Turris OS 3.8 RC - kam zmizel /root?

Mohu se zeptat, kam se podělla složka /root v omnia-rc verze 3.8RC? V předchozí verzi ještě byla?

Stav repo.turris.cz pro složku omnia (TurrisOS 3.7.4):

Stav repo.turris.cz pro složku omnia-rc (TurrisOS 3.8RC):

Jedná se o úpravu v rámci úklidu a přepisu userlistů.

Složka root byla pouze reziduum z OpenWRT build systému. Od verze Turris OS 3.7 je ale root (medkit) generovaný, ne pomocí openwrt build systému, ale pomocí updateru. To zajišťuje, že obsahuje skutečně to co má. Doposud to znamenalo přidat balíček v OpenWRT konfiguraci a následně do userlistů. Takto jsou userlisty to co určuje co je v medkitu a ne OpenWRT konfigurace. V takové situaci pak root složka nebyla stejná jako je medkit (přesně z výše popsaných důvodů). Jedna možnost tak byla jí odstranit a druhá rozbalit medkit. Rozhodli jsme se ji zrušit, protože z našeho pohledu neměla jiné využití, než jako náhled to medkitu. Jediné podle nás zajímavé soubory jako OpenWRT a Turris verze jsou nově jako samostatné soubory.

Díky za vysvětlenou … a takhle to bude nově i na starém Turrisu 1.x, nebo tam vše zůstane při starém?

Na turris 1.x je prozatím vše při starém. Kromě toho, že tam také přibyli ty soubory s verzemi. Ale jedná se jen o čas, než vyřeším generování medkitu i pro něj pomocí updateru.

1 Like