PUTTY přes COM nekomunikuje

Zkouším se k Turrisu připojit na přes microUSB a PuTTY na Windows 10, přestože jsem dle návodů nastavil rychlost komunikace na 115200 a správný COM port s nainstalovanými ovladači USB driver pro UART dle odkazovaných návodů, tak komunikace neprobíhá. PuTTY se sice otevře, ale komunikace není zahájena - log skončí hláškou Configuring XON/XOFF flow control.

V některých pokusech o připojení PuTTY oznámí Fatal Error - Error reading from serial device.

Co je nutné ještě nastavit?

Problém byl nakonec v nějakém nestandardním stavu Turrisu. Vypnut na delší dobu, následně obnova do továrního nastavení, a pak se již komunikaci a následnou migraci souborového systému podařilo realizovat.

Možno uzavřít.