Turris 1.x s TOS 5 - LXC container

Po migraci z TOS 3 na TOS 5 mi nejde spustit LXC kontejner.

Co jsem zatím provedl, abych to rozběhl:

  1. upravit config (ve výchozím stavu zde: /srv/lxc/debian/config), aby odpovídal novější verzi LXC v TOS5 - úpravy jsem provedl podle kapitol Network configuration a Table of changed configuration keys v tomto článku,
  2. přidat do /etc/config/lxc-auto původní kontejner z TOS 3,
  3. změnit složku umístění kontejnerů v /etc/lxc/lxc.conf v parametru lxc.lxcpath na složku, kde mám kontejner umístěn (já ho mám na disku připojeném přes USB).

Jednou se mi LXC kontejner spustil a nevšiml jsem si tam žádné chyby (web server běžel, databáze taky). Ale po restartu Turrise se mi ho už nedaří spustit.

V /tmp/log/messages vidím:

Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.539684] br-lan: port 8(veth1NFHHT) entered blocking state
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.545583] br-lan: port 8(veth1NFHHT) entered disabled state
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.551606] device veth1NFHHT entered promiscuous mode
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.558317] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): veth1NFHHT: link is not ready
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.594245] eth0: renamed from vethO4VYCV
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.616780] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.622740] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.629199] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth1NFHHT: link becomes ready
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.636144] br-lan: port 8(veth1NFHHT) entered blocking state
Mar 15 00:14:30 turris kernel: [ 1517.641925] br-lan: port 8(veth1NFHHT) entered forwarding state
Mar 15 00:14:31 turris kernel: [ 1517.816580] br-lan: port 8(veth1NFHHT) entered disabled state
Mar 15 00:14:31 turris kernel: [ 1517.829714] device veth1NFHHT left promiscuous mode
Mar 15 00:14:31 turris kernel: [ 1517.834759] br-lan: port 8(veth1NFHHT) entered disabled state

Můžete mi někdo poradit, co mám špatně?
Config lxc kontejneru:

lxc.uts.name = debian01
lxc.rootfs.path = /mnt/TurrisDisk/server/lxc-containers/debian01/rootfs
lxc.mount.entry=proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
lxc.mount.entry=tmpfs /dev/shm tmpfs  defaults 0 0
lxc.pty.max=1024
 
# networking
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.link = br-lan
lxc.net.0.name = eth0
lxc.net.0.hwaddr = 54:0D:CC:59:EC:3E
lxc.net.0.ipv4.address = 192.168.250.220/24
lxc.net.0.ipv4.gateway = 192.168.250.1

Pro tento kontejner mám zároveň na Turrisu nastavenou fixní IP:
image