Turris 1.0 - Sensors

Žádám zkušenější o radu :slight_smile:

Na Turrisu 1.0 mám skript na posílání teploty CPU a MB do Domoticu, ale po upgrade na 5.x již není k dispozici balíček Thermometer, ale jen Sensors. Poradí někdo jak dostat teploty z výpisu Sensors pro další zpracování ?

Původní příkazy na Thermometer:
BOARDTEMP=$(thermometer | head -n 1 | awk ‘{print $2}’)
CPUTEMP=$(thermometer | tail -n 1 | awk ‘{print $2}’)

Budu vděčný když mi někdo ty příkazy upraví pro Sensors …

Děkuji předem

Zdravím,

asi by se z toho programátor osypal, je to můj první pokus s awk, tak se předem omlouvám. Ale tohle by mohlo fungovat (pokud nebude mrznout). Nejsem si jistý, zda původní postup vracel pouze hodnotu teploty nebo také jednotku. Tohle vrací pouze hodnotu.

BOARDTEMP=$(sensors | grep temp1 | awk ‘{ print ($2 + 0) }’)
CPUTEMP=$(sensors | grep temp2 | awk ‘{ print ($2 + 0) }’)

1 Like

Díky za snahu, ale nefunguje :frowning: … nelíbí se mu tam závorky, jestli to správně chápu

crond[19528]: (root) CMDOUT (/etc/sys_temps_domoticz.sh: line 5: syntax error: unexpected “(” (expecting “)”))

EDIT:
tak tento příkaz : sensors | grep “temp1:”|awk ‘{print $2}’
vrací hodnotu : +49.0°C
tak už jen odstranit + °C a bude to OK :slight_smile:

EDIT:
tak asi vyřešeno - problém není v závorkách, ale v tom jaké se “zkopírovaly” apostrofy … takže navržená úprava je OK, jen musím ve skriptu ručně vyměnit apostrofy, protože ty co se zkopírují odsud jsou špatně.

Takže díky moc

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.