Vzdálená správa

Kde prosím v nastavení Turris Omnia je nastavení pro vzdálenou správu? Musel jsem dát po roku router do továrního nastavení a teď tu položku nemůžu najít.

Myslím, že tam žádná taková volba není.

Méně bezpečnou cestou je nastavit v Luci - network - firewal port forward portu 80 přímo na router … wan all port 80 > port 80 192.168.1.1

Spolehlivější řešení je VPN. Přesně popsáno je to zde Přístup z vnější sítě [Turris wiki]

2 Likes

Spíše než spolehlivější je bezpečnější.

Výrazně doporučuji jít cestou VPN. Není to tak složité (lze naklikat v reForis), je to výrazně bezpečnější a má to i další využití (přístup na webové rozhraní i SSH, přístup do celé místní sítě).

3 Likes