Turris 1.0 - Update NOR chyba

Dobrý den,
postupoval jsem posle návodu zde: Návod: Jak na Turrisu 1.x správně provést aktualizaci NOR a přechod na btrfs

Provedl jsem update přes putty.

root@turris:~# wget https://repo.turris.cz/archive/turris/3.6.5/medkit/medkit.squashfs
–2021-11-16 17:00:11-- https://repo.turris.cz/archive/turris/3.6.5/medkit/medkit.squashfs
Resolving repo.turris.cz… 2001:1488:ac15:ff80::84, 217.31.192.84
Connecting to repo.turris.cz|2001:1488:ac15:ff80::84|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 11303967 (11M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘medkit.squashfs’

medkit.squashfs 100%[========================================================================================================================================>] 10.78M 2.46MB/s in 4.1s

2021-11-16 17:00:15 (2.63 MB/s) - ‘medkit.squashfs’ saved [11303967/11303967]

root@turris:~# mtd write medkit.squashfs “NOR (RO) NAND FW backup”
Unlocking NOR (RO) NAND FW backup …

Writing from medkit.squashfs to NOR (RO) NAND FW backup …
root@turris:~#

Dále jsem šel provést reset. Bohužel router neprovedl reset z NOR paměti.

Připojil jsem USB pro konzoli kde se to zasekne zde:

CZ.NIC init

/etc/rc.d/S00boot [done]
Welcome in rescue mode.
If you want to break auto-flash procedure press [f]+Enter.
5 4 3 2 1

 • CERTS_DEVNUM=4
 • ROOTFS_DEVNUM=9
 • echo Unpack medkit files
  Unpack medkit files
 • [ -d /tmp/rescue ]
 • mkdir /tmp/rescue
 • [ -d /tmp/mnt ]
 • mkdir /tmp/mnt
 • mkdir /tmp/rootfs
 • cd /tmp/rescue
 • unxz -c /dev/mtdblock3
 • tar xf - -C /tmp/rootfs
  unxz: corrupted data
  tar: short read
  /etc/rc.d/S01flash [fail!]

A diody na routeru svítí červeně.
Jak mám postupovat pro nahrání mediktu do NOR paměti a provedení resetu.
Router po restartu naběhne do stavu před resetem.

Děkuji Vám za pomoc

Nyní se již nedostanu do TurrisOS pouze do recavery modu.

/ # /usr/bin/flash_medkit
+ CERTS_DEVNUM=4
+ ROOTFS_DEVNUM=9
+ echo Unpack medkit files
Unpack medkit files
+ [ -d /tmp/rescue ]
+ rm -rf /tmp/rescue
+ mkdir /tmp/rescue
+ [ -d /tmp/mnt ]
+ umount -f /tmp/mnt
umount: can't forcibly umount /tmp/mnt: Invalid argument

Minulý týden se mi stalo něco podobného. Jelikož se mi nechtělo přemýšlet, tak jsem skončil u prostého obnovení z SD.
https://doc.turris.cz/doc/en/public/system_and_bootloader_recovery_from_microsd_card

//edit:
Jen dodám, že aktualizace NOR z návodu již není potřeba. O aktualizaci se stará balíček nor-update v repozitáři.

Děkuji,
na konec jsem musel také vytvořit kartu s recavery obrazem.

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.