2 14:41:15 Turris_JB firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
Jan 2 15:41:16 Turris_JB sentinel: INFO [certgen.action_spec_init:89] Valid certificate found
Jan 2 14:41:19 Turris_JB adblock-4.1.3[5727]: blocklist with overall 63008 blocked domains loaded successfully (Turris Omnia, TurrisOS 6.4.4 42374bcee6b51b78848c7031900e908d2d7fe74d)
Jan 2 14:41:20 Turris_JB firewall: Reloading firewall due to ifup of wan6 (eth2)
Jan 2 15:41:32 Turris_JB dnsmasq-dhcp[4920]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.120 d8:bb:c1:ec:e9:06 
Jan 2 15:41:32 Turris_JB dnsmasq-dhcp[4920]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.120 d8:bb:c1:ec:e9:06 Lenovo
Jan 2 14:41:32 Turris_JB dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Lenovo,192.168.2.120]
Jan 2 14:41:32 Turris_JB dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jan 2 14:41:50 Turris_JB hostapd: wlan0: DFS-CAC-COMPLETED success=1 freq=5500 ht_enabled=1 chan_offset=0 chan_width=1 cf1=5500 cf2=0
Jan 2 14:41:50 Turris_JB netifd: Network device 'wlan0' link is up
Jan 2 15:41:50 Turris_JB kernel: [  79.578357] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jan 2 15:41:50 Turris_JB kernel: [  79.578455] br-lan: port 6(wlan0) entered blocking state
Jan 2 15:41:50 Turris_JB kernel: [  79.578464] br-lan: port 6(wlan0) entered forwarding state
Jan 2 14:41:50 Turris_JB hostapd: wlan0: interface state DFS->ENABLED
Jan 2 14:41:50 Turris_JB hostapd: wlan0: AP-ENABLED 
Jan 2 14:42:01 Turris_JB crond[21730]: (root) CMD (schnapps update-factory )
Jan 2 14:42:01 Turris_JB crond[21729]: (root) CMDOUT (mkdir: can't create directory '/tmp/schnapps.lock': File exists)
Jan 2 14:42:01 Turris_JB crond[21729]: (root) CMDOUT (Another instance seems to be running!)
Jan 2 14:42:01 Turris_JB crond[21729]: (root) CMDEND (schnapps update-factory )
Jan 2 14:42:24 Turris_JB hostapd: wlan0: STA 58:24:29:68:f0:e3 IEEE 802.11: authenticated
Jan 2 14:42:24 Turris_JB hostapd: wlan0: STA 58:24:29:68:f0:e3 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 2 14:42:24 Turris_JB hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 58:24:29:68:f0:e3
Jan 2 14:42:24 Turris_JB hostapd: wlan0: STA 58:24:29:68:f0:e3 RADIUS: starting accounting session B58C2FB4D4981192
Jan 2 14:42:24 Turris_JB hostapd: wlan0: STA 58:24:29:68:f0:e3 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 2 15:42:24 Turris_JB dnsmasq-dhcp[4920]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.101 58:24:29:68:f0:e3 
Jan 2 15:42:24 Turris_JB dnsmasq-dhcp[4920]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.101 58:24:29:68:f0:e3 Pixel4a-Jarda
Jan 2 14:42:25 Turris_JB dhcp_host_domain_ng.py: DHCP add new hostname [Pixel4a-Jarda,192.168.2.101]
Jan 2 14:42:25 Turris_JB dhcp_host_domain_ng.py: Refresh kresd leases
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21955]: (root) CMD (schnapps update-factory )
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (--2024-01-02 15:43:01-- https://repo.turris.cz/hbs/medkit/omnia-medkit-latest.tar.gz)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Resolving repo.turris.cz... 217.31.192.84, 2001:1488:ac15:ff80::84)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Connecting to repo.turris.cz|217.31.192.84|:443... connected.)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (HTTP request sent, awaiting response... 200 OK)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Length: 57136068 (54M) [application/octet-stream])
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Saving to: ‘/tmp/tmp.nmgdIJ/tar_download/factory.tar.gz’)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (   0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 3.97M 14s)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (  50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 6.30M 11s)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (  100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 14.0M 9s)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (  150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 27.3M 7s)
Jan 2 14:43:01 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (  200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 8.52M 7s)
.
.
.

Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50650K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 5.64M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50700K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 5.91M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50750K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 2.65M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 6.00M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50850K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.47M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50900K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 5.21M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 50950K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 7.78M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51000K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 5.62M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51050K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 27.3M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51100K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 5.34M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 2.87M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 8.15M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51250K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 3.31M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 6.17M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51350K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 4.76M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51400K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.44M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 6.02M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51500K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 5.22M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51550K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 4.40M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.96M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51650K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 6.66M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 6.47M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 3.23M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 6.72M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 3.37M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 4.53M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 51950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 6.01M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52000K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 7.88M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52050K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 7.13M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52100K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.92M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52150K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 4.28M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52200K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.33M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 4.99M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.93M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 5.24M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 5.82M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52450K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 7.08M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.71M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52550K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 6.42M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.08M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 5.06M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.68M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52750K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 5.96M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52800K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 5.15M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52850K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 6.05M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52900K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 7.58M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 52950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 4.00M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 27.5M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.43M 1s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53100K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 5.77M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53150K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.39M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 8.28M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 9.24M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 7.49M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53350K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 6.45M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 11.0M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53450K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 4.49M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53500K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 6.89M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53550K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.30M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53600K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 27.2M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53650K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.50M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.73M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 16.8M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.05M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53850K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.95M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 4.20M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 53950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2.68M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 5.78M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54050K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.65M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54100K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.98M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54150K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 4.39M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.73M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.87M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54300K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.79M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54350K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.35M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54400K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.16M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1.74M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 6.38M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 3.64M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 4.41M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54650K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 5.23M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54700K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.05M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.99M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54800K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.06M 0s)
Jan 2 14:43:11 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.30M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54900K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.98M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 54950K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.26M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55000K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 5.90M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55050K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.43M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55100K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 3.56M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 2.66M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55200K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 4.21M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.97M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55300K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 4.42M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55350K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.42M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.04M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.80M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.39M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55550K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.99M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55600K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.21M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 7.43M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 3.16M 0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ( 55750K .......... .......... .......... .......... ......  100% 5.48M=11s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (2024-01-02 15:43:12 (5.09 MB/s) - ‘/tmp/tmp.nmgdIJ/tar_download/factory.tar.gz’ saved [57136068/57136068])
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (--2024-01-02 15:43:12-- https://repo.turris.cz/hbs/medkit/omnia-medkit-latest.tar.gz.md5)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Resolving repo.turris.cz... 217.31.192.84, 2001:1488:ac15:ff80::84)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Connecting to repo.turris.cz|217.31.192.84|:443... connected.)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (HTTP request sent, awaiting response... 200 OK)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Length: 61 [application/octet-stream])
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Saving to: ‘/tmp/tmp.nmgdIJ/tar_download/factory.tar.gz.md5’)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (   0K                            100% 11.9M=0s)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (2024-01-02 15:43:12 (11.9 MB/s) - ‘/tmp/tmp.nmgdIJ/tar_download/factory.tar.gz.md5’ saved [61/61])
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (/tmp/tmp.nmgdIJ/tar_download/factory.tar.gz: OK)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (--2024-01-02 15:43:12-- https://repo.turris.cz/hbs/medkit/omnia-medkit-latest.tar.gz.sha256)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Resolving repo.turris.cz... 217.31.192.84, 2001:1488:ac15:ff80::84)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Connecting to repo.turris.cz|217.31.192.84|:443... connected.)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (HTTP request sent, awaiting response... 200 OK)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Length: 93 [application/octet-stream])
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Saving to: ‘/tmp/tmp.nmgdIJ/tar_download/factory.tar.gz.sha256’)
Jan 2 14:43:12 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT ()
.
