Omezeni uložených dat na webu project.turris.cz

Jak se do nového systému pro detekci útočníků Turris Sentinel přidává více přispěvatelů, tak ubývají v původním systému uCollect. Původní systém se tak pomalu blíží svému konci a proto jsme se rozhodli veškerou energii a usilí věnovat novému Sentinelu.

Prvním krokem tohoto ukončení je omezení délky uložených nasbíraných dat. Tento krok jsme už v minulosti jednou podstoupili a tak budeme pokračovat v podobném scénáři. Aktuálně jsme snížili maximální délku uložených dat na 90 dní a za 4 týdny (14.6.) začneme odmazávat data starší než je tento limit.


As new participants join the new threat detection system Turris Sentinel , the number of participants in the former uCollect system decreases. uCollect is going slowly to its end, so we decided to invest all effort into the Sentinel.

The first step of termination of the uCollect system will be to lower the threshold of stored data from routers. A similar step was performed before, so the same scenario is going to apply. We had lowered the maximum retention period of the stored data to 90 days, and in 4 weeks, on 14th June, we will remove data older than this new upper bound.

3 Likes

This topic was automatically closed after 42 days. New replies are no longer allowed.