SSL - změněn certifikát po aktualizaci

Pri poslednej aktualizácií mi turris zmenil certifikát a vložil tam nejaký vlastný, platný do 20.02.2020. Prečo?

Ten tam byl vždy. Pouze došlo k updatu balíčku lighttpd-https-cert a díky tomu přepsání souboru /etc/lighttpd/conf.d/ssl-enable.conf který je součástí tohoto balíčku a není označen jako konfigurace. Předpokládám, že jste tento soubor editoval, v takovém případě prosím odinstalujte zmíněný balíček (přidejte do souboru /etc/updater/user.lua řádku s Uninstall("lighttpd-https-cert") a pusťte updater.sh) a znovu nakonfigurujte ssl pro lighttpd.

Pro příště prosím kontrolujte zdali soubory které jste editoval mohou být přepsány updatem pomocí spuštění pkg_check.