.

Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Los_Angeles)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+8)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Iceland)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Johnston)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Easter)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Nauru)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Norfolk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Bougainville)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Kwajalein)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Ponape)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Chuuk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Guam)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Wallis)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Saipan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Midway)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Apia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Enderbury)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Honolulu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Pago_Pago)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Kanton)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Auckland)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Galapagos)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Tahiti)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Tarawa)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Fiji)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Kiritimati)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Niue)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Yap)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Pohnpei)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Majuro)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Rarotonga)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Efate)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Tongatapu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Noumea)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Fakaofo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Guadalcanal)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Kosrae)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Samoa)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Funafuti)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Palau)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Pitcairn)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Port_Moresby)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Marquesas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Truk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Gambier)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Wake)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Pacific/Chatham)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-1)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Chicago)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/MST7MDT)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/EST5EDT)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Jamaica)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Portugal)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-4)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Singapore)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-11)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/ROC)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Sao_Paulo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+3)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-5)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+0)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Anchorage)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Faroe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Reykjavik)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Cape_Verde)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Azores)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/South_Georgia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Faeroe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Madeira)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/St_Helena)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Bermuda)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Canary)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Stanley)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Atlantic/Jan_Mayen)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/MST)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Zulu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Poland)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-12)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Adelaide)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+2)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Caracas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Bangkok)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/PRC)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Mauritius)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Reunion)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Antananarivo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Maldives)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Mahe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Comoro)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Mayotte)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Kerguelen)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Christmas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Cocos)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Indian/Chagos)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Perth)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-6)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+12)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Chihuahua)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/St_Kitts)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Toronto)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Guadeloupe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Detroit)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Santo_Domingo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Tortola)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Ciudad_Juarez)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Nipigon)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Port-au-Prince)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Miquelon)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Mexico_City)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Cuiaba)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Thule)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Maceio)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/La_Paz)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Glace_Bay)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/San_Juan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Buenos_Aires)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/ComodRivadavia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Ushuaia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Tucuman)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Catamarca)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/San_Luis)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Cordoba)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Jujuy)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Rio_Gallegos)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Mendoza)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/La_Rioja)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Argentina/Salta)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Buenos_Aires)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Edmonton)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Metlakatla)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Swift_Current)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Goose_Bay)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Cambridge_Bay)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Guyana)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Bahia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Rankin_Inlet)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Montevideo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Mazatlan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Kralendijk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Vancouver)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Grenada)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Grand_Turk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Boa_Vista)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Fort_Nelson)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Ojinaga)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Havana)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Godthab)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Rainy_River)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Campo_Grande)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Noronha)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Bahia_Banderas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Anguilla)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/St_Lucia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Cayenne)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Curacao)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Juneau)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Matamoros)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Manaus)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Los_Angeles)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/St_Vincent)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Dominica)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Marigot)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Cayman)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Halifax)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Guatemala)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Chicago)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Puerto_Rico)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Porto_Acre)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Montserrat)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Thunder_Bay)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Jamaica)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Asuncion)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Rio_Branco)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/St_Thomas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Fortaleza)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Sao_Paulo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Moncton)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Regina)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Belize)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Port_of_Spain)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Catamarca)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/St_Barthelemy)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Atka)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/North_Dakota/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/North_Dakota/New_Salem)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/North_Dakota/Center)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/North_Dakota/Beulah)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Costa_Rica)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Anchorage)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Aruba)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Punta_Arenas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Creston)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Scoresbysund)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Nassau)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Cordoba)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Vevay)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Winamac)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Knox)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Vincennes)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Petersburg)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Indianapolis)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Marengo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indiana/Tell_City)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Jujuy)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Pangnirtung)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Knox_IN)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Nome)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Cancun)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Caracas)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Mendoza)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Martinique)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Kentucky/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Kentucky/Monticello)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Kentucky/Louisville)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Rosario)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Montreal)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Sitka)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Tegucigalpa)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Blanc-Sablon)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Recife)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Lima)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Porto_Velho)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/St_Johns)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Barbados)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Santa_Isabel)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Merida)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Lower_Princes)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Whitehorse)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Inuvik)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Shiprock)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Boise)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Antigua)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Menominee)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Indianapolis)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Dawson_Creek)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Atikokan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Araguaina)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Winnipeg)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Louisville)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/New_York)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Denver)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Danmarkshavn)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Monterrey)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Guayaquil)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Resolute)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Phoenix)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Adak)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Coral_Harbour)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/El_Salvador)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Yakutat)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Paramaribo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Nuuk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Managua)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Dawson)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Belem)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Santarem)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Hermosillo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Bogota)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Virgin)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Santiago)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Eirunepe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Fort_Wayne)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Yellowknife)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Tijuana)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Panama)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Iqaluit)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/America/Ensenada)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Arctic/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Arctic/Longyearbyen)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Cuba)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-14)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Chile/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Chile/EasterIsland)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Chile/Continental)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-7)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-2)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/London)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Noumea)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/MET)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Dhaka)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Hong_Kong)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GB)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-9)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/New_York)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Denver)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+5)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Dubai)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/EET)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Darwin)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/UCT)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/NZ-CHAT)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Makassar)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Magadan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kuala_Lumpur)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Yangon)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Bahrain)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Chungking)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kamchatka)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Karachi)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