Pokud zakážu obě Wi-Fi, tak po restartu routeru se nejde nalogovat

Pokud zakážu obě Wi-Fi, tak po restartu routeru se nejde nalogovat. Internet samotný funguje.
DHCP funguje. PC dostane adresu. Ale www na 192.168.1.1 se prostě nenačte.
Je nutný reset do továrního nastavení a znovu nastavení . Nevím zda se jedná o SW chybu nebo
se jedná o vadný kus HW.

Reset do továrního nastavení není nutný.

Řešíme to v anglické části fóra:

Dočasné řešení se napojit přes SSH a zadat příkaz: “/etc/init.d/lighttpd restart”