Problém s odpojováním PPPOE - na vině rainbow_button_sync.sh?

Přešel jsem od UPC/Vodafone k T-mobile na optiku. Zjistil jsem, že WAN spojení se mi neustále odpojuje, někdy vydrželo 4 hodiny, někdy hodinu, někdy pár minut. První co mě napadlo, že je problém na straně T-mobile ( jeho modem, nastavení atp.) U UPC se mi toto nedělo. S T-mobile jsem se dohodnul, že mi modem přepnou z režimu bridge do normálního modu. WAN spojení jsem si tedy nastavil opět na DHCP, jako to bylo u UPC. A spojení bylo zdánlivě OK. Např. IPTV běžela bez záseků. Je-li WAN nastavena na DHCP, tak spojení také vypadává, ale je tak rychle znovu navázáno, že pokud to nesledujete, ani si toho nevšimnete ( takže předpokládám, že problém byl i u UPC, jen jsem ho nezaregistroval). Pokud je WAN nastavena na PPPOE, tak opětovné navázání spojení může trvat i minutu a to už poznáte.

V logu jsem si všimnul, že vždy před výpadkem linky je volán cronem script:
Apr 25 17:53:01 turris crond[21514]: (root) CMDEND (/usr/bin/rainbow_button_sync.sh)
Apr 25 19:53:01 turris kernel: [ 9075.261092] fsl-gianfar ffe26000.ethernet eth2: Link is Down

I jsem zaregistroval, že pokud mi turris někdy naběhl po restartu tak, že nedokázal nastavit diody na nižší intenzitu ( mám předvolenu intenzitu 4), tak sice svítily diody naplno, ale připojení bylo stabilní.

Odstranil jsem z /etc/cron.d soubor rainbow, restartoval turris a WAN spojení bylo stabilní. Ani jedno odpojení po celou dobu běhu turrise. Vrátil jsem soubor rainbow do /etc/cron.d restartoval a opět docházelo k odpojování. Pokus jsem několikrát opakoval. Vždy stejný výsledek. Pokud je v /etc/cron.d soubor rainbow, spojení na WAN se přerušuje, bez souboru drží po celou dobu běhu routeru.

Samozřejmě nevím, je-li na vině to , že mi odchází HW, nebo nějaká chyba v TOS5. Každopádně, pokud má někdo stejný problém, tak může provést pokus s odstraněním (přesunutím) souboru /etc/cron.d/rainbow

Zkus TOS6, ale podle všeho to mělo být opraveno i v TOS5.

1 Like

Bylo by možné nám dát vědět, zda tento problém přetrvává na verzi Turris OS 6.0, tak abychom vyloučili, zda se jedná o HW problém nebo chybu ve verzi Turris OS 5.x? Verzi najdete ve větvi HBL.
Jak se přepnout a bližší informace, co to vše obnáší najdete na:

Pokus s přechodem na TOS6 jsem zkusil ( switch-branch hbl) poté co ve forisu byla výzva k restartu jsem restartoval. Jediné funkční rozhraní poté bylo br-lan a to ještě bez wifi karet. Foris hlásil, že nevidí žádné wifi karty. Log z turrise po přechodu na TOS6 jsem odeslal mailem na vašeho kolegu Štěpána Rechnera.