OpenVPN - nefunkční internet po připojení

Ahoj, provozuji OpenVPN server podle nastavení ze starého fóra. Nyní jsem se chtěl připojit a zjistil jsem, že mi nejde internet mimo VPN - na router se připojím, ale jinam na internet ne. Nastaveno bych měl mít, že ostatní provoz půjde standardně, ne přes VPN.

Můžete mi poradit kde mám chybu?
CLIENT:
client
tls-client
dev tap
proto udp
remote MOJE_IP PORT # zde vlozte jmeno nebo IP adresu Vašeho serveru
resolv-retry infinite
nobind
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
mute-replay-warnings
comp-lzo
verb 3
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun

TURRIS:
openvpn.conf
config ‘openvpn’ 'lan’
option ‘enable’ '1’
option ‘tls_server’ '1’
option ‘port’ 'PORT’
option ‘proto’ 'udp’
option ‘multihome’ '1’
option ‘dev’ 'tap0’
option ‘ca’ '/etc/easy-rsa/keys/ca.crt’
option ‘cert’ '/etc/easy-rsa/keys/server.crt’
option ‘key’ '/etc/easy-rsa/keys/server.key’
option ‘dh’ '/etc/easy-rsa/keys/dh2048.pem’
option ‘server_bridge’ '192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.25 192.168.1
list ‘push’ ‘dhcp-option DNS 192.168.1.1’
# list ‘push’ 'redirect-gateway def1’
option ‘client_to_client’ '1’
option ‘comp_lzo’ 'yes’
option ‘keepalive’ '10 120’
option ‘status’ '/tmp/openvpn_tap0.status’
option ‘persist_key’ '1’
option ‘persist_tun’ '1’
option ‘verb’ ‘3’

Nevíte kde hledat chybu?

routovací tabulky na klientu:
před VPN:
default via 158.196.56.1 dev enx00133b99db86 proto static metric 100
158.196.56.0/24 dev enx00133b99db86 proto kernel scope link src 158.196.56.118 metric 100
158.196.149.9 via 158.196.56.1 dev enx00133b99db86 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev enx00133b99db86 scope link metric 1000

po připojení:
default dev tap0 proto static scope link metric 50
default via 158.196.56.1 dev enx00133b99db86 proto static metric 100
90.183.4.230 via 158.196.56.1 dev enx00133b99db86 proto static metric 100
158.196.56.0/24 dev enx00133b99db86 proto kernel scope link src 158.196.56.118 metric 100
158.196.56.1 dev enx00133b99db86 proto static scope link metric 100
158.196.149.9 via 158.196.56.1 dev enx00133b99db86 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev enx00133b99db86 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev tap0 proto kernel scope link src 192.168.1.25 metric 50