Mount rootfs-ubifs pod zmigrovaným turrisem na btrfs

Potřeboval bych si ve zmigrovaném turrisu připojit původní NAND flash z Turrisu 1.0 vím že rootfs-ubifs je to v /dev/mtdblock9 ale jak to přimountovat ?

mount -t ubifs /dev/mtblock9 /mnt/nand nefunguje