kabul)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kashgar)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Anadyr)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ashkhabad)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Novokuznetsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Khandyga)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Srednekolymsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Yekaterinburg)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Chita)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Famagusta)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Seoul)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Damascus)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Baku)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Sakhalin)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kolkata)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Irkutsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Thimbu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Aden)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Barnaul)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Pontianak)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Beirut)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Harbin)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Qatar)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Saigon)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Choibalsan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Pyongyang)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Singapore)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kuwait)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ust-Nera)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Rangoon)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Bishkek)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Dushanbe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Jakarta)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Manila)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Novosibirsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Yakutsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Nicosia)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Urumqi)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ujung_Pandang)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Brunei)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Almaty)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Samarkand)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Tel_Aviv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Aqtobe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Tomsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Oral)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Dili)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Vladivostok)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Tashkent)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ashgabat)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Qostanay)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Aqtau)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Atyrau)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Yerevan)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Qyzylorda)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Macau)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Dhaka)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ulan_Bator)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Gaza)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Hong_Kong)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Hebron)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Krasnoyarsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Dubai)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Amman)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Tbilisi)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Katmandu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Thimphu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kathmandu)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Chongqing)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Phnom_Penh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Istanbul)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Jayapura)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Macao)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Colombo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Calcutta)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Vientiane)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Omsk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Baghdad)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Jerusalem)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Taipei)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Muscat)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Riyadh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Dacca)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Hovd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Ulaanbaatar)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Asia/Kuching)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+1)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Eire)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/South)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Queensland)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Brisbane)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/West)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Eucla)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Lindeman)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/ACT)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Melbourne)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Lord_Howe)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Hobart)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/LHI)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Victoria)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Currie)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/North)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Adelaide)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Perth)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/NSW)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Darwin)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Broken_Hill)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Canberra)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Sydney)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Yancowinna)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Australia/Tasmania)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-3)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/CET)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/zone.tab)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT-10)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Greenwich)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+6)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Sydney)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/Universal)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/zoneinfo/GMT+7)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/x/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/x/xterm-256color)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/x/xterm)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/x/xterm-color)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/v/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/v/vt100)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/v/vt102)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/l/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/l/linux)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/a/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/a/ansi)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/s/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/s/screen)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/s/screen-256color)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/d/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/d/dumb)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/t/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/t/tmux)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/t/tmux-256color)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/r/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/terminfo/r/rxvt)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/misc/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/misc/magic)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/vim/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/vim/vimrc)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-mod-status.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-mod-network.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-mod-system.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-app-firewall.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-app-opkg.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-base.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/luci/menu.d/luci-mod-dashboard.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris/external-links/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris/external-links/updater-external-redirect.csv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris/reforis-links/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris/reforis-links/updater-internal-redirect.csv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-mod-status.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-mod-network.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-mod-system.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-app-firewall.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-app-commands.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-app-opkg.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-base.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-mod-dashboard.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/luci-compat.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/rpcd/acl.d/unauthenticated.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-webapps/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-webapps/05_luci.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-webapps/01_reforis.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-webapps/turris-webapps-json-cgi)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-cagen/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-cagen/dhparam.pem)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/udhcpc/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/udhcpc/default.script)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/cert-backup/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/cert-backup/backend.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/dnsmasq/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/dnsmasq/dhcpbogushostname.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/dnsmasq/rfc6761.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/libubox/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/libubox/jshn.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/de/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/pkglists.mo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/turris-diagnostics.mo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/user-notify.mo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/cs/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/pkglists.mo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/turris-diagnostics.mo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/user-notify.mo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/storage/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/storage/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/elasticsearch/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/elasticsearch/elastic-http.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/elasticsearch/elastic-java.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/graphite/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/graphite/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/graphite/README)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/apache/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/apache/apache.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/solaris/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/solaris/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/hdfs/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/hdfs/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/slack/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/slack/slack.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/netskope/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/netskope/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/windowseventlog/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/windowseventlog/windowseventlog.xml)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/windowseventlog/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/network_localhost/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/network_localhost/detect.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/network_localhost/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cee/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cee/adapter.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cim/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cim/adapter.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cim/template.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/rewrite/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/rewrite/cc-mask.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/splunk/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/splunk/splunk.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/default-network-drivers/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/default-network-drivers/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/websense/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/websense/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/python/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/python/python-modules.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/mariadb/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/mariadb/audit.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/collectd/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/collectd/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/graylog2/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/graylog2/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/snmptrap/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/snmptrap/snmptrapd-source.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/loadbalancer/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/loadbalancer/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/loadbalancer/gen-loadbalancer.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/fortigate/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/fortigate/fortigate.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/nodejs/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/nodejs/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/ewmm/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/ewmm/ewmm.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/telegram/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/telegram/telegram.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/pacct/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/pacct/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/iptables/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/iptables/iptables.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/syslogconf/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/syslogconf/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/syslogconf/README)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/syslogconf/convert-syslogconf.awk)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/opensearch/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/opensearch/opensearch.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/discord/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/discord/discord.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/resolver/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/resolver/resolver.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cisco/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/cisco/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/checkpoint/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/checkpoint/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/logmatic/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/logmatic/logmatic.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/paloalto/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/paloalto/panos.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/sumologic/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/sumologic/sumologic.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/loggly/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/loggly/loggly.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/mbox/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/mbox/mbox.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/logscale/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/logscale/logscale.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/linux-audit/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/linux-audit/linux-audit.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/system/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/system/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/osquery/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/osquery/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/sudo/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/sudo/sudo.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/junos/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/junos/plugin.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/kafka/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/kafka/kafka.