Podporuje Turris 1.1 USB UASP?

Zdravím,
bylo by možné, prosím, ověřit, zda Turris 1.1 podporuje USB UASP?

Protože v configu kernelu 4.4:
nevidím ani jedno:

CONFIG_USB_UAS is not set

CONFIG_USB_UAS=y

Připojil jsem do Turrise externí disk, který podporuje UASP, ale ve výpisu lsusb -t není driver=uas, ale driver=usb-storage. Ani v systém logu není zminka o

usbcore: registered new interface driver uas

Info o externím disku, že podporuje UASP podle bInterfaceProtocol 98

root@turris:~# lsusb -vvv -d 2537:1068

Bus 003 Device 009: ID 2537:1068
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        3.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0
 bDeviceProtocol     0
 bMaxPacketSize0     9
 idVendor      0x2537
 idProduct     0x1068
 bcdDevice      1.00
 iManufacturer      1 Norelsys
 iProduct        2 NS106X
 iSerial         3 0123456789ABCDE
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength     121
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower        2mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass     8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass   6 SCSI
   bInterfaceProtocol   80 Bulk-Only
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval        0
    bMaxBurst       15
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval        0
    bMaxBurst       15
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      4
   bInterfaceClass     8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass   6 SCSI
   bInterfaceProtocol   98
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval        0
    bMaxBurst       15
    MaxStreams       8
    Status pipe (0x02)
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x06 EP 6 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval        0
    bMaxBurst       15
    Command pipe (0x01)
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval        0
    bMaxBurst       15
    MaxStreams       8
    Data-in pipe (0x03)
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x05 EP 5 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval        0
    bMaxBurst       15
    MaxStreams       8
    Data-out pipe (0x04)
Binary Object Store Descriptor:
 bLength         5
 bDescriptorType    15
 wTotalLength      22
 bNumDeviceCaps     2
 USB 2.0 Extension Device Capability:
  bLength         7
  bDescriptorType    16
  bDevCapabilityType   2
  bmAttributes  0x00000002
   Link Power Management (LPM) Supported
 SuperSpeed USB Device Capability:
  bLength        10
  bDescriptorType    16
  bDevCapabilityType   3
  bmAttributes     0x00
  wSpeedsSupported  0x000e
   Device can operate at Full Speed (12Mbps)
   Device can operate at High Speed (480Mbps)
   Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)
  bFunctionalitySupport  1
   Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)
  bU1DevExitLat     10 micro seconds
  bU2DevExitLat    2047 micro seconds
Device Status:   0x0001
 Self Powered

Raději vytvořen ticket #926 na supportu

EN: USB Storage UASP

EDIT: 5.5.2018:

UAS driver v tuto chvíli testujeme na Omnii a pokud by někdo měl zájem, tak je možné jej vyzkoušet v nightly.