Připojení disku přes USB 3.0 miniPCIe

Zařízení: Turris - rtrs01
Sériové číslo: 21474840123
Verze Turris: OS 3.9.5
Verze jádra: 4.4.113-56ef06674a2579d8488bcbf4fe98e926-1

root@turris:~# lspci
0000:00:00.0 PCI bridge: Freescale Semiconductor Inc P2020E (rev 21)
0001:02:00.0 PCI bridge: Freescale Semiconductor Inc P2020E (rev 21)
0001:03:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller (rev 02)
0002:04:00.0 PCI bridge: Freescale Semiconductor Inc P2020E (rev 21)

root@turris:~# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0480:a006 Toshiba America Info. Systems, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2412 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@turris:~# blkid
/dev/mtdblock3: TYPE="squashfs"
/dev/mmcblk0: PTUUID="41ebc8b7" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="8350-C976" TYPE="vfat" PARTUUID="41ebc8b7-01"
/dev/mmcblk0p2: UUID="da4fb7ff-8c09-4f94-a45d-64d894e373cf" UUID_SUB="7bbda2de-bc4f-40f9-bc25-f0047160f4c1" TYPE="btrfs" PARTUUID="41ebc8b7-02"
/dev/sda1: LABEL="NTFS" UUID="01D2D0C63E3EF0E0" TYPE="ntfs" PARTUUID="8454ffac-01"
/dev/sda2: UUID="749A-6139" TYPE="exfat" PARTUUID="8454ffac-02"

Při pokusu o přidání přípojného bodu, ať už pomocí dev/sda2/ nebo pomoci UUID skončí aplikování změn na tomto:

/usr/lib/lua/luci/util.lua:610: Unable to establish ubus connection stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/util.lua:610: in function 'ubus' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:347: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:141: in function

Poznáte z toho někdo, co je špatně?

Řešilo se kousek vedle zde na fóru.

Mountovat přes Terminal a ne přes LuCi…

OK, manuální mount funguje. Děkuji za informaci. V sekci Turris 1.x s BTRFS - chyba v LUCI by mě nenapadlo hledat.

PS.: Existuje nějaký způsob jak zjistit, zda mi řadič USB 3.0 funguje opravdu na rychlosti USB 3.0? Zatím to vypadá, že do něj připojená zařízení jedou jen na USB 2.0.

Díky za upozornění. Přidám to do seznamu známých chyb (Errata).