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/include/scl/kafka/kafka-java.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/tools/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/tools/cfg-grammar.y)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/tools/lex-rules.am)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/tools/merge-grammar.py)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/tools/system-expand.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/patterndb-3.xsd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/patterndb-6.xsd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/patterndb-2.xsd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/patterndb-5.xsd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/patterndb-1.xsd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/xsd/patterndb-4.xsd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/syslog-ng/smart-multi-line.fsm)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/acl.d/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/acl.d/dnsmasq_acl.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/acl.d/ntpd.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/acl.d/luci-base.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/acl.d/wpad_acl.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/libiwinfo/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/libiwinfo/devices.txt)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris-ws/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris-ws/bin/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/foris-ws/bin/socat.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/resolver/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/resolver/functions.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/95_messages.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/75_notification.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/35_processes.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/50_firewall.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/30_services.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/05_system-info.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/18_firmware.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/40_network.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/25_filesystems.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/module.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/85_sentinel.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/70_turris-webs.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/80_certgen.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/86_haas.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/20_lshw.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/65_openvpn.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/55_cron.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/60_packages.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/72_reforis.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/15_ntp.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/97_dmesg.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/45_dns.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/modules/48_sockets.module)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/diagnostics/diagnostics.sh)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-defaults/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/turris-defaults/ntpservers)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/hwdata/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/hwdata/pci.ids)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/hwdata/usb.ids)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/fw3/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/fw3/helpers.conf)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/l10n_supported)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/changelog)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/bootstrap-l10n)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/pkglists.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/medkit-hbk-omnia/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/medkit-hbk-omnia/root/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/medkit-hbk-omnia/root/sbin/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/medkit-hbk-omnia/root/bin/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/medkit-hbk-omnia/root/usr/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/collided/home/beast/workspace/TurrisOS/medkit-hbk-omnia/root/usr/bin/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/share/updater/pkglists-labels.json)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ip6tables)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/bridge)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/userdel)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pwunconv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/wpad)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubicrc32)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iw)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/6rdcalc)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubiattach)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/faillock)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/i2cdump)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/delpart)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/useradd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pam_namespace_helper)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pwhistory_helper)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/usermod)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubimkvol)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/i2cget)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pwconv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubiupdatevol)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubirsvol)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ip6tables-save)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/rdma)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ss)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/odhcpd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/umdns)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubidetach)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/groupadd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/nstat)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/mkhomedir_helper)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ntpd-hotplug)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/brctl)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/conntrack)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pppd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/i2cset)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/syslog-ng-debun)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/vipw)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/cert-backup)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/logrotate)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/groupmod)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/odhcp6c)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/mosquitto)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iptables-save)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/dnsmasq)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/fw_setenv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/grpunconv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/chroot)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubinize)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/sshd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/opkg-key)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/hostapd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/syslog-ng)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/blkid)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pwck)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/crond)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/sensors)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/i2cdetect)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iwlist)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ethtool)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ip6tables-restore)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/grpconv)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iptables)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/xtables-legacy-multi)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/groupdel)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/pam_timestamp_check)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/partx)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubinfo)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/haveged)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/chgpasswd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/genl)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/kresd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/atd)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iptables-restore)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/unix_update)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubiformat)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/newusers)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/grpck)
Jan 2 14:43:21 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/lighttpd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/setpci)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/odhcpd-update)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/addpart)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/i2ctransfer)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iwconfig)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/fw_printenv)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ntpd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubiblock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/logoutd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubirmvol)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/iwpriv)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/wpa_supplicant)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ubirename)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/ebtables)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/unix_chkpwd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/syslog-ng-ctl)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/chpasswd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/groupmems)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/devlink)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/nologin)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/sbin/tcpdump)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ssh-keyscan)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfs-image)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ping)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/newgidmap)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/rainbow)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lspci)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mosquitto_passwd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/diff)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/luajit)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/cmp)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/atrm)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/comm)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lsblk)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/persist-tool)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/getrandom)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/gettext_filter)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/rootkeys_backup.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/vim)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/wget)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/gpg1)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfs-select-super)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/reforis)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/user-notify-cleaner)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/systool)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/turris-auth-server)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-listener)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/nslookup)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/resolveip)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/yes)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/maintain-lighttpd-restart)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ssh-agent)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/login)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfs-map-logical)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-notify)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/xargs)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/test)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/turris-backup-restore)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/list_notifications)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/chardetect3)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/curl)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mkfifo)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/maintain-network-restart)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/fwtool)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ssh-keysign)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/atq)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/msmtp)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/notifier)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-controller)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/timeout)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/chardetect)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ssh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfs-find-root)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/md5sum)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/less)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/maintain-config-backup)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/reset)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/turris-cagen-status)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/nsupdate)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/faillog)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/util-linux-flock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/gettext)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/python)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/findmnt)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lastlog)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/update_alternatives.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/[)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/xzcat)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/turris-diagnostics)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-client-wrapper)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfs)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/loggen)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/pdbtool)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/crontab)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/slogkey)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/turris-cagen)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mosquitto_sub)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ldd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/seq)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/[[)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lzma)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/maintain-config-restore)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/flock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/uniq)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mount)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/uptime)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lsof)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/dig)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/cut)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/xz)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/slogencrypt)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/passwd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/nc)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/fuser)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/pkgupdate)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/maintain-reboot)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/tr)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/pybabel)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/jshn)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/jsonschema)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfstune)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/bunzip2)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/bzip2)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/hexdump)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/switch-branch)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mosquitto_ctrl)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/prtstat)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/hwinfo)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/umount)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/rsync)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/head)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/user-notify-display)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/fw_env-config-init.