Automatické aktualizace - curl: (60) SSL certificate problem

Dobrý den,

nedávno jsem prováděl restart turrisu do základního nastavení přidržením tlačítka reset vzadu. Reset proběhl úspěšně ale při průvodci nastavení se vyskytuje chyba pokud při tuším 3. kroku přidávám specifickou MAC, stejná chyba se pak projevuje ve Forris nastavení v záložce WAN - nastavím vlastní MAC dám uložit a chybu kterou to vypíše vložím na konec.
Takže MAC adresu nastavím v LUCI, to mi umožní se dostat na insternet. Ale následně nefunguje updater ani Odesílání dat z uCollectu a Odesílání firewallových záznamů obě služby jsou offline a chodí mi emaily o jejich 24h neaktivitách.
Pokud v záložce software v LUCI aktualizaci seznamů - začne se stahovat víc balíčků jako např.: > Downloading https://repo.turris.cz/turris/packages//base/Packages.gz.

ale skončí to chybou : % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html

curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
 of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
 bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
 using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
 the bundle, the certificate verification probably failed due to a
 problem with the certificate (it might be expired, or the name might
 not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
 the -k (or --insecure) option. 

Co jsem procházel fóra zkusil jsem synchronizovat čas routeru s prohlížečem v nastavení ale nepomohlo. Ostatní rady vedly k zásahům přes bash a to vede k dalšímu problému - router odmítá veškeré připojení přes SSH. putty i třeba winscp hlásí connection refused - zkoušel jsem i otevřít port 22 na firewallu nic nepomáhá.
Verze jádra 3.10.49-4c8e5c7c78cd2f5b5370bf7c793f88cb-8
Verze firmwaru OpenWrt turris 14.07 / LuCI 39a5f33635f2558ac0f459103ad80bcad2d2dd83 Branch (0.12+git-15.092.31318-39a5f33)

Chyba při ukládání MAC:

NotImplementedError()
Stack trace

Traceback (most recent call last):
 File "/www2/utils/reporting_middleware.py", line 71, in __call__
  return self.app(environ, start_response)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle_i18n.py", line 68, in __call__
  return self.app(e,h)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 979, in __call__
  return self.wsgi(environ, start_response)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 954, in wsgi
  out = self._cast(self._handle(environ))
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 862, in _handle
  return route.call(**args)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 682, in mountpoint_wrapper
  body = app(request.environ, start_response)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 979, in __call__
  return self.wsgi(environ, start_response)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 954, in wsgi
  out = self._cast(self._handle(environ))
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 862, in _handle
  return route.call(**args)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/bottle.py", line 1729, in wrapper
  rv = callback(*a, **ka)
 File "/www2/utils/bottle_csrf.py", line 85, in wrapper
  return callback(*args, **kwargs)
 File "/www2/utils/__init__.py", line 62, in wrapper
  return func(*args, **kwargs)
 File "/www2/config.py", line 360, in config_page_post
  if config_page.save():
 File "/www2/config.py", line 78, in save
  result = super(ConfigPageMixin, self).save(*args, **kwargs)
 File "/www2/config_handlers/base.py", line 60, in save
  form.validate()
 File "/www2/fapi.py", line 232, in validate
  return self._form.validates(self.data)
 File "/www2/fapi.py", line 149, in _form
  inputs = map(lambda x: x.field, self.get_active_fields())
 File "/www2/fapi.py", line 149, in <lambda>
  inputs = map(lambda x: x.field, self.get_active_fields())
 File "/www2/fapi.py", line 410, in field
  field.validate(self._main_form.data or {}, self.name)
 File "/www2/form.py", line 323, in validate
  if not v.valid(source if v.validate_with_context else value):
 File "/www2/validators.py", line 40, in valid
  raise NotImplementedError
NotImplementedError
Environment

{'CONTENT_LENGTH': '225',
 'CONTENT_TYPE': 'application/x-www-form-urlencoded',
 'DOCUMENT_ROOT': '/www2/',
 'GATEWAY_INTERFACE': 'CGI/1.1',
 'HTTP_ACCEPT': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8',
 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'gzip, deflate',
 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE': 'cs-CZ,cs;q=0.8,en;q=0.6',
 'HTTP_CACHE_CONTROL': 'max-age=0',
 'HTTP_CONNECTION': 'keep-alive',
 'HTTP_CONTENT_LENGTH': '225',
 'HTTP_COOKIE': 'beaker.session.id=6f16423dbcb8453fa49875b83a301595',
 'HTTP_DNT': '1',
 'HTTP_HOST': '192.168.1.1',
 'HTTP_ORIGIN': 'http://192.168.1.1',
 'HTTP_REFERER': 'http://192.168.1.1/config/wan/',
 'HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS': '1',
 'HTTP_USER_AGENT': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36',
 'PATH_INFO': '/config/wan/',
 'PATH_TRANSLATED': '/www2//config/wan/',
 'QUERY_STRING': '',
 'REDIRECT_STATUS': '200',
 'REMOTE_ADDR': '192.168.1.239',
 'REMOTE_PORT': '50277',
 'REQUEST_METHOD': 'POST',
 'REQUEST_URI': '/config/wan/',
 'SCRIPT_FILENAME': '/www2/',
 'SCRIPT_NAME': '/',
 'SERVER_ADDR': '192.168.1.1',
 'SERVER_NAME': '192.168.1.1',
 'SERVER_PORT': '80',
 'SERVER_PROTOCOL': 'HTTP/1.1',
 'SERVER_SOFTWARE': 'lighttpd',
 'beaker.get_session': <bound method SessionMiddleware._get_session of <beaker.middleware.SessionMiddleware object at 0x10bcba80>>,
 'beaker.session': {'csrf_token': 'kLH3VHkmGDowjVDe2csvgcAW46FEsLwo', 'wizard_finished': True, '_accessed_time': 1490516091.7965919, 'allowed_step_max': '9', '_creation_time': 1490515416.497733, 'user_authenticated': True},
 'bottle.app': <bottle.Bottle object at 0x109d9d58>,
 'bottle.raw_path': '/wan/',
 'bottle.request': <LocalRequest: POST http://192.168.1.1/config/wan/>,
 'bottle.request.body': <StringIO.StringIO instance at 0x10ac9858>,
 'bottle.request.headers': <bottle.WSGIHeaderDict object at 0x10b2ddb8>,
 'bottle.request.post': {'csrf_token': 'kLH3VHkmGDowjVDe2csvgcAW46FEsLwo',
             'custom_mac': '1',
             'dns1': '8.8.8.8',
             'dns2': '',
             'gateway': '10.10.15.1',
             'ipaddr': '10.10.15.186',
             'macaddr': 'D8:58:D7:00:0E:B4',
             'netmask': '255.255.255.0',
             'proto': 'static',
             'send': '',
             'static_ipv6': '0'},
 'bottle.request.urlparts': SplitResult(scheme='http', netloc='192.168.1.1', path='/config/wan/', query='', fragment=''),
 'bottle.route': <POST '/<page_name:re:.+>/' <function config_page_post at 0x108d1df8>>,
 'route.handle': <POST '/<page_name:re:.+>/' <function config_page_post at 0x108d1df8>>,
 'route.url_args': {'page_name': 'wan'},
 'wsgi.errors': <flup.server.fcgi_base.OutputStream object at 0x10c3d058>,
 'wsgi.input': <StringIO.StringIO instance at 0x10ac9858>,
 'wsgi.multiprocess': False,
 'wsgi.multithread': True,
 'wsgi.run_once': False,
 'wsgi.url_scheme': 'http',
 'wsgi.version': (1, 0)}