Turris 1.1 nenabíhá po obnovení do továrního nastavení

Dobrý den.
Jsem uživatelem routeru Turris 1.1 a při automatické aktualizaci Turris OS na verzi 3.7.1 došlo k nestabilitě připojení do Internetu
i na konfigurační stránky Foris i LuCi. Restart routeru problém dočasně vyřešil, po čase se problém znovu opakoval,
proto jsem se rozhodl obnovit tovární nastavení. Ani to však nepomohlo, router se choval stejně jako předtím.
Tak jsem se rozhodl provést obnovu systému z mikroSD karty. Postupoval jsem dle návodu v oficiální dokumentaci, nejprve jsem neměl mikro USB kabel, tak jsem obnovu prováděl na slepo,
poté už z USB kabelem. Při obnově do továrního nastavení v posledním kroku návodu Turris rozsvítil všechny LED červeně a zasekl se.
Zkoušel jsem obnovu z SD karty vícekrát, verzi 3.6.5, 3.7.1 a 3.5.3, nejprve bez přechodu JFFS2 na UBIFS pak s ním. Nic nepomohlo, ještě zkusím nejnovější verzi 3.7.2.

Z přiložených logů pořízených přes USB kabel je vidět, že není přístupná paměť NAND a proto obnovení z továrního nastavení selže.
Viz tato chyba “Error reading superblock on volume ‘ubi0:rootfs’ errno=-19!”.

SD flash proběhl v pořádku:

Vítejte v programu minicom 2.6.1

VOLBY: I18n 
Port /dev/ttyUSB0

Stiskněte CTRL-A Z pro nápovědu o klávesách se zvláštním významem

�

U-Boot 2013.10-rc2-00039-g73346b1-dirty (Jul 02 2015 - 13:47:57)

CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
  CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz, 
  CCB:600 MHz,
  DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1:  D-cache 32 KiB enabled
  I-cache 32 KiB enabled
Board: TURRIS1 CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C:  Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI:  ready
DRAM: Detected UDIMM 9905594-009.A00LF 
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Flash: 16 MiB
L2:  512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment

PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe0a000
PCIe1: Bus 00 - 00
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, x1, regs @ 0xffe09000
 02:00.0   - 168c:0030 - Network controller
PCIe2: Bus 01 - 02
PCIe3: Root Complex of PCIe SLOT, x1, regs @ 0xffe08000
 04:00.0   - 104c:8241 - Serial bus controller
PCIe3: Bus 03 - 04
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
MAC Addresses: 
CRC doesn't match.
try: 2 delay: 360000
MAC0 D8:58:D7:00:0E:73
MAC1 D8:58:D7:00:0E:74
MAC2 D8:58:D7:00:0E:75
Net:  Phy not found
PHY reset timed out
eTSEC1, eTSEC2, eTSEC3 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot: 0 

MMC read: dev # 0, block # 2048, count 32768 ... 32768 blocks read: OK
Un-Protect Flash Bank # 1
Erase Flash Bank # 1 
................................................................................................................................ done
Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
HOTOVO
=> 

Obnovení do továrního nastavení už ne.
kamil@linux:~/Dokumenty/Turris/SD_karta_rescue> sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
root’s password:

Vítejte v programu minicom 2.6.1                                                 
                                                                 
VOLBY: I18n                                                           
Port /dev/ttyUSB0                                                        
                                                                 
Stiskněte CTRL-A Z pro nápovědu o klávesách se zvláštním významem                                
                                                                 
^Za^H^H^H^H[ 1893.497398] Machine check in kernel mode.                                     
[ 1893.501409] Caused by (from MCSR=40000000): Instruction Cache Parity Error                          
[ 1893.508286] Oops: Machine check, sig: 7 [#2]                                         
[ 1893.512551] SMP NR_CPUS=2 P2020 RDB                                              
[ 1893.516036] Modules linked in:                                                
[ 1893.519089] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Tainted: G   D W  3.10.49-697819549d2b57e64c2e0199dba8169a-8 #2        
[ 1893.529094] task: df852be0 ti: dffee000 task.ti: df86a000                                   
[ 1893.534489] NIP: c0027980 LR: c0027964 CTR: c000c340                                     
[ 1893.539451] REGS: dffeff10 TRAP: 0204  Tainted: G   D W   (3.10.49-697819549d2b57e64c2e0199dba8169a-8)         
[ 1893.549279] MSR: 00021000 <CE,ME> CR: 22000022 XER: 00000000                                
[ 1893.555122]                                                          
GPR00: c0027964 df86be70 df852be0 c137b758 00000001 00000000 00000000 00000001                          
GPR08: 00000000 00000200 00000000 00000000 df86a000 00000000 00000001 98360008                          
GPR16: 22102246 18020819 081404c1 41420a81 c030f1ac c03322e0 00000001 00000001                          
GPR24: c030f1a0 0106c000 00000000 c030fbd4 c137b100 df86a000 00000001 df86a000                          
[ 1893.584861] NIP [c0027980] irq_enter+0x38/0x6c
[ 1893.589302] LR [c0027964] irq_enter+0x1c/0x6c
[ 1893.593652] Call Trace:
[ 1893.596094] [df86be70] [c0027964] irq_enter+0x1c/0x6c (unreliable)
[ 1893.602283] [df86be80] [c0008234] timer_interrupt+0xd4/0x1a4
[ 1893.607946] [df86beb0] [c000d548] ret_from_except+0x0/0x18
[ 1893.613434] --- Exception: 901 at arch_cpu_idle+0x24/0x60
[ 1893.613434]   LR = arch_cpu_idle+0x24/0x60
[ 1893.623094] [df86bf70] [c006f518] rcu_idle_enter+0xb8/0xd0 (unreliable)
[ 1893.629720] [df86bf80] [c0054d08] cpu_startup_entry+0xf4/0x150
[ 1893.635556] [df86bfb0] [c0304fa8] start_secondary+0x2f8/0x2fc
[ 1893.641304] [df86bff0] [c0002038] __secondary_start+0x30/0x84
[ 1893.647048] Instruction dump:
[ 1893.650011] bfc10008 543f0024 90010014 83df0008 48047cd5 812200e8 2f890000 409e0028 
[ 1893.657771] 813f000c 552a016f 40a2001c 39290200 <913f000c> 7fc3f378 480354e9 38600200 
[ 1893.665708] ---[ end trace 0fde174cebebc349 ]---
[ 1893.670321] 
[ 1894.671818] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
[ 1894.678520] Rebooting in 180 seconds..