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/unlzma)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/scp)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/tail)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/newuidmap)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/strings)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/localrepo)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/update-patterndb)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/reforis-cli)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/pstree)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lua)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/create_notification)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/flask)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/du)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/syslog-ng-update-virtualenv)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/set-turris-auth)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/dqtool)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/bzcat)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/diff3)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/env)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/openssl)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/sdiff)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/su)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/schnapps)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/tracepath)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/turris-backup)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/hd-idle)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/sentinel-certgen)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/groups)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/socat)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/atsha204cmd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mountpoint)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lua5.1)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/gpasswd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/killall)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/clear)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/file)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/printf)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/wc)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/chfn)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/expr)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ssh-keygen)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/awk)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/distro)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/usign)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/signify)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/pgrep)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/sha256sum)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-ws)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/usbreset)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/id)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/top)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/readlink)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/find)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/jsonfilter)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/python3.9)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/eject)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/chsh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/free)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/cronnext)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mkfs.btrfs)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/maintain-reboot-needed)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/updater-supervisor)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/btrfsck)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/gpg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-notify-wrapper)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/tee)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/htop)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/time)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/slogverify)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/luci-bwc)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lzcat)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/newgrp)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/logger)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/python3)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/dirname)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/slugify)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/lsusb)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/pkgtransaction)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/expiry)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/iwinfo)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ssh-add)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/foris-client)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/opkg-pkgupdate-wrapper.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/ipcheck.py)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/basename)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/at)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/sftp)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/which)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mosquitto_rr)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/unxz)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/chage)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/crypto-wrapper)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/sort)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/bin/mosquitto_pub)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/wget-ssl)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/opkg-call)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/compat.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/led.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/animator.py)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/state.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/utils.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/brightness.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/backend.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/uci.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/pci.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/color.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/rainbow.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/animator_backend.py)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/animation.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/reset.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/button_sync.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/led_activity.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/led_animate.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rainbow/ledid.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/luci-peeraddr)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/stat-coreutils)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/reforis/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/reforis/lighttpd-dynamic)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/ip-full)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/tar-gnu)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rpcd/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rpcd/luci)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rpcd/websocket-listen)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/rpcd/resolver_rpcd.py)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/web-snapshots.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/sort-coreutils)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/lighttpd_srv_setting.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/validate_firmware_image)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/cgi-io)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/tc-full)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/base64-coreutils)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/sftp-server)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/cmp-gnu)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/fix/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/fix/updater-v65.0-alternatives-update)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/web-diagnostics.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/xz-lzmautils)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/killall)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/ps-procps-ng)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/login.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/diff-gnu)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/syslog-ng-srv.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/scp-openssh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/ssh-openssh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/top-procps-ng)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./usr/libexec/format_and_set_srv.sh)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/var)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_sqm.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_sshd.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_urandom_seed.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_hd-idle.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_haveged.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_fosquitto.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_syslog-ng.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_ucitrack.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_umdns.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_system.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_wpad.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_lighttpd.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_odhcpd.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_dnsmasq.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_foris-ws.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_sysntpd.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_cron.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_network.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_gpio_switch.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_foris-controller.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_firewall.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_atd.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_rainbow-button-sync.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./tmp/lock/procd_rpcd.lock)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./mnt/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./root/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/cgi-bin/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/cgi-bin/cgi-exec)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/cgi-bin/luci)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/cgi-bin/cgi-backup)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/cgi-bin/cgi-upload)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/cgi-bin/cgi-download)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/mstile-310x310.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/mstile-150x150.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/mstile-310x150.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/favicon-16x16.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/main.b3c3d52b.chunk.js.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/2.6809a5e2.chunk.js.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/2.6809a5e2.chunk.js.LICENSE.txt)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/2.6809a5e2.chunk.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/runtime-main.92c84693.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/3.641996bb.chunk.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/runtime-main.92c84693.js.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/main.b3c3d52b.chunk.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/js/3.641996bb.chunk.js.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/css/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/css/main.d03c8ffc.chunk.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/css/main.d03c8ffc.chunk.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/media/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/static/media/turris-dark.5caa7f1b.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/manifest.json)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/favicon-32x32.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/index.html)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/android-chrome-512x512.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/mstile-70x70.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/android-chrome-192x192.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/mstile-144x144.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/favicon.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-webapps/apple-touch-icon.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/index.html)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/webapps-icons/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/webapps-icons/luci.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/webapps-icons/reforis.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/logo-black.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-5.min.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-4.min.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-4.min.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-5.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-5.min.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-4.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/bootstrap.bundle.min.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkmode_body.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/bootstrap.bundle.js.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/favicon-black.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-5.min.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-5.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkmode_head.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-4.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/bootstrap.bundle.min.js.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/bootstrap.bundle.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/favicon-white.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-5.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/lato-v23-latin-ext_latin-regular.ttf)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/lato-v23-latin-ext_latin-regular.woff2)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/lato-v23-latin-ext_latin-regular.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/lato-v23-latin-ext_latin-regular.eot)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/lato-v23-latin-ext_latin-regular.woff)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/fonts/fonts.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-4.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-5.min.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-5.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-4.min.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/logo-white.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/flatly-4.min.css.map)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/turris-theme/darkly-4.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/bootstrap-light)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/help.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/fieldadd.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/arrow.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/folder.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/save.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/find.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/up.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/reset.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/remove.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/link.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/folder.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/file.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/download.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/reload.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/add.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/down.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/apply.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/key.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/edit.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/link.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/file.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi/user.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/form.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/validation.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/fs.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/menu-bootstrap.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/tools/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/tools/prng.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/tools/firewall.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/tools/widgets.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/tools/network.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/luci.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/promis.min.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/ui.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/cbi.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/uci.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/wifirate.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/load.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/wireless.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/channel_analysis.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/bandwidth.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/svg/connections.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/signal-none.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/alias.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/port_down.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/ethernet.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/switch_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/vlan.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/port_up.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/switch.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/signal-0.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/bridge_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/wifi.