Reforis + luci - https se nepřesměruje automaticky z http

Před 5 roky jsem řešil problém s certifikátem a automatickým přepnutím na https (viz Pokusy se SSL - nedostupné rozhraní foris - Všeobecná diskuze [CZ] - Turris forum.
Přesměrování z portu 80 na 443 fungovalo bez problému. Po různých upgrade OS jsem se však dostal do stavu, že když napíšu pouze 192.168.1.1 nepřepne se zobrazení na https://192.168.1.1/, ale zůstane nezabezpečené.

Zjistil jsem, že v /etc/lighttpd/conf.d původní soubor ssl-enable.conf, který jsem odladil dle návodu v r. 2018 byl nahrazen novým 40-ssl-enable.conf:

This settings enables https with user-generated self-signed certificate from

package https-cert

This package is not meant to be edited, it is part of package lighttpd-https-cert

If you need different https setup, uninstall this package and create your own configuration

ssl.pemfile = “/etc/lighttpd-self-signed.pem”
ssl.openssl.ssl-conf-cmd = (
“MinProtocol” => “TLSv1.2”,
“Options” => “-ServerPreference”,
“CipherString” => “ECDHE+AESGCM:ECDHE+AES256:CHACHA20:!SHA1:!SHA256:!SHA384”
)

$SERVER[“socket”] == “:443” {
ssl.engine = “enable”
}

$SERVER[“socket”] == “[::]:443” {
ssl.engine = “enable”
}

Prosím nasměrování, kde to nastavit.
Děkuji