U-Boot 2015.04-04654-gbcfb33e-dirty (Jun 26 2015 - 12:50:49)

CPU0: P2020E, Version: 2.1, (0x80ea0021)
Core: e500, Version: 5.1, (0x80211051)
Clock Configuration:
    CPU0:1200 MHz, CPU1:1200 MHz, 
    CCB:600 MHz,
    DDR:400 MHz (800 MT/s data rate) (Asynchronous), LBC:37.500 MHz
L1:  D-cache 32 KiB enabled
    I-cache 32 KiB enabled
wdt status 00000005 reset
    Watchdog enabled
Board: TURRIS CPLD: V4.1 PCBA: V4.0
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
in: 56
out: 0
io_config: 255
rom_loc: nor upper bank
SD/MMC : 4-bit Mode
eSPI : Enabled
I2C:  Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
ready
SPI:  ready
DRAM: Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
Detected UDIMM 9905594-009.A00LF 
2 GiB (DDR3, 64-bit, CL=6, ECC off)
Flash: 16 MiB
L2:  512 KiB enabled
NAND: 256 MiB
MMC:  FSL_SDHC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment

PCIe1: Root Complex of mini PCIe SLOT, no link, regs @ 0xffe0a000
PCIe1: Bus 00 - 00
PCIe2: Root Complex of PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe09000
 02:00.0   - 168c:0030 - Network controller
PCIe2: Bus 01 - 02
PCIe3: Root Complex of PCIe SLOT, x1 gen1, regs @ 0xffe08000
 04:00.0   - 104c:8241 - Serial bus controller
PCIe3: Bus 03 - 04
Error, wrong i2c adapter 2 max 2 possible
In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  Phy 5 not found
PHY reset timed out
eTSEC1
Error: eTSEC1 address not set.
, eTSEC2
Error: eTSEC2 address not set.
, eTSEC3 [PRIME]
Error: eTSEC3 address not set.

Hit any key to stop autoboot: 0 
BOOT NAND
wdt status 00000003
UBI: attaching mtd2 to ubi0
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd2 (name "mtd=0", size 256 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 2044, bad PEBs: 4, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 1/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
UBI: available PEBs: 2004, total reserved PEBs: 40, PEBs reserved for bad PEB handling: 36
Error reading superblock on volume 'ubi0:rootfs' errno=-19!
ubifsmount - mount UBIFS volume

Usage:
ubifsmount <volume-name>
  - mount 'volume-name' volume
UBIFS not mounted, use ubifs mount to mount volume first!
ubifsload - load file from an UBIFS filesystem

Usage:
ubifsload <addr> <filename> [bytes]
  - load file 'filename' to address 'addr'
UBIFS not mounted, use ubifs mount to mount volume first!
ubifsload - load file from an UBIFS filesystem

Usage:
ubifsload <addr> <filename> [bytes]
  - load file 'filename' to address 'addr'
WARNING: adjusting available memory to 30000000
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
=>

Prosím o pomoc, děkuji.

Vím, že bylo potřeba postupovat po krocích:

 1. zkopírovat image na microSD kartu
 2. poté přepnout přepínače na desce routeru a nechat image nakopírovat do NOR záchranné paměti
 3. poté vrátit přepínače na desce do původní polohy a nechat router restartovat do továrka … tj. podržet resetovací tlačítko na routeru po dobu cca 10 sec.

Zdá se, že jste neudělal krok 3) při které se nakopíruje image OS z NOR do NAND

Postupoval jsem dle návodu, přepínače jsem vrátil do původní polohy před provedením továrního nastavení. Večer to zkusím ještě s verzí 3.7.2. Přepínače jsou při provedení továrního nastavení takto:
tedy v základní poloze. Teď jsem to fyzicky kontroloval.

Těsně před rebootem po továrním nastavení jsem si všiml této hlášky, možná je to ta příčina proč tovární nastavení neproběhne korektně.