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/wifi_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/signal-50-75.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/vlan_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/loading.gif)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/tunnel_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/tunnel.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/ethernet_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/bridge.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/signal-25-50.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/alias_disabled.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/signal-75-100.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/icons/signal-0-25.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/firewall.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/6in4.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/none.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/dhcp.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/6to4.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/l2tp.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/pptp.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/pppoe.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/dhcpv6.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/pppoa.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/6rd.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/map.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/dslite.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/ppp.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/464xlat.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/protocol/static.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/opkg.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/firewall/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/firewall/forwards.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/firewall/zones.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/firewall/custom.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/firewall/rules.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/firewall/snats.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/include/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/include/30_wifi.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/include/20_lan.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/include/10_router.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/css/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/css/custom.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/index.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/icons/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/icons/wireless.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/icons/router.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/icons/not-internet.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/icons/devices.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/dashboard/icons/internet.svg)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/processes.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/10_system.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/50_dsl.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/40_dhcp.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/30_network.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/20_memory.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/include/60_wifi.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/load.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/index.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/syslog.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/wireless.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/channel_analysis.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/iptables.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/connections.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/dmesg.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/bandwidth.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/status/routes.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/interfaces.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/dhcp.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/switch.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/wireless.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/diagnostics.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/hosts.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/network/routes.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/bootstrap/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/bootstrap/sysauth.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/crontab.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/dropbear.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/system.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/flash.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/reboot.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/mounts.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/leds.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/led-trigger/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/led-trigger/none.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/led-trigger/netdev.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/led-trigger/default-on.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/led-trigger/heartbeat.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/led-trigger/timer.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/startup.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/sshkeys.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/view/system/password.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/xhr.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/rpc.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/resources/network.js)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/bootstrap/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/bootstrap/mobile.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/bootstrap/cascade.css)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/bootstrap/favicon.png)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./www/luci-static/bootstrap-dark)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/netconfig)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.conf)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K21wpad)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S99start-indicator)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S28lm-sensors)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S94gpio_switch)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S19wpad)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K90srv)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S98sysntpd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S10boot)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K10gpio_switch)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K50sshd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S69foris-ws)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S01haveged)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S40lighttpd-https-cert)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S19firewall)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S99rainbow)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S50sshd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K31foris-ws)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S50lighttpd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S50atd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S65fosquitto)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S19dnsmasq)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K90umount)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K99watchdog_adjust)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K30foris-controller)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K90boot)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S80ucitrack)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S70foris-controller)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K00rainbow)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S85updater-journal-recover)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K01rainbow-button-sync)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S90cron)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K40fosquitto)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K50lighttpd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S98rainbow-button-sync)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S11sysfsutils)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S11sysctl)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K90sysfixtime)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S96led)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S12rpcd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K90network)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K85odhcpd)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S95done)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S00sysfixtime)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S50sqm)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S20network)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S60resolver)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K00start-indicator)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S35srv)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S99urandom_seed)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S10system)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K00updater-journal-recover)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S80umdns)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S50syslog-ng)
Jan 2 14:43:22 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S11watchdog_adjust)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S50hd-idle)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/K10hd-idle)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S35odhcpd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.d/S01atsha204-feed-entropy)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/knot-resolver/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/knot-resolver/root.hints)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/TZ)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.local)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/device_info)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/lm-sensors)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/watchdog_adjust)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/wpad)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/sysfsutils)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/rainbow)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/led)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/srv)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/firewall)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/ucitrack)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/atsha204-feed-entropy)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/urandom_seed)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/rpcd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/gpio_switch)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/odhcpd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/umdns)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/foris-controller)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/fosquitto)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/boot)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/mosquitto)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/dnsmasq)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/sshd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/cron)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/bootcount)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/syslog-ng)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/umount)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/done)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/rainbow-button-sync)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/network)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/openssl)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/hd-idle)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/socat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/haveged)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/updater-journal-recover)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/kresd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/atd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/sqm)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/rainbow-animator)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/lighttpd-https-cert)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/foris-ws)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/resolver)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/lighttpd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/system)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/sysctl)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/sysntpd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/sysfixtime)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/init.d/start-indicator)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/shinit)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysctl.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/shadow)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/firewall.user)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/turris-version)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolv.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/neigh/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/ntp/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/ntp/25-dnsmasqsec)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/net/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/net/00-sysctl)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/net/20-smp-packet-steering)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/dhcp/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/dhcp/40-dynamic-domains)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/ieee80211/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/ieee80211/00-wifi-config-migrate)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/ieee80211/10-wifi-detect)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/openvpn/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/openvpn/40-resolver-integration)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/tftp/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/iface/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/iface/00-netstate)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/iface/20-firewall)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/iface/11-sqm)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/iface/99-foris-controller)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.d/iface/40-resolver-reload)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/diag.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/environment)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/profile)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/profile.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/profile.d/sys_bashrc.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/logrotate.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/inittab)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cagen/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cagen/openssl.cnf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/shells)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/udhcpc.user.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssh/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssh/moduli)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssh/sshd_config)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssh/ssh_config)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/root.keys)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/dnsmasq.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/banner)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ethertypes)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/patterndb.