Turris dokumentace - 2x stejný odkaz

Na stránkách oficiální dokumentace projektu Turris se v sekci “Síťová nastavení” již delší dobu vyskytuje 2x stejný odkaz na “Statické přidělování adres” - jednou jako 5-tý odkaz a jednou jako 8-mý. Nebylo by možno ten jeden odkaz vyhodit a nahradit odkazem na původní dokument, který se ze seznamu časem vytratil

Opraveno :slight_smile: Jen je třeba přepsat aby odpovídalo aktuální verzi Turris OS