Server maintenance / Údržba serverů

Dear Turris users,
we plan a servers maintenance this evening. Please expect short outages of our services after 10 PM CET. Website project.turris.cz would be down a little bit longer, for about 2 hours.
Thank you for your understanding


Drazí Turristé,
na dnešní večer plánujeme údržbu serverů. Očekávejte krátké výpadky našich služeb po 22 hodině (SEČ).
Web project.turris.cz bude mimo provoz o trochu déle, přibližne 2 hodiny.
Děkujeme za pochopení

2 Likes

This topic was automatically closed after 5 days. New replies are no longer allowed.