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/openwrt_release)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.common)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-ipopt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/50-ledtrig-gpio)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ath10k)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/25-nls-cp437)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-ghash)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-crc32c)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/31-iptunnel)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-md5)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-cmac)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-zlib-deflate)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/41-ata-ahci)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/32-sit)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/usb-storage)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-raid6)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/br-netfilter)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/34-ifb)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/20-lib-crc16)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/usb-storage-extras)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/usb-storage-uas)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/25-nls-iso8859-1)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/70-ikconfig)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-flow)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-reject6)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-sha256)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/usb-serial)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-gf128)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-ccm)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-nat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-null)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-conntrack-extra)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/sched-cake)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/50-ledtrig-oneshot)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/mt7915e)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/31-iptunnel4)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/51-i2c-mux)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/25-nls-utf8)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-aead)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-acompress)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-ipt6)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/40-usb2)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nfnetlink)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-reject)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/51-i2c-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/60-leds-turris-omnia)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/02-crypto-hash)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ppp)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-zlib-inflate)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ath9k)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-xor)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/eeprom-at24)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/31-iptunnel6)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-lzo)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-gcm)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-nat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/usb-serial-qualcomm)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/32-ip6-tunnel)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/49-ipt-ipset)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/55-gpio-pca953x)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-zstd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/31-netlink-diag)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-ipt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/20-fs-exportfs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/20-usb-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/04-crypto-crc32c)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/usb-serial-wwan)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-conntrack)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-rng)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/30-fs-xfs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/35-usb-ehci)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-ctr)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/lib-crc-ccitt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/pppoe)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/30-fs-vfat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/42-ip6tables)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/40-scsi-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-offload)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-seqiv)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/fs-exfat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/50-ledtrig-transient)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/51-i2c-mux-pca954x)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-conntrack)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ebtables)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-conntrack-netlink)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-log)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/30-fs-ext4)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/nf-nathelper)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-manager)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/ipt-raw)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/70-sched-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/09-crypto-hmac)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules.d/30-fs-btrfs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/logrotate.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/logrotate.d/syslog-ng-logrotate.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/logrotate.d/resolver.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/logrotate.d/syslog-ng.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/mosquitto/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/mosquitto/mosquitto.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-commands-cs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-opkg-en)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/50-libatsha204)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/99-initial-config)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/05_fix-compat-version)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-commands-en)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/03_wireless)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/04_mambafan)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-opkg-cs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/10-l10n-supported)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/13_fix-group-user)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-firewall-en)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-firewall-cs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/30_uboot-envtools)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/10_migrate-shadow)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/50-migrate-rpcd-ubus-sock.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/50-dnsmasq-migrate-resolv-conf-auto.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-base-cs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-firewall-de)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/30_luci-theme-bootstrap)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/50_luci-mod-admin-full)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/00-turris-defaults)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/20_migrate-feeds)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/14_migrate-dhcp-release)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-opkg-de)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-commands-de)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/resolver-defaults)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/15_odhcpd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-base-de)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/luci-i18n-base-en)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/uci-defaults/12_network-generate-ula)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/login.defs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/passwd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/fstab)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/syslog-ng.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/syslog-ng.d/.keep)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug-preinit.json)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/crontabs/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/crontabs/.keep)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/group)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/mtab)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ppp/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ppp/resolv.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ppp/options)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ppp/filter)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ppp/chap-secrets)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysctl.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysctl.d/10-default.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysctl.d/11-nf-conntrack.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysctl.d/11-br-netfilter.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/localtime)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hosts)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/pam_env.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/time.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/limits.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/access.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/namespace.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/limits.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/namespace.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/group.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/faillock.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/security/namespace.init)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/services_wanted)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/keys/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/keys/dcb20e535c62dd5b)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/keys/f5dca984714ec0a3)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/keys/4764b252886ce298)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/keys/2f8b0b98e08306bf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/customfeeds.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/opkg/distfeeds.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/hotplug.json)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/openwrt_version)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/.keep)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/turris-cagen)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/logrotate)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/rootkeys_backup)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/user_notify)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/schnapps)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/cron.d/updater)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/capabilities/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/capabilities/wpad.json)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/capabilities/ntpd.json)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/common-auth)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/common-session)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/common-password)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/common-account)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/other)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/pam.d/common-session-noninteractive)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/schnapps/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/schnapps/rollback.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/schnapps/rollback.d/10_cert-backup.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/iproute2/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/iproute2/rt_protos)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/iproute2/rt_tables)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/iproute2/ematch_map)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/41-ata-ahci)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/usb-storage)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/20-lib-crc16)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/usb-storage-uas)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/09-crypto-aead)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/40-usb2)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/60-leds-turris-omnia)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/02-crypto-hash)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/20-fs-exportfs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/20-usb-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/04-crypto-crc32c)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/30-fs-xfs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/35-usb-ehci)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/30-fs-vfat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/40-scsi-core)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/50-ledtrig-transient)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/30-fs-ext4)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/09-crypto-manager)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/modules-boot.d/30-fs-btrfs)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysupgrade.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/kresd/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sqm/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sqm/sqm.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/protocols)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/udhcpc.user)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysfs.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/msmtprc)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/openssl.cnf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/engines.cnf.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/cert.pem)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/private/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f0c70a8d.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f387163d.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Microsoft_ECC_Root_Certificate_Authority_2017.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/40193066.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/4a6481c9.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f51bb24c.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e35234b1.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/a94d09e5.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Secure_Global_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f3377b1b.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/EC-ACC.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/d7e8dc79.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ca6e4ad9.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/8cb5ee0f.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/18856ac4.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority_-_EC1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/E-Tugra_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/0b1b94ef.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/988a38cb.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b433981b.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5ad8a5d6.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/68dd7389.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Hongkong_Post_Root_CA_3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/feffd413.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ACCVRAIZ1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ef954a4e.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/8d89cda1.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GTS_Root_R1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_G3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Security_Communication_RootCA2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b1159c4c.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/emSign_ECC_Root_CA_-_C3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/4304c5e5.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ca-certificates.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/4b718d9b.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_4.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_EV_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TrustCor_ECA-1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/1001acf7.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GLOBALTRUST_2020.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/eed8c118.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/0a775a30.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/d887a5bb.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/3e44d2f7.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/CA_Disig_Root_R2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5cd81ad7.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_E46.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e868b802.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Certum_EC-384_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/7f3d5d1d.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GC_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/8160b96c.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/NetLock_Arany_=Class_Gold=_Főtanúsítvány.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/0bf05006.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/75d1b2ed.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e18bfb83.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ee64a828.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/3e45d192.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5f618aec.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GTS_Root_R3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ePKI_Root_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/1d3472b9.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e-Szigno_Root_CA_2017.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TrustCor_RootCert_CA-2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Certum_Trusted_Network_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_R46.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/76faf6c0.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/AffirmTrust_Networking.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/XRamp_Global_CA_Root.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/349f2832.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/706f604c.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/06dc52d5.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/COMODO_RSA_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/fc5a8f99.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_2_G3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ff34af3f.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/2923b3f9.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/4bfab552.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TrustCor_RootCert_CA-1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b66938e9.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/COMODO_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/6fa5da56.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/406c9bb1.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/NAVER_Global_Root_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/3bde41ac.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/9b5697b0.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GTS_Root_R2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/9482e63a.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Trustwave_Global_ECC_P256_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SecureTrust_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Comodo_AAA_Services_root.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Actalis_Authentication_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/54657681.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e8de2f56.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/cd8c0d63.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/9c8dfbd4.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Buypass_Class_3_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Trustwave_Global_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/c01eb047.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TeliaSonera_Root_CA_v1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Certum_Trusted_Network_CA_2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/749e9e03.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/bf53fb88.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/0f6fa695.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/626dceaf.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/93bc0acc.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SwissSign_Gold_CA_-_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/cd58d51e.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/de6d66f3.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/653b494a.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/certSIGN_ROOT_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_G3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Network_Solutions_Certificate_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/4042bcee.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/3513523f.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Hongkong_Post_Root_CA_1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5d3033c5.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/02265526.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b0e59380.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/d4dae3dd.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/002c0b4f.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e73d606e.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SwissSign_Silver_CA_-_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f249de83.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/d6325660.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/emSign_Root_CA_-_C1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/244b5494.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/CFCA_EV_ROOT.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_ECC_RootCA_2015.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5e98733a.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/76cb8f92.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/7aaf71c0.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Security_Communication_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/USERTrust_ECC_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA_-_R6.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5443e9e3.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TUBITAK_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Go_Daddy_Class_2_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Trustwave_Global_ECC_P384_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium_ECC.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e113c810.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_3_G3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/064e0aa9.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/14bc7599.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/3fb36b73.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Certum_Trusted_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/IdenTrust_Public_Sector_Root_CA_1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2015.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SecureSign_RootCA11.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/fa5da96b.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/2b349938.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_1_G3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/aee5f10d.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Atos_TrustedRoot_2011.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/930ac5d2.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Microsoft_RSA_Root_Certificate_Authority_2017.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b81b93f0.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA_-_R2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/32888f65.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/AffirmTrust_Commercial.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ce5e74ef.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/c28a8a30.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Certigna_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f39fc864.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TWCA_Root_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/emSign_Root_CA_-_G1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/062cdee6.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SZAFIR_ROOT_CA2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/1636090b.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/7719f463.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Cybertrust_Global_Root.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/AC_RAIZ_FNMT-RCM_SERVIDORES_SEGUROS.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b7a5b843.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Baltimore_CyberTrust_Root.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/AC_RAIZ_FNMT-RCM.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/TWCA_Global_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/fe8a2cd8.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/UCA_Global_G2_Root.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/a3418fda.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Izenpe.com.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/dd8e9d41.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5f15c80c.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/0f5dc4f3.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/9d04f354.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GDCA_TrustAUTH_R5_ROOT.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/cbf06781.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/cc450945.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ANF_Secure_Server_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/607986c7.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Go_Daddy_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/1e09d511.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/03179a64.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority_-_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/4f316efb.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Starfield_Class_2_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA_-_R3.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority_-_G4.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Certigna.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/106f3e4d.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/773e07ad.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/8d86cdd1.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/b727005e.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/ISRG_Root_X1.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/DigiCert_Trusted_Root_G4.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/e36a6752.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/40547a79.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/UCA_Extended_Validation_Root.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f081611a.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GTS_Root_R4.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/57bcb2da.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/5273a94c.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/09789157.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/certSIGN_Root_CA_G2.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/dc4d6a89.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/6d41d539.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/1e08bfd1.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/6b99d060.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/COMODO_ECC_Certification_Authority.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/2ae6433e.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/f30dd6ad.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R5.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/Buypass_Class_2_Root_CA.crt)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ssl/certs/48bec511.0)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dns_servers/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dns_servers/00_odvr-cznic.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dns_servers/99_google.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dns_servers/99_cloudflare.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dns_servers/99_quad9_filtered.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dns_servers/99_quad9_unfiltered.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dhcp_host_domain_ng.py)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/dynamic-domain-conv.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/resolver-conv.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/resolver/resolver-debug.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/30-proxy.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/30-alias.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/80-diagnostics.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/90-turris-root.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/40-ssl-enable.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/30-fastcgi.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/45-srv.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/30-openssl.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/20-auth.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/70-theme.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/30-cgi.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/30-setenv.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/70-foris-ws.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/80-reforis.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/10-redirect.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/20-authn_pam.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/50-turris-auth.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/80-snapshots.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/conf.d/80-luci.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/mime.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/lighttpd/lighttpd.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/board.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/board.d/00_turris_defaults)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/board.d/99-default_network)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/board.d/01_leds)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/board.d/02_network)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/board.d/05_compat-version)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/syslog-ng.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/wps)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/rfkill)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/reset)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/power)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/failsafe)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/rc.button/reboot)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/services)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/storage)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/rainbow)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/firewall)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/ucitrack)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/cronie)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/backups)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/reforis)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/luci)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/foris)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/rpcd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/umdns)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/foris-controller)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/turris-auth)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/fosquitto)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/mosquitto)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/pkglists)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/user_notify)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/openssl)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/schnapps)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/hd-idle)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/socat)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/dhcp)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/sqm)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/foris-ws)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/resolver)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/foris-controller-subordinates)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/config/updater)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/motd)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/xattr.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/preinit)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/os-release)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/bash.bashrc)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/luci-uploads/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/luci-uploads/.placeholder)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysfs.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/sysfs.d/local.conf)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/ethers)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/turris-pkglists.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/turris.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/example.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/switch-branch.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/localrepo.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/drivers.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.d/opkg.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/conf.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/turris-repo.lua)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_preupdate/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_preupdate/.keep)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_preupdate/05_schnapps.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_postupdate/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_postupdate/cleanup_rc_d.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_postupdate/95_schnapps.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_postupdate/99_approvals_cleanup)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_postupdate/20_update_alternatives.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/keys/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/keys/release.pub.sig)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/keys/release.pub)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/keys/standby.pub)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/keys/standby.pub.sig)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_reboot_required/)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (./etc/updater/hook_reboot_required/50-create-notification.sh)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (No factory image present, this will be the first one)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDOUT (Your factory image was updated!)
Jan 2 14:43:23 Turris_JB crond[21954]: (root) CMDEND (schnapps update-factory )
Jan 2 14:43:53 Turris_JB perd[2578]: USER root pid  0 cmd httppost -A 9015 --set-time 2 --delete-file --maxpostsize 9000000 --post-header /home/atlas/status/p_to_c_report_header --post-dir /home/atlas/data/out --post-footer /home/atlas/status/con_session_id.txt -O /home/atlas/data/new/main_sent.vol http://127.0.0.1:8080/?PROBE_ID=1002485&SESSION_ID=2aa7b57c865cfd1299f3b09c56d093e583df5a4d3d3dbf184809da9bbecab288 >> /home/atlas/data/new/main
Jan 2 14:43:53 Turris_JB perd[2578]: USER root pid  0 cmd httppost -A 9015 --set-time 2 --delete-file --maxpostsize 9000000 --post-header /home/atlas/status/p_to_c_report_header --post-footer /home/atlas/status/con_session_id.txt -O /home/atlas/data/new/main_sent.vol http://127.0.0.1:8080/?PROBE_ID=1002485&SESSION_ID=2aa7b57c865cfd1299f3b09c56d093e583df5a4d3d3dbf184809da9bbecab288&SRC=timesync >> /home/atlas/data/new/main
Jan 2 14:43:53 Turris_JB perd[2578]: USER root pid  0 cmd condmv -A "RESULT 9901 ongoing" /home/atlas/data/new/main /home/atlas/data/out/main
Jan 2 14:44:01 Turris_JB perd[2578]: USER root pid  0 cmd condmv -A "RESULT 9901 ongoing" /home/atlas/data/new/main /home/atlas/data/out/main
Jan 2 14:44:01 Turris_JB crond[22203]: (root) CMD (schnapps update-factory )
Jan 2 14:44:01 Turris_JB crond[22202]: (root) CMDOUT (ERROR: Something is already in '/mnt/.snapshots')
Jan 2 14:44:01 Turris_JB crond[22202]: (root) CMDEND (schnapps update-factory )
[/details]
[/details]


Tak jsem si zadělal sám svojí hloupou pilností příkazem v Scheduled tasks

# aktualizace faktory image každé 4 měsíce
* * * */4 * schnapps update-factory
2 Likes

Haha, dobre :slight_smile: Jinak ten cron job uz muze pryc. Od verze 6.5 bude k dispozici package list, ktery to bude delat sam.

2 Likes

Dělám aktualizaci fact. image raději ručně po každé významnější změně OS !-)

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.